Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

ΠΩΣ ΦΘΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ

 •  Αποτέλεσμα εικόνας για εμπρος της ελλαδος παιδια
           ΤΟΥ ΒΛΑΣΗ ΑΓΤΖΙΔΗ*
     Ιδιαιτέρως αποκαλυπτική του παρασκηνίου που είχε προηγηθεί και του αναγκαστικού μονοδρόμου της ελληνικής απάντησης στην επιθετική ενέργεια των Ιταλών είναι η ανακοίνωση του Ιωάννη Μεταξά «προς τους ιδιοκτήτας και αρχισυντάκτας του Αθηναϊκού Τύπου εις το Γενικόν Στρατηγείον» στις 30 Οκτωβρίου 1940, όπου παρουσίασε την πραγματική κατάσταση και τις συνομιλίες που είχαν προηγηθεί με τον Αξονα. Μεταξύ των πολλών που ανέφερε είναι τα εξής: 

  Αποτέλεσμα εικόνας για μεταξασ ιωαννησ    «Μη νομίσητε ότι η απόφασις του ΟΧΙ πάρθηκε έτσι, σε μια στιγμή. Μη φαντασθήτε ότι εμπήκαμε στον πόλεμο αιφνιδιαστικά. Ή ότι δεν έγινε παν ό,τι επετρέπετο και μπορούσε να γίνει διά να τον αποφύγωμε… Θα σας αποκαλύψω τώρα, ότι τότε διέταξα να βολιδοσκοπηθή καταλλήλως το Βερολίνον… Εις σχετικάς βολιδοσκοπήσεις προς την κατεύθυνσιν του Αξονος μού εδόθη να εννοήσω σαφώς ότι μόνη λύσις θα μπορούσε να είναι μία εκουσία προσχώρησις της Ελλάδος εις την «Νέαν Τάξιν»...  »Συγχρόνως όμως μου εδόθη να εννοήσω ότι η ένταξις εις την Νέαν Τάξιν προϋποθέτει προκαταρκτικήν άρσιν όλων των παλαιών διαφορών με τους γείτονάς μας… Με καταφανή προσπάθειαν αποφυγής σαφούς καθορισμού, μου εδόθη να καταλάβω ότι η προς τους Ελληνας στοργή του Χίτλερ ήτο αι εγγυήσεις ότι αι θυσίαι αυταί θα περιωρίζοντο «εις το ελάχιστον δυνατόν». Οταν επέμεινα να κατατοπισθώ, πόσον επί τέλους θα μπορούσε να είναι αυτό το ελάχιστον τελικώς, μας εδόθη να καταλάβωμεν ότι τούτο συνίστατο εις μερικάς ικανοποιήσεις προς την Ιταλίαν, δυτικώς μέχρι Πρεβέζης, ίσως και προς τη Βουλγαρίαν, ανατολικώς μέχρι Δεδεαγάτς.

  »Δηλαδή θα έπρεπε: διά να αποφύγωμεν τov πόλεμον, να γίνωμεν εθελονταί δούλοι και να πληρώσωμεν αυτήν την τιμήν… με το άπλωμα του δεξιού χεριού της Ελλάδος προς ακρωτηριασμόν από την Ιταλίαν και του αριστερού προς ακρωτηριασμόν από την Βουλγαρίαν. Φυσικά δεν ήτο δύσκολον να προβλέψη κανείς ότι εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν οι Αγγλοι θα έκοβαν και αυτοί τα πόδια της Ελλάδος. Και με το δίκαιόν των…».

  *ΔιδάκτωρΣύγχρονηςΙστορίας,μαθηματικός, 

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

Προσοχή: Αλλάζει η ώρα. Δείτε πότε

Προσοχή: Αλλάζει η ώρα. Δείτε πότε

Προσοχή: Αλλάζει η ώρα. Δείτε πότε

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου και συγκεκριμένα τα ξημερώματα τηςΚυριακής 30 Οκτωβρίου, θα αλλάξει η ώρα από θερινή σε χειμερινή και ο δείκτης θα γυρίσει 1 ώρα πίσω.

