Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

21 ΝΟΕ. 2015 ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Η  21 Νοεμβρίου ειναι  μεγαλη
θρησκευτικη  εορτη.
Η Ορθοδοξια  εορτάζει τα Εισόδια της 
Θεοτόκου. Αυτήν την ημέρα λοιπόν επέλεξε 
η πολιτεία,
σαν ημέρα των Ενόπλων της Δυνάμεων.
Η μνήμη είναι βασικός τρόπος και κινη-
τήριος μοχλός της ψυχικής μας ζωής.
Κακή λειτουργία της μνήμης οδηγεί τον
άνθρωπο σε πνευματική αποχαύνωση και
σε βαθειά, ατελείωτη και καταστροφική
χειμέρεια πνευματική νάρκη.
Ο ετήσιος πανελλήνιος εορτασμός της
Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων έχει σαν
αποστολή να γεωτρήσει την ιστορικήμνήμη και να ενδυναμώσει το εθνικό συ-ναίσθημα. Μόνο λαοί μειωμένης εθνικής
συνειδήσεως δεν τελούν παρόμοιους εορτασμούς.

Οι Έλληνες με την μακραίωνη ιστορική
και πολιτισμική παράδοση χρειαζόμαστε
τούτη τη γιορτή, ύστερα από τις διαφόρων
μορφών επιδράσεις της τελευταίας τρια-
κονταετίας που έτρωσαν το ‘’πνεύμα’’
των Ενόπλων μας Δυνάμεων και χρειαζό-
μαστε τούτη τη γιορτή όχι μόνον από
χρέος και ευγνωμοσύνη στις αμέτρητες
σκιές των μαρτύρων της ελευθερίας, αλλά
γιατί τέτοιες γιορτές είναι πρόκληση για
γόνιμη επικοινωνία με την ιστορία, διάλογο
με το αύριο, επαφή με τον λαό και διά
μέσου των ανοικτών πυλών των στρατώ-
νων, πόρευση στη νέα χιλιετία .
Ο εορτασμός αυτός μας παρέχει μια
πρώτης τάξεως ευκαιρία για:

α. Να ανιχνεύσουμε τα λάθη και τα
πάθη του παρελθόντος και να διαλεχθούμε
αντικειμενικά με την ιστορία.
β. Να αντλήσουμε διδάγματα καθοριστικά
για το αύριο.
γ. Να δημιουργήσουμε μια υψηλής στάθ-
μης επίγνωση για το παρόν .
δ. Να ανοίξουμε καινούριους ορίζοντες
για το μέλλον .
ε. Να συναινέσουμε μέσα μας παρελθόν
και μέλλον και να διαμορφώσουμε άξια
ιστορική συνείδηση. Τέλος:
στ. Να συναισθανθούμε το μεγάλο ιστο-
ρικό βάρος και να προσδιορίσουμε άξονες
δράσης και πυξίδα πλεύσης, μέσα σε μια
παγκόσμια οικονομική λαίλαπα που δια-
μορφώνει νέες πρακτικές αντίθετες πολλές
φορές προς τη διεθνή νομιμότητα.

Εορτάζουμε λοιπόν νίκες κατά βαρβάρων. 
Δοξολογούμε το ακατάλυτο πνεύμα της θυ-
σίας, της ελευθερίας και της αρετής. Όταν
δε ομιλούμε εκ του περισσεύματος της
καρδιάς προς την νεολαία μας, για τους
Σαλαμινομάχους, τους ήρωες του 1821,
τους Μακεδονομάχους, τους μαχητές του
1912-13 και των αλβανικών βουνών, τότε
συνθέτουμε στις συνειδήσεις των νέων
μας, την έννοια της ιστορικής καταγωγής
τους με την έννοια της εθνικής προσπά-
θειας και της εθελοθυσίας χάριν της πα-
τρίδας.

