Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΑΑΣ Αθήνα 29 Οκτ. 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 47

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΠΑΣΧΑ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ύστερα από συνεχιζόμενες επίμονες ερωτήσεις και απορίες των μελών μας σχετικά με τις ενδεδειγμένες ενέργειες που πρέπει να κάνουν τα μέλη μας, όσον αφορά την πιθανή διεκδίκηση των περικοπέντων επιδομάτων , δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας , η ΕΑΑΣ κρίνει σκόπιμο να επανέλθει διευκρινιστικά για δεύτερη φορά επί του θέματος.
Επικαιροποιείται το περιεχόμενο των ήδη εκδοθεισών ανακοινώσεων και αιτήσεων διακοπής παραγραφής που ήδη περιήλθαν σε γνώση των μελών μας.
Υπογραμμίζεται με έμφαση ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα αμετάκλητη δικαστική απόφαση αναφορικά με την αντισυνταγματικότητα της περικοπής των παραπάνω επιδομάτων. Αναμένεται η απόφαση από Τμήμα Επταμελούς Συνθέσεως του Σ.τ.Ε. , στο οποίο τέθηκε το προδικαστικό ερώτημα από Διοικητικό Πρωτοδικείο που έχει προς εκδίκαση ακριβώς ταυτόσημη αγωγή από δικαιούχο πολίτη.
Διευκρινίζεται ότι , ενόψει έκδοσης αμετάκλητης απόφασης Δικαστηρίου και πιθανής ενδεχόμενης θετικής έκβασης για τους δικαιούχους πολίτες της υποστηριζόμενης αντισυνταγματικότητας των περικοπών , η μόνη ενέργεια που πρέπει να κάνει κάθε μέλος μας στη παρούσα χρονική συγκυρία είναι η υποβολή αίτησης διακοπής της παραγραφής με καταλυτική ημερομηνία υποβολής την 31-12-2018.
Η αίτηση αυτή επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα διακοπής της παραγραφής , είτε υποβληθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) , είτε στον ΕΦΚΑ (πρώην Γενικό Λογιστηρίου του Κράτους).
Το αρμόδιο υπουργείο για λόγους διαχείρισης του όγκου των αιτήσεων που αναμένεται να υποβληθούν προτείνει την υποβολή της αιτήσεως αυτής με ηλεκτρονικό τρόπο.
Όσοι από τα μέλη μας κατέχουν την απαραίτητη επάρκεια χειρισμού Η/Υ , μπορούν πράγματι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την έντυπη αίτηση του υπουργείου προσέχοντας πάντοτε να συμπληρώνουν στο ειδικό πεδίο αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν προσωπικά τον ίδιο και να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την παραλαβή της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής αίτησης τους από τον ΕΦΚΑ.
Τα υπόλοιπα μέλη μας θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπρόσωπα ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους τις αιτήσεις ώστε να καταχωρηθούν στα αντίστοιχα πρωτόκολλα είτε του ΕΦΚΑ είτε του ΝΣΚ (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους). Στη περίπτωση αυτή επιβάλλεται να κατέχουν τον αριθμό πρωτοκόλλου με τον οποίο καταχωρήθηκε η αίτηση τους στο αντίστοιχο βιβλίο. Ο αριθμός πρωτοκόλλου αναγράφεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης αίτησης που υποβλήθηκε. Γίνεται πάντοτε δεκτό ότι μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή προς έναν από τους παραπάνω φορείς, οπότε πρέπει να διαφυλαχθεί η απόδειξη του ταχυδρομείου και φ/ο της υποβληθείσας αίτησης.
Υπόψη ότι πέρα της ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΦΚΑ δύναται να αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στο Ν.Σ.Κ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollonsk@nsk.gr , φροντίζοντας και πάλι να διαφυλαχθεί αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης . Αίτηση δύναται τα μέλη μας να προμηθεύονται είτε στην έδρα της Ένωσης Ακαδημίας και Χ. Τρικούπη 18 είτε στα κατά τόπους παραρτήματα είτε να την κατεβάσουν από τον ιστότοπο της ΕΑΑΣ: www.eaas.gr
Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν από τα μέλη μας και στα κατά τόπους γραφεία του Ν.Σ.Κ. και συγκεκριμένα όπως παρακάτω :
-Μυτιλήνη, Μ. Ασίας 2 Τ/Κ 81100
-Θεσσαλονίκη, Αγ. Δημητρίου 57 Τ/Κ 54123
-Αγρίνιο, Γοργοποτάμου 17 Τ/Κ 30132
-Αλεξανδρούπολη, Λ. Δημοκρατίας & Ι. Δραγούμη 1 Τ/Κ 68131
-Βέροια, Μητροπόλεως 48 Τ/Κ 59132
-Βόλος, Ελευθερίου Βενιζέλου 5 Τ/Κ 38333
-Ηράκλειο, Μουρέλου 2 & Καλοκαιρινού Τ/Κ 71202
-Ιωάννινα, Βλαχλείδη & Μιχαήλ Αγγέλου 9 Τ/Κ 45332
-Καβάλα, Παύλου Μελά 6 Τ/Κ 65302
-Καλαμάτα, Σαλαμίνος & Χίου Δυτική Παραλία Τ/Κ 24131
-Κατερίνη, Βότση 2 & Εθνικής Αντιστάσεως Τ/Κ 60100
-Κέρκυρα, Θ. Κολοκοτρώνη 5 Νέο Δικαστικό Μέγαρο Τ/Κ 49132
-Κοζάνη, Δημοκρατίας 48 Τ/Κ 50131
-Κομοτηνή, Λεωφόρος Ηρώων 31 Τ/Κ 69132
-Κόρινθος, Αδειμάντου 53 Τ/Κ 20131
-Λαμία, Πλατεία Ελευθερίας 3 Τ/Κ 35132
