Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016

Νέα Ανακοίνωση Ε.Α.Α.Σ για μηνιαία εισφορά 0,20€ Ν.4387/16


Γνωρίζουμε στα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. σε συνέχεια της από 22 Σεπ 2016 υπ’ αριθμ. 14 ανακοίνωσής μας που αφορά την μηνιαία εισφορά των 0,20 € του άρθρου 102 του ν.4387/16 και λόγω της συγκεχυμένης αρχικής απάντησης του Γ.Λ.Κ., ότι η Ε.Α.Α.Σ επισκέφθηκε εκ νέου διά εκπροσώπου της το αρμόδιο γραφείο του Γ.Λ.Κ. προς παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων. Επίσης διευκρινίζουμε ότι η μηνιαία αυτή εισφορά παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στον λογαριασμό κοινωνικής πολιτικής (Ν.4114/13, άρθρο 34).

Η αρμόδια υπάλληλος απάντησε ρητά ότι από τις προβλέψεις του νόμου δεν εξαιρείται καμία ομάδα συνταξιούχων και πρότεινε να επισκεφθούμε τον Ο.Α.Ε.Δ για περαιτέρω διευκρινήσεις, καθόσον στον υπόψη Οργανισμό υπάγεται ο λογαριασμός κοινωνικής πολιτικής και αφετέρου για την λειτουργία του λογαριασμού κοινωνικής πολιτικής συγκροτείται 11 μελής επιτροπή αποτελούμενη από τους:

• Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.
• Τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές από την ΓΣΕΕ.
• Τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές από τον ΣΕΒ.
• Εκπρόσωπο της ΓΣΕΒΕΕ.
• Εκπρόσωπο του ΣΕΤΕ
• Επιπρόσθετα, Δύο (2) εμπειρογνώμονες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Κατόπιν αυτού, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αντιπροσωπεία της Ε.Α.Α.Σ θα επισκεφθεί τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ προκειμένου να παρασχεθούν οι κατά την άποψή μας απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία και τον τρόπο που ο ΟΑΕΔ προτίθεται να εφαρμόσει την σχετική διάταξη του νόμου.

Επιπροσθέτως και αναλόγως των νέων δεδομένων θα απαιτηθεί από την Ε.Α.Α.Σ. η πραγματοποίηση συναντήσεων με στελέχη κυρίως του ΥΠΕΚΑ και του Γ.Λ.Κ για την εκατέρωθεν ενημέρωση επί των θεμάτων που πρέπει να διασαφηνιστούν περαιτέρω, από τα οποία ενδέχεται να προκύψει η αναγκαιότητα νομοθετικών παρεμβάσεων επί των ήδη ψηφισθέντων διατάξεων.

Οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι είναι υπόχρεοι στην εν λόγω παρακράτηση εφόσον δεν υποβάλουν την προβλεπόμενη εκ του νόμου υπεύθυνη δήλωση εξαίρεσής τους προς το Γ.Λ.Κ. ή τα κατά τόπους γραφεία του σε κάθε Περιφέρεια.

Η Ε.Α.Α.Σ ως ο κατ’ εξοχήν θεσμικός φορέας που εκπροσωπεί το όλον στο χώρο των εν αποστρατεία Αξιωματικών του Σ.Ξ αλλά και τμήματος των Σ.Α, θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών της και για οιαδήποτε επί του θέματος εξέλιξη θα σας κρατά ενήμερους μέσω της ιστοσελίδας, της εφημερίδας και των Παραρτημάτων μας.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.