Προαιώνια η πάλη της φυλής μας με το
πνεύμα του ‘’κακού‘’, που πηγάζει (η πάλη)
από τον έρωτα για την ελευθερία, την
τιμή, την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική
μας ακεραιότητα και την ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια.
Πάλη των Αρχαίων να συγκρατήσουν
την Ασιατική λαίλαπα.
Πάλη των Βυζαντινών να κρατήσουν
την Ευρώπη μακριά από τους βαρβάρους
για να σωθεί ο πολιτισμός.
Πάλη των Ηρώων του 1821 ενάντια
στο γιαταγάνι του ανατολίτη επιβουλέα.
Πάλη των φτεροπόδαρων Ευζώνων του
1912-13 για να ακολουθήσει η τιτανομαχία
των μαχητών της Πίνδου εναντίον της
φασιστικής και ναζιστικής ύβρεως.
Πάλη σήμερα του νεοέλληνα, ενάντια
σε συμφέροντα πολιτικά, οικονομικά , πο-
λιτισμικά κ.λ.π. που επιβουλεύονται για
μία ακόμη φορά την εθνική μας οντότητα.
Αυτά λοιπόν γιορτάζουμε σήμερα. Γιορ-
τάζουμε νίκες κατά βαρβάρων, νίκη της
μικρής μας Ελλάδας, νίκη της ελευθερίας,
χωρίς να υπολογίσουμε πόσοι είναι απέ-
ναντί μας, γιατί οι αριθμοί ποτέ δεν μαςτρόμαζαν.
Όμως Κυρίες και Κύριοι δεν πρέπει να
παραβλέψουμε ότι ζούμε σε μια εποχή
αναξιοκρατίας, αδιαφάνειας, διαφθοράς,
ανομίας, ανισοκατανομής των οικονομικών
μεγεθών, ανεργίας κ.λ.π., όπου παραδο-
σιακές αρχές και αξίες αμφισβητούνται
και σταθερά σημεία αναφοράς σιγά-σιγά
εκλείπουν. Μέσα λοιπόν σε αυτό το νοσηρό
κλίμα, τα τελευταία χρόνια, τρώθηκε ανε-
πανόρθωτα το πνεύμα των Ενόπλων μας
Οι Ε.Δ. απαξιώθηκαν, λοιδορήθηκαν, τα-
πεινώθηκαν, μειώθηκαν και ουκ ολίγες
φορές προσεβλήθηκαν από τους πάσης
φύσεως σαλτιμπάγκους, προκειμένου να
προσποριστούν πολιτικά οφέλη, από αν-
θρώπους που δεν ‘’γνωρίζουν’’, και πιθα-
νώς έχουν υπηρετήσει τη θητεία τους
στην παραμεθόριο του Κολωνακίου. Έφθα-
σαν μέχρι του σημείου να χαρακτηρίσουν
τα στελέχη ως τεμπέληδες και αντιπαρα-
γωγικούς. Ποίους Αυτούς που σε ξηρά-
αέρα και θάλασσα νυχθημερόν φυλούν
‘’Θερμοπύλες’’. Αυτούς που ορκίστηκαννα μην υποστείλουν ποτέ και για τίποτααπό καμιά βραχονησίδα του Αιγαίου τηνγαλανόλευκη.
Όμως οι παρηκμασμένες ουτοπίες και
ψευδαισθήσεις, παράγοντες ολέθρου στην
ιστορία ας σκεφθούν ότι η Ελλάδα του
σήμερα θα σταθεί στο ύψος των περι-
στάσεων και δεν θα επιτρέψει διάβρωση
της εθνικής ψυχής, αλλοίωση της εθνικής
μας φυσιογνωμίας, αποκοπή από την πα-
ράδοση, θόλωση του ιστορικού όμματος,
(ματιού) μόλυνση της Ελληνικής συνει-
δήσεως, ίσχναση αξιών, ανασφάλεια, κοι-
νωνική αποθηρίωση, πνευματικό μαρασμό,
αρχές που δύουν, συμφεροντολογική δρά-
ση που αποθρασύνεται, κυνισμό που κυ-
κλοφορεί ανεμπόδιστος, βία που περιφέ-
ρεται και καλλιεργείται ασύδοτα, έλλειψη
σεβασμού προς τον άνθρωπο.
Αυτό Κυρίες και Κύριοι είναι το νόημα,
το μεγάλο μήνυμα της γιορτής της ημέρας
των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Να αγωνί-ζονται νυχθημερόν και να γρηγορούν οιστρατιώτες της Δημοκρατίας της πατρίδαςκαι της ελευθερίας, για την εξασφάλισηαρχών και αξιών με τις οποίες γεννήθηκε, ανδρώθηκε και γαλουχήθηκε το ση-μερινό Ελληνόπουλο προετοιμασμένο να
‘’ανοίξει πανιά ‘’ για νέους ορίζοντες, κα-
θοδηγώντας και πάλι κατά τη νέα χιλιετία
την ανθρωπότητα δια της παροχής ‘’φώ-
των πολιτισμού‘’ από το άσβεστο κερί
της αθάνατης Ελληνικής ψυχής που είναι
το αιώνιο πνεύμα, το άφθαρτο και το
ακατάλυτο, το οποίο ούτε υποτάσσεται
 
