Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Ο πολιτικός χάρτης της Τουρκίας μετά τις εκλογές της 24 Ιουνίου 2018.

Γράφει ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ταξίαρχος ε.α.  

 Απόλυτος κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού μετά 
τις εθνικές εκλογές της 24η; Ιουνίου 2018 στην
Τουρκία αναδεικνύεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με
το «Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚP)». Σε ένα
πρώτο επίπεδο ανάλυσης το 52,59% του ΑΚΡ, έναντι
του 30,64% που έλαβε ο αντίπαλός του Μουχαρρέμ
Ιντζέ, δείχνει ότι ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημο-
κρατίας, αποκτά το ελεύθερο να ασκήσει τις υπερε-
ξουσίες που επικύρωσε το περσινό δημοψήφισμα και
συνίστανται ουσιαστικά στην ακύρωση των αρμοδιο-
τήτων του κοινοβουλίου καθώς και στην περαιτέρω
ενίσχυση της προσωποπαγούς διακυβέρνησης – της
διακυβέρνησης μέσω προεδρικών διαταγμάτων. Η δε
συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές έφτασε το πο-
σοστό του 86,80%.
Ας ξεκινήσουμε από το λεγόμενο φιλοκυβερνητικό
μπλοκ, τη «Λαϊκή Συμμαχία», που συγκρότησε το ΑΚΡ
του Ταγίπ Ερντογάν μαζί με το ακροδεξιό «Κόμμα
Εθνικής Δράσης (ΜΗΡ)» του Ντεβλέτ Μπακτσελί. Αν
και η νίκη του Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές
είναι αναμφισβήτητη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το
ποσοστό του 52,59% κατέστη εφικτό με τις ψήφους
του ΜΗΡ(Μπαχτσελι).
Το «Καλό Κόμμα (YP)», της Μεράλ Ακσενέρ, αντι-
προσωπεύει τη φιλοκοσμική, φυλετική εκδοχή της
ακροδεξιάς, σε αντίθεση με το ΜΗΡ(Μπαχτσελι), το οποίο είναι
περιχαρακωμένο στο ιδεολόγημα της τουρκοϊσλαμικής
σύνθεσης –που θέλει το Ισλάμ συστατικό στοιχείο
της τουρκικής εθνικής ταυτότητας του και παρά τις
περί του αντιθέτου εκτιμήσεις, το ποσοστό του 10,01%
που έλαβε το «Καλό Κόμμα»(Ακσενερ), σύμφωνα με τα μέχρι
τώρα δεδομένα, του εξασφάλισε, έστω και οριακά,
την είσοδό του στο κοινοβούλιο (με 44 βουλευτές),
ποσοστό που δεν είναι αμελητέο, δεδομένου ότι
Το ακραίο συντηρητικό ισλαμιστικό «Κόμμα 
Ευδαιμονίας (SP)» συμπεριλήφθηκε στην 
«Εθνική Συμμαχία», μαζί με το κεμαλικό 
«Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP)» και το 
 «Καλό Κόμμα»(Ακσενερ). 
Μια τέτοια κίνηση  προφανώς στόχευε στο
θρησκευόμενο κομμάτι του εκλογικού
σώματος, το οποίο, παρ’ όλα αυτά, έδωσε 
στο «Κόμμα Ευδαιμονίας»(ακραιοι ισλαμιστες)
 ποσοστό μόνο 1,35%.
Η πορεία του αριστερού «Λαϊκού Δημοκρατικού
Κόμματος (HDP)». αποτέλεσε μια από πιο ενδιαφέ-
ρουσες όψεις των φετινών τουρκικών εκλογών. Το
κόμμα αυτό κατάφερε για τρίτη φορά από την ίδρυσή
