Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ


  Αντγος ε.α.   Δημήτρης Κ. Μπάκας
 Προοίμιο.
Η  καταπληκτική και χωρίς προηγούμενο ανάπτυξη των τεχνολογικών και επιστημονικών τομέων που έχει προσδώσει στον άνθρωπο τεράστιες δυνατότητες αντιμετώπισης των κάθε είδος δυσχερειών και προβλημάτων ομολογουμένως δεν εξασφάλισε την ολβιότητα του ανθρώπου, παρά το ότι ως σύνολο ο Κόσμος μας είναι, ίσως, ο καλύτερος που υπήρξε ποτέ μέχρι τώρα. Αναγνωρίζεται πλέον ως βασική αρχή ο ανθρωποκεντρισμός,τουλάχιστο για το δυτικό καλούμενο Κόσμο, με πολίτευμα, έστω και  κατ΄ όνομα σχεδόν σε όλο τον Πλανήτη μας την «δημοκρατία» σε ποικίλες παραλλαγές και ελάχιστες κοινές ομοιότητες. Ο ανθρωπότητα κατέστη κύριος του εαυτού της  και προσπαθεί να κατακυριεύσει τον Κόσμο, αφού πλέον αριθμεί  πολλά δισεκατομμύρια. Από εκεί που ο άνθρωπος  θεωρούσε  τον εαυτό του πλασμένο «κατ΄ εικόνα και ομοίωση του Δημιουργού του» πλέον ξεπέρασε κάθε όριο αλλοιώνοντας τον εαυτό του και  τον έκανε αγνώριστο! Κατέστη πλέον ένα «χαμένο παράδειγμα» χάνοντας το «νόημα της ζωής του»  τεμαχίζοντας αφενός το «ιερό» θεωρούμενο σώμα του,  αλλά και παραμορφώνοντας το είναι του. Από κυρίαρχος του εαυτού του ήδη κατέστη υποχείριος των δικών του επιτευγμάτων. Από πρόσωπο μετατράπηκε σε εργαλείο των τεχνολογικών απαιτήσεων. Από ολοκληρωμένος άνθρωπος τείνει να  καταστεί ένας απόλυτα εξειδικευμένος γνώστης ενός ελάχιστου τομέα γνώσης. Ένα  είδος «τυφλοπόντικα» με ικανότητες εξαιρετικές αλλά απόλυτα περιορισμένες και με πολλαπλές τυφλότητες. Η γενική, ολιστική γνώση πλέον είναι όνειρο απατηλό και ταυτόχρονα χάθηκε και η ανθρωπινότητα, ως ειδοποιός διαφορά.  Ο άνθρωπος κατέστη ένα εργαλείο για πολλούς άλλους σκοπούς εκτός τού να βελτιωθεί ως άνθρωπος. Κατέστη ένας οπαδός,  ένα πελάτης , ένα αριθμός και όχι πρόσωπο. Και αυτό λόγω ακριβώς ενός αντικειμενικά βεβαιωμένου κακού της υπερβολικής μονομερούς εκπαίδευσής του και ουσιαστικής κατάργησης της αρμονικής ολιστικής παιδείας του. Η «ανισόρροπη ανάπτυξη» με υπερεκτίμηση και εξάπλωση της επιστημονικής και τεχνολογικής, «εργαλειακής» εκπαίδευσης εις βάρος της κλασσικής παιδείας. Είναι απαραίτητη μια ισόρροπη ανάπτυξη όλων των πολιτιστικών αξιών, που συνιστά τη φυσική λύση του προβλήματος. 

Εισαγωγή  
Υπάρχει άραγε κάποιος σκοπός ανώτατος πέραν από την ίδια τη ζωή; Και εάν δεχτούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο νόημα πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει ένας μοναδικός  σκοπός: η δημιουργία πολιτισμού.  Η καλλιέργεια και δημιουργία, δηλαδή, των  συνθηκών εκείνων που θα εξασφαλίσουν τις καλύτερες βιωματικές προϋποθέσεις στα πρόσωπα.   Κοντολογίς η  πραγμάτωση των αξιών ( ιδεών) της αλήθειας , της ωραιότητας  και της ηθικής τάξης  στα ανθρώπινα έργα και τις πράξεις. Αυτό είναι ο αυτονόητος ύπατος σκοπός για όλη την ανθρωπότητα.   Εάν  ο άνθρωπος σήμερα, στη γενική περίπτωση, θεωρείται ως η ύπατη αξία της Κόσμου το ύπατο αγαθό, ως δώρο,  αποτελεί η εγκόσμια ζωή του, που δεν είναι απλά μια διάβαση προς άλλους αξιότερους κόσμους, αλλά είναι αυτοσκοπός και  απόλυτη αξία. Το άξιο δεν είναι το υπερβατικό μόνον, αλλά εξ ίσου και το εγκόσμιο, ήτοι η αξία των πράξεων και των έργων του κάθε ανθρώπου, ως πρόσωπο ελεύθερο και δημιουργικό. Η δημιουργική δύναμη του ανθρώπου είναι πηγή του ορθού λόγου, πλαστουργός του ωραίου και οργανωτής της ορθής κοινωνικής(ηθικής) συμπεριφοράς. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του «δυτικού» πολιτισμού. Ο άνθρωπος ως πρόσωπο αυτόνομο πηγή πράξεων και έργων με κορυφαίο υποκειμενικό αγαθό την ελευθερία του, που  συνιστά το αντικείμενο της παιδείας προς την ελευθερία , της ολιστικής δηλαδή παιδείας. 

Αλήθεια- κάλλος -αγαθό
 Ο Λόγος οδηγεί στη γνώση, τη μάθηση και την αλήθεια με στηρίγματα τις αισθήσεις μας. Ο σύγχρονος κόσμος ανήκει στις ανθρωποκεντρικές περιόδους της ιστορίας σε διάκριση με άλλες που χαρακτηρίζονται θεοκρατικές ή υλοκεντρικές. Κυριαρχούν η ελευθερία και  δημιουργικότητα της προσωπικότητας, που δίνει νόημα στη ζωή. Πρώτη δύναμη είναι ο Λόγος, που πηγάζει από την ανθρώπινη συνείδηση και  συμφιλιώνεται με την αίσθηση,  την οποία δεν καταπνίγει αλλά την καθοδηγεί και ανατροφοδοτείται. Ο Λόγος δεν αποστρέφεται την ύλη, στην οποία δίνει ωραίες μορφές που αποπνέουν κάλλος. Τέλος σύμφωνα με το Λόγο οργανώνονται οι σχέσεις του  ανθρώπου με τη φύση και τους συνανθρώπους του, ώστε να ζει μέσα σε μια πολιτική  και ηθική τάξη των κοινωνιών, με αμοιβαίο σεβασμό της ελευθερίας με κριτήριο τον ορθό Λόγο..
Δεν εξαντλείται ο Πολιτισμός   στη θεραπεία της αξίας της αλήθειας. Η αξία του ωραίου είναι εξίσου απαραίτητη για την πλήρωση του ανθρώπου.Πλάι στις επιστήμες στέκονται ισοδύναμες και οι τέχνες, που ζητούν το μερίδιό τους από την ψυχή του. Ο Ελληνισμός ανέδειξε το κάλλος στα εγκόσμια  αναζητώντας παντού το χρυσό μέτρο. Την πειθαρχία των μερών κάτω από το νόημα του συνόλου. Την αρμονία της μορφής και της ουσίας στο ύπατο σημείο τελειότητας. Ξεχωρίζει απέναντι στο βυζαντινό ασκητισμό, όπως και στην υπερβολή του άλογου στοιχείου του ρομαντισμού και την απειθαρχία και ανομία της μεταγενέστερης σύγχρονης Τέχνης.
 Στο χώρο της κοινωνικής συμβίωσης η κλασσική παιδεία έδιδε προβάδισμα  στους κανόνες που πηγάζουν από τη φύση  και το κατά τον λόγο δίκαιο και όχι σε δόγματα θρησκευτικά και μύθους. Πάντα κυριαρχούσε το μέτρο της χρυσής αναλογίας, που είχε ισχύ και στις σχέσεις ατόμου και συνόλου. Ο Χριστιανισμός, που συνιστά το σημαντικότερο στοιχείο, το οποίο προστέθηκε στον ανθρωποκεντρικό κόσμο του Ελληνισμού θεοποίησε τον Λόγο.Εξύψωσε την ηθική συμβίωση των ανθρώπων και πρόσθεσε  μια ορισμένη όψη της αισθητικής δημιουργικότητας, αλλά δεν μετέβαλε τις βασικές θέσεις του Ελληνισμού. Στο χώρο της Τέχνης εισήγαγε την αδέσμευτη από το λόγο συγκίνηση και έλλαμψη -πληρότητα, την άπειρη νοσταλγία προς κάτι καλύτερο από το εγκόσμιο. Μια πολιτεία αγγέλων, έναν Παράδεισο. Ένα εξωλογικό στοιχείο απόλυτης αρμονίας, ρομαντικό, θεϊκό τέλειο.. Στις σχέσεις των ανθρώπων εξιδανικεύοντας τον αρχαίο έρωτα και πλαταίνοντας τον ηθικό νόμο, χάρισε εκείνα τα πνευματικά πλάτη που στην εγκόσμια ζωή  αντέχουν μόνο συνδυασμένα με τον έλλογο ηθικό νόμο. Την ανυστερόβουλη αγάπη έθεσε ως ύπατο σημείο ηθικού δεσμού  επάνω από τον οίκτο, ανθρωπιά. Αλλά για την οργάνωση της εγκόσμιας ζωής ως βάση μένει ο ηθικός νόμος. 
 