 αλλά και ούτε πεθαίνει.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΟΥΛΤΣΟΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Αντιπρόεδρος Παραρτήματος
Ν.Κυκλάδων
Τέως Γεν. Γραμ. Δήμου Ερμούπολης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Σ.Ο.Δ. ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ε.Δ. & Σ.Α

 Η Συνέντευξη Τύπου
 ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ  ΣΥΝΔΕΣΜΟ( ΓΙΑ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ)
http://static.livemedia.gr/livemedia/lives/20151113110037_jvc6.stream-fixed-v3.mp4

Καταβολή ΕΚΟΕΜΣ το 2016

Καταβολή ΕΚΟΕΜΣ το 2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Ημερομηνίες Καταβολής Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ Έτους 2016
 
 17 Νοεμβρίου 2015
 
Ο ΕΚΟΕΜΣ ενημερώνει τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, ότι η Διοικούσα Επιτροπή του, με το υπ'αρίθμ. 22/4/13 Νοε 15 Πρακτικό της, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης έτους 2016 στις παρακάτω ημερομηνίες:
 
α.       Ο μήνας Ιανουάριος 2016 στις 5 Ιαν 2016 ημέρα Τρίτη.
 
β.       Ο μήνας Φεβρουάριος 2016 στις 28 Ιαν 2016 ημέρα Πέμπτη.
 
γ.       Ο μήνας Μάρτιος 2016 στις 26 Φεβ. 2016 ημέρα Παρασκευή.
 
δ.       Ο μήνας Απρίλιος 2016 στις 30 Μαρ 2016 ημέρα Τετάρτη.
 
ε.       Ο μήνας Μάιος 2016 στις 27 Απρ 2016 ημέρα Τετάρτη.
 
στ.     Ο μήνας Ιούνιος 2016 στις 30 Μαϊ 2016 ημέρα Δευτέρα.
 
ζ.       Ο μήνας Ιούλιος 2016 στις 29 Ιουν 2016 ημέρα Τετάρτη.
 
η.       Ο μήνας Αύγουστος 2016 στις 28 Ιουλ 2016 ημέρα Πέμπτη.
 
θ.       Ο μήνας Σεπτέμβριος 2016 στις 30 Αυγ 2016 ημέρα Τρίτη.
 
ι.        Ο μήνας Οκτώβριος 2016 στις 29 Σεπ 2016 ημέρα Πέμπτη.
 
ια.      Ο μήνας Νοέμβριος 2016 στις 27 Οκτ 2016 ημέρα Πέμπτη.
 
ιβ.      Ο μήνας Δεκέμβριος 2016 στις 29 Νοε 2016 ημέρα Τρίτη.
 
Εκ της Δνσεως

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΤΥΠΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΔΒΜ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΤΥΠΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΔΒΜ.pdf by xristos paraskevas


ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ETHNIKH HXW okt 2015(Teliko).pdf by xristos paraskevas


Δελτίο Τύπου του Συντονιστικού Οργάνου Δρασεων (Σ.Ο.Δ)