του να καταρρίψει το όριο του 10% και να εξασφαλίσει
έτσι την είσοδό του στην Εθνοσυνέλευση: έλαβε πο-
σοστό 11,7% κερδίζοντας 67 έδρες. Κάτι τέτοιο απο-
τέλεσε πραγματικό άθλο για το HDP(αριστεροι), με δεδομένη
την ακραία τρομοκρατία που κυριάρχησε στην προ-
εκλογική περίοδο και το γεγονός ότι η ηγεσία του
βρίσκεται στη φυλακή. Η κρατική προπαγάνδα στοχο-
ποίησε ιδιαίτερα το κόμμα αυτό, ταυτίζοντάς το με
το ΡΚΚ, πράγμα που νομιμοποίησε την καταστολή
εναντίον του, με μέτρα που κυμαίνονται από τη λο-
γοκρισία ώς τις ένοπλες επιθέσεις. Ωστόσο, το κυβερνόν
κόμμα και οι κυρίαρχοι κύκλοι θορυβήθηκαν από την
είσοδο του HDP(αριστεροι) στο κοινοβούλιο, ακριβώς επειδή
υπερέβη το κουρδικό πλαίσιο και συμπεριέλαβε στην
ατζέντα του αιτήματα διαφόρων καταπιεσμένων ομά-
δων της τουρκικής κοινωνίας –εργατών, γυναικών,
Αν τα προβλήματα στην επιχειρηματική δρα-
στηριότητα τροφοδότησαν πολιτικά το «Καλό Κόμμα»(Ακσενερ),
η εκλογική ενίσχυση του HDP(αριστεροι) υπήρξε, αποτέλεσμα,
τόσο της κουρδικής μετανάστευσης στα αστικά κέντρα
τα τρία τελευταία χρόνια, συνέπεια του εμφυλιοπο-
λεμικού κλίματος στις νοτιοανατολικές περιοχές της
χώρας, όσο και των κοινωνικών κινητοποιήσεων των
τελευταίων ετών.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, η εικόνα που προκύπτει από
την τελευταία εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία
δεν συνίσταται στη συντριπτική νίκη του κυβερνώντος
κόμματος. Οι δύο πόλοι εξουσίας, ο «ισλαμιστικός»
και ο «φιλοκοσμικός», που εκφράζονται από το ΑΚΡ
και το CHP αντίστοιχα και προβάλλονται από πολλούς
αναλυτές ως φορείς μιας πολιτικής πόλωσης σε πα-
νεθνικό επίπεδο, παρουσιάζουν πτώση, ενώ δύο
άλλοι φορείς, το φιλοκοσμικό ακροδεξιό «Καλό Κόμμα»(Ακσενερ) και το αριστερό HDP, εμφανίζονται ως ανερχόμενα
κόμματα, ακολουθώντας ανοδική πορεία, παρά τις
ακραίες συνθήκες καταστολής σε βάρος τους. Όπως
δείχνει η διαμόρφωση των εκλογικών ποσοστών, οι
ψηφοφόροι και των δύο αυτών κομμάτων προέρχονται,
τόσο από το ΑΚΡ(ερντογαν), όσο και από το CHP(ρεμπουπλικανοι). 
Η περιχαράκωση,λοιπόν, σε τρεις εκλογικές ζώνες, σχήμα που αναπαράγεται συχνά στις πολιτικές αναλύσεις σχετικά με
την Τουρκία, δεν επιβεβαιώνεται με μια λεπτομερέ-
στερη εξέταση των εκλογικών συσχετισμών. Το
γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αποσύνδεση
της κομματικής προτίμησης από το πρόσωπο του
ηγέτη του κάθε κόμματος, ιδίως στα δύο ανερχόμενα
κόμματα, σηματοδοτεί ίσως τη στροφή σε μια νέα
σχέση της τουρκικής κοινωνίας με την πολιτική.
ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ  ΑΥΓ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 40/18. Ελκυστικό επιτόκιο ΜΤΣ


