Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού έτους 2015-2016 μεχρι 26 Οκτ 2016

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Χαριλάου Τρικούπη 18, 106 79,  Αθήνα
Τηλ.:  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο.:  210 362 14 10
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr  E-mail: eaasgr@gmail.com
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Αρ. Πρωτ.: 16/2016
Αθήνα, 05 Οκτωβρίου 2016


Γνωρίζεται στα Μέλη μας το παρακάτω έγγραφο της Ε.Α.Α.Σ. σχετικά με τη βράβευση των Αριστούχων Μαθητών, παιδιών Αποστράτων Αξιωματικών.

ΘΕΜΑ: Οικονομικά (Χρηματικά Βραβεία Αριστούχων Μαθητών)
ΣΧΕΤ : Φ.800/38/222651/Σ.1845/14 Σεπ 2016/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/3β

1. Με την ανωτέρω σχετική αποφασίστηκε η βράβευση αριστούχων μαθητών, τέκνων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΓΕΣ. Δικαιούχοι βράβευσης είναι οι Αριστούχοι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου, Σχολικού Έτους 2015 – 2016 (Σεπ 2015 – Ιουν 2016), που φοίτησαν σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Σχολεία Εσωτερικού (Ελληνικής Επικράτειας). Η βάση βαθμολογίας για τη βράβευση, αποτελεί ο βαθμός 18,1 και άνω.

2 Δικαιούχοι μαθητές, τέκνα Αποστράτων Στρατιωτικών του Στρατού –Μελών της Ε.Α.Α.Σ., είναι αυτοί που ένας εκ των γονέων (προϋπόθεση γονέα, να είναι δικαιούχος λήψης μερίσματος από το ΜΤΣ) είναι:
α. Απόστρατος του οποίου η αποστρατεία συντελέστηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015 -2016.
β. Στρατιωτικός Υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ που εφονεύθη ή απεβίωσε σε διατεταγμένη ή μη υπηρεσία.
γ. Απόστρατος Στρατιωτικός. Ο αριθμός των δικαιούχων της κατηγορίας αυτής, θα καθοριστεί με απόφαση του κ. Α/ΓΕΣ.

3. Οι ενδιαφερόμενοι βράβευσης αριστούχων μαθητών να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του μαθητή ή του γονέα, ως συνημμένο υπόδειγμα (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ).
β. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Ελέγχου Επίδοσης.
γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων του ενδιαφερομένου μαθητή.
δ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων του γονέα.
ε. Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τραπέζης (κατά προτίμηση ΕΤΕ), που επιθυμεί ο δικαιούχος να του κατατεθούν τα χρήματα, στον οποίο ει δυνατόν να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
στ. Φωτοαντίγραφο της εγκυκλίου αποστρατείας του γονέα, εφόσον αυτός δεν κατέχει ταυτότητα της Ε.Α.Α.Σ.

4. Yποβολή των δικαιολογητικών όπως παρακάτω:
α. Για τους διαμένοντες στο Ν. Αττικής και Βοιωτίας, απ’ ευθείας (αυτοπροσώπως, με εκπρόσωπο, ταχυδρομικά, με FAX, ή ηλεκτρονικά) στην Ε.Α.Α.Σ. (οδός Χαρ. Τρικούπη αριθ. 18 Τ.Κ. 10679) μέχρι 04 Νοε 2016.
β. Για τους διαμένοντες στη λοιπή Ελλάδα στα κατά τόπους Παραρτήματα μέχρι 26 Οκτ 2016.
γ. Παρακαλούνται τα Παραρτήματα να αποστείλουν στην Ε.Α.Α.Σ. ονομαστικές καταστάσεις κατά τάξη Λυκείου με συνημμένα τα παραπάνω δικαιολογητικά (αφού τα ελέγξουν επισταμένως), μέχρι 04 Νοε 2016.

5. Επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες που τέθηκαν δεν θα τύχουν παρατάσεως και είναι αυτές, μέχρι τις οποίες θα πρέπει να φθάσουν και να πρωτοκολληθούν στην Ε.Α.Α.Σ., οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

6. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, επειδή παρουσιάσθηκε πέρυσι το φαινόμενο υποβολής αιτήσεων για βράβευση μαθητών με καθυστέρηση, εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές, όπως επίσης δεν θα γίνουν δεκτά αιτήματα για μαθητές παλαιοτέρων ετών.

7. Το χρηματικό ποσό της βράβευσης που καθορίσθηκε από το ΓΕΣ είναι τριακόσια είκοσι (320,00) ευρώ, παρά ταύτα και λόγω του περιορισμού της Δγης του ΓΕΣ που αναγράφεται στην υποπαράγραφο 2γ της παρούσης, υπάρχουν τα παρακάτω ενδεχόμενα:
α. Μείωση του ποσού, εφόσον το ΓΕΣ δεν καταβάλει στην Ε.Α.Α.Σ. εξ’ ολοκλήρου το ποσό που θα αναλογεί σε όλα τα αιτήματα (όπως συνέβη το 2014). Στην περίπτωση αυτή η Ε.Α.Α.Σ. θα το καταμερίσει ισόποσα σε όλους τους δικαιούχους μαθητές Β’ και Γ΄Λυκείου.
β. Απόδοση όλου του ποσού στην μία κατηγορία δικαιούχων, όπως αυτό συνέβη το 2015 τελευταία στιγμή από το ΓΕΣ, το οποίο δεν απεδέχθη την πρόταση της Ε.Α.Α.Σ. για τον επιμερισμό του διατεθέντος ποσού και επιπρόσθετα δεν της άφησε κανένα περιθώριο ελιγμού αντίδρασης. Ευελπιστούμε ότι η περσινή «άστοχη» ενέργεια του ΓΕΣ δεν θα επαναληφθεί και θα γίνει ισόποσος καταμερισμός.
γ. Ισότιμη αντιμετώπιση από το ΓΕΣ των δικαιούχων τέκνων των Αποστράτων όπως αυτών των εν ενεργεία που θα καθοριστεί από την απόφαση του κ. Α/ΓΕΣ.

8. Ο χρόνος, τόπος και ο τρόπος βράβευσης θα καθορισθεί από το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ., αναλόγως του πότε θα δοθούν τα σχετικά κονδύλια από το ΓΕΣ.

9. Τονίζεται ότι τα Παραρτήματα θα προβούν σε βράβευση ΜΟΝΟΝ εφόσον λάβουν τα αναλογούντα χρηματικά ποσά.

10. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Ε.Α.Α.Σ. (τηλ. 210-3633797, εσωτ. 14 και 15) και στα κατά τόπους Παραρτήματα αυτής.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.