Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

21 ΝΟΕ. 2015 ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Η  21 Νοεμβρίου ειναι  μεγαλη
θρησκευτικη  εορτη.
Η Ορθοδοξια  εορτάζει τα Εισόδια της 
Θεοτόκου. Αυτήν την ημέρα λοιπόν επέλεξε 
η πολιτεία,
σαν ημέρα των Ενόπλων της Δυνάμεων.
Η μνήμη είναι βασικός τρόπος και κινη-
τήριος μοχλός της ψυχικής μας ζωής.
Κακή λειτουργία της μνήμης οδηγεί τον
άνθρωπο σε πνευματική αποχαύνωση και
σε βαθειά, ατελείωτη και καταστροφική
χειμέρεια πνευματική νάρκη.
Ο ετήσιος πανελλήνιος εορτασμός της
Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων έχει σαν
αποστολή να γεωτρήσει την ιστορικήμνήμη και να ενδυναμώσει το εθνικό συ-ναίσθημα. Μόνο λαοί μειωμένης εθνικής
συνειδήσεως δεν τελούν παρόμοιους εορτασμούς.

Οι Έλληνες με την μακραίωνη ιστορική
και πολιτισμική παράδοση χρειαζόμαστε
τούτη τη γιορτή, ύστερα από τις διαφόρων
μορφών επιδράσεις της τελευταίας τρια-
κονταετίας που έτρωσαν το ‘’πνεύμα’’
των Ενόπλων μας Δυνάμεων και χρειαζό-
μαστε τούτη τη γιορτή όχι μόνον από
χρέος και ευγνωμοσύνη στις αμέτρητες
σκιές των μαρτύρων της ελευθερίας, αλλά
γιατί τέτοιες γιορτές είναι πρόκληση για
γόνιμη επικοινωνία με την ιστορία, διάλογο
με το αύριο, επαφή με τον λαό και διά
μέσου των ανοικτών πυλών των στρατώ-
νων, πόρευση στη νέα χιλιετία .
Ο εορτασμός αυτός μας παρέχει μια
πρώτης τάξεως ευκαιρία για:

α. Να ανιχνεύσουμε τα λάθη και τα
πάθη του παρελθόντος και να διαλεχθούμε
αντικειμενικά με την ιστορία.
β. Να αντλήσουμε διδάγματα καθοριστικά
για το αύριο.
γ. Να δημιουργήσουμε μια υψηλής στάθ-
μης επίγνωση για το παρόν .
δ. Να ανοίξουμε καινούριους ορίζοντες
για το μέλλον .
ε. Να συναινέσουμε μέσα μας παρελθόν
και μέλλον και να διαμορφώσουμε άξια
ιστορική συνείδηση. Τέλος:
στ. Να συναισθανθούμε το μεγάλο ιστο-
ρικό βάρος και να προσδιορίσουμε άξονες
δράσης και πυξίδα πλεύσης, μέσα σε μια
παγκόσμια οικονομική λαίλαπα που δια-
μορφώνει νέες πρακτικές αντίθετες πολλές
φορές προς τη διεθνή νομιμότητα.

Εορτάζουμε λοιπόν νίκες κατά βαρβάρων. 
Δοξολογούμε το ακατάλυτο πνεύμα της θυ-
σίας, της ελευθερίας και της αρετής. Όταν
δε ομιλούμε εκ του περισσεύματος της
καρδιάς προς την νεολαία μας, για τους
Σαλαμινομάχους, τους ήρωες του 1821,
τους Μακεδονομάχους, τους μαχητές του
1912-13 και των αλβανικών βουνών, τότε
συνθέτουμε στις συνειδήσεις των νέων
μας, την έννοια της ιστορικής καταγωγής
τους με την έννοια της εθνικής προσπά-
θειας και της εθελοθυσίας χάριν της πα-
τρίδας.

