Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
(ΝΠΔΔ)
Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429
Αριθ.Πρωτ. 235 12 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτο

ΚΟΙΝ : Πρωθυπουργό κ.Α. Τσίπρα ( και Πρόεδρο Κόμματος ΣΥ.ΡΙΖ.Α)
             Πρόεδρο της Βουλής κ.Ν. Βούτση
             Πρόεδρο Κόμματος “ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ” κ.Κ. Μητσοτάκη
             Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ.Π. Καμμένο (και Πρόεδρο Κόμματος “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ “ )
              Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ε. Αχτσιόγλου
              Πρόεδρο Κόμματος “ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ “ κ.Ν. Μιχαλολιάκο
              Γενικό Γραμματέα Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. κ.Δ. Κουτσούμπα
              Πρόεδρο Κόμματος “ΠΑ.ΣΟ.Κ.” κα. Φ. Γενηματά
              Πρόεδρο Κόμματος “ΠΟΤΑΜΙ” κ.Σ. Θεοδωράκη
              Πρόεδρο Κόμματος “ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ” κ. Β. Λεβέντη

ΘΕΜΑ : Συμμόρφωση με Αποφάσεις του ΣτΕ

ΣΧΕΤ : α.-Ν.Δ. 1171/72
             β.-Ν.4093/12 (ΦΕΚ Α.΄ 222/12-11-2012)
             γ.-Ν.4307/14 (ΦΕΚ Α.΄246/15-11-2014)
             δ.-Ν.4336/15(ΦΕΚ Α,΄94/14-08-2015)
             ε.-Ν.4387/16 (ΦΕΚ Α.΄ 85/12-05-2016)
             στ.-Ν.4472/17 (ΦΕΚ Α.΄ 74/19-05-2017)

1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, που εκπροσωπεί 70.000 Αποστράτους και ορφανικές οικογένειες , μετά την παρέλευση ικανού χρόνου από τις Αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ , σχετικά με την επιστροφή των συνταξιοδοτικών πράξεων στο καθεστώς της 31-07-2012 , χωρίς πλήρη συμμόρφωση της Διοίκησης με αυτές, συνέταξε σχέδιο νόμου για την πλήρη συμμόρφωση με τις Αποφάσεις αυτές, το οποίο επισυνάπτουμε.

2.-Ιστορικό
α.-Με τον Ν. 4093/12 μειώθηκαν οι μισθοί των εν ενεργεία Στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. (σύμφωνα με τον Ν.2084/1997 , άρθρο 7 παραγ.2 Στρατιωτικοί ), με επακόλουθο, λόγω της διασύνδεσης μισθών και συντάξεων , να μειωθούν οι καταβαλλόμενες συντάξεις από την 01-08-2012.
β.-Σε εκτέλεση του Ν.4093/12 και των νέων οικείων Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων του , εκδόθηκαν νέες συνταξιοδοτικές πράξεις στις ήδη διαμορφωμένες πρωσοποπαγείς συντάξεις των Στρατιωτικών.
γ.-Σημειώνεται ότι πλέον της μείωσης αυτής, οι Απόστρατοι υπέστησαν και τις επί πλέον μειώσεις που προέβλεπε ο Ν.4093/12 για όλους τους συνταξιούχους, με αποτέλεσμα να υποστούν διπλές μειώσεις.
δ.-Οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων προσέφυγαν στο ΣτΕ, κατά των μειώσεων της ανωτέρω παραγράφου 2α και το ΣτΕ με την Απόφαση της Ολομελείας 2192/2014 αυτού έκανε δεκτή την προσφυγή και απεφάνθη ότι κακώς έγιναν οι μειώσεις αυτές, οι συντάξεις πρέπει να επανέλθουν στο καθεστώς της 31-07-2012 και ότι δεν πρέπει να γίνουν άλλες μειώσεις στις συντάξεις των Αποστράτων.
ε.-Η τότε Κυβέρνηση με τον Ν.4307/14 προσήρμοσε τις συντάξεις στο ήμισυ της διαφοράς μεταξύ 31-07-2012 και 01-08-2012 και έδωσε τα αναλογούντα αναδρομικά σε βάθος τριών ετών, τα οποία λήγουν την 31-12-2017.
στ.-Κατά των κανονιστικών πράξεων του Ν.4307/14 οι τρεις Ενώσεις προσέφυγαν στο ΣτΕ, το οποίο με την Απόφαση της Ολομελείας του 1128/2016 απεφάνθη, όπως και με την προηγούμενη Απόφασή του , ότι οι συντάξεις πρέπει να επανέλθουν στο καθεστώς της 31-07-2012.
ζ.-Στον Ν.4336/2015 και συγκεκριμένα στην σελίδα 1021 αυτού αναφέρεται σαφώς ότι “ Η Ελληνική Κυβέρνηση θα προσδιορίσει και θα θεσπίσει νομοθετικά έως τον Οκτώβριο του 2015 ισοδύναμα μέτρα για την πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώσεων της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012 “. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι και η Κυβέρνηση και οι Θεσμοί έχουν συμφωνήσει κατ αρχήν στην πληρωμή των όσων οι δικαστικές Αποφάσεις έχουν αποφανθεί ότι κακώς έγινε η μείωση/κράτηση. Επιπρόσθετα η μη συμμόρφωση της Διοίκησης με τον εν λόγω νόμο αποτελεί παράβαση καθήκοντος , γιατί και η Διοίκηση υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους νόμους.
η.-Οι τρεις Ενώσεις με διάφορους τρόπους προσπάθησαν να πείσουν την Διοίκηση να προβεί στο αυτονόητο , το οποίο προβλέπεται και από το Σύνταγμα , όπως αποστολή εξωδίκων στους αρμόδιους Υπουργούς , προσφυγή στο τριμελές Όργανο παρακολούθησης εκτέλεσης των Αποφάσεων του ΣτΕ , κλπ , αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