EAAΣ                                                                                                                                               Αθήνα 21 Σεπ.2018
                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ.αρ.40/18
Γνωρίζουμε στα μέλη μας ότι κατά τη τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ/ΜΤΣ, στο οποίο συμμετέχει δια εκπροσώπου της η ΕΑΑΣ, αποφασίσθηκε η μείωση του επιτοκίου  από 6% σε 1,5% για εφάπαξ καταβολή και σε 2,5% για καταβολή με δόσεις για τις παρακάτω περιπτώσεις:
      Α) Για όσους έχουν αποκατασταθεί διοικητικά και γίνεται η οφειλόμενη επιστροφή των μερισμάτων που έλαβαν για το χρονικό διάστημα που τους εγκρίθηκε η εξαγωγή αποδοχών ενέργειας και
            Β) Σε όσους αναζητούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα μερίσματα από άλλη αιτία εκτός θανάτου (τέλεση γάμου, περάτωση σπουδών, αναστολή στρατιωτικής σύνταξης)
Η παραπάνω ενέργεια, που ήταν ένας διαχρονικός στόχος της ΕΑΑΣ και επί τέλους επιτυγχάνεται, έχει ως στόχο την άμεση εισροή  χρημάτων λόγω του δελεαστικού επιτοκίου της εφάπαξ καταβολής αλλά και την ανακούφιση όλων όσων οφείλουν να επιστρέψουν μερίσματα, αν επιλέξουν την επιστροφή  σε δόσεις.
Η πρόταση του ΔΣ/ΜΤΣ είναι ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου επιτοκίου, να καθορισθεί η ημερομηνία λήψης απόφασης.
Η ΕΑΑΣ διά των εκπροσώπων της στη ΔΕ/ΕΚΟΕΜΣ θα εισηγηθεί τη λήψη ανάλογης απόφασης για μείωση των επιτοκίων για την επιστροφή μερισμάτων σε αυτό, για τις υπόψη περιπτώσεις και θα σας ενημερώσει σχετικά.
 Τέλος θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τα μέλη μας ότι, το ΔΣ/ΕΑΑΣ θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα , μεθοδικότητα και χωρίς επάρσεις, για ότι καλό επιτυγχάνεται, τις προσπάθειες του με στόχο τη βελτίωση, σε όλους τους τομείς, της κατάστασης των αποστράτων, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο.
Εκ του ΔΣ/ΕΑΑΣ