Συμπεράσματα- επίλογος.

 Κάθε άνθρωπος, κάθε έθνος υπάρχουν για να εκπληρώσουν τον ύπατο και μοναδικό  σκοπό της Ανθρωπότητας, που είναι η ανάπτυξη των αξιών που βρίσκουν την ενιαία τους έκφραση στο Αγαθό.Η φιλοσοφία βρίσκεται, όπου υπάρχει αναζήτηση της αλήθειας , είναι σε απόσταση από την εφαρμοσμένη επιστήμη, αλλά επικαλύπτει όλες τις θεωρητικές επιστήμες. Με τη θεραπεία της αξίας της αλήθειας δεν εξαντλείται ο ανθρωπισμός. Η αξία του ωραίου είναι εξίσου απαραίτητη.  Η θρησκεία «τελειώνει» το πνεύμα του ανθρώπου και ολοκληρώνει την πνευματική φυσιογνωμία του. Η φιλοσοφία, οι επιστήμες, η Τέχνη και η Θρησκεία έχουν ορισμένα απαραίτητα θεμέλια στον εσωτερικό άνθρωπο, που αποτελούν την πηγή κάθε είδους αξίας του ανθρώπου. Αυτά είναι οι ριζικές «στάσεις» του ανθρώπου , ως πρόσωπο,  από τις οποίες αναδύεται στην θεωρία και πράξη ο πολιτισμός του και συγκροτούν τον πολιτισμένο άνθρωπο.
 Από αυτές, ήτοι την διαρκή αναζήτηση της αλήθειας , την καλλιέργεια του κάλλους και τη βούληση για πραγμάτωση του αγαθού,  πρέπει να αρχίσει η καλλιέργεια της όλης προσωπικότητας, η διάπλαση. Αυτές συνθέτουν το αντικείμενο της  ολιστική παιδείας του και αυτές πρέπει να εμφυσήσουν την ποιότητά τους, το νόημά τους και σε όλες τις επιστημονικές, καλλιτεχνικές ή θρησκευτικές επιδόσεις στη θεωρία ,όπως και  στις ηθικές και πολιτικές επιδόσεις στην πράξη. Αυτές  στην ενότητά τους αποτελούν την ανθρωπινότητα του ανθρώπου.  Αυτές τις αέναες  και στον ύπατο βαθμό τελειότητας αξίες απέδωσε ο άνθρωπος στο Υπέρτατο ΟΝ , τον Θεόν του, τον οποίο  χαρακτήρισε ως Πάνσοφο( Γνώστη πάσης αλήθειας), Πάγκαλο(έκφραση του τέλειου κάλλους) και Πανάγαθο( Δημιουργό του Ύπατου Αγαθού).
 Οι πολιτισμοί, οι θρησκείες, οι επιστήμες κ λ π  , ως αναδύσεις του ανθρωπίνου πνεύματος είναι οιονεί «ζωντανοί»  οργανισμοί και φέρνουν συστατικά των καιρών που έλαβαν την αρχική μορφή τους. Αναφύονται από συνθέσεις πνευματικών ανθρώπινων ενεργημάτων, αναπτύσσονται και καρποφορούν, αλλά εξασθενίζουν και ενίοτε αφανίζονται. 
 Ο Ελληνισμός, ως πολιτισμός και ο Χριστιανισμός, ως θρησκεία,  ανήκουν σε εκείνες τις ελάχιστες αναδύσεις, που άντεξαν στις μεταβολές, ενίοτε ολέθριες, της ανθρωπότητας και    άφησαν ανεξίτηλη την επιρροή τους στο ανθρώπινο γίγνεσθαι, γιατί προσέδωσαν στην ανθρώπινη ζωή  μοναδικές ποιότητες. Εκτιμάται ότι το ίδιο θα συμβεί και στο μέλλον. Η σύνθεσή τους διήλθε από στάδια κρίσιμα γεμάτα αντιπαλότητες, ανταγωνισμούς, αλλά και αλληλο - συμπληρώσεις από τις οποίες αναδύθηκαν περαιτέρω νέες δυνάμεις για αναγέννηση και  ανάπτυξη. Η όλη αλληλεπίδραση με πολλαπλές αναδράσεις έλαβε χώρα μέσα στον Ρωμαϊκό χώρο-χρόνο, όπου αναδύθηκε η νομική πολιτική τεκμηρίωση των ανθρώπινων σχέσεων. Τα τρία αυτά τεράστια δημιουργήματα του ανθρώπινου πνεύματος ( Ελληνικός Ανθρωπισμός, Χριστιανισμός και  Ρωμαϊκό Δίκαιο) συνδέθηκαν σε υψηλό βαθμό αρμονικότητας μεταξύ τους, ώστε πλέον, συνιστούν τα θεμέλια του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, από τον οποίο αναδύθηκε ο πολιτισμός του Σύγχρονου  Κόσμου.                                                                                                                      
                                                                                      Δημήτρης Κ. Μπάκας

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μ Τ Σ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και ο ΕΚΟΕΜΣ ανακοινώνουν τις Ημερομηνίες Καταβολής του Μερίσματος και της Οικονομικής Ενίσχυσης αντιστοίχως για το έτος 2019.

(1) Ο μήνας Ιανουάριος 2019 στις 03 Ιαν. 2019 ημέρα Πέμπτη.

(2) Ο μήνας Φεβρουάριος 2019 στις 30 Ιαν. 2019 ημέρα Τετάρτη.

(3) Ο μήνας Μάρτιος 2019 στις 27 Φεβ. 2019 ημέρα Τετάρτη.

(4) Ο μήνας Απρίλιος 2019 στις 28 Μαρ. 2019 ημέρα Πέμπτη.

(5) Ο μήνας Μάιος 2019 στις 25 Απρ. 2019 ημέρα Πέμπτη.

(6) Ο μήνας Ιούνιος 2019 στις 30 Μαϊ. 2019 ημέρα Πέμπτη.

(7) Ο μήνας Ιούλιος 2019 στις 27 Ιουν. 2019 ημέρα Πέμπτη.

(8) Ο μήνας Αύγουστος 2019 στις 30 Ιουλ. 2019 ημέρα Τρίτη.

(9) Ο μήνας Σεπτέμβριος 2019 στις 29 Αυγ. 2019 ημέρα Πέμπτη.

(10) Ο μήνας Οκτώβριος 2019 στις 27 Σεπ. 2019 ημέρα Πέμπτη.

(11) Ο μήνας Νοέμβριος 2019 στις 30 Οκτ. 2019 ημέρα Τετάρτη.

(12) Ο μήνας Δεκέμβριος 2019 στις 28 Νοε. 2019 ημέρα Πέμπτη.

Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Διεύθυνση Πληροφορικής

Τμήμα Μηχανογραφικής Υποστήριξης& Λογισμικού


Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τα εξής :

Για τα τέκνα που υπέβαλαν αίτηση τους μήνες ΑΥΓΟΥΣΤΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους, << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>> το αργότερο μέχρι 21-12-2018 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 17-1-2019.

Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή Φορολογικών Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει καθυστερήσεις στις πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :

Μετοχικο Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562 Αθήνα

Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας

Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ επί ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών της ΕΑΑΣ , παρατίθενται  με επιγραμματικό και απλό τρόπο οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν, όσα από τα μέλη επιθυμούν να διεκδικήσουν νομικά τις παράνομες κρατήσεις που έγιναν.

          1.  Διεκδικούμε κατ’ αρχήν τις περικοπές που έγιναν με τους Ν 4093/2012 και 4307/2014 (είχαν εκδοθεί τότε πράξεις αναπροσαρμογής των συντάξεών).
Οι παραπάνω νόμοι κρίθηκαν αντισυνταγματικοί με τις υπ’ αριθμ. 2192/2014 και 11208/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ. 
Μέρος των περικοπών αυτών πρόκειται να επιστραφεί με την υλοποίηση της πρόσφατης τροπολογίας που ψηφίστηκε από την Βουλή.
Ωστόσο, παραμένει έδαφος συνολικής διεκδίκησης ολόκληρου του ποσού, ακόμα και για όσους δεν έχουν κάνει μέχρι σήμερα αγωγή. 
Εξυπακούεται ότι όσοι έχουν κάνει ήδη αγωγή θα πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτείται άσκηση αγωγής ανά διετία, καθόσον κατά την κρατούσα άποψη οι χρηματικές αξιώσεις από συντάξεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου παραγράφονται μετά από 2 έτη από την ημερομηνία γέννησης της αξίωσης καταβολής (προσοχή παραγράφεται κάθε μήνας ξεχωριστά γιατί είναι περιοδικές παροχές και όχι ολόκληρο το έτος).

         2.  Συναφώς, με το Ν 4024/2011 επιβλήθηκε μείωση κατά 20% στις συντάξεις για συντάξεις άνω των 1200 ευρώ και 40% για τους κάτω των 55 ετών.  Οι μειώσεις αυτές είναι ομοίως παράνομες και μπορούν να διεκδικηθούν με άσκηση αγωγής. 

       3.  Περαιτέρω, με το Ν 4051/2012 επιβλήθηκε μείωση 12% για συντάξεις πάνω από 1300 ευρώ. Και για την αντισυνταγματική αυτή μείωση μπορεί να ασκηθεί αγωγή αναδρομικής επιστροφής τους. 

         4.  Όσον αφορά την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχου (ΕΑΣ) με την υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδόθηκε την 8-2-2017 κρίθηκε ότι η επιβολή της είναι αντισυνταγματική. Επομένως, για το κεφάλαιο αυτό τα μέλη θα πρέπει να την διεκδικήσουν μέσω άσκησης αγωγών το αργότερο μέχρι την 7-2-2019 (για χρονικό διάστημα από 8-2-2017 έως 7-2-2019 για όσους ουδέποτε έχουν κάτι δικαστική ενέργεια). Όσοι όμως έχουν κάνει κάτι σχετικό πρέπει να ενημερωθούν ειδικώς από το δικηγόρο για το χρονικό διάστημα διεκδίκησής της. 

         5.  Δυστυχώς με το Ν 4093/2012 που όπως σημειώθηκε κρίθηκε αντισυνταγματικός, γίνονται ανάλογες κρατήσεις και στα μέρισμα του ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ. Και στην περίπτωση αυτή υπάρχει έδαφος διεκδίκησης από τα ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ με άσκηση αγωγής. (Η ΕΑΑΣ αναπτύσσει πρωτοβουλία εξωδικαστικής επίλυσης του θέματος και θα ενημερωθούν τα μέλη έγκαιρα για την πιθανή ευόδωσή της).

Εντέλει, σε σχέση με τα επιδόματα αδείας, εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα είναι γεγονός ότι έχουν εκδοθεί αρκετές πρωτοβάθμιες αποφάσεις που δικαιώνουν άλλης κατηγορίας συνταξιούχους που είχαν κάνει σχετικές αγωγές. Σε ό,τι αφορά όμως τους στρατιωτικούς συνταξιούχους ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι δημοσιεύθηκε ήδη η υπ’ αριθμ. 1388/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία απορρίφθηκε αγωγή στρατιωτικού συνταξιούχου, που διεκδικούσε από το 2010 και εντεύθεν την καταβολή των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Κρίθηκε ότι δεν αντίκειται στα άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5, 17, 22, 25 παρ. 1 και 3, 28 παρ. 1 και 2 και 36 παρ. 2 του Συντάγματος, ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στην αρχή της αναλογικότητας ούτε δε στα άρθρα 15 παρ. 1, 17 και 31 παρ. 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται έτσι φανερό ότι η προοπτική διεκδίκησης επαναχορήγησης των παραπάνω δώρων είναι ιδιαίτερα δυσχερής αν όχι αποκλεισμένη. Εναπόκειται στην πρωτοβουλία κάθε μέλους εάν θα εξακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων διακοπής παραγραφής και διεκδίκησης των παραπάνω δώρων  (π.χ Ευρωπαϊκά δικαστήρια).
         
Καταληκτικά κρίνεται σκόπιμο να τονιστούν οι εξής Γενικοί Κανόνες:

       - Τα μέλη πρέπει να γνωρίζουν , ότι αιτήσεις διακοπής παραγραφής διακόπτουν απλά τη συνέχιση της παραγραφής για ένα εξάμηνο. Δεν εξαναγκάζουν τη Διοίκηση σε επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων.
          - Απεναντίας η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη κατά το άρθρο 95 του Συντάγματος να εκτελεί τις αποφάσεις των Δικαστηρίων. Κάθε μέλος που δικαιώνεται με δικαστική απόφαση μπορεί επιπλέον είτε να συμψηφίσει το ποσό δικαίωσής του με οφειλές του προς το Δημόσιο, είτε να επιδιώξει την εκτέλεση της απόφασης μέσω της νόμιμης διαδικασίας (με σύμπραξη Δικηγόρου και Δικαστικού Επιμελητή).
         - Από μερίδα Νομικών ,υποστηρίζεται και φαίνεται εύλογο ότι η παραγραφή των αξιώσεων από μισθούς και συντάξεις των ιδιωτών προς το Δημόσιο είναι 5ετής, ωστόσο η διαφωνία έχει ήδη λυθεί από το Αρμόδιο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ), που ρητά ορίζει ότι η παραγραφή είναι 2ετής.
          - Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται φανερή η υπεροχή της έγερσης της αγωγής έναντι της απλής αίτησης και εναπόκειται στα μέλη μας να επιλέξουν την προσφυγή τους σε Νομικό παραστάτη.
          
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΑΑΣ έχει προσβάλει τον Νόμο 4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου), για αντισυνταγματικότητα στο ΣτΕ. Η απόφαση της ολομέλειας αναμένεται από μέρα σε μέρα. Μόλις δημοσιευθεί, θα μελετηθεί από το Νομικό Γραφείο της Ένωσης και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, εφόσον απαιτείται.
          
Επίσης αναμένεται η έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ στο οποίο προσέφυγε η Ένωση για τη μη εφαρμογή μέχρι σήμερα από την Διοίκηση των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ των υπ΄άριθμ. 2192/14 (Ν.4093/12)και 1128/16 (Ν.4307/14).
         
Σε ότι αφορά την πρόσφατη τροπολογία επιστροφής των παράνομων περικοπών στις συντάξεις, η Ένωση θα μελετήσει την σχετική εκτελεστική της τροπολογίας ΚΥΑ  και θα σταθμίσει τη νομική δυνατότητα προσφυγής στο ΣτΕ.

Νομικό Γραφείο ΕΑΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΟΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

Ανήμερα της Αγίας Βαρβάρας ανοίγει τις πύλες της η Ονειρούπολη Δράμας – Το πρόγραμμα της πρώτης ημέραςΤο πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκινά στις 11.00 το πρωί από την κεντρική σκηνή.
Το Λύκειο Ελληνίδων Δράμας προσφέρει το παραδοσιακό έδεσμα «Βαρβάρα» σε όλους τους επισκέπτες της.

12.00-14.00 Κεντρική σκηνή.
Clown Christmas Show: «Κάλαντα και γλυκά από τους μικρούς ζαχαροπλάστες». Αστεία, μαγικά, χορός, παντομίμες από τους κλόουν της ομάδας «Πολυθέαμα Κρόκο & Λίνο».

17.00 Κεντρική σκηνή.
«Οι φωνές της Δράμας». Οι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ Δράμας, τμήματος «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», παρουσιάζουν μια μικρή θεατρική παράσταση προβάλλοντας τις ομορφιές του τόπου μας.

18.00 Κεντρική σκηνή.
Η Ελευθερία Ελευθερίου θα μας «Ταξιδέψει στη βροχή» μέσα από μια μουσική «Διαδρομή» που υπόσχεται να μας ξεσηκώσει.

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΑΣ ΑΝΤΓΟΥ ΡΟΖΗ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ

           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 1100 ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΑΑΣ ΑΝΤΓΟΣ ΡΟΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ(ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ).Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής ΒΟΕΑ (Βοηθημάτων Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας) μηνός Ιανουαρίου 2018 και της ηλεκτρονικής πληρωμής των, 
ανακοινώνει τα εξής :
Τα τέκνα που υπέβαλαν αίτηση τους μήνες ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ-ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους, << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>> το αργότερο μέχρι την 26-11-2018 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι την 13-12-2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ''ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ''


Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΠΑΣΧΑ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΕΑΑΣ Αθήνα 29 Οκτ. 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   47-ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ύστερα από συνεχιζόμενες επίμονες ερωτήσεις και απορίες των μελών μας σχετικά με τις ενδεδειγμένες ενέργειες που πρέπει να κάνουν τα μέλη μας, όσον αφορά την πιθανή διεκδίκηση των περικοπέντων επιδομάτων , δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας , η ΕΑΑΣ κρίνει σκόπιμο να επανέλθει διευκρινιστικά για δεύτερη φορά επί του θέματος.

Επικαιροποιείται το περιεχόμενο των ήδη εκδοθεισών ανακοινώσεων και αιτήσεων διακοπής παραγραφής που ήδη περιήλθαν σε γνώση των μελών μας.

Υπογραμμίζεται με έμφαση ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα αμετάκλητη δικαστική απόφαση αναφορικά με την αντισυνταγματικότητα της περικοπής των παραπάνω επιδομάτων. Αναμένεται η απόφαση από Τμήμα Επταμελούς Συνθέσεως του Σ.τ.Ε. , στο οποίο τέθηκε το προδικαστικό ερώτημα από Διοικητικό Πρωτοδικείο που έχει προς εκδίκαση ακριβώς ταυτόσημη αγωγή από δικαιούχο πολίτη.

Διευκρινίζεται ότι , ενόψει έκδοσης αμετάκλητης απόφασης Δικαστηρίου και πιθανής ενδεχόμενης θετικής έκβασης για τους δικαιούχους πολίτες της υποστηριζόμενης αντισυνταγματικότητας των περικοπών , η μόνη ενέργεια που πρέπει να κάνει κάθε μέλος μας στη παρούσα χρονική συγκυρία είναι η υποβολή αίτησης διακοπής της παραγραφής με καταλυτική ημερομηνία υποβολής την 31-12-2018.

Η αίτηση αυτή επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα διακοπής της παραγραφής , είτε υποβληθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) , είτε στον ΕΦΚΑ (πρώην Γενικό Λογιστηρίου του Κράτους).

Το αρμόδιο υπουργείο για λόγους διαχείρισης του όγκου των αιτήσεων που αναμένεται να υποβληθούν προτείνει την υποβολή της αιτήσεως αυτής με ηλεκτρονικό τρόπο.

Όσοι από τα μέλη μας κατέχουν την απαραίτητη επάρκεια χειρισμού Η/Υ , μπορούν πράγματι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την έντυπη αίτηση του υπουργείου προσέχοντας πάντοτε να συμπληρώνουν στο ειδικό πεδίο αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν προσωπικά τον ίδιο και να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την παραλαβή της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής αίτησης τους από τον ΕΦΚΑ.

Τα υπόλοιπα μέλη μας θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπρόσωπα ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους τις αιτήσεις ώστε να καταχωρηθούν στα αντίστοιχα πρωτόκολλα είτε του ΕΦΚΑ είτε του ΝΣΚ (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους). Στη περίπτωση αυτή επιβάλλεται να κατέχουν τον αριθμό πρωτοκόλλου με τον οποίο καταχωρήθηκε η αίτηση τους στο αντίστοιχο βιβλίο. Ο αριθμός πρωτοκόλλου αναγράφεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης αίτησης που υποβλήθηκε. Γίνεται πάντοτε δεκτό ότι μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή προς έναν από τους παραπάνω φορείς, οπότε πρέπει να διαφυλαχθεί η απόδειξη του ταχυδρομείου και φ/ο της υποβληθείσας αίτησης.
Υπόψη ότι πέρα της ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΦΚΑ δύναται να αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στο Ν.Σ.Κ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollonsk@nsk.gr , φροντίζοντας και πάλι να διαφυλαχθεί αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης . Αίτηση δύναται τα μέλη μας να προμηθεύονται είτε στην έδρα της Ένωσης Ακαδημίας και Χ. Τρικούπη 18 είτε στα κατά τόπους παραρτήματα είτε να την κατεβάσουν από τον ιστότοπο της ΕΑΑΣ: www.eaas.gr

Οι συστημένες επιστολές προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Έδρα ) αποστέλλονται στην Δνση Ακαδημίας 68 Τ/Κ 10678, Αθήνα.

Για όσα μέλη αδυνατούν να υλοποιήσουν κάποιον από τους υποδεικνυόμενους τρόπους υποβολής, μπορούν να τις καταθέσουν και στα κατά τόπους Παραρτήματα μας μέχρι 30 Νοεμβρίου 18, κρατώντας και διαφυλάσσοντας πάντα φ/ο αυτής. Τα Παραρτήματα στη συνέχεια θα τις υποβάλλουν συγκεντρωτικά στο Ν.Σ.Κ., ενώ μετά την ημερομηνία αυτή δε θα παραλαμβάνουν αιτήσεις και εναπόκειται στο κάθε μέλος μας η ευθύνη αποστολής της.


Διευκρινίζεται ότι μοναδικός σκοπός και αποτέλεσμα των παραπάνω αιτήσεων είναι η διακοπή της παραγραφής. Το αίτημα αυτό δηλαδή η διακοπή της παραγραφής που πρέπει να αναγράφεται στο περιεχόμενο του εντύπου της αίτησης.

Ασφαλώς διακοπή της παραγραφής επέρχεται πάντοτε και με την κατάθεση αγωγής , με την οποία ο ενάγων διεκδικεί από το Δικαστήριο την καταβολή του ποσού των επιδομάτων που κατά την άποψη του έχουν περικοπεί αντισυνταγματικά.

Η διαδικασία της αγωγής προϋποθέτει την αναγκαία προσφυγή σε δικηγόρο. Εναπόκειται δε στη πρωτοβουλία κάθε στελέχους μας να επιλέξει από τώρα την επιλογή κατάθεσης αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω , η ΕΑΑΣ προς διευκόλυνση των μελών της συνέταξε υπόδειγμα «Αίτησης Διακοπής – Παραγραφής» με περισσότερα νομικά στοιχεία σε σχέση με την όμοια αίτηση που μπορεί να συντάξει και υποβάλει μόνο του κάθε μέλος μας.

Διερμηνεύοντας δε την σύνθετη νομοθεσία γύρω από το θέμα του ύψους των παρακρατηθέντων επιδομάτων και με κύριο ερμηνευτικό εργαλείο την ισχύουσα Αρχή της εξάρτησης των συντάξεων των στρατιωτικών με τις αποδοχές των εν ενεργεία συναδέλφων τους , που αποτελούν ειδικό μισθολόγιο , έκρινε ως ορθή την άποψη ότι τα οφειλόμενα επιδόματα των μελών μας ανέρχονται σε ετήσια βάση στα 500 ευρώ τα Χριστούγεννα , 250 ευρώ Πάσχα και 250 ευρώ αδείας.

Με ενδιαφέρον διαπιστώσαμε ότι αρκετοί συνάδελφοι επιδόθηκαν σε νομικόχρωμες παρατηρήσεις , υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να αρκεστούμε στο αίτημα επιστροφής μικρότερων επιδοματικών ποσών και συγκεκριμένα 400 ευρώ τα Χριστούγεννα , 200 ευρώ Πάσχα και 200 ευρώ αδείας.

Έχει ήδη ειπωθεί ότι η αίτηση διακοπής – παραγραφής δεν πρόκειται να αποφέρει επιστροφή χρημάτων οποιουδήποτε ύψους. Διακόπτει μόνο την παραγραφή ώστε σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης (τελειωτικής) δικαστικής απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο τα μέλη μας να μην χάσουν χρήματα λόγω παραγραφής της αξίωσης τους.

Έτσι , ο από μέρους της Ένωσης υπολογισμός των επιδομάτων σε μεγαλύτερο ερμηνευτικά ύψος , αποτελεί και τον άξονα μελλοντικής διεκδίκησης από τα δικαστήρια επιστροφής των επιδομάτων μας με βάση την αρχή της σχέσης με τους μισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων και της συνέχισης ένταξης μας στα ειδικά μισθολόγια. Είναι αυτονόητο ότι το δικαστήριο έχει την δυνατότητα και το καθήκον να προσδιορίσει εκείνο το ύψος των επιδομάτων που θα πρέπει να μας επιστραφούν στη περίπτωση που υπάρχει θετική εξέλιξη.

Σε κάθε περίπτωση την ίδια ευχέρεια και ευελιξία έχει και η εκάστοτε Κυβέρνηση στην ανέλπιστη περίπτωση που αποφασίσει αυτόβουλα να μας επιστρέψει τα επιδόματα που μας περιέκοψε παρανόμως.

Η ΕΑΑΣ πιστεύει πως έγινε απολύτως κατανοητό ότι στη παρούσα φάση εκείνο που έχει σημασία είναι η θετική έκβαση της υπόθεσης στα δικαστήρια , με έκδοση αμετάκλητης απόφασης , και η διακοπή της παραγραφής. Όχι ο υπολογισμός του ύψους των επιδομάτων , την επιστροφή των οποίων διεκδικούμε. Ο υπολογισμός των επιδομάτων μας στο μεγαλύτερο δυνατό ύψος εμπεριέχει αυταπόδεικτη σκοπιμότητα.

Εκ του ΔΣ/ ΕΑΑΣ

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΑΑΣ Αθήνα 29 Οκτ. 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 47

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΠΑΣΧΑ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ύστερα από συνεχιζόμενες επίμονες ερωτήσεις και απορίες των μελών μας σχετικά με τις ενδεδειγμένες ενέργειες που πρέπει να κάνουν τα μέλη μας, όσον αφορά την πιθανή διεκδίκηση των περικοπέντων επιδομάτων , δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας , η ΕΑΑΣ κρίνει σκόπιμο να επανέλθει διευκρινιστικά για δεύτερη φορά επί του θέματος.
Επικαιροποιείται το περιεχόμενο των ήδη εκδοθεισών ανακοινώσεων και αιτήσεων διακοπής παραγραφής που ήδη περιήλθαν σε γνώση των μελών μας.
Υπογραμμίζεται με έμφαση ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα αμετάκλητη δικαστική απόφαση αναφορικά με την αντισυνταγματικότητα της περικοπής των παραπάνω επιδομάτων. Αναμένεται η απόφαση από Τμήμα Επταμελούς Συνθέσεως του Σ.τ.Ε. , στο οποίο τέθηκε το προδικαστικό ερώτημα από Διοικητικό Πρωτοδικείο που έχει προς εκδίκαση ακριβώς ταυτόσημη αγωγή από δικαιούχο πολίτη.
Διευκρινίζεται ότι , ενόψει έκδοσης αμετάκλητης απόφασης Δικαστηρίου και πιθανής ενδεχόμενης θετικής έκβασης για τους δικαιούχους πολίτες της υποστηριζόμενης αντισυνταγματικότητας των περικοπών , η μόνη ενέργεια που πρέπει να κάνει κάθε μέλος μας στη παρούσα χρονική συγκυρία είναι η υποβολή αίτησης διακοπής της παραγραφής με καταλυτική ημερομηνία υποβολής την 31-12-2018.
Η αίτηση αυτή επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα διακοπής της παραγραφής , είτε υποβληθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) , είτε στον ΕΦΚΑ (πρώην Γενικό Λογιστηρίου του Κράτους).
Το αρμόδιο υπουργείο για λόγους διαχείρισης του όγκου των αιτήσεων που αναμένεται να υποβληθούν προτείνει την υποβολή της αιτήσεως αυτής με ηλεκτρονικό τρόπο.
Όσοι από τα μέλη μας κατέχουν την απαραίτητη επάρκεια χειρισμού Η/Υ , μπορούν πράγματι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την έντυπη αίτηση του υπουργείου προσέχοντας πάντοτε να συμπληρώνουν στο ειδικό πεδίο αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν προσωπικά τον ίδιο και να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την παραλαβή της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής αίτησης τους από τον ΕΦΚΑ.
Τα υπόλοιπα μέλη μας θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπρόσωπα ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους τις αιτήσεις ώστε να καταχωρηθούν στα αντίστοιχα πρωτόκολλα είτε του ΕΦΚΑ είτε του ΝΣΚ (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους). Στη περίπτωση αυτή επιβάλλεται να κατέχουν τον αριθμό πρωτοκόλλου με τον οποίο καταχωρήθηκε η αίτηση τους στο αντίστοιχο βιβλίο. Ο αριθμός πρωτοκόλλου αναγράφεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης αίτησης που υποβλήθηκε. Γίνεται πάντοτε δεκτό ότι μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή προς έναν από τους παραπάνω φορείς, οπότε πρέπει να διαφυλαχθεί η απόδειξη του ταχυδρομείου και φ/ο της υποβληθείσας αίτησης.
Υπόψη ότι πέρα της ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΦΚΑ δύναται να αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στο Ν.Σ.Κ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollonsk@nsk.gr , φροντίζοντας και πάλι να διαφυλαχθεί αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης . Αίτηση δύναται τα μέλη μας να προμηθεύονται είτε στην έδρα της Ένωσης Ακαδημίας και Χ. Τρικούπη 18 είτε στα κατά τόπους παραρτήματα είτε να την κατεβάσουν από τον ιστότοπο της ΕΑΑΣ: www.eaas.gr
Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν από τα μέλη μας και στα κατά τόπους γραφεία του Ν.Σ.Κ. και συγκεκριμένα όπως παρακάτω :
-Μυτιλήνη, Μ. Ασίας 2 Τ/Κ 81100
-Θεσσαλονίκη, Αγ. Δημητρίου 57 Τ/Κ 54123
-Αγρίνιο, Γοργοποτάμου 17 Τ/Κ 30132
-Αλεξανδρούπολη, Λ. Δημοκρατίας & Ι. Δραγούμη 1 Τ/Κ 68131
-Βέροια, Μητροπόλεως 48 Τ/Κ 59132
-Βόλος, Ελευθερίου Βενιζέλου 5 Τ/Κ 38333
-Ηράκλειο, Μουρέλου 2 & Καλοκαιρινού Τ/Κ 71202
-Ιωάννινα, Βλαχλείδη & Μιχαήλ Αγγέλου 9 Τ/Κ 45332
-Καβάλα, Παύλου Μελά 6 Τ/Κ 65302
-Καλαμάτα, Σαλαμίνος & Χίου Δυτική Παραλία Τ/Κ 24131
-Κατερίνη, Βότση 2 & Εθνικής Αντιστάσεως Τ/Κ 60100
-Κέρκυρα, Θ. Κολοκοτρώνη 5 Νέο Δικαστικό Μέγαρο Τ/Κ 49132
-Κοζάνη, Δημοκρατίας 48 Τ/Κ 50131
-Κομοτηνή, Λεωφόρος Ηρώων 31 Τ/Κ 69132
-Κόρινθος, Αδειμάντου 53 Τ/Κ 20131
-Λαμία, Πλατεία Ελευθερίας 3 Τ/Κ 35132
-Λάρισα, Μανωλάκη 13-15 Τ/Κ 41222
-Λιβαδειά, Γ. Σπυροπούλου 26 Δικαστικό Μέγαρο Τ/Κ 32131
-Μεσολόγγι, Τραυλαντώνη 28 Τ/Κ 30200
-Ναύπλιο, Βας. Κωνσταντίνου 6 Τ/Κ 21100
-Πάτρα, Φιλοποίμενος 14 Τ/Κ 26221
-Χαλκιδική, Κωνσταντινουπόλεως 5 Τ/Κ 63100
-Πύργος, Διοικητήριο Τ/Κ 27131
-Ρόδος, Τήλου 4 Τ/Κ 85131
-Σέρρες, Π. Μελά 21 Τ/Κ 62123
-Σπάρτη, Λυκούργου & Άγηδος 36 Τ/Κ 23100
-Σύρος, Χίου και Πελοποννήσου Τ/Κ 84100
-Τρίκαλα, Κανούτα 1 & Βύρωνος Τ/Κ 42131
-Τρίπολη, Κύπρου 40-42 Τ/Κ 22123
-Χαλκίδα, Φαρμακίδου 10 Τ/Κ 34132
-Χανιά, Α. Παπανδρέου 65 Τ/Κ 73132
ΠΡΟΣΟΧΗ :Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής από τα Παραρτήματα του Ν.Σ.Κ ,τότε οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην έδρα (ΑΘΗΝΑ) του Ν.Σ.Κ , ή στα κατά τόπους Πραρτήματα της ΕΑΑΣ.
Οι συστημένες επιστολές προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Έδρα ) αποστέλλονται στην Δνση Ακαδημίας 68 Τ/Κ 10678, Αθήνα.
Για όσα μέλη αδυνατούν να υλοποιήσουν κάποιον από τους υποδεικνυόμενους τρόπους υποβολής, μπορούν να τις καταθέσουν και στα κατά τόπους Παραρτήματα μας μέχρι 30 Νοεμβρίου 18, κρατώντας και διαφυλάσσοντας πάντα φ/ο αυτής. Τα Παραρτήματα στη συνέχεια θα τις υποβάλλουν συγκεντρωτικά στο Ν.Σ.Κ., ενώ μετά την ημερομηνία αυτή δε θα παραλαμβάνουν αιτήσεις και εναπόκειται στο κάθε μέλος μας η ευθύνη αποστολής της.
Διευκρινίζεται ότι μοναδικός σκοπός και αποτέλεσμα των παραπάνω αιτήσεων είναι η διακοπή της παραγραφής. Το αίτημα αυτό δηλαδή η διακοπή της παραγραφής που πρέπει να αναγράφεται στο περιεχόμενο του εντύπου της αίτησης.
Ασφαλώς διακοπή της παραγραφής επέρχεται πάντοτε και με την κατάθεση αγωγής , με την οποία ο ενάγων διεκδικεί από το Δικαστήριο την καταβολή του ποσού των επιδομάτων που κατά την άποψη του έχουν περικοπεί αντισυνταγματικά.
Η διαδικασία της αγωγής προϋποθέτει την αναγκαία προσφυγή σε δικηγόρο. Εναπόκειται δε στη πρωτοβουλία κάθε στελέχους μας να επιλέξει από τώρα την επιλογή κατάθεσης αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω , η ΕΑΑΣ προς διευκόλυνση των μελών της συνέταξε υπόδειγμα «Αίτησης Διακοπής – Παραγραφής» με περισσότερα νομικά στοιχεία σε σχέση με την όμοια αίτηση που μπορεί να συντάξει και υποβάλει μόνο του κάθε μέλος μας.
Διερμηνεύοντας δε την σύνθετη νομοθεσία γύρω από το θέμα του ύψους των παρακρατηθέντων επιδομάτων και με κύριο ερμηνευτικό εργαλείο την ισχύουσα Αρχή της εξάρτησης των συντάξεων των στρατιωτικών με τις αποδοχές των εν ενεργεία συναδέλφων τους , που αποτελούν ειδικό μισθολόγιο , έκρινε ως ορθή την άποψη ότι τα οφειλόμενα επιδόματα των μελών μας ανέρχονται σε ετήσια βάση στα 500 ευρώ τα Χριστούγεννα , 250 ευρώ Πάσχα και 250 ευρώ αδείας.
Με ενδιαφέρον διαπιστώσαμε ότι αρκετοί συνάδελφοι επιδόθηκαν σε νομικόχρωμες παρατηρήσεις , υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να αρκεστούμε στο αίτημα επιστροφής μικρότερων επιδοματικών ποσών και συγκεκριμένα 400 ευρώ τα Χριστούγεννα , 200 ευρώ Πάσχα και 200 ευρώ αδείας.
Έχει ήδη ειπωθεί ότι η αίτηση διακοπής – παραγραφής δεν πρόκειται να αποφέρει επιστροφή χρημάτων οποιουδήποτε ύψους. Διακόπτει μόνο την παραγραφή ώστε σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης (τελειωτικής) δικαστικής απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο τα μέλη μας να μην χάσουν χρήματα λόγω παραγραφής της αξίωσης τους.
Έτσι , ο από μέρους της Ένωσης υπολογισμός των επιδομάτων σε μεγαλύτερο ερμηνευτικά ύψος , αποτελεί και τον άξονα μελλοντικής διεκδίκησης από τα δικαστήρια επιστροφής των επιδομάτων μας με βάση την αρχή της σχέσης με τους μισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων και της συνέχισης ένταξης μας στα ειδικά μισθολόγια. Είναι αυτονόητο ότι το δικαστήριο έχει την δυνατότητα και το καθήκον να προσδιορίσει εκείνο το ύψος των επιδομάτων που θα πρέπει να μας επιστραφούν στη περίπτωση που υπάρχει θετική εξέλιξη.
Σε κάθε περίπτωση την ίδια ευχέρεια και ευελιξία έχει και η εκάστοτε Κυβέρνηση στην ανέλπιστη περίπτωση που αποφασίσει αυτόβουλα να μας επιστρέψει τα επιδόματα που μας περιέκοψε παρανόμως.
Η ΕΑΑΣ πιστεύει πως έγινε απολύτως κατανοητό ότι στη παρούσα φάση εκείνο που έχει σημασία είναι η θετική έκβαση της υπόθεσης στα δικαστήρια , με έκδοση αμετάκλητης απόφασης , και η διακοπή της παραγραφής. Όχι ο υπολογισμός του ύψους των επιδομάτων , την επιστροφή των οποίων διεκδικούμε. Ο υπολογισμός των επιδομάτων μας στο μεγαλύτερο δυνατό ύψος εμπεριέχει αυταπόδεικτη σκοπιμότητα.


Εκ του ΔΣ/ ΕΑΑΣ


Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

ΑΙΤΗΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ Ν.Σ.Κ.
ΠΡΟΣ : ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΙΤΗΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
Του (Ονομα)………………............(Επιθετο)............................του(Ον.Πατ.)........................, κατοίκου (Πολη).....................(Οδος) ……………………(Αριθμος)..........Τ.Κ......……………,
με ΑΦΜ:………………………., αριθμό μητρώου συνταξιούχου…………………......………..,
τηλ:………………….
***********
Είμαι στρατιωτικός συνταξιούχος, απόστρατος Αξιωματικός του ΣΞ και λαμβάνω μηνιαία σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο. Οι δε συντάξιμες αποδοχές μου υπολογίζονται επί τη βάσει του ειδικού μισθολογίου των εν ενεργεία ομοιόβαθμων μου στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν 4024/2011 καθορίστηκε από 1/11/2011 το ύψος των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας ως εξής:
Α) το επίδομα των εορτών Χριστουγέννων στο ποσό των 500 ευρώ,
Β) το επίδομα των εορτών του Πάσχα στο ποσό των 250 ευρώ και
Γ) το επίδομα αδείας στο ποσό των 250 ευρώ. 

Με την υποπαράγραφο Γ 1 περίπτωση 1 του άρθρου πρώτου του Ν 4093/12 ορίστηκε χωρίς απολύτως ουδεμία αιτιολογία στην αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου ότι: «1.Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος καταργούνται από 1/1/2013».
Επειδή η εν λόγω κατάργηση των ως άνω επιδομάτων συνιστά αδικαιολόγητη και αντισυνταγματική ρύθμιση, καθόσον με αυτήν θίγεται ο πυρήνας σημαντικών τακτικών μισθολογικών παροχών και ματαιώνεται το κοινωνικό κεκτημένο μου επί του αντίστοιχου περιουσιακού δικαιώματος και επομένως η πλήρης κατάργηση νομοθετημένων εισοδηματικών παροχών είναι απολύτως δυσανάλογη σε σχέση με τους επιδιωκόμενους από το νομοθέτη σκοπούς.
Επειδή η επιλεκτική μονομερής επιβάρυνση της κατηγορίας των μισθωτών και συνταξιούχων έναντι άλλων ομάδων πολίτων που φοροδιαφεύγουν, δημιουργεί άνιση μεταχείριση των διοικούμενων, η οποία όμως έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Συντάγματος και ιδίως αυτών των άρθρων 2 παρ. 1, 4, 22 παρ. 4 και 5, 25 παρ. 1 και 4 και 88.
Επειδή η μεταβολή του ειδικού μισθολογικού μου καθεστώτος με μείωση των συντάξιμων αποδοχών μου δεν μπορεί να γίνει, αφενός χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος δημοσίου συμφέροντος και, αφετέρου χωρίς να προκύπτει από συγκεκριμένα στοιχεία ότι η μείωση αυτή είναι αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού δημοσίου συμφέροντος και δεν μπορεί να αναπληρωθεί από άλλα μέτρα.
Επειδή οι προαναφερόμενες διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 (περίπτωση 1) του άρθρου πρώτου του Ν 4093/12 που κατήργησαν ολοσχερώς τα ως άνω επιδόματα είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες ως αντίθετες αφενός προς την υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη του άρθρου 1 (εδάφιο α’) του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) και αφετέρου προς τις διατάξεις του άρθρου 17 (παράγραφος 1 και 2) του Συντάγματος, δηλαδή προς διατάξεις που προστατεύουν “υφιστάμενα” περιουσιακά δικαιώματα (εμπράγματα και ενοχικά) των πολιτών για τους εξής λόγους:
1.α αα. Το άρθρο 1 (εδάφιο α΄) του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) που κυρώθηκε μαζί με τη σύμβαση με το άρθρο 1 του ν.δ. 53/1974 (Α 256) και έχει σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος αυξημένη (έναντι των κοινών νόμων) ισχύ ορίζει ότι: «πάν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας αυτού ει μη δια λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό τους προβλεπομένους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του Διεθνούς δικαίου όρους».
Με τη διάταξη αυτή θεσπίζεται καταρχήν γενικός και απόλυτος κανόνας σύμφωνα με τον οποίο κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, το οποίο μπορεί να τη στερηθεί μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.
Στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνονται όχι μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και τα δικαιώματα περιουσιακής φύσης και τα νομίμως κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα με συνέπεια να καλύπτονται από τη διάταξη αυτή και τα ενοχικής φύσης περιουσιακά δικαιώματα και ειδικότερα απαιτήσεις, είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία ότι μπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά.
Ενόψει όλων των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η ολοσχερής κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων Πάσχα και αδείας προσκρούει στη Συνταγματική υποχρέωση σεβασμού και Προστασίας της αξίας του ανθρώπου στις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, στην προστασία της εργασίας καθώς και στις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις του άρθρου 1 (εδάφιο α’) του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) Συνιστάται αδικαιολόγητη και αντισυνταγματική ρύθμιση με την οποία προσβάλλεται ο πυρήνας και ματαιώνεται το σχετικό μας περιουσιακό δικαίωμα για την καταβολή τους και κατά συνέπεια αντίκειται προδήλως στις προαναφερόμενες Συνταγματικές διατάξεις, τις οποίες κατάφωρα παραβιάζουν. 
Επειδή ανήκουμε στην κατηγορία των «ειδικών μισθολογίων» που έχουμε υποστεί αλλεπάλληλες μειώσεις σε σχέση με άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων και οι Ν 4093/2012 και 4307/2014 που επέφεραν τις μειώσεις αυτές στις συντάξιμες αποδοχές μου έχουν κριθεί με τις υπ’ αριθμ. 2192/2014 και 1128/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι προσκρούουν σε βασικές διατάξεις του Συντάγματος και ιδιαίτερα στην αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε συνδυασμό με τη σπουδαιότητα και την επικινδυνότητα της εργασίας που παρείχα, όσο ευρισκόμουν στην ενέργεια.
Επειδή οι πάσης φύσεως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές μου συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων αυτών δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
Επειδή, εν όψει όλων των ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να μου καταβάλει, αναδρομικά από 1-1-2016 μέχρι σήμερα, τα επιδόματα εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας, που καταργήθηκαν με την αντισυνταγματική διάταξη της Υποπαραγράφου Γ.1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) και δη:
1. Επίδομα Πάσχα 2016 250 ευρώ
2. Επίδομα αδείας 2016 250 ευρώ
3. Επίδομα Χριστουγέννων 2016 500 ευρώ
4. Επίδομα Πάσχα 2017 250 ευρώ
5. Επίδομα αδείας 2017 250 ευρώ
6. Επίδομα Χριστουγέννων 2017 500 ευρώ
7. Επίδομα Πάσχα 2018 250 ευρώ
8. Επίδομα αδείας 2018 250 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 2.500 ΕΥΡΩ
Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω η διάταξη της Υποπαραγράφου Γ.1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 είναι αντισυνταγματική και αντίθετη με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με τις οποίες η Διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί.
Επειδή, η ανωτέρω διάταξη είναι ανίσχυρη και έχει ακυρωθεί.
Επειδή, το Συμβούλιο Σας είναι αρμόδιο να αναγνωρίσει την απαίτησή μου. 
Επειδή, τα ποσά αυτά δεν τα καταβάλλει το αντίδικο, παρά τις συνεχείς οχλήσεις μου και διαμαρτυρίες μου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Α. Να μου επιστραφούν νομιμοτόκως, ως αχρεωστήτως και παρανόμως παρακρατηθέντα, αναδρομικά από 1/1/2016 τα ποσά αυτά που αφορούν τα επιδόματα εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας που καταργήθηκαν με την αντισυνταγματική διάταξη της Υποπαραγράφου Γ.1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, τα οποία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €)
Β. Να επανέλθουν τα επιδόματα εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας, όπως αυτά καθορίστηκαν την 1/11/2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4024/2011.
Υπογραμμίζεται, ότι η αίτησή μου έχει θέση όχλησης για κάθε νόμιμη συνέπεια, περιλαμβανομένης και της έναρξης της τοκοφορίας και της διακοπής παραγραφής κατά το άρθρο 143 περ. γ΄ του ν. 4270/2014.
                                                                          (Πολη) ..........., ................/2018
                                                                                           Ο αιτών

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΠΑΣΧΑ


                                                                                                                             
                                  ΕΑΑΣ   10 Οκτωβρίου 2018
                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 45/18
Αναφορικά με το θέμα της καταβολής ή μη των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, τα οποία έχουν καταργηθεί από 1-1-2013 με το Ν 4093/2012, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση που να επιλύει το ζήτημα της συνταγματικότητας αυτής της περικοπής για τα ειδικά μισθολόγια. Όσες θετικές δικαστικές αποφάσεις έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί αφορούν άλλη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων και όχι αυτή των ειδικών μισθολογίων που ανήκουν οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι.
Μάλιστα έχει διατυπωθεί σχετικό προδικαστικό ερώτημα μετά την υπ' αριθμ. 989/2017 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3900/2010, και η αγωγή για τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα έχει εισαχθεί στην Επταμελή σύνθεση του ΣΤ Τμήματος του ΣτΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989 υπό τον τίτλο 'Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικράτειας λόγω της σπουδαιότητάς της. Εκκρεμεί δε η έκδοση απόφασης.
Κατά συνέπεια, και εις αναμονή της δημοσίευσης της αποφάσεως της Επταμελούς Συνθέσεως του ΣΤ Τμήματος του ΣτΕ, οι συνάδελφοι δεν χρειάζεται να προστρέξουν για άσκηση σχετικής αγωγής και μάλιστα μέχρι την 31-12-2018. Μπορούν οι ίδιοι αδαπάνωςνα καταθέσουν σχετική αίτηση για την καταβολή τους, απευθείας στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους διακόπτοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την παραγραφή των αξιώσεών τους.
Mε νέα άμεση ανακοίνωση της η ΕΑΑΣ θα κοινοποιήσει σχετικό υπόδειγμα αίτησης, το οποίο συντάσσεται ήδη από αυτή, για συμπλήρωση και υποβολή στο Νομικό Συμβούλιο. 

Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ
Ο Πρόεδρος 
Αντγος ε.α. Ροζής Βασίλειος

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ 2017-2018
https://drive.google.com/file/d/15iNZ-G5ZXZgC9Cmvf70a3XJNboWs_TmG/ view?usp=sharing

Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού Έτους 2017-2018

ΠΡΟΣ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ      ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
             Ε.Α.Α.Σ.                                                          Γραμματεία
                                                                                    Χαρ. Τρικούπη 18 Τ.Κ.10679 Αθήνα
                                                                                     Τηλ.210-3633797 - FAX: 210-3621410
                                                                                     Φ.800/19 /2297
ΚΟΙΝ:  Ε.Α.Α.Σ./ Γραμματεία – Κ/Φ     Σ. 162           Αθήνα,  08  Οκτ 2018
                                                                                      Συν. : Ένα (1) Έντυπο
                                                                                     
            ΘΕΜΑ:   Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού Έτους 2017-2018

            ΣΧΕΤ :  Φ.800/24/92445/Σ.2312/03 Οκτ 18 /ΓΕΣ/Δ3

            1.         Σας γνωρίζουμε, κατόπιν του σχετικού που αφορά στην βράβευση   αριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους 2017 – 2018, ότι θα πρέπει να υποβληθούν στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ. και μέχρι την 30 Οκτ  2018,(ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 25 ΟΚΤ 2018) τα στοιχεία  των αριστούχων μαθητών της Γ΄ Λυκείου, τέκνων των μελών μας, προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες για την δέσμευση και διάθεση του ανάλογου ποσού.
            2.         Ως βαθμολογία για την βράβευση, έχει ορισθεί ο βαθμός 18,1.
            3.         Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω:

                        α.         Φ/Α της ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ.

                        β.         Φ/Α του απολυτηρίου του δικαιούχου, επικυρωμένο.

                        γ.         Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου

                        δ.         Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, στο οποίο ο αριστούχος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, με την αναγραφή του πλήρους ΙΒΑΝ.

               ε.         Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου για την κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό, στην περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου αριστούχου.

                          στ.       Φωτοαντίγραφο της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας, ΜΟΝΟγια τους αποστρατευθέντες κατά την διάρκεια του Σχολικού έτους 2017 – 18.

            4.         Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την πληρότητα, ορθότητα και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών.

            5.         Η αποστολή των δικαιολογητικών να γίνειμόνο με COURIER, για λόγους ταχύτητας και ασφαλείας, καθόσον άπτονται οικονομικών δεδομένων.

            6.         Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών, αυτά τηρούνται στην Έδρα και θα γίνεται σχετική ενημέρωση των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, για την άμεση αποστολή τους. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής τους στην Έδρα μέχρι την αντίστοιχη υποβολή του αιτήματος της Ε.Α.Α.Σ. στο ΓΕΣ, η ευθύνη μη ικανοποίησης του δικαιουμένου, θα βαρύνει αποκλειστικά τα αρμόδια όργανα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.  

            7.         Στην περίπτωση μη ύπαρξης αριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους 2017 – 2018, να υποβληθεί οπωσδήποτε αρνητική αναφοράαπό το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

            8.         Για τους αριστεύσαντες μαθητές της Β΄ Λυκείου, των οποίων ο γονέας ή οι γονείς, έχουν αποστρατευθεί κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018, να υποβληθεί και Φ/Α της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας τους.

            9.         Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου, του σχολικού έτους 2017 – 2018, επί του παρόντος θα βραβευθούν μόνο με έπαινο, λόγω μη χρηματοδότησης από την Στρατιωτική Υπηρεσία. Γι’ αυτούς, η Ε.Α.Α.Σ. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων εξ ιδίων πόρων, προκειμένου να τους επιβραβεύσει με ένα αξιοπρεπές ποσό, σε βάθος χρόνου.

            10.       Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά των Μελών που κατοικούν στα νησιά  Σάμου και Σύρου, να αποσταλούν απευθείας στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ.

            11.       Για λόγους ευχερέστερου ελέγχου των δικαιολογητικών, στο διαβιβαστικό έγγραφο να καταγράφονται το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και η τάξη του αριστούχου (εννοείται για το σχολικό έτος 2017-18).

            12.       Συνημμένα σας αποστέλλουμε έντυπο «Αιτήσεως (Μαθητή ή Γονέα) για Βράβευση Μαθητή».

            13.       Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω.


                                                                                    Αντγος (ΤΧ) ε.α. Βασίλειος Ροζής
                                                                                            Πρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
     Ακριβές Αντίγραφο
 Υπτγος (ΕΜ) ε.α.Ιωάννης Δεβούρος
 Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.