Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΑΥ 2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ KAAY 2019

             
      ΕΝΩΣΗ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΚΩΝ  ΣΤΡΑΤΟΥ
                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΔΡΑΜΑΣ
                           ΒΟΡΑΖΑΝΗ 07
                           66132- ΔΡΑΜΑ
                     ΤΗΛ- FAX 2521025656

                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                       Δράμα 28Φεβ 2019

        ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΚΑΑΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
                     ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2019

 ΤΟΠΟΣ  : Τα  Γραφεία  του  Παραρτήματος
                  (Βοραζάνη 07)
                   Τηλ- φαξ 2521025656

-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 ΑΠΟ  28 Φεβ 2019  ΜΕΧΡΙ 20 Μαρ 2019.

Μετά  την  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής , οι  αιτήσεις  δεν  θα  λαμβάνονται υπόψη  στην  αξιολόγηση.

-ΗΜΕΡΕΣ – ΩΡΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ :

 Κάθε  Δευτέρα και   Τετάρτη    από   1030 ώρα   έως  1300 ώρα .

-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  : Η ορισθείσα  επιτροπή.

-ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ : Τα  εγγεγραμμένα  μέλη  του  Παραρτήματος.

-ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΑΙΤΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

       α.  Για τα δηλούμενα Τέκνα:

            (1) Για όλα τέκνα : Πιστοποιητικό  Οικογενειακής Κατάστασης.

            (2) Επιπλέον δικαιολογητικά για τέκνα άνω των 18 ετών και μέχρι 25 που είναι άγαμα, σπουδάζουν ή είναι άνεργα .
                                                   ./.

             (α). Για τα σπουδάζοντα:

            Πρόσφατη βεβαίωση της σχολής   που σπουδάζουν ή Φ/Α της Φοιτητ. Ταυτότητας όπου  να φαίνεται η Σχολή και η ημερομηνία έκδοσης θεωρημένη.

           (β). Για τα άνεργα :

           Φ/Α της κάρτας ανεργίας(πρόσφατα ανανεωμένη από ΟΑΕΔ) θεωρημένο .

       β.   Για Χαρακτηρισμό ως ΑΜΕΑ του αιτούντος ή της συζύγου του ή του Τέκνου. Φ/Α του Έγκυρου Πιστοποιητικού καταστάσεως ΑΜΕΑ από  το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας), θεωρημένο από Κ.Ε.Π., ήΦ/Α του Έγκυρου Πιστοποιητικού Καταστάσεως ΑΜΕΑ από την ΑΣΥΕ ( Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού), που να φαίνεται υποχρεωτικά το ποσοστό αναπηρίας και ότι χρειάζεται την Βοήθεια
Ετέρου Προσώπου.

      Διευκρινίζεται ότι ως άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) ορίζονται τα άτομα που δε μπορούν να  εξασφαλίσουν μόνα τους όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής, λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής βλάβης και να έχουν  ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.  
(Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β).

        γ. Για Λουτροθεραπεία.

           Γνωμάτευση εντός του Τρέχοντος Έτους  2018-2019 από Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένη από τον Διευθυντή (ή Υποδιευθυντή) του Νοσοκομείου, όπου να αναγράφεται ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για βελτίωση της Υγείας του.

       δ.   Λοιπά  δικαιολογητικά κατά περίπτωση όπως φαίνονται  στο  έντυπο  της  αίτησης.

 -Η κατάθεση  των  αιτήσεων  θα   γίνεται  από  τους  ενδιαφερομένους με  την  επίδειξη  της  ταυτότητας  της  ΕΑΑΣ.

-Για  τα   άτομα  που  προσκομίζουν  αίτηση  παραθερισμού  για λογαριασμό  άλλου  θα  προσκομίζουν  επικυρωμένη  εξουσιοδότηση.
                                                       ./.
-Σε  κάθε  αίτηση  είναι  υποχρεωτική  η     επιλογή  τριών  σειρών . Σε  περίπτωση   που  ο  αιτών  επιθυμεί  να  επιλέξει  λιγότερες  σειρές  , κάτω  των  τριών (3),  με  την  υποβολή   της  αιτήσεως  δηλώνει  υπεύθυνα για  τις  επιλογές  του.

-Οι  υποβαλλόμενες  αιτήσεις θα πρωτοκολλούνται .

-Ο αριθμός  των  παραθεριστικών  σειρών και  ημερομηνίες  αυτών  όπως  φαίνονται  στο  έντυπο  της  αίτησης .

-Σε  περίπτωση  που κάποιο μέλος δεν επιθυμεί να παραθερίσει στην Περίοδο που επελέγη, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Ε.Α.Α.Σ. με σχετική αίτηση (είτε ιδιόχειρα είτε με FAX) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της παραθεριστικής Σειράς που έχει επιλεγεί, ώστε να μη ΧΡΕΩΘΕΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΜΟΡΙΑ. Σε αντίθετη περίπτωση ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΕ  και τα  ΜΟΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

-Ενστάσεις επί των Αποτελεσμάτων  μπορούν να υποβληθούν εγγράφως μέσα σε 15 ημέρες  από την ημερομηνία που αυτά θα ανακοινωθούν. Μετά την παρέλευση 15 ημερών, ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα δίδεται απάντηση.

-ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΚΑΙ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

-Σύμφωνα  με  τα  ΦΕΚ α.1139Β και 2158 Β (ΥΕΘΑ) οι  αιτούμενοι  παραθερισμού θα  μοριοδοτηθούν λαμβάνοντας  υπόψη :

    1. Το  Βαθμό  αποστρατείας.
    2.Τις  σειρές  που  παραθέρισαν  κατά  τα  τελευταία 5  χρόνια .
    3.Την  μη  ικανοποίηση  αιτήσεων  κατά  τα  τελευταία 6  χρόνια .
    4. Την  οικογενειακή  κατάσταση  (έγγαμος, με  , ή  χωρίς παιδιά ) και  ανάλογα  του  αριθμού  των  παιδιών .
    5. Την  λουτροθεραπεία  των  ιδίων  των   στελεχών.