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

Ξεχασμένες Ιστορικές και Εθνικές επέτειοι


Γράφει ο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ
Υποστράτηγος ε.α.
Ξεχασμένες Ιστορικές και Εθνικές επέτειοι
(το τέλος του εμφυλίου πολέμου)

Αύγουστος 2018. Συμπληρώνονται εξήντα εννέα χρόνια
από την ενδοξότερη ημέρα των ελληνικών όπλων,
την 29η Αυγούστου 1949. Την ημέρα κατά την οποία ο
ελληνικός στρατός κατέλαβε και τα τελευταία οχυρωμένα
ερείσματα του όρους Γράμμου και απέτρεψε τις προ-
σπάθειες των ξενοκίνητων ανταρτικών δυνάμεων να
υπαγάγουν την Πατρίδα μας στο ανελεύθερο κομμουνι-
στικό καθεστώς των χωρών του σιδηρού παραπετάσματος.
Είναι η ημέρα που σήμανε το τέλος του εμφυλίου πο-
λέμου. Τρία ολόκληρα χρόνια Μάρτιος 1946 - Αύγουστος
1949, διήρκεσε ο αδελφοκτόνος αλληλοσπαραγμός και
βύθισε τη χώρα στο πένθος, στο αίμα, στον πόνο, στη
δυστυχία, αλλά και στον όλεθρο και την οικονομική κα-
ταστροφή. Ταυτόχρονα ενέσπειρε το μίσος και διαχώρισε
τους Έλληνες σε δύο βαθιά μισούμενες και αντιμαχόμενες
παρατάξεις. Ακόμα και σήμερα ανασύρονται μνήμες και
μίση και συντηρείται το δήθεν ιδεολογικό χάσμα, το
οποίο στην πραγματικότητα χρησι μοποιείται για την εξυ-
πηρέτηση λοιπών πολιτικών σκοπιμοτήτων.
Εξήντα εννέα χρόνια μετά οι μνήμες των ημερών εκεί-
νων αναβιώνουν έντονα σε ό σους ζήσαμε τα γεγονότα.
Δεν θέλουμε να ξύσουμε πληγές ή να ανασκαλέψουμε
τις φρικτές μνήμες, αλλά να επισημάνουμε ότι πρέπει
να ενθυμούμαστε και να διδασκόμαστε από τα λάθη
του παρελθόντος, για να μην τα επαναλάβουμε στο
μας θυμίζουν να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, να ερευ-
νήσουμε τα ιστορικά αρχεία, να παρουσιάσουμε την
πραγματικότητα και να ζητήσουμε συγγνώμη για το πο-
λύτιμο αίμα τους, που πότισε τα χώματα της Πατρίδας
μας. Πρέπει να διατηρηθεί η μνήμη της χειρότερης
πληγής της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, ακόμα και
αν οι ιστορικές δάφνες μαράθηκαν.
Στους αγώνες για την ελευθερία, την ανεξαρτησία,
αλλά και τη δημοκρατία, των νεκρών και των αγνοουμένων
του εμφυλίου πολέμου, είναι αφιερωμένα τα επιβλητικά
πέτρινα μνημεία, τα οποία έχουν αναγερθεί στις κορυφές
των ορέων Βίτσι και Γράμμος και σήμερα είναι η ιστορία
μας, είναι η ταυτότητά μας και αποτελούν τον σταθερό-
τερο συνδετικό κρίκο του παρελθόντος με το παρόν και
το μέλλον της Πατρίδας μας. Η σημερινή εγκατάλειψη,
η αδράνεια και η αδιαφορία καταδεικνύουν την εγκλη-
ματική και επίμονη προσπάθεια να απαληφθεί η μνήμη
και να ξεχαστούν οι εκατόμβες των θυμάτων του
εμφυλίου πολέμου.
Κάθε χρόνο, στην κορυφή του όρους Βίτσι και στο
χωριό Βούρμπιανη του Γράμμου, την τελευταία Κυριακή
του μήνα Αυγούστου η Ε.Α.Α.Σ. τιμά τους πεσόντες και
τους αγνοουμένους του εμφυλίου πολέμου με την
τέλεση μιας απλής και απέριττης επιμνημόσυνης δέησης
και την κατάθεση ενός δάφνινου στεφανιού μνήμης, ευ-
γνωμοσύνης και τιμής.
Αναμφισβήτητα ο εμφύλιος πόλεμος αποτελεί ένα
σημαντικό γεγονός της σύγχρονης πολεμικής μας ιστορίας
και η νίκη των εθνικών δυνάμεων σημάδεψε με ανεξίτηλα
χρώματα και κατέδειξε την συνέχιση της πορείας του
μεγαλείου της Πατρίδας μας.
Η 29η Αυγούστου είναι ημέρα μνήμης της εθνικής αν-
τίστασης, του ηρωισμού, της αυταπάρνησης και της φι-
λοπατρίας του ελληνικού λαού.
Καιρός είναι να ξεπεραστεί εκείνη η γραμμή του
αίματος και του διαχωρισμού των Ελλήνων σε “εθνικό-
φρονες” και “ανθέλληνες”, να επανατοποθετηθούν οι
πλάκες “Βίτσι” και “Γράμμος” στο Μνημείο του Αγνώστου
Στρατιώτη και να τιμάται η 29η Αυγούστου ως ημέρα
μνήμης των πεσόντων και αγνοουμένων του εμφυλίου
πολέμου.
ΕΘΝΙΚΗ  ΗΧΩ  ΑΥΓ 2018

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 8-9/9/2018


«Ἡ Ἐκκλησία μας φυλάσσει 
πνευματικὰ σύνορα καὶ Θερμοπύλας»
Μέσα στοὺς δυσχείμερους καιρούς μας, ποὺ ἡ Πατρίδα μας ταλαιπωρεῖται καὶ ταπεινώνεται ὄχι μόνο σὲ οἰκονομικὸ ἀλλὰ καὶ σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο, ἦλθε τό διήμερο τῆς Πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Σμύρνης τοῦ ἀπό Δράμας στὸν ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναὸ τῆς πόλης τῆς Δράμας, γιὰ νὰ μᾶς προσφέρει στιγμὲς ἀληθινῆς πνευματικῆς ἀναψυχῆς καὶ μοναδικὲς εὐκαιρίες θρησκευτικῆς καὶ ἐθνικῆς ἀνατάσεως.