-Λάρισα, Μανωλάκη 13-15 Τ/Κ 41222
-Λιβαδειά, Γ. Σπυροπούλου 26 Δικαστικό Μέγαρο Τ/Κ 32131
-Μεσολόγγι, Τραυλαντώνη 28 Τ/Κ 30200
-Ναύπλιο, Βας. Κωνσταντίνου 6 Τ/Κ 21100
-Πάτρα, Φιλοποίμενος 14 Τ/Κ 26221
-Χαλκιδική, Κωνσταντινουπόλεως 5 Τ/Κ 63100
-Πύργος, Διοικητήριο Τ/Κ 27131
-Ρόδος, Τήλου 4 Τ/Κ 85131
-Σέρρες, Π. Μελά 21 Τ/Κ 62123
-Σπάρτη, Λυκούργου & Άγηδος 36 Τ/Κ 23100
-Σύρος, Χίου και Πελοποννήσου Τ/Κ 84100
-Τρίκαλα, Κανούτα 1 & Βύρωνος Τ/Κ 42131
-Τρίπολη, Κύπρου 40-42 Τ/Κ 22123
-Χαλκίδα, Φαρμακίδου 10 Τ/Κ 34132
-Χανιά, Α. Παπανδρέου 65 Τ/Κ 73132
ΠΡΟΣΟΧΗ :Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής από τα Παραρτήματα του Ν.Σ.Κ ,τότε οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην έδρα (ΑΘΗΝΑ) του Ν.Σ.Κ , ή στα κατά τόπους Πραρτήματα της ΕΑΑΣ.
Οι συστημένες επιστολές προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Έδρα ) αποστέλλονται στην Δνση Ακαδημίας 68 Τ/Κ 10678, Αθήνα.
Για όσα μέλη αδυνατούν να υλοποιήσουν κάποιον από τους υποδεικνυόμενους τρόπους υποβολής, μπορούν να τις καταθέσουν και στα κατά τόπους Παραρτήματα μας μέχρι 30 Νοεμβρίου 18, κρατώντας και διαφυλάσσοντας πάντα φ/ο αυτής. Τα Παραρτήματα στη συνέχεια θα τις υποβάλλουν συγκεντρωτικά στο Ν.Σ.Κ., ενώ μετά την ημερομηνία αυτή δε θα παραλαμβάνουν αιτήσεις και εναπόκειται στο κάθε μέλος μας η ευθύνη αποστολής της.
Διευκρινίζεται ότι μοναδικός σκοπός και αποτέλεσμα των παραπάνω αιτήσεων είναι η διακοπή της παραγραφής. Το αίτημα αυτό δηλαδή η διακοπή της παραγραφής που πρέπει να αναγράφεται στο περιεχόμενο του εντύπου της αίτησης.
Ασφαλώς διακοπή της παραγραφής επέρχεται πάντοτε και με την κατάθεση αγωγής , με την οποία ο ενάγων διεκδικεί από το Δικαστήριο την καταβολή του ποσού των επιδομάτων που κατά την άποψη του έχουν περικοπεί αντισυνταγματικά.
Η διαδικασία της αγωγής προϋποθέτει την αναγκαία προσφυγή σε δικηγόρο. Εναπόκειται δε στη πρωτοβουλία κάθε στελέχους μας να επιλέξει από τώρα την επιλογή κατάθεσης αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω , η ΕΑΑΣ προς διευκόλυνση των μελών της συνέταξε υπόδειγμα «Αίτησης Διακοπής – Παραγραφής» με περισσότερα νομικά στοιχεία σε σχέση με την όμοια αίτηση που μπορεί να συντάξει και υποβάλει μόνο του κάθε μέλος μας.
Διερμηνεύοντας δε την σύνθετη νομοθεσία γύρω από το θέμα του ύψους των παρακρατηθέντων επιδομάτων και με κύριο ερμηνευτικό εργαλείο την ισχύουσα Αρχή της εξάρτησης των συντάξεων των στρατιωτικών με τις αποδοχές των εν ενεργεία συναδέλφων τους , που αποτελούν ειδικό μισθολόγιο , έκρινε ως ορθή την άποψη ότι τα οφειλόμενα επιδόματα των μελών μας ανέρχονται σε ετήσια βάση στα 500 ευρώ τα Χριστούγεννα , 250 ευρώ Πάσχα και 250 ευρώ αδείας.
Με ενδιαφέρον διαπιστώσαμε ότι αρκετοί συνάδελφοι επιδόθηκαν σε νομικόχρωμες παρατηρήσεις , υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να αρκεστούμε στο αίτημα επιστροφής μικρότερων επιδοματικών ποσών και συγκεκριμένα 400 ευρώ τα Χριστούγεννα , 200 ευρώ Πάσχα και 200 ευρώ αδείας.
Έχει ήδη ειπωθεί ότι η αίτηση διακοπής – παραγραφής δεν πρόκειται να αποφέρει επιστροφή χρημάτων οποιουδήποτε ύψους. Διακόπτει μόνο την παραγραφή ώστε σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης (τελειωτικής) δικαστικής απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο τα μέλη μας να μην χάσουν χρήματα λόγω παραγραφής της αξίωσης τους.
Έτσι , ο από μέρους της Ένωσης υπολογισμός των επιδομάτων σε μεγαλύτερο ερμηνευτικά ύψος , αποτελεί και τον άξονα μελλοντικής διεκδίκησης από τα δικαστήρια επιστροφής των επιδομάτων μας με βάση την αρχή της σχέσης με τους μισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων και της συνέχισης ένταξης μας στα ειδικά μισθολόγια. Είναι αυτονόητο ότι το δικαστήριο έχει την δυνατότητα και το καθήκον να προσδιορίσει εκείνο το ύψος των επιδομάτων που θα πρέπει να μας επιστραφούν στη περίπτωση που υπάρχει θετική εξέλιξη.
Σε κάθε περίπτωση την ίδια ευχέρεια και ευελιξία έχει και η εκάστοτε Κυβέρνηση στην ανέλπιστη περίπτωση που αποφασίσει αυτόβουλα να μας επιστρέψει τα επιδόματα που μας περιέκοψε παρανόμως.
Η ΕΑΑΣ πιστεύει πως έγινε απολύτως κατανοητό ότι στη παρούσα φάση εκείνο που έχει σημασία είναι η θετική έκβαση της υπόθεσης στα δικαστήρια , με έκδοση αμετάκλητης απόφασης , και η διακοπή της παραγραφής. Όχι ο υπολογισμός του ύψους των επιδομάτων , την επιστροφή των οποίων διεκδικούμε. Ο υπολογισμός των επιδομάτων μας στο μεγαλύτερο δυνατό ύψος εμπεριέχει αυταπόδεικτη σκοπιμότητα.