  Ταξχος εα Λιούλης Ιωάννης
            Προεδρος     

Ακριβές  Αντίγραφο                                              

                  Σχης(ΕΜ) ε.α. Αν .Παρασκευόπουλος

.


Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 10

Αθήνα,25 Φεβρουαρίου 2019

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΕΑΑΣ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 19ης ΦΕΒ. 2019 ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΕ ΤΙΣ  ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ.

        Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού θεωρεί καθήκον της και επιβεβλημένη ανάγκη να κάνει γνωστή τη θέση της στα μέλη της, σχετικά με τη  ΜΗ συμμετοχή της στη πρόσφατη συνάντηση της 19ης Φεβ. 2019 του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας με τις  άλλες ΕΑΑ (ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ), για τη πληρέστερη ενημέρωσή τους και την εξαγωγή των όποιων συμπερασμάτων από αυτά.

       Το Συντονιστικό Συμβούλιο ΕΑΑ (Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ)  δέχθηκε  πρόσκληση από τον κ. Υπουργό  Εθνικής Άμυνας να τον επισκεφτεί,  στα πλαίσια ανάληψης των καθηκόντων του, ώστε  να τον ενημερώσει για τα θέματα που μας απασχολούν και να  εκθέσει τα όποια προβλήματα χρήζουν αντιμετώπισης – επίλυσης. 

        Για την προετοιμασία της επισκέψεως αυτής, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 

14 Φεβ.2019 ,αρχική σύσκεψη του Συντονιστικού, ώστε να υπάρξει  ανάλογη προετοιμασία και  απαραίτητος συντονισμός  .

     Είναι  αρχή του Συντονιστικού να περιλαμβάνει στις όποιες ενημερώσεις – παρουσιάσεις του, τα πάγια και διαχρονικά αιτήματα - θέματα που το απασχολούν, όπως οι οικονομικές διεκδικήσεις  και άλλα ειδικότερα θέματα που προκύπτουν.

      Η ΕΑΑΣ  μεταξύ άλλων, έθεσε και τα παρακάτω δύο (2) θέματα:

-                 Τη μη χορήγηση των λεγομένων αναδρομικών στους διοικητικά αποκατασταθέντες για το χρονικό διάστημα που κατά τη δικαίωση τους λογίζονται ως εν ενεργεία με αποτέλεσμα συνάδελφοι μας να υφίστανται οικονομική απώλεια.

-                 Τη συγκρότηση Διακλαδικής Επιτροπής με σκοπό την μελέτη καταμερισμού εσόδων στο πλαίσιο του καταργηθέντος ΑΝ 2141/1938 που προέβλεπε αναλογική κατανομή των πόρων του ΥΠΕΘΑ, ώστε οι κρατήσεις των “κοινωνικών πόρων” των ΕΔ να συγκεντρώνονται σε κεντρική οικονομική υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ και στη συνέχεια να διανέμονται στα ΜΤ, αναλόγως του αριθμού των μερισματούχων.

     Και για τα δύο υπόψη θέματα δεχθήκαμε την άρνηση να συμπεριληφθούν, για δε  το πρώτο λάβαμε ως απάντηση: «να κάνουμε …ένα χαρτί προς το ΓΕΣ και να το αναφέρουμε», σαν αυτό να μην αφορά ε.α. στελέχη και των άλλων κλάδων και για δε το δεύτερο : «ότι αφορά την ΕΑΑΣ και μόνο»  και δε μπορεί να συμπεριληφθεί ως θέμα, γιατί  μερισματούχοι είναι και οι προερχόμενοι από την ΕΛ-ΑΣ. 

     Εμείναμε ως ΕΑΑΣ στη θέση μας να συμπεριληφθεί και δεχθήκαμε να το τροποποιήσουμε ώστε να αναγράφει «…   ανάλογα του αριθμού των μερισματούχων των ΕΔ.»και να αναγραφεί ότι ,επί του υπόψη θέματος δε συμφωνούν οι άλλες ΕΑΑ, ώστε να έχουμε τη τοποθέτηση του κ. Υπουργού , για να ενημερώσουμε τα μέλη μας για το μείζον αυτό θέμα.

     Και πάλι δεχθήκαμε την άρνηση τους, κάτι αναμενόμενο καθόσον γνωρίζουμε τη πάγια και διαχρονική θέση τους επί του θέματος, ανεξαρτήτως δικαιούχων, ενώ συμφωνήθηκε  και η αποστολή τυχόν άλλων θεμάτων  ώστε να συμπεριληφθούν στην ενημέρωση και καθορίσθηκε νέα σύσκεψη για τη Δευτέρα 18 Φεβ.2018 για  τελική επεξεργασία.

    Εστάλησαν μέχρι τη τελική σύσκεψη της Δευτέρας και επτά (7) ακόμη θέματα, οικονομικού κυρίως ενδιαφέροντος, που στη παρούσα φάση είναι μείζονος σημασίας,  από τον οικονομικό σύμβουλο του Συντονιστικού, στα οποία η ΕΑΑΣ συμφωνούσε απολύτως. 

     Στη τελική σύσκεψη της Δευτέρας και  στο κείμενο που μας παρουσιάσθηκε δεν είχαν συμπεριληφθεί τα δύο (2) παραπάνω θέματα της ΕΑΑΣ και από τα επτά (7) θέματα του οικονομικού συμβούλου  μόνο ένα (1) είχε συμπεριληφθεί  και αφορούσε το άρθρο 12 του ν.4387/2016 περί συντάξεων χηρείας

     Αντιθέτως είχαν συμπεριληφθεί ως θέματα:

    - Τα Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) και

    - Η Νέα ΚΥΑ για εκλογή ΔΣ/ΕΑΑΝ.