Πρόεδρος Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ.
  Σας προωθώ το συνημμένο Δελτίο Τύπου του Συντονιστικού Οργάνου Δρασεων (Σ.Ο.Δ) και σας
       Κ   Α   Λ    Ω
να είμαστε όλοι παρόντες την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 15.00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος,στην συγκέντωση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν οι Ενώσεις Αποσράτων Αξιωματικών Ε.Α.Α.Σ -Ε.Α.Α.Ν -Ε.Α.Α.Α,απο κοινού με τις Ιδιωτικού ενώσεις ομοσπονδίες,συνδέσμους,οι οποίοι δραστηροποιούνται στο χώρο των Ε.Δ και των Σ.Α,για να διαμαρτυριθούμε έντονα για τα μέτρα που μας έχουν επιβληθεί αλλά και για τα επαπειλούμενα να επιβληθούν.
Η συμμετοχή μας είναι καθοριστικός παράγων πίεσης πρός πάσα κατεύθυνση και πρέπει να καταδειχθεί ότι ασχέτως των πολιτικών πεποιθήσεων ενός εκάστου είμαστε ΕΩΜΕΝΟΙ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ στο να μήν επιτρέψουμε και πάλι να μας επιβληθούν νέες μειώσεις /περικοπές στις συντάξεις μας,γιατί δυστυχώς η εφαρμοστέα διαχρονικά πολιτική μας έφερε στο σημείο να μην μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς ,αλλά και να μην μπορούμε να εκπληρώσουμε τις προς το Κράτος υποχρεώσεις μας και να κινδυνεύουμε να καταστούμε υπόδικοι.Ποιοί εμείς που αναλώσαμε την ζωή μας στην υπηρεσία του καθήκοντος. Η μή συμμετοχή θα ληφθεί ως πράξη αδιαφορίας και ανοχής περί τα μέτρα  ΟΧΙ δεν ανεχόμαστε ούτε είμαστε αδιάφοροι αλλά ενεργοί.Ελάτε να φροντοφωνάξουμε αυτό  που ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί λέμε ότι δεν αντέχουμε άλλες μειώσεις/περικοπές,Ελάτε να φωνάξουμε ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.
Καταλαβαίνω ότι λόγω ασκήσεως υψηλών καθηκόντων ορισμένοι  έχετε αναστολές,πρέπει όμως να τις ξεπεράσετε γιατί με το ΚΥΡΟΣ και την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σας οι κυβερνώντες θα προβληματιστού.
Η Δύναμή μας είναι η ενότητα την οποία την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου πρέπει να επιδείξουμε,ασχέτως των πολιτικών μας πεποιθήσεων.ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ. 
Οι εν αποστρατεί ααξκοί των Ε.Δ και των Σ.Α είναι σπλάχνο απο τα σπλάχνα του Ελληνικού λαού μας ενδια φέρει πρωτίστως το καλό της ΠΑΤΡΙΔΟΣ δεν αρνούναστε να συμβάλλουμε,αλλά όχι ΜΟΝΟ εμείς,οι οποίοι υποστήκαμε διπλές και τριπλές περικοπές και μειώσεις.Το παράδειγμα πρέπει να δοθεί απο τους ασκούντες την εξουσία.
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ.
                   ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

Ονειρούπολη: Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε….

3 ΝΟΕ 2015

Η μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη γιορτή της Ελλάδας, η «Ονειρούπολη» σε λίγες ημέρες  ανοίγει τις πύλες της.


Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε…. 
Παρακολουθήστε την ζωντανά στο www.oneiroupoli.gr

Η 12η «Ονειρούπολη»  θα ανοίξει τις πύλες της, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015 μέχρι και την Πέμπτη  7 Ιανουαρίου 2016.

Το μαγευτικό χωριό του Αη Βασίλη και φέτος θα αναπτυχθεί στον Δημοτικό Κήπο της Δράμας και στην Κεντρική Πλατεία της πόλης και θα συντροφεύσει τα όνειρα μικρών και μεγάλων.

Στην Ονειρούπολη τα πράγματα γίνονται παραμυθένια όλοι θα ζήσουμε το πραγματικό όνειρο, το χρώμα και τις μυρωδιές των Χριστουγέννων.

Για αυτές τις 36 ονειρεμένες ημέρες, το κέντρο της Δράμας θα μεταμορφωθεί σε ένα Χριστουγεννιάτικο χωριό, έτσι όπως το έχουμε ονειρευτεί όλοι μας.

Ο Αη Βασίλης θα‘ρθει και όλοι οι επισκέπτες του ονείρου, θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στη χώρα του παραμυθιού, στο χωριό του Αη Βασίλη.

Μέσα από εκατοντάδες δράσεις και συναυλίες, θα χαρούμε και φέτος τις γιορτές, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους επισκέπτες της «Πρωτεύουσας των Χριστουγέννων»,  την Δράμα.

Γίνε και εσύ εθελοντής - Ονειρούπολη Δράμας - Το χωριό του Αη Βασίλη

3 ΝΟΕ 2015


Η 12η «Ονειρούπολη» σε περιμένει,  γίνε και εσύ εθελοντής στη μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη γιορτή στην Ελλάδα. Στην  «Ονειρούπολη», στη γιορτινή Δράμα,   χτυπά δυνατά η καρδιά των Χριστουγέννων.