Εκ του ΔΣ/ ΕΑΑΣ


Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

ΑΙΤΗΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ Ν.Σ.Κ.
ΠΡΟΣ : ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΙΤΗΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
Του (Ονομα)………………............(Επιθετο)............................του(Ον.Πατ.)........................, κατοίκου (Πολη).....................(Οδος) ……………………(Αριθμος)..........Τ.Κ......……………,
με ΑΦΜ:………………………., αριθμό μητρώου συνταξιούχου…………………......………..,
τηλ:………………….
***********
Είμαι στρατιωτικός συνταξιούχος, απόστρατος Αξιωματικός του ΣΞ και λαμβάνω μηνιαία σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο. Οι δε συντάξιμες αποδοχές μου υπολογίζονται επί τη βάσει του ειδικού μισθολογίου των εν ενεργεία ομοιόβαθμων μου στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν 4024/2011 καθορίστηκε από 1/11/2011 το ύψος των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας ως εξής:
Α) το επίδομα των εορτών Χριστουγέννων στο ποσό των 500 ευρώ,
Β) το επίδομα των εορτών του Πάσχα στο ποσό των 250 ευρώ και
Γ) το επίδομα αδείας στο ποσό των 250 ευρώ. 

Με την υποπαράγραφο Γ 1 περίπτωση 1 του άρθρου πρώτου του Ν 4093/12 ορίστηκε χωρίς απολύτως ουδεμία αιτιολογία στην αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου ότι: «1.Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος καταργούνται από 1/1/2013».
Επειδή η εν λόγω κατάργηση των ως άνω επιδομάτων συνιστά αδικαιολόγητη και αντισυνταγματική ρύθμιση, καθόσον με αυτήν θίγεται ο πυρήνας σημαντικών τακτικών μισθολογικών παροχών και ματαιώνεται το κοινωνικό κεκτημένο μου επί του αντίστοιχου περιουσιακού δικαιώματος και επομένως η πλήρης κατάργηση νομοθετημένων εισοδηματικών παροχών είναι απολύτως δυσανάλογη σε σχέση με τους επιδιωκόμενους από το νομοθέτη σκοπούς.
Επειδή η επιλεκτική μονομερής επιβάρυνση της κατηγορίας των μισθωτών και συνταξιούχων έναντι άλλων ομάδων πολίτων που φοροδιαφεύγουν, δημιουργεί άνιση μεταχείριση των διοικούμενων, η οποία όμως έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Συντάγματος και ιδίως αυτών των άρθρων 2 παρ. 1, 4, 22 παρ. 4 και 5, 25 παρ. 1 και 4 και 88.
Επειδή η μεταβολή του ειδικού μισθολογικού μου καθεστώτος με μείωση των συντάξιμων αποδοχών μου δεν μπορεί να γίνει, αφενός χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος δημοσίου συμφέροντος και, αφετέρου χωρίς να προκύπτει από συγκεκριμένα στοιχεία ότι η μείωση αυτή είναι αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού δημοσίου συμφέροντος και δεν μπορεί να αναπληρωθεί από άλλα μέτρα.
Επειδή οι προαναφερόμενες διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 (περίπτωση 1) του άρθρου πρώτου του Ν 4093/12 που κατήργησαν ολοσχερώς τα ως άνω επιδόματα είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες ως αντίθετες αφενός προς την υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη του άρθρου 1 (εδάφιο α’) του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) και αφετέρου προς τις διατάξεις του άρθρου 17 (παράγραφος 1 και 2) του Συντάγματος, δηλαδή προς διατάξεις που προστατεύουν “υφιστάμενα” περιουσιακά δικαιώματα (εμπράγματα και ενοχικά) των πολιτών για τους εξής λόγους:
1.α αα. Το άρθρο 1 (εδάφιο α΄) του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) που κυρώθηκε μαζί με τη σύμβαση με το άρθρο 1 του ν.δ. 53/1974 (Α 256) και έχει σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος αυξημένη (έναντι των κοινών νόμων) ισχύ ορίζει ότι: «πάν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας αυτού ει μη δια λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό τους προβλεπομένους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του Διεθνούς δικαίου όρους».
Με τη διάταξη αυτή θεσπίζεται καταρχήν γενικός και απόλυτος κανόνας σύμφωνα με τον οποίο κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, το οποίο μπορεί να τη στερηθεί μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.
Στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνονται όχι μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και τα δικαιώματα περιουσιακής φύσης και τα νομίμως κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα με συνέπεια να καλύπτονται από τη διάταξη αυτή και τα ενοχικής φύσης περιουσιακά δικαιώματα και ειδικότερα απαιτήσεις, είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία ότι μπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά.
Ενόψει όλων των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η ολοσχερής κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων Πάσχα και αδείας προσκρούει στη Συνταγματική υποχρέωση σεβασμού και Προστασίας της αξίας του ανθρώπου στις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, στην προστασία της εργασίας καθώς και στις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις του άρθρου 1 (εδάφιο α’) του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) Συνιστάται αδικαιολόγητη και αντισυνταγματική ρύθμιση με την οποία προσβάλλεται ο πυρήνας και ματαιώνεται το σχετικό μας περιουσιακό δικαίωμα για την καταβολή τους και κατά συνέπεια αντίκειται προδήλως στις προαναφερόμενες Συνταγματικές διατάξεις, τις οποίες κατάφωρα παραβιάζουν. 
Επειδή ανήκουμε στην κατηγορία των «ειδικών μισθολογίων» που έχουμε υποστεί αλλεπάλληλες μειώσεις σε σχέση με άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων και οι Ν 4093/2012 και 4307/2014 που επέφεραν τις μειώσεις αυτές στις συντάξιμες αποδοχές μου έχουν κριθεί με τις υπ’ αριθμ. 2192/2014 και 1128/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι προσκρούουν σε βασικές διατάξεις του Συντάγματος και ιδιαίτερα στην αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε συνδυασμό με τη σπουδαιότητα και την επικινδυνότητα της εργασίας που παρείχα, όσο ευρισκόμουν στην ενέργεια.
Επειδή οι πάσης φύσεως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές μου συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων αυτών δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
Επειδή, εν όψει όλων των ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να μου καταβάλει, αναδρομικά από 1-1-2016 μέχρι σήμερα, τα επιδόματα εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας, που καταργήθηκαν με την αντισυνταγματική διάταξη της Υποπαραγράφου Γ.1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) και δη:
1. Επίδομα Πάσχα 2016 250 ευρώ
2. Επίδομα αδείας 2016 250 ευρώ
3. Επίδομα Χριστουγέννων 2016 500 ευρώ
4. Επίδομα Πάσχα 2017 250 ευρώ
5. Επίδομα αδείας 2017 250 ευρώ
6. Επίδομα Χριστουγέννων 2017 500 ευρώ
7. Επίδομα Πάσχα 2018 250 ευρώ
8. Επίδομα αδείας 2018 250 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 2.500 ΕΥΡΩ
Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω η διάταξη της Υποπαραγράφου Γ.1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 είναι αντισυνταγματική και αντίθετη με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με τις οποίες η Διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί.
Επειδή, η ανωτέρω διάταξη είναι ανίσχυρη και έχει ακυρωθεί.
Επειδή, το Συμβούλιο Σας είναι αρμόδιο να αναγνωρίσει την απαίτησή μου. 
Επειδή, τα ποσά αυτά δεν τα καταβάλλει το αντίδικο, παρά τις συνεχείς οχλήσεις μου και διαμαρτυρίες μου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Α. Να μου επιστραφούν νομιμοτόκως, ως αχρεωστήτως και παρανόμως παρακρατηθέντα, αναδρομικά από 1/1/2016 τα ποσά αυτά που αφορούν τα επιδόματα εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας που καταργήθηκαν με την αντισυνταγματική διάταξη της Υποπαραγράφου Γ.1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, τα οποία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €)
Β. Να επανέλθουν τα επιδόματα εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας, όπως αυτά καθορίστηκαν την 1/11/2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4024/2011.
Υπογραμμίζεται, ότι η αίτησή μου έχει θέση όχλησης για κάθε νόμιμη συνέπεια, περιλαμβανομένης και της έναρξης της τοκοφορίας και της διακοπής παραγραφής κατά το άρθρο 143 περ. γ΄ του ν. 4270/2014.
                                                                          (Πολη) ..........., ................/2018
                                                                                           Ο αιτών