     Η ΕΑΑΣ δεν θα είχε καμία αντίρρηση να συμπεριληφθούν τα παραπάνω , αν και ήταν αποκλειστικά θέματα του κλάδου του Ναυτικού, αν εφαρμόζονταν το ίδιο και για τα δύο (2) θέματα της τα οποία προσχηματικά τα χαρακτήρισαν ως θέματα μόνο ΕΑΑΣ καθώς επίσης και τα έξι (6) θέματα που…ξεχάστηκαν.

    Η ΕΑΑΣ τότε έθεσε ως απαράβατο όρο για τη συμμετοχή της στη συνάντηση συμπεριληφθούν τα δύο (2) υπόψη θέματα, σε αντίθετη περίπτωση θα αποχωρούσε από τη τελική  σύσκεψη, λόγω μη συμφωνίας, πράγμα που και τελικά έγινε. Η αποχώρηση μας και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή, άμεσα έγιναν γνωστά στα μέλη του  ΔΣ/ΕΑΑΣ και έτυχαν της απόλυτης αποδοχής των.

     Και εδώ τώρα αρχίζουν τα παράξενα που δεν τιμούν καθόλου τη λειτουργία του Συντονιστικού και  συγκεκριμένα:

-                 Η πρόσκληση για συνάντηση με  τον κ. Υπουργό αφορούσε  το Συντονιστικό και όχι τις Ενώσεις .

-                 Στην εφημερίδα της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, τεύχος δεύτερο, αρ. φύλλου 849, 10 Οκτ.1995 είναι δημοσιευμένη υπουργική απόφαση αρ. Φ.454/ 132558, όπου στη παρ. 5δ αναγράφεται  : «Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα».

-                 Η μη συμμετοχή της ΕΑΑΣ  στη συνάντηση με το κ. Υπουργό, λόγω ασυμφωνίας μας, θα έπρεπε αυτομάτως να αναβάλει αυτή για μεταγενέστερο χρόνο, με ταυτόχρονη ενημέρωση του κ. Υπουργού περί τούτου, ώστε στο μεταξύ να επιτευχθεί μια ελάχιστη συναίνεση, καθόσον οι αποφάσεις του Συντονιστικού πρέπει να είναι ΟΜΟΦΩΝΕΣ, γεγονός που δεν υπήρξε λόγω της αποχώρησής μας. 

-                 Η ΕΑΑΝ και η ΕΑΑΑ (Πρόεδροι και Δ. Σύμβουλοι αυτών) λειτουργώντας κατά παρέκκλιση του τρόπου λειτουργίας του Συντονιστικού, λήψη ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης που δεν υπήρξε, έκαναν καταχρηστική χρήση της πρόσκλησης και την μετέτρεψαν αυθαίρετα σε πρόσκληση προς την ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ και συμμετείχαν   ως Ενώσεις , κατά δήλωσή τους .

-                 Η συνάντηση τους  ως μεμονωμένες Ενώσεις  με τον κ. Υπουργό , δεν προέκυψε από πρόσκληση του κ. Υπουργού, δεδομένου ότι τέτοια πρόσκληση δεν έστειλε ,αλλά εάν ισχύει κάτι τέτοιο ,τότε γιατί  δεν εστάλη  και στην ΕΑΑΣ.

-                 Στο έγγραφο που υποβλήθηκε , τις απογευματινές ώρες της προηγούμενης ημέρας της συνάντησης, με τα θέματα στον κ. Υπουργό, περιλαμβάνονταν  και τα ονόματα του Προέδρου και Δ. Συμβούλου της ΕΑΑΣ, ενώ από τις 10.00 π.μ. ήταν γνωστή η θέση μας στις δύο άλλες Ενώσεις.

-                 Επί πλέον σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης  ο Πρόεδρος του Συντονιστικού και της ΕΑΑΝ έγραψε πως : « εκείνος (ο κ. Υπουργός) περίμενε όλο το Συντονιστικό»,ενώ στο τέλος του ίδιου εγγράφου αναγράφεται: «Σημείωση; Οι εκπρόσωποι της ΕΑΑΣ στο Συντονιστικό Συμβούλιο δεν μετέχουν γιατί επιθυμούν να περιληφθεί προς συζήτηση και το θέμα επανακαταμερισμού των κοινωνικών πόρων στα Μ.Τ. στο οποίο είναι αντίθετα τα Μέλη της ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ».   

-                 Επομένως   ο κ. Πρόεδρος του Συντονιστικού  ή δεν λέει την αλήθεια ή για μια ακόμη φορά εκθέτει τον κ. Υπουργό, ότι δηλαδή δε διάβασε το έγγραφο που του απέστειλε,

ενώ οι κύριοι συνάδελφοι της ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ, αρνήθηκαν να το συμπεριλάβουν ως θέμα το παραπάνω , μεταξύ και άλλων αποκλεισθέντων,  εν τούτοις το αναφέρουν ως αιτία της μη συμμετοχής μας! 

-                 Είναι απορίας άξιον τι θα πείραζε, να συμπεριληφθεί το υπόψη θέμα , αφού με τον έναν ή άλλο τρόπο τελικά αναφέρθηκε στον κ. Υπουργό; 

     Είναι έκθετοι λοιπόν οι κύριοι εκπρόσωποι του Συντονιστικού της ΕΑΑΝ  και ΕΑΑΑ, για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το Συντονιστικό και τη λειτουργία του. Στη κυριολεξία   καταστρατήγησαν πλήρως τον κανονισμό λειτουργίας του, αυθαιρετώντας και συμπεριφερόμενοι αλαζονικά. Από πού πηγάζει το δικαίωμα αυτό, ώστε να προσβάλλεται η μεγαλύτερη ΕΑΑ η ΕΑΑΣ, την  οποία αριθμητικά  η  ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ μαζί, ούτε καν προσεγγίζουν.

