Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ επί προτάσεως Σ/Ν Αλλαγής του Νομοθετικού Πλαισίου Λειτουργίας των ΕΑΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ επί προτάσεως Σ/Ν Αλλαγής του Νομοθετικού Πλαισίου Λειτουργίας των ΕΑΑ

Aποστελλεται προς διαβούλευση μεταξύ των Μελών μας, Προσχέδιο αλλαγής του Νομοθετικού Πλαισίου των ΕΑΑ.
Τα Παραρτήματα πρέπει να υποβάλλουν τις δικές τους προτάσεις στην ΕΑΑΣ, μέχρι 30 Σεπ 2015.
Οι μέχρι τώρα προτάσεις του ΤΣ που εκφράζονται με σημειώσεις και τροποποιήσεις επί του κειμένου (που φαίνονται με διαφορετικό χρώμα ψηφίων) που προτάθηκε από την Επιτροπή Αναθεώρησης του Νομοθετικού Πλαισίου, είναι:
1. Να καθιερωθούν τρείς βαθμίδες διοικήσεως των ΕΑΑ:
Α' βαθμός: 3-5μελές Τοπικό Συμβούλιο (ένα τουλάχιστον ανά Αντιπεριφέρεια). Εκλέγονται απευθείας από τα Μέλη του Παραρτήματος.
Β' βαθμός: 5-7μελές Περιφερειακό Συμβούλιο ανά Περιφέρεια, (συνολικά 12). Εκλέγονται απευθείας από τα Μέλη των Παραρτημάτων εκάστης Περιφέρειας.
Γ' βαθμός: 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Δνων Σύμβουλος εκλέγονται απευθείας από το σύνολο των Μελών της Ενώσεως. Τα λοιπά 12 μέλη του ΔΣ είναι οι Πρόεδροι τωνως άνω Περιφερειακών Συμβουλίων.
2. Να προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Διοικούσας Επιτροπής με ρόλο και καθήκοντα που προτείνονται στο κείμενο, για την αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεων και άμεση αντίδραση.
Επιπλέον:
3. Να προβλέπεται θέση αμειβομένου Εκπροσώπου Τύπου του Συντονιστικού για την προβολή των θέσεων των ΕΑΑ (πρόσληψη με ετήσια σύμβαση - αμοιβή από όλες τις ΕΑΑ από κοινού).
4. Προτείνουμε τη συμμετοχή μας σε Κοινή Ομάδα Εργασίας για την παραπέρα επεξεργασία της τελικής προτάσεως Σ/Ν.
Οι όπως παραπάνω διαμορφωμένες προτάσεις, φαίνονται ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΚΑΘΕΝΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ προς το Παράρτημα, με οποιοδήποτε μέσον, μέχρι 15 Σεπ 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.