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΠΑΣΧΑ


                                                                                                                             
                                  ΕΑΑΣ   10 Οκτωβρίου 2018
                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 45/18
Αναφορικά με το θέμα της καταβολής ή μη των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, τα οποία έχουν καταργηθεί από 1-1-2013 με το Ν 4093/2012, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση που να επιλύει το ζήτημα της συνταγματικότητας αυτής της περικοπής για τα ειδικά μισθολόγια. Όσες θετικές δικαστικές αποφάσεις έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί αφορούν άλλη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων και όχι αυτή των ειδικών μισθολογίων που ανήκουν οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι.
Μάλιστα έχει διατυπωθεί σχετικό προδικαστικό ερώτημα μετά την υπ' αριθμ. 989/2017 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3900/2010, και η αγωγή για τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα έχει εισαχθεί στην Επταμελή σύνθεση του ΣΤ Τμήματος του ΣτΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989 υπό τον τίτλο 'Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικράτειας λόγω της σπουδαιότητάς της. Εκκρεμεί δε η έκδοση απόφασης.
Κατά συνέπεια, και εις αναμονή της δημοσίευσης της αποφάσεως της Επταμελούς Συνθέσεως του ΣΤ Τμήματος του ΣτΕ, οι συνάδελφοι δεν χρειάζεται να προστρέξουν για άσκηση σχετικής αγωγής και μάλιστα μέχρι την 31-12-2018. Μπορούν οι ίδιοι αδαπάνωςνα καταθέσουν σχετική αίτηση για την καταβολή τους, απευθείας στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους διακόπτοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την παραγραφή των αξιώσεών τους.
Mε νέα άμεση ανακοίνωση της η ΕΑΑΣ θα κοινοποιήσει σχετικό υπόδειγμα αίτησης, το οποίο συντάσσεται ήδη από αυτή, για συμπλήρωση και υποβολή στο Νομικό Συμβούλιο. 

Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ
Ο Πρόεδρος 
Αντγος ε.α. Ροζής Βασίλειος

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ 2017-2018
https://drive.google.com/file/d/15iNZ-G5ZXZgC9Cmvf70a3XJNboWs_TmG/ view?usp=sharing

Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού Έτους 2017-2018

ΠΡΟΣ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ      ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
             Ε.Α.Α.Σ.                                                          Γραμματεία
                                                                                    Χαρ. Τρικούπη 18 Τ.Κ.10679 Αθήνα
                                                                                     Τηλ.210-3633797 - FAX: 210-3621410
                                                                                     Φ.800/19 /2297
ΚΟΙΝ:  Ε.Α.Α.Σ./ Γραμματεία – Κ/Φ     Σ. 162           Αθήνα,  08  Οκτ 2018
                                                                                      Συν. : Ένα (1) Έντυπο
                                                                                     
            ΘΕΜΑ:   Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού Έτους 2017-2018

            ΣΧΕΤ :  Φ.800/24/92445/Σ.2312/03 Οκτ 18 /ΓΕΣ/Δ3

            1.         Σας γνωρίζουμε, κατόπιν του σχετικού που αφορά στην βράβευση   αριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους 2017 – 2018, ότι θα πρέπει να υποβληθούν στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ. και μέχρι την 30 Οκτ  2018,(ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 25 ΟΚΤ 2018) τα στοιχεία  των αριστούχων μαθητών της Γ΄ Λυκείου, τέκνων των μελών μας, προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες για την δέσμευση και διάθεση του ανάλογου ποσού.
            2.         Ως βαθμολογία για την βράβευση, έχει ορισθεί ο βαθμός 18,1.
            3.         Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω:

                        α.         Φ/Α της ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ.

                        β.         Φ/Α του απολυτηρίου του δικαιούχου, επικυρωμένο.

                        γ.         Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου

                        δ.         Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, στο οποίο ο αριστούχος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, με την αναγραφή του πλήρους ΙΒΑΝ.

               ε.         Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου για την κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό, στην περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου αριστούχου.

                          στ.       Φωτοαντίγραφο της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας, ΜΟΝΟγια τους αποστρατευθέντες κατά την διάρκεια του Σχολικού έτους 2017 – 18.

            4.         Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την πληρότητα, ορθότητα και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών.

            5.         Η αποστολή των δικαιολογητικών να γίνειμόνο με COURIER, για λόγους ταχύτητας και ασφαλείας, καθόσον άπτονται οικονομικών δεδομένων.

            6.         Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών, αυτά τηρούνται στην Έδρα και θα γίνεται σχετική ενημέρωση των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, για την άμεση αποστολή τους. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής τους στην Έδρα μέχρι την αντίστοιχη υποβολή του αιτήματος της Ε.Α.Α.Σ. στο ΓΕΣ, η ευθύνη μη ικανοποίησης του δικαιουμένου, θα βαρύνει αποκλειστικά τα αρμόδια όργανα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.  

            7.         Στην περίπτωση μη ύπαρξης αριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους 2017 – 2018, να υποβληθεί οπωσδήποτε αρνητική αναφοράαπό το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

            8.         Για τους αριστεύσαντες μαθητές της Β΄ Λυκείου, των οποίων ο γονέας ή οι γονείς, έχουν αποστρατευθεί κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018, να υποβληθεί και Φ/Α της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας τους.