      Η ΕΑΑΣ δεν πρόκειται να ακολουθήσει τους κ.κ. συναδέλφους των ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ στο θεσμικό ατόπημα τους, ούτε να χαϊδέψει τα αυτιά των εκάστοτε αρμοδίων Υπουργών, ούτε «θα ρίξει τους τόνους»  και δεν επεκτεινόμαστε επί του παρόντος επί αυτού, αλλά θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος, αποφασιστικότητα, αγωνιστικότητα και μεθοδικότητα να προασπίζουμε τα συμφέροντα των συναδέλφων μας και να απαιτούμε απόδοση δικαιοσύνης και ειλικρινούς συναδελφικότητας, ανεξαρτήτως κλάδου προέλευσης.

      Η ΕΑΑΣ θα συνεχίσει να συμμετέχει του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ,  υπό όρους αμοιβαιότητας, ισοτιμίας, σεβασμού, σε άλλο από το μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενο χώρο, με προϋπόθεση την ειλικρινή και δημόσια έκφραση συγνώμης από τον Προέδρου του  , για την αχαρακτήριστη  και απαράδεκτη λεκτική επίθεση προς το Πρόεδρό της ΕΑΑΣ: «βρε άντε φύγε… και μη ξαναπατήσεις το πόδι σου εδώ μέσα…»  και των υπολοίπων μελών αυτού που δεν αντέδρασαν  στη συμπεριφορά αυτή,   που προσβάλλει βάναυσα, όχι μόνο το Πρόεδρο της ΕΑΑΣ και το Δ.Σ  της, αλλά κυρίως τα χιλιάδες μέλη της.

   Τέλος ενημερώνουμε τα μέλη μας, ότι η ΕΑΑΣ απέστειλε ήδη έγγραφο  για συνάντηση με τον κ. Υπουργό, προκειμένου να αναπτύξει τις θέσεις της και να του μεταφέρει τα πραγματικά και ουσιαστικά προβλήματα που μας ταλανίζουν και απαιτούν επιτέλους λύσεις.

                 Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ

                                                                                   Ο    Πρόεδρος  Βασίλειος Ροζής  Αντγος ε.α.                                                                    

ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΑΑΣ

ΜΑΡΚΑ  ΤΟΓΙΟΤΑ  ΚΟΡΟΛΑ    
 ΤΙΜΗ   ΣΥΖΗΤΉΣΙΜΗ ΕΑΑΣ -- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 13

Αθήνα,26 Φεβρουαρίου 2019

        Είκοσι δύο  (22) ημέρες μετά την ακύρωση της εκδήλωσης, λόγω μη διάθεσης του αμφιθεάτρου «Ιωάννης Καποδίστριας» από το Πολεμικό Μουσείο (ΠΜ)  και ενώ για το υπόψη  θέμα ασχολήθηκαν εκτενέστατα όλα τα ΜΜΕ  ,καθώς και τη σφοδρή αντίδραση  της  συνδιοργανώτριας   ΕΑΑΣ με κάθε πρόσφορο τρόπο, ο  Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Αποστολάκης , προφανώς λόγω μη ορθής πληροφόρησης του από τους υπευθύνους του ΠΜ,  με  έγγραφό του προς τη Βουλή των Ελλήνων , με ημερομηνία 19 Φεβ. 2019  , σε απάντηση σχετικής ερώτησης που κατέθεσαν δύο (2) βουλευτές, με θέμα «Απαγόρευση εκδήλωσης στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών» , όπου  μεταξύ των άλλων αναγράφει: «… σας  γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία   τέθηκαν υπόψη μου από τη διοίκηση του Πολεμικού Μουσείου…….. σε επικοινωνία που ακολούθησε  μεταξύ της ΕΑΑΣ και του Μουσείου την παραμονή της εκδήλωσης, λόγω της   επικαιρότητας και της γενικότερης έκτασης του θέματος, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν  σημαντικά ζητήματα ασφάλειας, τόσο ως προς τους συμμετέχοντες όσο και ως  προς το προσωπικό και τα εκθέματα του Μουσείου. Για το  λόγο αυτό η ΕΑΑΣ  ζήτησε την αναβολή της εκδήλωσης».

       Η Ένωση σεβόμενη το θεσμικό και μόνο ρόλο του κ. Υπουργού και τη διαφύλαξη του κύρους του ως  πολιτικού  προϊστάμενου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  ,δηλώνει με κατηγορηματικό τρόπο τα παρακάτω:

       - Η ΕΑΑΣ με έγγραφό της με ημερομηνία 10 Ιαν. 2019, αιτήθηκε τη διάθεση του αμφιθεάτρου για την υλοποίηση της υπόψη εκδήλωσης.

      - Συμμετείχε ως συνδιοργανώτρια σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες  ,για την απρόσκοπτη και επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης.

     - Ποτέ με δική της πρωτοβουλία δεν επικοινώνησε για το υπόψη θέμα, με το Πολεμικό Μουσείο.

           - Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ, την  παραμονή της εκδήλωσης, δέχθηκε  δύο (2 ) τηλεφωνήματα από εκπρόσωπο του Π Μ. Το πρώτο τις μεσημβρινές ώρες, όπου πληροφορήθηκε για πρόβλημα διάθεσης του αμφιθεάτρου του Π Μ και το δεύτερο  τις απογευματινές ώρες , με το οποίο του έγινε γνωστή  η οριστική απόφαση περί μη διάθεσης, χωρίς να δοθούν επαρκείς εξηγήσεις .

        Η ΕΑΑΣ εκφράζει την έκπληξη και απορία της, για μια ακόμη φορά, για τη ματαίωση της εκδήλωσης, αλλά και για την απάντηση του κ. Υπουργού  στους ερωτώντες  Βουλευτές και λυπάται για τα αναγραφόμενα σε αυτή.