Ειδικότερα η αλλαγή της ώρα θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 30 Οκτωβρίου και συγκεκριμένα στις 04:00 θα γυρίσουμε το ρολόι μία ώρα πίσω (03:00).

Η ώρα αυτή θα διατηρηθεί έως τον Μάρτιο του 2017 όπου και θα αλλάξει σε θερινή την Κυριακή στις 26 Μαρτίου.

FacebookTwitter

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

Eπεξεργασία συμπληρωματικών ΦΔΜ περιόδου 01-07-2011-31-07-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΜΤΣ
Eπεξεργασία συμπληρωματικών ΦΔΜ περιόδου 01-07-2011-31-07-2012

1.Ανακοινώνεται η αναπροσαρμογή του μερίσματος των στρατιωτικών και αστυνομικών που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης κατά το χρονικό διάστημα από 01-07-2011 έως 31-07-2012, κατόπιν επεξεργασίας των Φύλλων Διακοπής Μισθοδοσίας. Η αναπροσαρμογή αποφασίσθηκε με το αριθ. 25/7/12-10-2016 Πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΣ,, σύμφωνα με την αριθ. 137/2015 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ/Ε΄Τμήμα την οποία αποδέχθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με την αριθ. Φ.951/37/134254/Σ.2072/11 Ιουλ 2016 Απόφασή του.

2. Οι μερισματούχοι που αποχώρησαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα πρέπει να υποβάλουν :
α. Αίτηση για ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του χορηγούμενου μερίσματος
β. Τροποποιητική Πράξη Συνταξιοδότησης από το ΓΛΚ και
γ. Το Συμπληρωματικό Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας (ΦΔΜ).

3. Αποστολή στοιχείων προς:
Μετοχικό Ταμείο Στρατού/Δνση Παροχών/Τμήμα Απονομής Μερισμάτων
Κολοκοτρώνη 13, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα.
Ταξχος Ιωάννης Αζναουρίδης
Γενικός Δντής


30 ΟΚΤ 2016 1830 ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ


Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

02 ΝΟΕ 16 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  ΗΤην   Τετάρτη   02  Νοεμβρίου  2016  και  ώρα  18.30


θα  γίνει στην αίθουσα  του  Δημοτικού  Ωδείου  Δράμας

         
Παρουσίαση  του  βιβλίου του  Αντιστρατήγου ε.α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Με  Τίτλο
       
‘’ ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΛΟΧΟ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΥΛΙΚΟΥΣ   ΛΟΚ  ‘’

Η  Πολεμική  Δράση  των  Ελλήνων  Καταδρομέων (1942-1974)
Συντονιστής  της  εκδήλωσης  θα  είναι  ο κ.  Παναγιώτης  Ματάκος βετεράνος Καταδρομέας και Πρόεδρος της Λέσχης εφ. Καταδρομέων Ν.Δράμας.

                              
 Θα  μιλήσουν  οι  κύριοι

 

-ΠΑΣΧΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ    Αντιστράτηγος ε.α.
Βετεράνος Καταδρομέαςκαι ιδρυτής  και πρώτος  Πρόεδρος της Λέσχης εφ. Καταδρομέων Ν. Δράμας.


-ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  ΦΙΛΙΠΠΊΔΗΣ        Δικηγόρος-
εφ. Αξιωματικός των Καταδρομών και τεως Πρόεδρος της Λέσχης εφ. Καταδρομέων Ν. Δράμας.

                                                                                                                                                                                                         
Παρακαλούμε  να  μας  τιμήσετε  με  την  παρουσία  σας

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016

22 ΟΚΤ 1900 ΩΡΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Αγαπητοί απόστρατοι,

Εκ μέρους της Παθολογικής Κλινικής του ΓΝΔράμας σας προσκαλούμε στην ομιλία με θέμα τα Εγκεφαλικά Επεισόδια στις 22 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο και ώρα 19.00. Θα χαρούμε να σας δούμε.