Το μεγάλο  Χριστουγεννιάτικο παραμύθι  που μάγεψε μικρούς και μεγάλους χρωστά την λάμψη του στους ανθρώπους αυτής της πόλης.

Τους εκατοντάδες Εθελοντές που της δίνουν ένα ξεχωριστό και ανεπανάληπτο χρώμα.

Γίνε και εσύ εθελοντής στην μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Συμπλήρωσε ηλεκτρονικά την αίτηση εθελοντή στο site της «Ονειρούπολη» www.oneiroupoli.gr ή κατέβασέ την από το site μας και κατέθεσέ την στα γραφεία της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2521048304 ή με e-mail στο info@oneiroupoli.gr

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

Κάλεσμα Πρωτοβουλίας Αποστράτων για την υπεράσπιση του δικαιώματός μας στην Κοινωνική Ασφάλιση.
Συνάδελφοι απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων  Ασφαλείας.
Έχουμε δεχθεί ήδη τις συνέπειες από την εφαρμογή και των τριών μνημονίων, που ψήφισαν οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και παλιότερα Ν.Δ –
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οι συντάξεις μας ήδη έχουν μειωθεί τουλάχιστον κατά 50%, ενώ η  κυβέρνηση ανακοίνωσε το νέο πόρισμα της Επιτροπής για το ασφαλιστικό όπου
εξαγγέλλονται νέες ανατροπές στην ήδη εφαρμοζόμενη αντιλαϊκή – αντιασφαλιστική  πολιτική που μέχρι σήμερα έχουν υλοποιήσει όλες οι κυβερνήσεις. Στόχος τους είναι
οι συντάξεις να μετατραπούν σε προνοιακά επιδόματα.
Η κυβέρνηση με το 3ο μνημόνιο ανέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, όχι μόνο  για τις νέες περικοπές στις συντάξεις, τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς  τα Ταμεία, αλλά κυρίως υιοθέτησε τις βασικές αρχές του νέου ασφαλιστικού  μοντέλου. Έτσι περιορίζει έως και καταργεί τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα της  Κοινωνικής Ασφάλισης, προωθεί σαρωτικές ενοποιήσεις σε ένα Ταμείο, με εξομοίωση  των παροχών προς τα κάτω.
Με την ψήφιση του 3ου μνημονίου η κυβέρνηση έχει εντάξει τα επικουρικά μας  ταμεία (ΠΣ, ΕΛΑΣ και ΤΑΛΣ) στο Ε.Τ.Ε.Α. Tα Μετοχικά ταμεία (ΜΤ) ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ μέχρις
στιγμής παραμένουν εκτός. Ταυτόχρονα όμως η κυβέρνηση δεν παραλείπει να κλείνει  το μάτι και να υπόσχεται στους εν ενεργεία συναδέλφους των Σωμάτων Ασφαλείας,  ότι με τα νέα αντιασφαλιστικά μέτρα δεν αποκλείει να δεχθεί τη δημιουργία των
επαγγελματικών αυτοδιαχειριζόμενων ταμείων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την  ύπαρξη των συντάξεων.
Ο δρόμος άνοιξε με τους αντιασφαλιστικούς νόμους του ΠΑ.ΣΟ.Κ και της Ν.Δ, που έδιναν τη δυνατότητα μετατροπής των επικουρικών ταμείων σε επαγγελματικά.
Πρόκειται για πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την απαλλαγή του  κράτους από τη χρηματοδότηση ή την εγγύηση του συστήματος επικουρικής  ασφάλισης και πρόνοιας συνολικά.
Επιπλέον, με την πρόταση αυτή θα χαριστούν οι τεράστιες οφειλές προς τα  ασφαλιστικά ταμεία, με τη συγκατάθεσή μας και θα συνεχιστεί η λεηλασία των
αποθεματικών τους από το μεγάλο κεφάλαιο, αφού με την μετατροπή τους σε  επαγγελματικά, θα μπορούν να επενδύουν μέχρι και το 95% των εισφορών του
προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, σε μετοχές, ομόλογα εταιριών και έντοκα  γραμμάτια.