        Η ΕΑΑΣ αναπτύσσει ήδη πρωτοβουλίες για πραγματοποίηση της υπόψη εκδηλώσεως ,σε  χρόνο και τόπο που θα καθορισθεί ,  με τους ίδιους συντελεστές, εάν και εφόσον το επιθυμούν, καθώς  και πιθανή πρόσκληση νέων για συμμετοχή.
                                                                                                             
                                                                                                                 Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ
                                                                                                                      Ο Πρόεδρος
                                                                                                                   Αντγος ε.α. Βασίλειος Ροζής

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΛΚΙΔΗ

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΛΚΙΔΗ


                          ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

Το μαζικό έγκλημα στον Πόντο (1919-2019)
Άρνηση, Λήθη και Υπονόμευση
Μνήμη, Διεκδίκηση και Αναγνώριση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 , 7.ΟΟ μ.μ.

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου Δράμας

Το βιβλίο προλογίζουν οι :
Λαρχανίδου Πόπη, φιλόλογος, εκπαιδεύτρια ποντιακής διαλέκτου
Δεμίρογλου Παντελής,διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής.
Πασχαλίδης Νικόλαος , εκπαιδευτικός.

               ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

Δύο Μοιραίες Συμφωνίες

Δύο μοιραίες συμφωνίες
(1)Ζυρίχης-Λονδίνου για το Κυπριακό
(2)Των Πρεσπών για το δήθεν Μακεδονικό

Γράφει ο
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΙΡΙΣΚΛΑΒΟΣ
Ταξίαρχος Δ/Β  ε.α.