Το προλαμβάνειν ειην θεραπεύειν

Φιλικά και αγωνιστικά,

Ανδρέας Ξάνθης MSc,PhD
Παθολόγος ΓΝΔράμας
Ιατρείο Πρόληψης ΑΕΕ

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΗΚΑΡΙΟΥ     Συμπληρωνονται 112 χρονια απο τον ηρωικο και προσοδοφορο 
 θανατο του Υπολοχαγού Πυροβολικού του Ελληνικού Στρατού Παύλου Μελά. 
Γεννήθηκε στην 
Μασσαλία της Γαλλίας 
στις 27 Μαρ 1870, από Έλληνες γονείς. Ήταν 
δευτερότοκος γιός του
εμπόρου Μιχάλη Μελά. Ο προπάππος του Γιάννος έπεσε σε
μάχη κοντά στα Γιάννενα από τούρκικο βόλι. Έτσι ο Παύλος
Μελάς ακολουθώντας τα χνάρια των προγόνων του, τον
Αύγουστο του 1886 εισήλθε στην Στρ. Σχολή Ευελπίδων,
απ’ όπου αποφοίτησε με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού
Πυροβολικού. Το καλοκαίρι του 1899 γνωρίζει την κόρη του
πολιτικού Στέφανου Δραγούμη, Ναταλία, η οποία έμελλε
να γίνει γυναίκα του τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.
     Η μεγάλη του καρδιά χτυπούσε δυνατά για την πατρίδα.
Η αποτυχία του ατυχούς Ελληνοτουρκικού πολέμου του
1897, πλήγωσε τον συναισθηματικό του κόσμο, βλέποντας
σαν νεαρός Ανθυπολοχαγός (ΠΒ) τα πυροβόλα μας να υπο-
χωρούν ντροπιασμένα. Αυτό όμως το γεγονός δυνάμωσε
την θέληση και το πάθος του να αγωνιστεί για την απελευ-
θέρωση της Μακεδονίας .
     Τον Μάρτιο του 1904 αποστέλλεται 
 με άλλους Αξιωματικούς από την 
Ελληνική Κυβέρνηση για   
να διερευνήσει την κατάσταση και να οργανώσει
 τον «Μακεδονικό Αγώνα» ενάντια
 στους Τούρκους κατακτητές και  
  τους Βουλγάρους «μνηστήρες» της Μακεδονικής γής.