            9.         Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου, του σχολικού έτους 2017 – 2018, επί του παρόντος θα βραβευθούν μόνο με έπαινο, λόγω μη χρηματοδότησης από την Στρατιωτική Υπηρεσία. Γι’ αυτούς, η Ε.Α.Α.Σ. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων εξ ιδίων πόρων, προκειμένου να τους επιβραβεύσει με ένα αξιοπρεπές ποσό, σε βάθος χρόνου.

            10.       Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά των Μελών που κατοικούν στα νησιά  Σάμου και Σύρου, να αποσταλούν απευθείας στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ.

            11.       Για λόγους ευχερέστερου ελέγχου των δικαιολογητικών, στο διαβιβαστικό έγγραφο να καταγράφονται το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και η τάξη του αριστούχου (εννοείται για το σχολικό έτος 2017-18).

            12.       Συνημμένα σας αποστέλλουμε έντυπο «Αιτήσεως (Μαθητή ή Γονέα) για Βράβευση Μαθητή».

            13.       Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω.


                                                                                    Αντγος (ΤΧ) ε.α. Βασίλειος Ροζής
                                                                                            Πρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
     Ακριβές Αντίγραφο
 Υπτγος (ΕΜ) ε.α.Ιωάννης Δεβούρος
 Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

Η Εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία

Την 1η Σεπ 1939 η Γερμανια εισεβαλλε στην Πολωνια 
με 60 Μεραρχιες και 6 ταξιαρχιες συνολικης δυναμεως 1,5
εκατ. ανδρών οι οποίες διέθεταν: 2.750 άρματα μάχης,
9.000 πυροβόλα και 2.300 αεροσκάφη. 
Η γερμανική επίθεση
εκτοξεύθηκε από την δύση και από τον βορρά από την
Ανατολική Πρωσία. 
Η Σλοβακία συμμετείχε στην επιχείρηση
με 3 μεραρχίες, επιτεθείσα από τον νότο. 
Μία εβδομάδα
ενωρίτερον, οι υπουργοί εξωτερικών Ρίμπεντροπ και Μο-
λότωφ υπέγραψαν το ομώνυμο σύμφωνο μη επιθέσεως
μεταξύ Γερμανίας και ΕΣΣΔ, στο οποίο περιλαμβανόταν μυ-
στικό άρθρο για το διαμελισμό της Πολωνίας. 
Την 3η Σεπ. η
Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία κήρυξαν τον πόλεμο κατά
ου Χίτλερ, δεσμευόμενες από αμυντική συμφωνία με την
Πολωνία. 
Η 1η Σεπ. 1939 θεωρείται από τους ιστορικούς ως
η ημερομηνία ενάρξεως του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο Άνισος Αγώνας
Την 17η Σεπ. Η ΕΣΣΔ εισέβαλλε στην Πολωνία από
ανατολάς, έχοντας υπογράψει 2 ημέρες πριν συμφωνία
καταπαύσεως των εχθροπραξιών με την Ιαπωνία.
1 Οι Σοβιετικές δυνάμεις αριθμούσαν 500.000 άνδρες, αποτελού-
μενες από 33 μεραρχίες και 11 ταξιαρχίες(4.700 άρματα
μάχης, 5.000 πυροβόλα και 3.300 αεροσκάφη). 
Η Αγγλία
και η Γαλλία δεν κήρυξαν τον πόλεμο στην ΕΣΣΔ. 
Για την
αντιμετώπιση των εισβολέων οι Πολωνοί διέθεταν 40 με-
ραρχίες και 16 ταξιαρχίες, υποστηριζόμενες από: 880
άρματα μάχης, 4.300 πυροβόλα και 400 αεροσκάφη. 
Το
πεδινό του εδάφους και η αριθμητική υπεροχή των επιτιθέ-
μενων σε συνδυασμό με την ποιοτική υπεροχή του γερμα-
νικού στρατού, τόσο σε μέσα όσο και στρατηγική, δεν
άφηναν περιθώρια επιτυχίας στους Πολωνούς. 
Ο γερμανικός
στρατός δοκίμασε για πρώτη φορά την τακτική μαζικής
χρησιμοποιήσεως των τεθωρακισμένων με μηχανοκίνητο
πεζικό, με άμεσο υποστήριξη από την αεροπορία. 
Η τακτική
αυτή ονομάσθηκε «Κεραυνοβόλος Πόλεμος(Blitzkrieg)»,
κύριος εμπνευστής της οποίας υπήρξε ο στρατηγός Χάϊντς
Κουντέριαν. 
Οι Πολωνοί μετά από ηρωικό αγώνα 35 ημερών
υπέκυψαν, με τίμημα 66.000 νεκρούς και 140.000 τραυματίες,
χωρίς όμως να υπογράψουν ποτέ συνθήκη παραδόσεως.
 Η
επίθεση πολωνικού ιππικού εναντίον γερμανικών τεθωρα-
κισμένων την δεύτερη ημέρα της εισβολής στην μάχη του
Κρόγιαντη(Krojanty) δεν συνέβη, αλλά αποτελεί δημιούργημα
ης γερμανικής προπαγάνδας για να προβάλλουν το απρο-
παρασκεύαστο του πολωνικού στρατού. 