1. Mε τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου που υπογράφηκαν στο Λονδίνο την 20/2/1959 η Κύπρος υποτίθεται ότι  απέκτησε την ανεξαρτησία της και θα ήταν σήμερα ένα  ανεξάρτητο κράτος. Το προδοτικό πραξηκόπημα κατά του Μακαρίου που επακολούθησε δίνει τη χαριστική
βολή στις συμφωνίες,που προέβλεπαν ως εγγυήτρια  δύναμη την Τουρκία να εισβάλει και να εδραιωθεί έκτοτε  στο μαρτυρικό νησί. Αλλά ας παρακολουθήσουμε τα γεγονότα όπως τα κατέγραψε η Ιστορία  Στις 20/2/1959 οι αείμνηστοι Κ. Καραμανλής και ο Εθνάρχης Μακάριος αλληλοασπαζόμενοι τηλεγραφούσαν από το Λάνκαστερ χάουζ σε Αθήνα και Λευκωσία... (επετεύχθη σμφωνία).
Μια εβδομάδα αργότεραερα ο Κ. Μητσοτάκης στο Ελληνικό κοινοβούλιο (δήλωνε «...δια την επίτευξη των συμφωνιών αυτών χρησιμοποίησε η Ελλάς το πιστόλι στον κρόταφο του Εθνάρχου». (Πρακτικά βουλής 27/2/1959). Προφανώς θα είχε ενημερωθεί γι αυτά που ο Μακάριος είπε όταν εκλήθη εις το Λονδίνο και του εζητήθη η υπογραφή του για τη συμφωνία....«είχα την εντύ-
πωση ότι εκλήθην να συζητήσω μία λύση του κυπριακού και όχι να υπογράψω ό,τι εσείς οι τρείς Κυβερνήσεις αποφασίσατε. Με φέρνετε σε δύσκολη θέση όταν μου λέτε “Δέξου τη συμφωνία ή απόρριψέ την”...»
Στις 23/2/1959 οι ...πατέρες του έθνους συνεδριάζουν στο ελληνικό Κοινοβούλιο Συνεδρίαση (Ν’Θ’’23/2/1959)
με προεδρεύοντα τον αείμνηστο Κ. Γ. Ροδόπουλο για να ακούσουν ανακοινώσεις επί του Κυπριακού. Στο βήμα, ο Κ. Καραμανλής. Λίγο μετά τις πρώτες ανακοινώσεις η Αντιπολίτευση καταθέτει δύο ξεχωριστές προτάσεις δυ-
σπιστίας εκ των οποίων η πρώτη «Δια την εν γένει διαχείριση του Κυπριακού ζητήματος,». Την υπογράφουν οι:
-Σοφοκλής Βενιζέλος Αρχηγός των Φιλελευθέρων
-Σ Μαρκεζίνης
-Σ Στεφανοπουλος
-Η, Τσιριμώκος
-Ι, Πασαλίδης Αρχηγός της Ε,Δ,Α.
- Α, Μπριλάκης
-Β Εφραιμίδης και
-Στ, Ηλιόπουλος
Για τη συζήτηση των προτάσεων ορίστηκε η 25/2/1959  (Συνεδρίαση Ξ)
Τον λόγο πήρε πρώτος ο Βενιζέλος:
«....Διερωτάται κανείς γιατί επί 4 έτη συνετηρήθη ο ηρωϊκός αγών της ΕΟΚΑ, Προς τι αι τόσαι θυσίαι, οι απαγχονισμοί, αι διώξεις, οι εμπρισμοί και αι οικονομικαί καταστροφαί εφόσον η κυβέρνηση ήτο αποφασισμένη να
δεχθεί τουςΤούρκους, δια τη δοθείσης λυσεως, ως συνκυριάρχους επί της νήσου... Η Κυβέρνηση δια διεθνούς  πράξεως απεμπόλησε εις το διηνεκές την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Υπεγράψαμεν την αλυσσοδεμένην ανεξαρτησίαν. Η Κυβέρνηση διέπραξε και άλλο τεράστιο  σφάλμα δεχθείσα την παραχώρηση βάσεων εις τους Άγγλους με κυριαρχικά επ’αυτών δικαιώματα. Κύριοι βουλευταί δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, προβλέπω  όμως ότι αι υπογραφείσαι συμφωνίαι — θα αποδειχθει εν τη εφαρμογή των- ότι δεν ειναι βιώσιμοι και πρέπει να ανατραπούν άλλως πολύ φοβάμαι ότι θα θρηνήσουμε νέας εθνικάς συμφοράς»
Τον λόγο πήρε μετά ο Στεφανόπουλος «...Με τις συμφωνίες αυτές, καταφέραμε λίαν σοβαρό πλήγμα κατά  της Συνθήκης της Λ ωζάνης, η οποία διασφάλιζε δια  πάντα το καθεστώς το οποίον είχεν απορρεύσει μετα τον διαμελισμό της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.Το πράγμα
όμως ίσως να μην έχει σημασίαν σήμερον, όμως ουδείς  γνωρίζει πού μπορεί να μας οδηγήσει κάποτε είτε δια τα  θέματα των νήσων είτε δι’άλλα εδάφη η παραβίαση του
Άρθρου 16 της Συνθήκης της Λωζάνης....» Αφού μίλησαν  και οι υπόλοιποι προαναφερθεντες πήρε το λόγο ο Πρόεδρος της Βουλής; «...Εψήφισαν εν όλω 288, είπον ΝΑΙ στις προτάσεις δισπιστίας118, είπον οχι170 κατά
ταύτα η Βουλή εγκρίνει τας συμφωνίας και...( σ.σ. πήγαν όλοι για νάνι με ήσυχη τη συνειδησή τους
(....Καημένη ΠΑΤΡΙΔΑ !.....)
Επιτρέψατέ μου αγαπητοί συνάδελφοι να σας απασχολήσω για λίγο ακόμι με τη δεύτερη συμφωνία αυτήν των ΠΡΕΣΠΩΝ –που με τη ΦΙΕΣΤΑ ,της γραβάτας,τους
αλληλοασπασμούς και τα χαμόγελα συντάραξαν την  εθνική συνείδηση των πανελλήνων, αλλά και τον αιώνιον  ύπνο του μεγίστου των αρχαίων φιλοσόφων προγόνων  μας του ΠΛΑΤΩΝΑ, που με τη ρήση του...«μητρός τε και
πατροςτε και και των άλλων προγόνων απάντων τμιώτερον  εστίν η Πατρίς αλλά και σεμνώτερον και αγιώτερον και  εν μείζωνει μοίρα και παρά θεοίς και παρ΄άνθρώποις  τοις νουν έχουσι»
Αλλά δυςτυχώς αυτοί οι άνθρωποιΙ που έβαλαν την  υπογραφή τους στη Συμφωνία φαίνεται ΔΕΝ ΕΙΧΟΝ ΝΟΥΝ  διότι:
Πούλησαν την ψυχή,την γλώσσα,την ιστορία και την  Ελληνικήν εθνότητα του Μακεδονικού Ελληνισμού σε  ένα Σλαβικό κρατικό μόρφωμα, που το 1/3 του πληθυσμού  του έχει αλβανική ή βουλγαρική εθνότητα και γλώσσα,
ένα μείγμα της σερβικής και της βουλγαρικής γλώσσας  Διότι ως προς την εθνότητα:
οι σημερινοί κάτοικοι της ελληνικής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ δεν  έχουν μακεδονική εθνότητα, η οποία ουδέποτε υπήρξε,  αλλά έχουν την ελληνική εθνότητα, όπως και οι αρχαίοι
μακεδόνες, που και εκείνοι ήσαν έλληνες και η Μακεδονία
στην οποία ζούσαν ηταν μία από τις περιοχές της πολυφίλητης ελληνικής πατρίδας της ΕΛΛΑΔΑΣ μας,
(σ.σ...Παρακολουθόντας από την ΤV την φιέστα των
Πρεσπών άκουσα από τον Πρωθυπουργό της Π ΓΔ Μ  των Σκοπίων ένα μικρό απόσπασμα από όσα συζητούσε  χαρούμενος με έναν εκ των Ελλήνων προσκεκλημένων «και τώρα εμείς οι ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ απ’εδώ, και εσείς οι Έλληνες απ’εκεί...»
Όπως αντιλαμβάνεσαι φίλε αναγνώστη οι ΒΟΡΕΙΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ «φίλοι» μας δεν χάνουν τον καιρό τους και άρχισαν  αμέσως τον αλυτροτισμό εις βάρος της πατρίδας μας.
Θεώρησα σκόπιμο να παραθέσω κατωτέρω τον ορισμό  του ΕΘΝΟΥΣ όπως αυτός αναφέρεται στη μεγάλη Ελληνική  εγκυκλοπαίδεια (Τόμος Θ σελ. 781), «..Λαός ομόγλωσσος,
ομότροπος και υπό κοινών ιδανικών συνδεόμενος όπως  π.χ. σύμπαντες οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΝ
ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ.» Την έννοιαν του
ΈΘΝΟΥΣ την ορίζουν επί πλέον και εσωτερικά στοιχεία
όπως κοινός πολιτισμός και ιστορικαί παραδόσεις
Και σε ότι αφορά την γλώσσα την οποία χρησιμοποίησε
ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ για να διαδόσει ανά τα πέρατα της
Οικουμένης αυτό το ανεπανάληπτο θαύμα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού που τον ζούμε και σήμερα ακόμα
με τον χαρακτηρισμό «ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» Από την
ιστορία του Μ. ΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του σοφού Γερμανού ερευνητή
JOHANN GUSTAV DROYZEN (μετάφραση των Ρ. και Η.
Αποστολίδη) παραθέτω κατωτέρω ένα μικρό απόσπασμα................
«....Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με τον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ αναμμένο πυρσό
στα χέρια του και στην ψυχή του, στο πέρασμά του εμψύχωνε τους λαούς και κατόρθωσε, ώστε το όραμά του
για μια παγκόσμια Ελληνική κοινωνία να γίνει πραγματικότητα και παραμύθι ένα του κόσμου όλου ....»
(σ.σ.Ο JOHANN GUSTAV DROYZEN είναι ένας ευσυνείδητος και σοφός επιστήμονας ερευνητής και τα όσα
αναφέρει στην τετράτομη ιστορία του ,του ΜΕΓΑΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ τα στηρίζει επί αρχαιολογικών ευρημάτων)
όπως
«... αν δεν υπήρχαν τα μνημεία,οι επιγραφές, τα ευρήματα και τα νομίσματα αν δεν μιλούσαν οι μορφές έτσι
χαραγμένες και μαγευτικά χυμένες στις απαστράπτουσες
όψεις των χρυσών Στατήρων του Αλεξάνδρου το Νόμισμα,που,έγινε του κόσμου όλου το πανίσχυρο καταλλακτικό μέσο της οικουμένης όλης το τότε νόμισμα,κυκλοφόρησε με απόλυτη πέραση στην ενιαία επικράτεια,
που ε ίχε καρδιά τη Μεσόγειο μα και τη Βαβυλώνα που
είχε πέρατα του Ήλιου τις αρχές και τις στήλες του Ηρακλή στη Δύση , του Δούναβη τις όχθες, το Ντον και την Αζοφική την Υρκανία, τον Καύκασο και την Κασπία και
την Αράλη στον Βορρά, τον Ιαξάρτη και τις παγωμένες
ράχες των Ιμαλαϊων - την κάτασπρη στέγη του Κόσμου
- και τον Ινδό ίσαμε κάτω στην Ανατολή τον Ινδικό στο
Νότο και τις απέραντες ακτές της Αραβίας και τις πηγές του Νείλου καθενός, ακαταγώνιστος και ανίκητος για πάντα ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Με δύο μεγάλους ηρωικούς μύθους έζησε ο Ελληνισμός  ως το Βυζάντιο:
—Με τον Ομηρικό των Τρωϊκών
—Και του Μεγαλέξανδρου, που δόθηκε από τα ίδια τα πράγματα το ηρωικό πλαίσιο του μύθου του Μεγαλέξανδρου:
Η μεγάλη εκστρατεια έγινε στο όνομα της Ελλάδας
όλης, για τιμωρία των προαιώνιων Περσών τυράνων,ο
διάκοσμος της μυθικής Ανατολής, που πρώτη φορά στην
ιστορία τους, άπλωναν χέρι απάνω της κυριαρχικό οι  Έλληνες την άρπαζαν την έδρεπαν δικιά τους, λάφυρό  τους, με όλα της τα θαυμαστά.
Και να που τώρα φίλε αναγνώστη ένα σλαβικό, σλαβόφωνο κρατικό μόρφωμα με Νονό έναν Σλάβο κομμουνιστή να έχει το θράσος και να διεκδικεί εις βάρος της
Πατρίδας μας Μακεδονική εθνότητα και γλώσσα και να  εχουμε από την πλευρά μας κάποιους ανευθυνοϋπεύθυνους να υπογράφουν με φιέστες,χαρές και γέλια και
αγκαλιές με τους Σλάβους υπό την πίεση των «συμμάχων»  λένε να δεχθούμε και να υπογράψουμε. Όμως ας πληροφορήσουν τον Ελληνικό λαό ποιά είναι αυτά τα συμ-
φέροντα που κερδίζουμε με την υπογραφή. Είναι εθνικά  ή πολιτικά; 
Επί τέλους ας μεταφέρουν την ευθύνη στους ώμους  του υπεύθυνου Ελληνικού λαού με ένα δημοψήφισμα, αν τους έχουυν απομείνει ακόμα λίγα ψήγματα αγάπης  για αυτήν την πολυαγαπημένη πατρίδα και να μην ξεχνάμε
ότι και στα ΣΚΟΠΙΑ οι κύβερνήσεις αλλάζουν και εκείνοι που έσπερναν αγάλματα των αρχαίων ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ στις πόλεις και στα χωριά τους κάποτε θα ξανάρθουν για να τα ποτίσουν, και ακόμη αυτοί που φώναζαν
και έγραφαν στα μέσα πληροφόρησης ότι η Ελλάδα καταπιέζει τα αδέλφια τους ,τους Μακεδόνες δεν πέθαναν,
είναι ζωντανοί και γεννούν τους διαδόχους τους,και αγαπητοί συνάδελφοι νομίζω ότι πάει πολύ να μην προβληματιζόμαστε και να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε
ακόμη μία προδοτική συμφωνία πλάϊ σε εκείνη του κυπριακού.
ΕΘΝΙΚΗ  ΗΧΩ ΙΑΝ 2019