Έπειτα από δύο αποστολές ο νεαρός Υπολοχαγός Παύλος
Μελάς περνά για τρίτη φορά από την μεθόριο, με σκοπό όχι
να προπαρασκευάσει, αλλά να αρχίσει τον αγώνα. Πίσω
του αφήνει την Ναταλία, τα δυό του παιδιά, πλούτη και
ανέσεις, με διάθεση να τα θυσιάσει όλα για τον ιερό αγώνα.
      Ο αγώνας ήταν σκληρός, άνισος και εξοντωτικός. Τα Μακε-
δονικά βουνά ριγούσαν από την ελληνική λεβεντιά, αντιλα-
λούσαν από τις ντουφεκιές των Μακεδονομάχων, που τι-
μωρούσαν τα ύπουλα, άτιμα και υποχθόνια σχέδια των κο-
μιτατζήδων.
Τη βροχερή νύχτα της 12/13 Οκτ 1904, ο Παύλος Μελάς
και οι σύντροφοί του περικυκλώνονται μετά από προδοσία
των Βουλγάρων κομιτατζήδων, από τούρκικο απόσπασμα
σ’ ένα φτωχόσπιτο της Σιάτιστας. Κατά την διάρκεια της
μάχης οι Τούρκοι αρχίζουν να σκορπίζουν, αφήνοντας πίσω
να κείτονται άψυχα κουφάρια. Ο Παύλος Μελάς μαζί με
άλλα τρία παλικάρια του βγαίνουν στη αυλή για να δούν
τους τούρκους σκοτωμένους. Ξαφνικά ένας πυροβολισμός
ακούγεται. Η τρεμάμενη φωνή του Παύλου Μελά ψιθυρίζει:
«στην κοιλιά με πήρε παιδιά…….» και το βράδυ της Τετάρτης
13 Οκτ 1904 αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο θάνατός
του έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στο πανελλήνιο. Ελλη-
νόπουλα απ’ όλες τις γωνιές  της πατρίδας τρέχουν από το
κάλεσμα του θανάτου του  για να συνεχίσουν τον αγώνα
του.
       Ο Μακεδονικός αγώνας που  άρχισε το 1904, τελείωσε το
1908. Η λευτεριά βέβαια ήλθε  λίγο αργότερα, τον Οκτ του
1912. Η σημασία του αγώνα  τους ήταν τεράστια, όπως
και ο θάνατος του ηρωικού  παλικαριού. Ήταν αυτός που
ξεσήκωσε, που αφύπνισε  τους Μακεδόνες, τους απο-
γόνους του Μεγαλέξανδρου,   
για να σωθεί η πατρίδα από τα 
φιλόδοξα βουλγαρικά σχέδια  
και την διείσδυσή τους μέσω του κομιτάτου.
       Έφυγε λοιπόν ένδοξα και ηρωικά το λιοντάρι του Μακε-
δονικού αγώνα και ο θάνατός του έγινε φλόγα, που θα
έπρεπε να φωτίζει με πάθος την αγάπη μας για την Μακε-
δονία, για την Ελλάδα.
        Τέλος, σήμερα εμείς, παρασυρμένοι από την ευμάρεια,
την καλοπέραση και τον ευδαιμονισμό, εάν κάποιος μας
ρωτούσε ποιος ήταν ο Παύλος Μελάς το πιθανότερο είναι
να απαντούσαμε ότι είναι ο τραγουδιστής Μελάς ή κάποιος
άλλος καλλιτέχνης της ράπ μουσικής. Πόσο γρήγορα αλήθεια
ξεχάσαμε την θυσία και την προσφορά σου;
Τ’ ακούς Παύλο Μελά;

ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΟΥΛΤΣΟΣ
Aντιστράτηγος ε.α.
Τέως Γεν. Γραμ. Δήμου Ερμούπολης
Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Σύρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Η ΕΑΑΣ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους γνώστες των Ευρωπαϊκών  Συνταγμάτων (Ε.Ε. –Εθνικών) να συμμετάσχουν στην Επιτροπή που θα
συγκροτηθεί για την εισαγωγή περιεχομένων που αφορούν στις Ε.Δ.- Σ.Α. κατά την επικείμενη αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος.
Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο τηλ.210 3624495 ή δια του  FAX: 2103611963…(προέδρου) ή στo mail.eaasgr@gmail.com

Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού έτους 2015-2016 μεχρι 26 Οκτ 2016

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Χαριλάου Τρικούπη 18, 106 79,  Αθήνα
Τηλ.:  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο.:  210 362 14 10
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr  E-mail: eaasgr@gmail.com
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Αρ. Πρωτ.: 16/2016
Αθήνα, 05 Οκτωβρίου 2016


Γνωρίζεται στα Μέλη μας το παρακάτω έγγραφο της Ε.Α.Α.Σ. σχετικά με τη βράβευση των Αριστούχων Μαθητών, παιδιών Αποστράτων Αξιωματικών.

ΘΕΜΑ: Οικονομικά (Χρηματικά Βραβεία Αριστούχων Μαθητών)
ΣΧΕΤ : Φ.800/38/222651/Σ.1845/14 Σεπ 2016/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/3β

1. Με την ανωτέρω σχετική αποφασίστηκε η βράβευση αριστούχων μαθητών, τέκνων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΓΕΣ. Δικαιούχοι βράβευσης είναι οι Αριστούχοι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου, Σχολικού Έτους 2015 – 2016 (Σεπ 2015 – Ιουν 2016), που φοίτησαν σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Σχολεία Εσωτερικού (Ελληνικής Επικράτειας). Η βάση βαθμολογίας για τη βράβευση, αποτελεί ο βαθμός 18,1 και άνω.