Ἰδιαίτερο χαρακτηριστικὸ τῆς ἐφετινῆς πανηγύρεως ἀπετέλεσε τὸ γεγονὸς τῆς διοργανώσεως, τὸ πρωὶ καὶ τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 8 Σεπτεμβρίου 2018, τῶν πρώτων Ἀθλητικῶν Ἀγώνων ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία «Χρυσοστόμεια», ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας καὶ προσωπικῶς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Παύλου, μὲ συνδιοργανωτὲς τὴν ΔΕΚΠΟΤΑ Δράμας, τὴν ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θράκης καὶ τὰ Σωματεῖα Στίβου καὶ Ἄρσης Βαρῶν Ν. Δράμας.

Μὲ τοὺς ἀγῶνες αὐτούς, ποὺ εὐελπιστοῦμε νὰ ἐξελιχθοῦν σὲ θεσμὸ γιὰ τὴν πόλη μας, τιμήθηκε προσηκόντως καὶ σεμνοπρεπῶς καὶ δι’ αὺτοῦ τοῦ τρόπου ἡ ἱερὰ μνήμη τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου Σμύρνης τοῦ ἀπὸ Δράμας, ἐνῶ προβλήθηκε δεόντως ἡ ἀγάπη του πρὸς τοὺς νέους καὶ φυσικὰ τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ σταθερὰ ἐπεδείκνυε ὁ Ἅγιος γιὰ τὴν ἐνασχόληση τὴς νεολαίας μὲ ὑγιεῖς ἀθλητικὲς δραστηριότητες. 

Τὸ ἐνδιαφέρον αὐτὸ κορυφώθηκε μὲ τὴν γενναιόδωρη ἐκ μέρους του δωρεὰν προσφορὰ πρὸς τὸν Πανιώνιο Γυμναστικὸ Σύλλογο Σμύρνης (ΠΓΣΣ) μεγάλης ἔκτασης, ποὺ ἀνῆκε στὴν τοπικὴ Ἐκκλησία, καὶ τὴν ὁποία ἔναντι πολλῶν χρημάτων ἤθελαν νὰ ἀγοράσουν οι ἀγγλικοὶ σιδηρόδρομοι. Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος ὅμως ἀπέρριψε τὶς σχετικὲς προτάσεις καὶ χωρὶς δεύτερη σκέψη παραχώρησε τὴν ἔκταση αὐτὴ στὸν Πανιώνιο, προκειμένου ὁ Σύλλογος νὰ συνεχίσει ἀπρόσκοπτα τὶς πλούσιες ἀθλητικὲς δραστηριότητες καὶ διοργανώσεις του καὶ ἡ νεολαία τῆς Σμύρνης καὶ τῆς Ἰωνίας νὰ μὴν στερηθεῖ οὔτε στιγμὴ τὶς δυνατότητες ἄθλησης καὶ ἐκγύμνασης.

Οἱ πρῶτοι λοιπὸν ἐφετινοὶ ἀγῶνες στίβου παμπαίδων-παγκορασίδων, τὰ πρῶτα «Χρυσοστόμεια», ἔλαβαν χώρα μὲ μεγάλη ἐπιτυχία στὸ Δημοτικὸ Στάδιο τῆς Δράμας καὶ στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας, παρὰ καὶ κόντρα στὶς ὄχι καὶ τόσο εὐνοϊκὲς καιρικὲς συνθῆκες, καὶ μὲ ἀθρόα συμμετοχὴ πολλῶν παιδιῶν μας μὲ μεγάλη ἀγάπη γιὰ τὸν ἀθλητισμό.

Πέραν τούτου, οἱ πάνδημοι διήμεροι ἑορτασμοί συνεχίσθηκαν μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου 8 Σεπτεμβρίου μέ τὴν τέλεση τοῦ Με­γάλου Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ.κ. Παύλου, ἀλλά καί μέ τήν συμμετοχή πολλῶν κληρικῶν, ἐκπροσώπων τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καὶ φορέων καί πλήθους πιστῶν.