Προαιώνια η πάλη της φυλής μας με το
πνεύμα του ‘’κακού‘’, που πηγάζει (η πάλη)
από τον έρωτα για την ελευθερία, την
τιμή, την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική
μας ακεραιότητα και την ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια.
Πάλη των Αρχαίων να συγκρατήσουν
την Ασιατική λαίλαπα.
Πάλη των Βυζαντινών να κρατήσουν
την Ευρώπη μακριά από τους βαρβάρους
για να σωθεί ο πολιτισμός.
Πάλη των Ηρώων του 1821 ενάντια
στο γιαταγάνι του ανατολίτη επιβουλέα.
Πάλη των φτεροπόδαρων Ευζώνων του
1912-13 για να ακολουθήσει η τιτανομαχία
των μαχητών της Πίνδου εναντίον της
φασιστικής και ναζιστικής ύβρεως.
Πάλη σήμερα του νεοέλληνα, ενάντια
σε συμφέροντα πολιτικά, οικονομικά , πο-
λιτισμικά κ.λ.π. που επιβουλεύονται για
μία ακόμη φορά την εθνική μας οντότητα.
Αυτά λοιπόν γιορτάζουμε σήμερα. Γιορ-
τάζουμε νίκες κατά βαρβάρων, νίκη της
μικρής μας Ελλάδας, νίκη της ελευθερίας,
χωρίς να υπολογίσουμε πόσοι είναι απέ-
ναντί μας, γιατί οι αριθμοί ποτέ δεν μαςτρόμαζαν.
Όμως Κυρίες και Κύριοι δεν πρέπει να
παραβλέψουμε ότι ζούμε σε μια εποχή
αναξιοκρατίας, αδιαφάνειας, διαφθοράς,
ανομίας, ανισοκατανομής των οικονομικών
μεγεθών, ανεργίας κ.λ.π., όπου παραδο-
σιακές αρχές και αξίες αμφισβητούνται
και σταθερά σημεία αναφοράς σιγά-σιγά
εκλείπουν. Μέσα λοιπόν σε αυτό το νοσηρό
κλίμα, τα τελευταία χρόνια, τρώθηκε ανε-
πανόρθωτα το πνεύμα των Ενόπλων μας
Οι Ε.Δ. απαξιώθηκαν, λοιδορήθηκαν, τα-
πεινώθηκαν, μειώθηκαν και ουκ ολίγες
φορές προσεβλήθηκαν από τους πάσης
φύσεως σαλτιμπάγκους, προκειμένου να
προσποριστούν πολιτικά οφέλη, από αν-
θρώπους που δεν ‘’γνωρίζουν’’, και πιθα-
νώς έχουν υπηρετήσει τη θητεία τους
στην παραμεθόριο του Κολωνακίου. Έφθα-
σαν μέχρι του σημείου να χαρακτηρίσουν
τα στελέχη ως τεμπέληδες και αντιπαρα-
γωγικούς. Ποίους Αυτούς που σε ξηρά-
αέρα και θάλασσα νυχθημερόν φυλούν
‘’Θερμοπύλες’’. Αυτούς που ορκίστηκαννα μην υποστείλουν ποτέ και για τίποτααπό καμιά βραχονησίδα του Αιγαίου τηνγαλανόλευκη.
Όμως οι παρηκμασμένες ουτοπίες και
ψευδαισθήσεις, παράγοντες ολέθρου στην
ιστορία ας σκεφθούν ότι η Ελλάδα του
σήμερα θα σταθεί στο ύψος των περι-
στάσεων και δεν θα επιτρέψει διάβρωση
της εθνικής ψυχής, αλλοίωση της εθνικής
μας φυσιογνωμίας, αποκοπή από την πα-
ράδοση, θόλωση του ιστορικού όμματος,
(ματιού) μόλυνση της Ελληνικής συνει-
δήσεως, ίσχναση αξιών, ανασφάλεια, κοι-
νωνική αποθηρίωση, πνευματικό μαρασμό,
αρχές που δύουν, συμφεροντολογική δρά-
ση που αποθρασύνεται, κυνισμό που κυ-
κλοφορεί ανεμπόδιστος, βία που περιφέ-
ρεται και καλλιεργείται ασύδοτα, έλλειψη
σεβασμού προς τον άνθρωπο.
Αυτό Κυρίες και Κύριοι είναι το νόημα,
το μεγάλο μήνυμα της γιορτής της ημέρας
των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Να αγωνί-ζονται νυχθημερόν και να γρηγορούν οιστρατιώτες της Δημοκρατίας της πατρίδαςκαι της ελευθερίας, για την εξασφάλισηαρχών και αξιών με τις οποίες γεννήθηκε, ανδρώθηκε και γαλουχήθηκε το ση-μερινό Ελληνόπουλο προετοιμασμένο να
‘’ανοίξει πανιά ‘’ για νέους ορίζοντες, κα-
θοδηγώντας και πάλι κατά τη νέα χιλιετία
την ανθρωπότητα δια της παροχής ‘’φώ-
των πολιτισμού‘’ από το άσβεστο κερί
της αθάνατης Ελληνικής ψυχής που είναι
το αιώνιο πνεύμα, το άφθαρτο και το
ακατάλυτο, το οποίο ούτε υποτάσσεται
 
 αλλά και ούτε πεθαίνει.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΟΥΛΤΣΟΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Αντιπρόεδρος Παραρτήματος
Ν.Κυκλάδων
Τέως Γεν. Γραμ. Δήμου Ερμούπολης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.