2 Δικαιούχοι μαθητές, τέκνα Αποστράτων Στρατιωτικών του Στρατού –Μελών της Ε.Α.Α.Σ., είναι αυτοί που ένας εκ των γονέων (προϋπόθεση γονέα, να είναι δικαιούχος λήψης μερίσματος από το ΜΤΣ) είναι:
α. Απόστρατος του οποίου η αποστρατεία συντελέστηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015 -2016.
β. Στρατιωτικός Υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ που εφονεύθη ή απεβίωσε σε διατεταγμένη ή μη υπηρεσία.
γ. Απόστρατος Στρατιωτικός. Ο αριθμός των δικαιούχων της κατηγορίας αυτής, θα καθοριστεί με απόφαση του κ. Α/ΓΕΣ.

3. Οι ενδιαφερόμενοι βράβευσης αριστούχων μαθητών να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του μαθητή ή του γονέα, ως συνημμένο υπόδειγμα (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ).
β. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Ελέγχου Επίδοσης.
γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων του ενδιαφερομένου μαθητή.
δ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων του γονέα.
ε. Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τραπέζης (κατά προτίμηση ΕΤΕ), που επιθυμεί ο δικαιούχος να του κατατεθούν τα χρήματα, στον οποίο ει δυνατόν να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
στ. Φωτοαντίγραφο της εγκυκλίου αποστρατείας του γονέα, εφόσον αυτός δεν κατέχει ταυτότητα της Ε.Α.Α.Σ.

4. Yποβολή των δικαιολογητικών όπως παρακάτω:
α. Για τους διαμένοντες στο Ν. Αττικής και Βοιωτίας, απ’ ευθείας (αυτοπροσώπως, με εκπρόσωπο, ταχυδρομικά, με FAX, ή ηλεκτρονικά) στην Ε.Α.Α.Σ. (οδός Χαρ. Τρικούπη αριθ. 18 Τ.Κ. 10679) μέχρι 04 Νοε 2016.
β. Για τους διαμένοντες στη λοιπή Ελλάδα στα κατά τόπους Παραρτήματα μέχρι 26 Οκτ 2016.
γ. Παρακαλούνται τα Παραρτήματα να αποστείλουν στην Ε.Α.Α.Σ. ονομαστικές καταστάσεις κατά τάξη Λυκείου με συνημμένα τα παραπάνω δικαιολογητικά (αφού τα ελέγξουν επισταμένως), μέχρι 04 Νοε 2016.

5. Επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες που τέθηκαν δεν θα τύχουν παρατάσεως και είναι αυτές, μέχρι τις οποίες θα πρέπει να φθάσουν και να πρωτοκολληθούν στην Ε.Α.Α.Σ., οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

6. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, επειδή παρουσιάσθηκε πέρυσι το φαινόμενο υποβολής αιτήσεων για βράβευση μαθητών με καθυστέρηση, εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές, όπως επίσης δεν θα γίνουν δεκτά αιτήματα για μαθητές παλαιοτέρων ετών.

7. Το χρηματικό ποσό της βράβευσης που καθορίσθηκε από το ΓΕΣ είναι τριακόσια είκοσι (320,00) ευρώ, παρά ταύτα και λόγω του περιορισμού της Δγης του ΓΕΣ που αναγράφεται στην υποπαράγραφο 2γ της παρούσης, υπάρχουν τα παρακάτω ενδεχόμενα:
α. Μείωση του ποσού, εφόσον το ΓΕΣ δεν καταβάλει στην Ε.Α.Α.Σ. εξ’ ολοκλήρου το ποσό που θα αναλογεί σε όλα τα αιτήματα (όπως συνέβη το 2014). Στην περίπτωση αυτή η Ε.Α.Α.Σ. θα το καταμερίσει ισόποσα σε όλους τους δικαιούχους μαθητές Β’ και Γ΄Λυκείου.
β. Απόδοση όλου του ποσού στην μία κατηγορία δικαιούχων, όπως αυτό συνέβη το 2015 τελευταία στιγμή από το ΓΕΣ, το οποίο δεν απεδέχθη την πρόταση της Ε.Α.Α.Σ. για τον επιμερισμό του διατεθέντος ποσού και επιπρόσθετα δεν της άφησε κανένα περιθώριο ελιγμού αντίδρασης. Ευελπιστούμε ότι η περσινή «άστοχη» ενέργεια του ΓΕΣ δεν θα επαναληφθεί και θα γίνει ισόποσος καταμερισμός.
γ. Ισότιμη αντιμετώπιση από το ΓΕΣ των δικαιούχων τέκνων των Αποστράτων όπως αυτών των εν ενεργεία που θα καθοριστεί από την απόφαση του κ. Α/ΓΕΣ.