Τα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ ­ ΛΣ, ΕΛΑΣ διατηρούν προς το παρόν σχετική αυτοτέλεια ενώ ουσιαστικά ελέγχονται από το Υπουργείο Εργασίας. Διαχειριστικά
προβλήματα και κυρίως η ενιαία πολιτική, που ακολουθήθηκε διαχρονικά σε σχέση με  τα αποθεματικά τους, οδήγησε μερίσματα, ΒΟΕΑ κτλ στην εξαΰλωση! Έχει  νομοθετηθεί ήδη η κατάργηση των «εισφορών υπέρ τρίτων». Αυτό οδηγεί στην  κατάργηση των «κοινωνικών πόρων» που προβλέπονται στην θέση της εργοδοτικής  εισφοράς για τα Μετοχικά Ταμεία ΕΔ – ΛΣ, ΕΛΑΣ και που είναι ήδη κατά πολύ  μειωμένοι.
Δηλαδή η χρηματοδότηση της επικουρικής ασφάλισης των Σωμάτων  Ασφαλείας και των Μετοχικών Ταμείων των ΕΔ – ΛΣ, ΕΛΑΣ θα προέρχεται  αποκλειστικά από εμάς τους ίδιους, γεγονός που θα επιφέρει νέες μεγάλες περικοπές  στις ήδη πετσοκομμένες παροχές των συνταξιούχων συναδέλφων, αλλά και
μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση των εν ενεργεία συναδέλφων μέσω νέων  αυξήσεων των εισφορών, δηλαδή νέων μειώσεων στο μισθό τους, με αντάλλαγμα
ένα αμφισβητούμενο επίδομα φτώχειας στα γεράματα. 2
Προωθούν τα επαγγελματικά ταμεία, τη στιγμή που αποκαλύπτεται ξεκάθαρα  σύμφωνα και με τις αναλογιστικές μελέτες ­ προτάσεις, ότι τα τεράστια προβλήματα  που παρουσιάζουν τα επικουρικά ταμεία των Σωμάτων Ασφαλείας, από τη διαχρονική  λεηλασία των αποθεματικών τους από το ιδιωτικό κεφάλαιο, θα καλυφθούν είτε μέσα  από μεγάλες αυξήσεις εισφορών (μέχρι και 66,7%), είτε με μειώσεις παροχών (μέχρι
και 34,4%).
Ότι συμβαίνει σήμερα στα επικουρικά των Σωμάτων Ασφαλείας (ενοποιήσεις,  μετατροπή σε επαγγελματικά) δείχνει το δρόμο που μπορεί να οδηγηθούν σε ένα
επόμενο χρόνο και τα Μετοχικά Ταμεία ΕΔ – ΛΣ, ΕΛΑΣ, με αλλαγή του μετοχικού  χαρακτήρα τους σε μια προοπτική για την ενοποίηση όλων των ταμείων, που είναι και
ο τελικός στόχος. Ήδη τα πρώτα βήματα έχουν γίνει!
Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων  Ασφαλείας, θα πληρώσει το ίδιο τα ελλείμματα με τη ραγδαία μείωση του μισθού και
των συντάξεών μας, για να εισπράξουν όταν και όποτε βγούνε στη σύνταξη, ένα  επιπλέον επίδομα φτώχειας και εξαθλίωσης.
Υπόσχονται ότι θα μπαίνουν οι εισφορές του κάθε συναδέλφου στον «δικό  μας κουμπαρά», ενώ αποκρύπτουν το γεγονός ότι οι συνταξιοδοτικές παροχές θα  βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας σύμφωνα με τον νόμο Ρέππα.
Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλείμματα και δεν λαμβάνονται οι απαραίτητες  αποφάσεις για μηδενισμό τους, τότε θα τίθενται υπό καθεστώς αναγκαστικής
επιτροπείας από το Υπουργείο Εργασίας και θα οδηγηθούν όλα στο ίδιο αποτέλεσμα  δηλαδή στις μειώσεις συντάξεων και παροχών.
Όλα αυτά να μην τα επιτρέψουμε!
Μοναδική μας υποχρέωση, είναι ο συνεχής αγώνας για την προάσπιση των  δικαιωμάτων μας και κατά συνέπεια και του δικαιώματος της αποκλειστικά δημόσιας
και δωρεάν κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας.
Τώρα χρειάζεται ξεσηκωμός  και η συμπόρευσή μας με τους υπόλοιπους συνταξιούχους και εργαζόμενους, του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που πλήττονται από τις συνέπειες της ίδιας αντιλαϊκής  πολιτικής.
