Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ


Αναλυτικά, περίπου 1.100.000 συνταξιούχοι υπολογίζεται πως πλήττονται από 1/1/2019 από τον επανυπολογισμό και την περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Προσωπική διαφορά είναι η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο καθαρό ποσό των σημερινών συντάξεων (είχαν απονεμηθεί ή είχε υποβληθεί γι αυτές αίτηση μέχρι 12/5/2016) και στο ποσό που θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό τους. Σύμφωνα με την διάταξη του πολυνομοσχεδίου, η διαφορά αυτή θα περικόπτεται τόσο, ώστε το σύνολο της σύνταξης να μην μειώνεται πάνω από 18%. Τέθηκε δηλαδή πλαφόν προστασίας στο 18%. Από όλους όσοι μπαίνουν στο φάσμα των περικοπών, περίπου 450.000 θα υποστούν και το μεγαλύτερο «μαχαίρι» στην προσωπική διαφορά, απορροφώντας όλη την μείωση του 18%. Μεταξύ αυτών είναι: •δημόσιοι υπάλληλοι με 30 και άνω έτη υπηρεσίας (ένστολοι, γιατροί κ.α.). •συνταξιούχοι από το πρώην ΤΕΒΕ •μητέρες ανηλίκων που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ, όπως και άλλοι συνταξιούχοι ΙΚΑ με αρκετά υψηλές αποδοχές και άνω των 30 ετών ασφάλιση •συνταξιούχοι νομικοί, μηχανικοί, γιατροί, φαρ- μακοποιοί, •διπλοσυνταξιούχοι (π.χ. γιατροί του ΕΣΥ). «Πέραν της συρρίκνωσης ή πλήρους περικοπής της προσωπικής διαφοράς, σε απομείωση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος θα οδηγήσει και η περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων (γάμου / τέκνων)», σημειώνει ο πρ. υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κουτρουμάνης. Όπως ο ίδιος εξηγεί, είναι πολύ πιθανόν να πληγούν πάνω από 900.000 συνταξιούχοι από την περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων. Περίπου οι 650.000 από αυτούς χάνουν ταυτόχρονα και από την προσωπική διαφορά, ενώ περί τους 250.000 χάνουν μόνο τα επιδόματα. Tα παραπάνω οδήγησαν τον Πρόεδρο του Σ.τ.Ε κ. Νικόλαο Σακελλαρίου στο κείμενο της παραίτησης του να περιλάβει και τις εξής δηλώσεις που αφορούσαν τους συνταξιούχους: «Τα χρόνια που ακολούθησαν, οι αντοχές όλων μας δοκιμάσθηκαν ακόμη περισσότερο από τα νε- ώτερα μνημόνια που επέβαλαν τη λήψη και νέων επώδυνων οικονομικών μέτρων, που συνοδεύθηκαν από τις συνεχείς μειώσεις μισθών και συντάξεων. Οι καταστάσεις αυτές, οδήγησαν το Δικαστήριο στην έκδοση σειράς αποφάσεων της Ολομελείας του σχετικά με την μη περαιτέρω μείωση των συντάξεων και την θεσμική θωράκιση των προσώπων, που είναι επιφορτισμένα με βασικές αποστολές του Κράτους, όπως η εθνική άμυνα, η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία και η δικαιοσύνη. Φρονούμε, ότι τα δικαστικά αυτά προηγούμενα και οι εγγυήσεις που ετέθησαν με αυτά, δέν μπορούν, χωρίς να παραβιάζεται το Σύνταγμα, να αγνοηθούν ούτε, πολύ περισσότερο, να παρακαμφθούν από το νομοθέτη, με το πρόσχημα της καταρτίσεως ενός νέου ασφαλιστικού συστήματος μέσω του επανυπολογισμού όλων, των μέχρι σήμερα, απονεμηθεισών συντάξεων - πράγμα που θέτει τους ήδη συνταξιούχους σε καθεστώς πλήρους 
α ν α σ φ α λ ε ί α ς , κατά παράβαση της αρχής της εμπιστοσύνης - και μέσω της εισαγωγής, σε συνάρτηση, πάντοτε, με τον επανυπολογισμό, ενός νέου τρόπου υπολογισμού των εφεξής απονεμομένων συντάξεων, μέτρα που οδηγούν, με μαθηματική ακρίβεια, σε περαιτέρω μείωση του ύψους των συντάξεων, το οποίο, όμως, έχει ήδη 
δ ι α μ ο ρ φ ω θ ε ί , μετά τις αλλεπάλληλες περικοπές τους, σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο. Σε αντίθετη περίπτωση, εκτιμούμε, ότι είναι πλέον ή ορατός ο κίνδυνος περαιτέρω μειώσεως του ύψους των απονεμομένων συντάξεων, με τελικό αποτέλεσμα την πλήρη εξαθλίωση όλων των συνταξιούχων» καταλήγει ο πρόεδρος του ΣτΕ. 
Ένα άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί τους συνταξιούχους είναι οι τιμές και η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα. Σύμφωνα με δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε σε τρία σκευάσματα φαρμάκων συμπεράναμε τα εξής: Σε ένα από τα σκευάσματα ενδεικτικά, η τιμή που κάλυπτε το Δημόσιο ήταν 23 ευρώ, ενώ το φάρμακο από το φαρμακείο το πήραμε 36 ευρώ. Πληρώσαμε λοιπόν το 25% για συμμετοχή στα 23 ευρώ δηλαδή, 5,75 ευρώ, και ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 36-23= 13 ΕΥΡΩ. Συνολικά δηλαδή 18,75 ευρώ για ένα φάρμακο που (κατά τον ΕΟΠΥΥ) κάνει 23 ευρώ. Όλοι γνωρίζουν αυτή την κοροϊδία αλλά “ποιούν την νήσσα” ή αλλιώς κάνουν την πάπια. Γενικά διαπιστώνουμε ότι οδηγούμαστε σε ανυπαρξία ασφάλισης και σε σημαντικά μικρότερες συντάξεις, από τις ήδη μειωμένες που λαμβάνουμε σήμερα. Η μοναδική λύση για το εθνικό δράμα που ζούμε είναι η ανάπτυξη και το μεγάλωμα της εθνικής πα- ραγωγής, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε κανένα φως στο τούνελ προς αυτή την κατεύθυνση.
ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΙΟΥΛ 2018

Πλατφόρμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΝΙΜΤΣ

Γίνεται γνωστό στα μέλη της ΕΑΑΣ ,ότι από 13 Ιουλίου 2018 εφαρμόζεται πιλοτικά και σε καθημερινή λειτουργία , η πλατφόρμα των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο ΝΙΜΤΣ .
Σταδιακά θα εμπλουτίζονται οι διάφορες ειδικότητες ,μέχρι πλήρους καλύψεως .
Παρατίθεται κατωτέρω η Δγή του ΝΙΜΤΣ , για τη διαδικασία εισαγωγής στην εφαρμογή των Ηλεκτρωνικών Ραντεβού.

ΠΡΟΣ: 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  M.T.Σ.

Πίνακα Αποδεκτών
Τμήμα : Γραμματεία


Τηλέφωνο : 210-7288277 -176
ΚΟΙΝ.:

Αριθμ.Φ.300 / 6452


Αριθ.Σχεδ.1677


Αθήνα  01 Αυγούστου 2018ΘΕΜΑ:
Διάφορα Θέματα (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ) – Ηλεκτρονικά Ραντεβού)
ΣΧΕΤ.:
α. Φ.008/97/925019/Σ.1293/29 Νοε 17/ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ/3ο

β. Πρακτικό Δ.Σ ΝΙΜΤΣ 1279/15/19.12.2017

γ. Φ.008/1/00487/Σ.161/23 Ιαν 18/ΝΙΜΤΣ/Τμ.Πληρ/κής

 1. Σας ενημερώνουμε ότι, από 13 Ιουλίου 2018,τέθηκε σε καθημερινή λειτουργία η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Ραντεβού του ΝΙΜΤΣ, σε εκτέλεση των (β) και (γ) σχετικών.
 2. Η πρόσβαση στην εφαρμογή  πραγματοποιείται από τέσσερα  διαφορετικά σημεία του κύριου  ιστοχώρου του  Νοσοκομείου, www.nimts.grκαι
σύμφωνα με τις διαδικασίες του παραρτήματος «Α».
 1. Οι ενέργειες που απαιτούνται για τον προγραμματισμό και κλείσιμο των Ηλεκτρονικών Ραντεβού περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα «Β». Οδηγίες για το Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας (ΗΚΕΛΥ), δίνονται  στο παράρτημα «Γ». 
 1.  Hπλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Ραντεβού, στην οποία έχουν ενσωματωθεί τα πλάνα των εξωτερικών ιατρείων που παρελήφθησαν μέχρι και σήμερα, θα εμπλουτίζεται συνεχώς μέχρι την πλήρη κάλυψη.
 2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
                                                          Ταξχος (ΥΙ) Γεώργιος Γιαννακός
                   Δντής - Συντονιστής
            Ακριβές  αντίγραφο
Η Προϊσταμένη  της Γραμματείας
Πίππα  Γεωργία
Μ.Υ. ΝΙΜΤΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Εισαγωγή στην Εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Ραντεβού ΝΙΜΤΣ.
«Β» Κλείνοντας το Ραντεβού σας   
«Γ» Οδηγίες-Πληροφορίες για το ΗΚΕΛΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για ενέργεια
Ε.Α.Α.Σ
Ε.Α.Α.Α
ΠΑΣΑΕΔ
Γίνεται γνωστό στα μέλη της ΕΑΑΣ ,ότι από 13 Ιουλίου 2018 εφαρμόζεται πιλοτικά και σε καθημερινή λειτουργία , η πλατφόρμα των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο ΝΙΜΤΣ .
Σταδιακά θα εμπλουτίζονται οι διάφορες ειδικότητες ,μέχρι πλήρους καλύψεως .
Παρατίθεται κατωτέρω η Δγή του ΝΙΜΤΣ , για τη διαδικασία εισαγωγής στην εφαρμογή των Ηλεκτρωνικών Ραντεβού.

ΠΡΟΣ: 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  M.T.Σ.

Πίνακα Αποδεκτών
Τμήμα : Γραμματεία


Τηλέφωνο : 210-7288277 -176
ΚΟΙΝ.:

Αριθμ.Φ.300 / 6452


Αριθ.Σχεδ.1677


Αθήνα  01 Αυγούστου 2018ΘΕΜΑ:
Διάφορα Θέματα (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ) – Ηλεκτρονικά Ραντεβού)
ΣΧΕΤ.:
α. Φ.008/97/925019/Σ.1293/29 Νοε 17/ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ/3ο