Τόν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος συνήγειρε τὸ εὐλαβὲς ἐκκλησίασμα μὲ τὸ χειμαρρῶδες ὕφος του, προβάλλοντας ταυτοχρόνως τὴν ἡρωικὴ μορφὴ τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου, ποὺ ἑδραῖος, σταθερὸς καὶ ἀμετακίνητος στὶς παρακαταθῆκες τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Γένους μας ὑπερασπίσθηκε μὲ σθένος ἀκατάβλητο καὶ θεῖο ζῆλο τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε μεγάλη μουσικοχορευτική ἐκδήλωση.

Προηγουμένως ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γεράσιμος Βλατίτσης, καλωσόρισε ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ὅλους τούς παρευρισκομένους, ἀναφερόμενος μέ συντομία στό πολύπλευρο ποιμαντικό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στήν συγκεκριμένη Ἐνορία.

Στήν συνέχεια, ἀπενεμήθησαν μετάλλια καὶ τιμητικὲς διακρίσεις στοὺς μικροὺς καὶ ἐλπιδοφόρους ἀθλητές μας, ποὺ μὲ πολλὴ ὄρεξη καὶ ἐνθουσιασμὸ συμμετεῖχαν στὰ πρῶτα «Χρυσοστόμεια».

Στήν μουσικοχορευτική ἐκδήλωση πού ἀκολούθησε, ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος τῆς πόλης μας «Ἐκπαιδευτήρια Ἑλληνικῆς Παράδοσης» μᾶς ταξίδεψε σέ γνώριμα, διαχρονικά καί ἀγαπημένα μονοπάτια τῆς μουσικῆς μας παράδοσης, ἀπὸ τὴν Μακεδονία καὶ τὴν Θράκη ἕως τὴν ἁγιοτόκο καὶ ἡρωοτόκο γῆ τῆς Ἰωνίας καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, σὲ μία συγκινητικὴ μουσικὴ διαδρομὴ ἀναβαπτίσεως στὰ νάματα τῶν παραδόσεων τῶν εὐλαβῶν καὶ γενναιοφρόνων προγόνων μας. 

Οἱ διήμεροι πανηγυρικοί ἑορτασμοί κορυφώθηκαν καί ὁλοκληρώθηκαν τήν Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου μέ τὴν πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καὶ τὸ Ἱερὸ Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Παύλου, ἀλλά καί μέ τήν συμμετοχή πολλῶν κληρικῶν, ἐκπροσώπων τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καὶ φορέων καί πλήθους πιστῶν.

Τόν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος τόνισε πὼς στοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ διέρχεται ἡ Πατρίδα μας, ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ Ἐκκλησία μας, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὴν ἐποχὴ τῆς αἱματοβαμμένης καὶ τιμημένης Ἀρχιερατείας τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, ἐξακολουθοῦν νὰ δίδουν διαρκῆ μαρτυρία τῆς ζείδωρης σταυροαναστάσιμης παρουσίας τους, φυλάσσουσαι «πνευματικὰ σύνορα καὶ Θερμοπύλας», μὴ φειδόμεναι κινδύνων, ἀγώνων καὶ θυσιῶν. «Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία», τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, «διὰ τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀκόμη καὶ σήμερα ὑποστασιάζει τὴν τρισχιλιετῆ παρουσία τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν ἱερὴ γῆ τῆς Ἰωνίας».

Ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῇ συνοδίᾳ τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Δράμας και τιμητικοῦ στρατιωτικοῦ ἀγήματος καί μέ τήν κατανυκτική συμμετοχή ὅλου τοῦ ἐκκλησιάσματος.

Τέλος, το ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας τελέσθηκαν προσηκόντως καί ἱεροπρεπῶς ὁ μεθέορτος Ἑσπερινός καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου.

Ἀρχιμ. Γεράσιμος Βλατίτσης