Καμία μείωση στις συντάξεις μας.
Να απορρίψουμε το δίλλημα που βάζει η κυβέρνηση για σύσταση  επαγγελματικού ταμείου ή υπαγωγή στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης  (Ε.Τ.Ε.Α.) για ΠΣ – ΕΛΑΣ. Είναι ψευδοδίλλημα, διότι με την εφαρμοζόμενη  αντιασφαλιστική πολιτική όλων των κυβερνήσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, θα οδηγηθούμε στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή στη χρεοκοπία της  κοινωνικής ασφάλισης και στην πλήρη απαλλαγή του κράτους από τις
υποχρεώσεις του στους εργαζόμενους.
Συνάδελφοι, σας καλούμε να εμποδίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη  μετατροπή της επικουρικής μας ασφάλισης σε επαγγελματική, που θα επιφέρει νέες
δυσβάσταχτες οικονομικές επιβαρύνσεις για όλους μας με αύξηση εισφορών και  μεγάλη μείωση στις ήδη υποβαθμισμένες κοινωνικές παροχές.
Όλοι μαζί να αγωνιστούμε για τη διατήρηση και ενίσχυση του συστήματος της  αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν κοινωνικής μας ασφάλισης με πλήρη
χρηματοδότηση και εγγύηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Να μην επιτρέψουμε καμιά νέα περικοπή στις κύριες και επικουρικές συντάξεις  ­ μερίσματα και να απαιτήσουμε την αποκατάσταση τους στα επίπεδα του 2009,
καθώς και την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Πλήρη εφαρμογή των  αποφάσεων του ΣτΕ.
 3.  Να επιστραφούν όλα τα λεηλατημένα αποθεματικά των ασφαλιστικών   ταμείων και να σταματήσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς
Να επιστραφούν όλα τα λεηλατημένα αποθεματικά των ασφαλιστικών  ταμείων και να σταματήσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς της
κοινωνικής ασφάλισης (επενδύσεις στο χρηματιστήριο κ.α.) που στόχο έχει να  παραδίδει τα χρήματά μας στο μεγάλο κεφάλαιο.
Συνάδελφοι απόστρατοι,
είναι ώρα ευθύνης και αγώνα. Ενωμένοι, να δείξουμε τη δύναμή μας ενάντια στην  επίθεση που εξαπολύει η κυβέρνηση σ΄ εμάς και τις οικογένειες μας.
Σας καλούμε να δηλώσετε τη συμφωνία σας
με την υπογραφή σας στο κείμενο.
Επίσης καλούμε φορείς αποστράτων και τον καθένα συνάδελφο ξεχωριστά να
πάρουν μέρος στην ανοιχτή σύσκεψη που διοργανώνουμε στο ξενοδοχείο STANLEY
Οδυσσέως 1 Πλατεία Καραϊσκάκη, στάση μετρό Μεταξουργείο, την Δευτέρα 9
Νοέμβρη (ώρα 18.00: προσέλευση, παράθεση καφέ, 18.30: έναρξη σύσκεψης).
30 Οκτωβρίου 2015
Η Πρωτοβουλία Αποστράτων για την υπεράσπιση
του δικαιώματός μας στην Κοινωνική Ασφάλιση: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΠΕΑΠΣ), ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΑΜΥΝΑ (ΚΕΘΑ) και Νίκος Καρπής αντιπλοίαρχος ε.α. ΛΣ, Τριαντάφυλλος Μπαλωμένος
Β΄ αντιπρόεδρο της Ένωσης αποστράτων αστυνομικών Αττικής, Δημήτρης
Μαντζιάρας αναπλ. ταμείας της Ένωσης αποστράτων αστυνομικών Αττικής
Σημείωση – παράκληση: όσοι συμφωνούν να στείλουν ηλ. μήνυμα στη διεύθυνση:
protovoyliaapostraton@gmail.com με κείμενο:
Συμφωνώ με το κάλεσμα για την υπεράσπιση του δικαιώματος μας στην Κοινωνική Ασφάλιση
(όνομα, επίθετο, ιδιότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας )