Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016

H παρουσίαση των απόψεων της Ε.Α.Α.Σ. στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

  Η Ε.Α.Α.Σ. μετά την πρόσκληση που έλαβε από τη Διαρκή  Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, προσήλθε δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, Υπτγου ε.α. Ευάγγελου Δανιά στη συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής την Τρίτη  12 Ιουλίου 2016.
      Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, όπου εξέθεσε τις διατυπωμένες απόψεις της Ε.Α.Α.Σ. και κατέθεσε το συνημμένο υπόμνημα, σχετικά με το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
 

Δείτε εδώ το "βίντεο" από την παρουσίαση στη Βουλή του Προέδρου Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. Υπτγου ε.α. Ευάγγελου