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ


ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ


ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΑΑΣ

.
.


Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕΑΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου του 2019 στην ΛΑΕΔ, η κοπή της πίτας της ΕΑΑΣ και η βράβευση των αριστούχων μαθητών 2017-2018 Β’ και Γ’ Λυκείου όπως και των Αρχηγών των Παραγωγικών Σχολών. 
Παρέστησαν, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Ρήγας Παναγιώτης, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ Ιερωνύμου, ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Γαβριήλ Χριστόπουλος, ως εκπρόσωποι της Ν.Δ. ο βουλευτής Βασίλης Κικίλιας και  του Συνδέσμου Χ.Α. ο βουλευτής Παππάς Χρήστος, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Α/ΓΕΣ ο Επιτελάρχης του ΓΕΣ Αντγος κ. Νομικός Αντώνιος, ο Πρόεδρος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ο Γενικός Διευθυντής του ΝΙΜΤΣ, ο Πρόεδρος του ΣΕΕΘΑ , εκπρόσωποι της ΕΑΑΝ και της ΠΟΑΑΣΑ, ο Διευθυντής της ΛΑΕΔ και  η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου «ΑΞΙΑ». 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ ,ευχαριστεί τους παρευρισκομένους και κυρίως τα μέλη και τις οικογένειές τους που τίμησαν με την παρουσία τους τις παραπάνω εκδηλώσεις ,όπως επίσης  τους  γονείς και τους βραβευθέντες  μαθητές και τους εύχεται καλό ,ευλογημένο και δημιουργικό το Νέο έτος. 
234567910

ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ  Α'
                

ΜΕΡΟΣ  Β
              

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΛΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

06 Φεβρουαρίου 2019

Γνωρίζεται στους συναδέλφους που πρόκειται να θέσουν υποψηφιότητα στις προσεχείς εκλογές (Ευρωεκλογές, Περιφερειακές ή Δημοτικές) ,εφόσον το επιθυμούν ,θα δημοσιευθούν τα ονόματά τους στην «Εθνική Ηχώ» μηνός Μαρτίου σε συγκεκριμένες σελίδες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν στοιχεία σε ψηφιακή μορφή όπως ονοματεπώνυμο ,ιδιότητα ,στοιχεία επικοινωνίας , σύντομο βιογραφικό, συνδυασμό ή κόμμα και μια φωτογραφία ταυτότητας. Η αποστολή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο ,μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ,στο email:eaasgr@gmail.com

Τηλ. επικοινωνίας με Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της ΕΑΑΣ 210 -3633797 εσωτερικό 13.

