Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2018-19

.


ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2018-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Οικονομικά (Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού έτους 2018-2019)
ΣΧΕΤ : Φ.800/13/1621/Σ.110/03 Οκτ. 2019/ΕΑΑΣ/Γραμματεία

1. Γνωρίζεται κατόπιν του σχετικού, ότι απαιτείται η υποβολή ονομαστικών
καταστάσεων των αριστούχων μαθητών, τέκνων των μελών μας , που δικαιούνται βράβευσης, προκειμένου το ΓΕΣ, να προχωρήσει στη διάθεση των ανάλογων πιστώσεων.

2. Δικαιούχοι βράβευσης είναι οι αριστούχοι μαθητές της Β΄ και Γ΄ Τάξης
του Λυκείου, σχολικού έτους 2018 -19, που φοιτούν σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Σχολεία
Εσωτερικού, (Ελληνικής Επικράτειας) και ένας εκ των γονέων είναι απόστρατος Στρατιωτικός, του οποίου η αποστρατεία συντελέστηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και απόστρατος στρατιωτικός παλαιοτέρων ετών.

3. Ο αριθμός των δικαιούχων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Α/ΓΕΣ.

4. Ως Βάση βαθμολογίας για τη βράβευση, έχει καθιερωθεί ο
βαθμός
18,1.

5. Οι δικαιούχοι , των οποίων τα τέκνα δικαιούνται βράβευσης,
να υποβάλλουν
Α. Ατομική αναφορά-αίτηση
Β. Φ/Α απολυτήριο Λυκείου του μαθητή,
Γ. Φ/Α αστυνομικής Ταυτότητας μαθητή
Δ. Φ/Α ταυτότητας αποστράτουΓονέα
Ε. Φ/Α 1ης σελίδας Βιβλιαρίου Τράπεζας στο οποίο ο αριστούχος είναι δικαιούχος, “η συνδικαιούχος, με την αναγραφή του πλήρους IBAN
μέχρι τις 25 Οκτ 19, στα γραφεία της ΕΑΑΣ/ΔΡΑΜΑΣ τις ώρες λειτουργίας του Παραρτήματος.

Η ΑΙΤΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