8. Ο χρόνος, τόπος και ο τρόπος βράβευσης θα καθορισθεί από το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ., αναλόγως του πότε θα δοθούν τα σχετικά κονδύλια από το ΓΕΣ.

9. Τονίζεται ότι τα Παραρτήματα θα προβούν σε βράβευση ΜΟΝΟΝ εφόσον λάβουν τα αναλογούντα χρηματικά ποσά.

10. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Ε.Α.Α.Σ. (τηλ. 210-3633797, εσωτ. 14 και 15) και στα κατά τόπους Παραρτήματα αυτής.
Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016

Νέα Ανακοίνωση Ε.Α.Α.Σ για μηνιαία εισφορά 0,20€ Ν.4387/16


Γνωρίζουμε στα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. σε συνέχεια της από 22 Σεπ 2016 υπ’ αριθμ. 14 ανακοίνωσής μας που αφορά την μηνιαία εισφορά των 0,20 € του άρθρου 102 του ν.4387/16 και λόγω της συγκεχυμένης αρχικής απάντησης του Γ.Λ.Κ., ότι η Ε.Α.Α.Σ επισκέφθηκε εκ νέου διά εκπροσώπου της το αρμόδιο γραφείο του Γ.Λ.Κ. προς παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων. Επίσης διευκρινίζουμε ότι η μηνιαία αυτή εισφορά παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στον λογαριασμό κοινωνικής πολιτικής (Ν.4114/13, άρθρο 34).

Η αρμόδια υπάλληλος απάντησε ρητά ότι από τις προβλέψεις του νόμου δεν εξαιρείται καμία ομάδα συνταξιούχων και πρότεινε να επισκεφθούμε τον Ο.Α.Ε.Δ για περαιτέρω διευκρινήσεις, καθόσον στον υπόψη Οργανισμό υπάγεται ο λογαριασμός κοινωνικής πολιτικής και αφετέρου για την λειτουργία του λογαριασμού κοινωνικής πολιτικής συγκροτείται 11 μελής επιτροπή αποτελούμενη από τους:

• Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.
• Τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές από την ΓΣΕΕ.
• Τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές από τον ΣΕΒ.
• Εκπρόσωπο της ΓΣΕΒΕΕ.
• Εκπρόσωπο του ΣΕΤΕ
• Επιπρόσθετα, Δύο (2) εμπειρογνώμονες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Κατόπιν αυτού, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αντιπροσωπεία της Ε.Α.Α.Σ θα επισκεφθεί τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ προκειμένου να παρασχεθούν οι κατά την άποψή μας απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία και τον τρόπο που ο ΟΑΕΔ προτίθεται να εφαρμόσει την σχετική διάταξη του νόμου.

Επιπροσθέτως και αναλόγως των νέων δεδομένων θα απαιτηθεί από την Ε.Α.Α.Σ. η πραγματοποίηση συναντήσεων με στελέχη κυρίως του ΥΠΕΚΑ και του Γ.Λ.Κ για την εκατέρωθεν ενημέρωση επί των θεμάτων που πρέπει να διασαφηνιστούν περαιτέρω, από τα οποία ενδέχεται να προκύψει η αναγκαιότητα νομοθετικών παρεμβάσεων επί των ήδη ψηφισθέντων διατάξεων.

Οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι είναι υπόχρεοι στην εν λόγω παρακράτηση εφόσον δεν υποβάλουν την προβλεπόμενη εκ του νόμου υπεύθυνη δήλωση εξαίρεσής τους προς το Γ.Λ.Κ. ή τα κατά τόπους γραφεία του σε κάθε Περιφέρεια.

Η Ε.Α.Α.Σ ως ο κατ’ εξοχήν θεσμικός φορέας που εκπροσωπεί το όλον στο χώρο των εν αποστρατεία Αξιωματικών του Σ.Ξ αλλά και τμήματος των Σ.Α, θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών της και για οιαδήποτε επί του θέματος εξέλιξη θα σας κρατά ενήμερους μέσω της ιστοσελίδας, της εφημερίδας και των Παραρτημάτων μας.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016

ΟΙΝΟΓΕΥΣΙΑ 2016 09 ΟΚΤ ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Σύλλογος «Άμπελος και Οίνος της Ηδωνίδας Γής», διοργανώνει εκδήλωση, με τίτλο ‘’ΟΙΝΟΓΕΥΣΙΑ 2016’’ – 12ος Διαγωνισμός Ερασιτεχνών Οίνων και Αποσταγμάτων, την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016, στο Θέατρο Αγίας Βαρβάρας «Σωκράτης Δημητριάδης» και ώρα 19:00.
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.)


Πατρ. Διονυσίου Τέρμα, Τ.Θ. 23 – 66100 Δράμα Τηλ: 2521048304, FAX:2521048306
www.dekpota.gr -Email: info@dekpota.grΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΓΛΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ 0,20 ΕΥΡΩ


ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Χαριλάου Τρικούπη 18, 106 79,  Αθήνα
Τηλ.:  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο.:  210 362 14 10
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr  E-mail: eaasgr@gmail.com

                      Α   Ν   Α   Κ   Ο   Ι   Ν   Ω   Σ   Η

Αρ. Πρωτ.: 14/2016
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2016

        Φέρεται σε γνώση των μελών της Ε.Α.Α.Σ. και με αφορμή προαιρετική μηνιαία κράτηση ποσού 0,20 € (άρθρ.102 του N.4387) επί όλων των συντάξεων, πολιτικών, στρατιωτικών, πολεμικών, που χορηγούνται από το Δημόσιο και που αποδίδεται στον λογαριασμό κοινωνικής πολιτικής του Ν.4114/13, υπέρ της ενίσχυσης ομοσπονδιών –σωματείων- συνομοσπονδιών συνταξιούχων, ότι η Ένωση, διά του οικονομικού μέλους της, επισκέφθηκε την 21η Σεπ 2016 την Γενική Δνση Συντάξεων του Γ. Λ. Κ. όπου ο αρμόδιος Δντής μας διαβεβαίωσε ότι η εν λόγω κράτηση δεν αφορά τα μέλη των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών.

       Πέραν τούτου, η Ε.Α.Α.Σ την 06 Σεπ 2016 κατέθεσε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Σ.τ.Ε κατά της υπ’ αριθμ.26083/887/2016 (Φ.Ε.Κ 1605/Β/07-6-2016 Κ.Υ.Α του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών) με τίτλο «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων-Προστασία καταβαλλομένων συντάξεων» καθώς και κατά κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως.
       Η ακύρωση αίτησης έγινε καθώς το επίμαχο νομοσχέδιο περιλαμβάνει άρθρα τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τις συντάξεις και χρήζουν καταργήσεως.

       Κατόπιν αυτού παρακαλούνται τα Παραρτήματα για την περαιτέρω ενημέρωση των μελών τους, κατόπιν αυτής της Ε.Α.Α.Σ., η οποία είναι πάντοτε ΨΥΧΡΑΙΜΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΗ και ΑΚΡΙΒΗΣ.

Εκ του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.


      ΟΣΑ  ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ  ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ  ΑΤΟΜΙΚΑ  ΤΗΝ  ΣΧΕΤΙΚΗ  ΑΙΤΗΣΗ  ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ  ΣΤΟ ΓΛΚ . 
      ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ  http://eaasimathias.blogspot.gr/2016/09/blog-post_13.html