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

ΘΕΜΑ: ΕΚΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για ΠΥΡΟΠΛΗΚΤHΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

( Εν ενεργεία Μόνιμος Υπαξιωματικός σε Μονάδα της ΞΑΝΘΗΣ)

ΣΧΕΤ: Απόσπασμα Βιβλίου Συμβάντων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ξάνθης/ 27-12-‘18

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι μας, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό,

1. Σας πληροφορούμε για την ολοσχερή καταστροφή από πυρκαγιά, στις 27 Δεκ.2018,της οικίας του ΕΜΘ Αρχιλοχία (ΤΧ). Παπαδόπουλου Γρηγορίου, στο χωριό ΠΕΤΕΙΝΟΣ Ξάνθης. Η οικογένεια του αποτελείται από τη σύζυγό του Ελένη Κακλαμάνου (άνεργη), τα δύο (2) ανήλικα παιδιά από τα οποία το 1 πάσχει από σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα και την πεθερά με κινητική αναπηρία 85% (κατάκοιτη).

2. Το Δ’ Σ. Στρατού, επιλήφθηκε από την πρώτη στιγμή με λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών της οικογενείας (παροχή προσωρινής στέγασης, κλπ). Το ΓΕΣ ενημερώθηκε και διέθεσε σχετικό κονδύλιο, στο πλαίσιο της μέριμνας του Προσωπικού του. Οι εργασίες ήδη ξεκίνησαν και είναι συγκινητική η βοήθεια των ε.ε. συναδέλφων του, όσο και των κατοίκων.

3. Το Παράρτημα της ΕΑΑΣ Ξάνθης , αφού επικοινώνησε με την πυρόπληκτη Οικογένεια και διαπίστωσε το μέγεθος της ολοκληρωτικής καταστροφής τις πολλαπλές ανάγκες της, (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ενδυμασία και λοιπός εξοπλισμός), καθότι σύμφωνα με την έκθεση της Π.Υ.Ξάνθης, δεν υπάρχει τίποτα χρήσιμο πλην της τοιχοποιίας, θεωρεί ότι είναι ανάγκη να συνδράμουμε την οικογένεια και

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΕΚΚΛΗΣΗ προς ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

για την οικονομική βοήθεια, επιλέγοντας από τους παρακάτω τρόπους:

α. ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ σε Τραπεζικό Λογαριασμό της (ΕΤΕ)

Κατάθεσητου επιθυμητού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό ΕΤΕ, με ΙΒΑΝ:GR2301102070000020763091004 και ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ.( σύζυγος του), με την αιτιολογία ‘’ΔΩΡΕΑ’’

β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΙΠΛΑ)-

Όσοι επιθυμούν , δύναται να βοηθήσουν σε απευθείας επικοινωνία για συνεννόηση με την οικογένεια, στα τηλέφωνα: 6995811639 και 6996925292.

γ. ΜΕΤΡΗΤΑ στο Παράρτημα Ξάνθης (Κάτοικοι Ξάνθης)

Στα Γραφείατου Παραρτήματος της ΕΑΑΣ/Ξάνθης , άνοιξε ''ΛΙΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ'',που δέχεταιτη δική σας προσφορά. Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα είναι για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας (π.χ. κουφώματα, υαλοπίνακες ή ηλεκτρικά είδη, κλπ) ή κατάθεση στο Λογαριασμό. Παράκληση το ελάχιστο ποσόβοήθειας : 5 €., μέχρι 20 Φεβ.2019.

Εκ του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΣ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

ΕΑΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 06 ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 29/1/19 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

31 Ιανουαρίου 2019

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 29/1/19 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ σε συνεδρία του, συζήτησε με δικαιολογημένη απορία και έντονο προβληματισμό ,την άρνηση του Πολεμικού Μουσείου να διαθέσει το αμφιθέατρο ,για πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 29 Ιανουαρίου 2019.

Συναφώς ομόφωνα , μετά την περίεργη την τελευταία στιγμή άρνηση της εκδήλωσης με θέμα ΄΄ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ΄΄ απεφάσισε , να αναπτύξει πρωτοβουλίες για πραγματοποίηση της υπόψη εκδηλώσεως ,σε χρόνο και τόπο που θα καθορισθεί με τους ίδιους συντελεστές και πιθανή πρόσκληση νέων για συμμετοχή.

Εκ του Γραφείου Τύπου της ΕΑΑΣ

ΕΑΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 07

31 Ιανουαρίου 2019
Σήμερα συμπληρώνοντα είκοσι τρία (23) χρόνια από την άδικη απώλεια των τριών (3) Αξκών του Ναυτικού που έπεσαν στα ΙΜΙΑ :

α. Καραθανάση Χριστόδουλου

β. Βλαχάκου Παναγιώτη και

γ. Γιαλοψού Έκτορα

Η ΕΑΑΣ αισθάνεται περήφανη για τα στελέχη των ΕΔ ,για τους ήρωες που υπάρχουν στις τάξεις των και πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις, δεν πρέπει να προβαίνουν σε επιπόλαιη θυσία των ηρώων μας , διότι μας χρειάζονται για την πραγματική υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και προάσπιση των συμφερόντων της πατρίδας!

ΑΘΑΝΑΤΟΙ!

Εκ του Γραφείου Τύπου της ΕΑΑΣ