3.-Αιτιολόγηση
α.-Όλα τα κόμματα προ των εκλογών της 25-01-2015 , όταν είχαμε θέσει επίσημα το θέμα, διακήρυξαν ότι θα συμμορφωθούν με τις συγκεκριμένες Αποφάσεις του ΣτΕ.
β.-Οι Αποφάσεις του ΣτΕ , βάσει του Συντάγματος , είναι υποχρεωτικές για την Διοίκηση.
γ.-Με τον Ν.4387/16 αποδεσμεύονται οι συντάξεις των Αποστράτων από τις αποδοχές των εν ενεργεία, επομένως δεν απαιτείται πρώτα η συμμόρφωση της Διοίκησης με τις Αποφάσεις του ΣτΕ , αναφορικά με τους μισθούς των εν ενεργεία, για να δικαιωθούν και οι Απόστρατοι.
δ.-Ήδη δίδονται τα αναδρομικά του ημίσεως των δικαιουμένων , βάσει του Ν. 4307/14 τα οποία λήγουν την 31-12-2017. Το ετήσιο κόστος, καθαρό, μετά αφαίρεση φόρων, μειώσεων, κρατήσεων, κλπ εκτιμάται στα 10.000.000 Ε περίπου , το οποίο ως προελέχθη καταβάλλεται ήδη, άρα υπάρχει δυνατότητα συνέχισής του, ώστε να δωθούν και τα υπόλοιπα από 01-01-2018.
ε.-Επίσης υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης του ανωτέρου ποσού από την υπέρβαση του πλεονάσματος του Π/Υ 2017 και ενδεχομένως και των επομένων ετών.
στ.-Το συνημμένο σχέδιο νόμου προβλέπει την καταβολή αναδρομικών, η δε προβλεπόμενη αύξηση της σύνταξης δεν θα καταβληθεί, αλλά θα συνυπολογισθεί στις μειώσεις της προσωπικής διαφοράς του Ν.4472/17.

4.-Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε τον Υπουργό Οικονομικών να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ψήφιση του συνημμένου σχεδίου νόμου.

5.-Επίσης καλούμε τους Αρχηγούς και τους βουλευτές των κομμάτων της Βουλής να λάβουν θέση επί του παρόντος και να προωθήσουν/στηρίξουν την προτεινόμενη νομοθετική πρωτοβουλία.

6.-Η συμμόρφωση της Διοίκησης με τις Αποφάσεις του ΣτΕ, όπως προτείνεται με την παρούσα, αφενός μεν θα αποκαταστήσει μία αδικία και θα ρυθμίσει μία δικαστική εκκρεμότητα, αφετέρου δε θα εμπεδώσει στους πολίτες το αίσθημα ότι οι Αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων είναι σεβαστές και ότι υπάρχει κράτος δικαίου.

6.-Παραμένουμε στη διάθεση όλων των Αρχών και Κομμάτων για περαιτέρω διευκρινήσεις

Αντιστράτηγος Β.Ροζής ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος Ι.Δεβούρος ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ.ΓεωργακόπουλοςΠ.Ν.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Σ.Καββούρης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου
Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.


ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Σ.Α

Λαμβάνοντας υπόψη τα ύπερθεν σχετικά ………….. και συμμορφούμενοι με τις Αποφάσεις 2192/2014 και 1128/2916 της Ολομελείας του ΣτΕ :
α.-Καταργούμε τις συνταξιοδοτικές πράξεις των συνταξιούχων των Ε.Δ. και των Σ.Α. , που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α.΄ 222/12-11- 2012 ) και επαναφέρουμε σε ισχύ τις συνταξιοδοτικές πράξεις που ίσχυαν την 30-07-2012.
β.-Η επαναφορά στις συνταξιοδοτικές πράξεις της 30-07-2012 θα γίνει ατομικά κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων σύμφωνα με το ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α.΄ 85/12-05-2016 )
γ.-Η διαφορά της λαμβανόμενης σύνταξης που βασίζεται στις συνταξιοδοτικές πράξεις του ν.4307/2014 (ΦΕΚ Α.΄ 246/15-11-2014 ) με την σύνταξη που προκύπτει από τον παρόντα νόμο θεωρείται προσωπική διαφορά και δεν αποδίδεται στον δικαιούχο , αλλά υπολογίζεται ως ποσό και ποσοστό περικοπής βάσει του ν.4472/17(ΦΕΚ Α.΄ 74/19-05-2017).
δ.-Τα αναλογούντα αναδρομικά με βάση την ημερομηνία επανυπολογισμού κάθε σύνταξης σύμφωνα με τα ανωτέρω , θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε μηνιαίες δόσεις με ορίζοντα 5 ετών.
ε.-Για τις συνταξιοδοτικές πράξεις που εκδόθηκαν μετά την 31-07-2012 θα υπάρξει άλλη ρύθμιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.