Οι συνολικές απώ-
λειες των εισβολέων δεν ξεπέρασαν τις 60.000 νεκρούς
και τραυματίες. 
Η χώρα έπαψε να υφίσταται ως ανεξάρτητο
κράτος διανεμηθείσα μεταξύ Γερμανίας και ΕΣΣΔ. Χιλιάδες
Πολωνοί ακολούθησαν την εξόριστη πολωνική κυβέρνηση
που εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο. 6 εκατ. Πολωνοί2, το 20%
του πληθυσμού, έχασαν την ζωή τους κατά την διάρκεια
της κατοχής της χώρας τους.
Η Άνοδος του Χίτλερ
Ένα μέρος του γερμανικού λαού είδε στο πρόσωπο του
Χίτλερ τον μεσσία, που θα τον λύτρωνε από τα δεινά που
είχαν συσσωρευθεί από τους δυσβαστάχτους όρους της
συνθήκης ειρήνης των Βερσαλλιών και την ανέχεια απόρροια
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσεως του 1929.
 Την 19η Αυγ. 1934 ο Χίτλερ, μετά τον θάνατο του Χίντενμπουργκ,3
συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στο πρόσωπο του και
έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο του, προκειμένου η Γερμανία
να καταστεί το ισχυρότερο κράτος της Ευρώπης. 
Πίστευε
σε μία ηγεμονία χιλιετούς διάρκειας, απότοκος της υπεροχής
της «Αρίας» φυλής των Γερμανών. 
Για να συμβεί αυτό
έπρεπε να ανακτηθούν οι περιοχές που απώλεσε κατά τον
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και να αποκτήσει σε βάρος των γει-
τονικών χωρών, το «ζωτικό χώρο» τον οποίο θεωρούσε
απαραίτητο για την ανάπτυξη του Γ’ Ράιχ.4 .
Για την πραγμάτωση
του σκοπού του, προσάρτησε την Ρηνανία, την Αυστρία και
την Τσεχία,5 δημιούργησε τον άξονα Βερολίνου-Ρώμης-
Τόκυο, ενώ κατέστησε αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
υποχείριες των βουλιμιών του. 
Άρχισε με εντατικούς ρυθμούς
την ανασυγκρότηση εκ βάθρων των ενόπλων δυνάμεων
της Γερμανίας, καταργώντας την συνθήκη ειρήνης των
Βερσαλλιών. 
Ο σκοπός του ήταν προφανής, αλλά η Μεγάλη
Βρετανία και η Γαλλία πίστευαν ότι οι εγγυήσεις τους για
την εδαφική ακεραιότητα της Πολωνίας θα τον απέτρεπαν
από το να επιτεθεί εναντίον της. 
Το αμυντικό σύμφωνο με
τον Στάλιν, του άναψε το πράσινο φως για την εισβολή
στην Πολωνία.
Η αποστολή στρατευμάτων από την Γαλλία και το Ηνωμένο
Βασίλειο στην Πολωνία ήταν πρακτικώς αδύνατη. Δεν θα
μάθουμε ποτέ όμως ποια θα ήταν η εξέλιξη των γεγονότων,
εάν επιτίθονταν στην Γερμανία την 3η Σεπ. 1939, όταν της
κήρυξαν τον πόλεμο.
Χανιά 22 Αυγ. 2017
Βιβλιογραφία
α. Χάϊντς Γκουντέριαν, Οι Αναμνήσεις ενός Στρατιώτου,
Εκδόσεις Α. Καραβία, Α. Δημητριάδη, Αθήνα 1971.
β.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΣ ΤΥΠΟΣ, Αθήνα 1968.
1 Αφορούσε την παύση των εχθροπραξιών στα σύνορα
Μαντζουρίας-Ρωσίας, οι οποίες ξέσπασαν από τον Μάιο
του 1939. Την 13η Απρ. 1941, ΕΣΣΔ και η Ιαπωνία υπέγραψαν
σύμφωνο μη επιθέσεως πενταετούς διάρκειας.
2 Τα 3 εκατομμύρια των θυμάτων ήσαν Εβραίοι.
3 Ο Πάουλ φον Χίντενμπουνργκ (1847-1934) ήταν στρα-
τάρχης και πολιτικός. Διετέλεσε δεύτερος πρόεδρος της
Γερμανίας κατά την διάρκεια της Δημοκρατίας της Βαϊμά-
ρης.
4 Ράιχ ήταν η επίσημη ονομασία του πρώτου ενιαίου γερ-
μανικού έθνους που ιδρύθηκε από τον Μπίσμαρκ το 1871.
Το Πρώτο Ράιχ αναφέρεται στην «Αγία Γερμανική Αυτοκρα-
τορία»(962-1806), το Δεύτερο Ράιχ στην «Γερμανική Αυτο-
κρατορία» (1871-1918) και το Τρίτο Ράιχ στο «Γερμανικό
Κράτος» (1933-1945).
5 Στον διαμελισμό της Τσεχοσλοβακίας (Φεβρ. 1938) συμ-
μετείχε και η Πολωνία.
«Είχα  διαταχθεί  να  λεηλατήσω  ανελέητα
τις κατεχόμενες ανατολικές περιοχές. Η αποστολή
μου ήταν να τις καταστρέψω οικονομικά, κοινωνικά,
πολιτισμικά και πολιτικά».
Χάνς Φράνκ ο κυβερνήτης της κατεχομένης Πο-
λωνίας. Στην δίκη της Νυρεμβέργης κρίθηκε ένοχος
εγκλημάτων πολέμου και απαγχονίσθηκε(16 Οκτ.1946).
Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Εισβολή στην Πολωνία, 1939

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

Μεταρρύθμιση - Αναμόρφωση ασφαλιστικού
Γράφει ο
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ
Λοχαγός (ΕΜ) ε.α.

Δια του παρόντος θα επιχειρήσω, εν συντομία, να προσεγγίσω το θέμα του ασφαλιστικού, όπως δια- 
μορφώνεται μετά τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις –
αναμορφώσεις που επιχειρήθηκαν τα τελευταία έτη.
Πρόθεση μου είναι να μην μπω στη λογική της παράθεσης
αριθμών, αλλά να περιγράψω στους συναδέλφους τη διαμορφούμενη κατάσταση, προκειμένου να βοηθήσω στη λήψη ορθών αποφάσεων, όσων σκέπτονται να απέλθουν από τις τάξεις του στρατεύματος, επανερχόμενοι στον ιδιωτικό βίο ως απόστρατοι.
Όπως είναι σε όλους μας γνωστό, από την 01 Ιαν 17 συστάθηκε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ), ο οποίος διαδέχεται όλους τους προγενέστερους υφιστάμενους φορείς κύριας ασφάλισης και στον οποίο πλέον εντάσσονται πολλοί κλάδοι εργαζομένων και
ων στρατιωτικών συμπεριλαμβανομένων.
Ο επανυπολογισμός των συντάξεων από 1.1.2019,
χει ως συνέπεια μια «καρηβαρία» για όλους τους συναξιούχους (νυν και μελλοντικούς) των ΕΔ, η οποίασχετίζεται με τα διαλαμβανόμενα των Ν. 4336/2015αι Ν. 4387/2016, εξαιτίας των μνημονιακών δεσμεύσεων.
Οι συντάξεις πλέον των στελεχών των ΕΔ προκύπτουν, ατά βάση, από τον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών, ατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Η μεταβολή
όμως που θα επιφέρει ο περίφημος νέος μαθηματικός tύπος, θα είναι τέτοια (όπως οι ειδικοί εκτιμούν) και οι 
νέες συντάξεις που θα προκύψουν, θα κυμαίνονται κατά περίπου 20 – 30% χαμηλότερα από τις μέχρι σήμερα χορηγούμενες, λόγω του νέου μοντέλου υπολογισμού της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης, σε συνδυασμό με τον συνυπολογισμό του Μ.Ο των συντάξιμων
αποδοχών για το διάστημα μετά το 2002.
Σημειώνεται ότι, όσοι εξαγόρασαν ή θα εξαγοράσουν  πρόσθετο χρόνο (πραγματικό) ασφάλισης για να συνταξιοδοτηθούν, τα συγκεκριμένα έτη συνυπολογίζονται
τόσο για την εθνική, όσο και για την ανταποδοτική σύνταξη. Αντιθέτως, όσοι αναγνώρισαν πρόσθετο ασφαλι-
στικό χρόνο άνευ εξαγοράς, τα επιπλέον αυτά έτη συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση της εθνικής, όχι όμως και της ανταποδοτικής σύνταξης.
Αναμφίβολα -θέλοντας και
μη-, καλούμαστε να αφομοιώσουμε, υιοθετήσουμε
το νέο μοντέλο του ασφαλιστικού συστήματος, όπως αυτό αναμορφώθηκε – μεταρρυθμίστηκε τα τελευταία 8 έτη και ισχύει πλέον για
όλους τους συνταξιούχους.
Ειδικότερα το νέο μοντέλο αποτρέπει την οποιαδήποτε σκέψη για έξοδο πριν τη
συμπλήρωση 40 ετών εργασίας, αν κάποιος θέλει να λάβει υψηλότερο μπόνους
στη σύνταξη!
Εν κατακλείδι, όλα τα έτη προσφοράς – εργασίας, η κόπωση και οι θυσίες των
στελεχών των ΕΔ, οι υπέρμετρες και συσσωρευμένες ασφαλιστικές εισφορές ανά
τα έτη εργασίας, παρελθοντικά συνοδεύτηκαν και εξαργυρώθηκαν από τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε ποσοστό ακόμη και στο 70% - 80% των συντάξιμων αποδοχών, ενώ αντίθετα σήμερα (βάσει των μεταρρυθμίσεων που θεσπίστηκαν), τίθενται σε αμφιβολία και επανυπολογίζονται – επανακρίνονται………. Αν αποπειραθούμε να
δικαιολογήσουμε το υπάρχων με το παλαιό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του ασφαλιστικού, εκτιμώ ότι θα
προβληματιστούμε αρκετά και θα καταλήξουμε «εις άτοπο απαγωγή».
Η διαφορετικότητα των ασφαλιστικών δεδομένων
του χθες και σήμερα, είναι άβυσσος, όπου τίποτε πλέον δεν μπορεί να γεφυρωθεί ξανά!
Σημείωση: Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου,
εκφράζει απολύτως προσωπικές απόψεις του συντάκτη.
.
ΕΘΝΙΚΗ  ΗΧΩ ΑΥΓ 2018