β. Πρακτικό Δ.Σ ΝΙΜΤΣ 1279/15/19.12.2017

γ. Φ.008/1/00487/Σ.161/23 Ιαν 18/ΝΙΜΤΣ/Τμ.Πληρ/κής
 1. Σας ενημερώνουμε ότι, από 13 Ιουλίου 2018,τέθηκε σε καθημερινή λειτουργία η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Ραντεβού του ΝΙΜΤΣ, σε εκτέλεση των (β) και (γ) σχετικών.
 2. Η πρόσβαση στην εφαρμογή  πραγματοποιείται από τέσσερα  διαφορετικά σημεία του κύριου  ιστοχώρου του  Νοσοκομείου, www.nimts.grκαι σύμφωνα με τις διαδικασίες του παραρτήματος «Α».
 3. Οι ενέργειες που απαιτούνται για τον προγραμματισμό και κλείσιμο των Ηλεκτρονικών Ραντεβού περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα «Β».Οδηγίες για το Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας (ΗΚΕΛΥ), δίνονται  στο παράρτημα «Γ». 
 1.  Hπλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Ραντεβού, στην οποία έχουν ενσωματωθεί τα πλάνα των εξωτερικών ιατρείων που παρελήφθησαν μέχρι και σήμερα, θα εμπλουτίζεται συνεχώς μέχρι την πλήρη κάλυψη.
 2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

                                                          Ταξχος (ΥΙ) Γεώργιος Γιαννακός
                   Δντής - Συντονιστής
            Ακριβές  αντίγραφο
Η Προϊσταμένη  της Γραμματείας
Πίππα  Γεωργία
Μ.Υ. ΝΙΜΤΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Εισαγωγή στην Εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Ραντεβού ΝΙΜΤΣ.
«Β» Κλείνοντας το Ραντεβού σας   
«Γ» Οδηγίες-Πληροφορίες για το ΗΚΕΛΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για ενέργεια
Ε.Α.Α.Σ
Ε.Α.Α.Α
ΠΑΣΑΕΔ
ΠΟΑΣΑ
ΜΤΣ
Εθνική Ηχώ
Αποδέκτες για πληροφορία
ΝΙΜΤΣ/Γραμματεία
ΝΙΜΤΣ/Τμήμα Πληροφορικής
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  Μ.Τ.Σ.

Τμήμα : Γραμματεία

Αθήνα  01 Αυγούστου 2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ


Φ.300/6452/Σχ.1677/01.08.18/Γραμματείας


ΝΙΜΤΣΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΝΙΜΤΣ

Βήμα 1ο


1


Βήμα 2ο

2

Εισάγετε τα διαπιστευτήριά σας (usernameκαι password). Τα στοιχεία αυτά
είναι μοναδικά για τον καθένα και αντιστοιχούν στο προσωπικό «προφίλ ασθενούς» (Σημείο 1).
 1. Τα διαπιστευτήρια εκδίδονται ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ και ισχύουν για κάθε 
Νοσοκομείο του «Φιλίππου». Σε περίπτωση που έχετε διαπιστευτήρια κάντε «κλικ» στο «Αποκτήστε εδώ» (Σημείο 2). 

3
 1. Ακολουθήστε τα βήματα για να μπορέσετε να αποκτήσετε τα διαπιστευτήριά 
σας για τη δημιουργία του προφίλ σας δίνοντας,  ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και Επώνυμο.

Βήμα 3ο
4
 1. Είσοδος στη ηλεκτρονική εφαρμογή για το κλείσιμο ραντεβού στο ΝΙΜΤΣ.
 2. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο «Κλείστε Ραντεβού».

Βήμα 4ο
5

 1. Μέσα από την Ατομική Καρτέλα ο κάθε Λήπτης Υγείας (ΛΥ) μπορεί να δει και να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία.
Βήμα5ο
6
Βήμα 6ο


7

 1. Στην καρτέλα αυτή παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για το χρήστη.
 2. Επιλέγοντας το «Εγχειρίδιο Χρήσης» ο νέος χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
κατεβάσει πλήρες εγχειρίδιο της εφαρμογής ώστε να την κατανοήσει πλήρως σε όλε τις δυνατότητές της. 

Βήμα 7ο

8
                                                          Σχης(ΥΙ)Κωνσταντίνος Βίλλιας 
                                                          Υποδιευθυντής 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  Μ.Τ.Σ.

Τμήμα : Γραμματεία

Αθήνα  01 Αυγούστου 2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ


Φ.300/6452/Σχ.1677/01.08.18/Γραμματείας


ΝΙΜΤΣ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ

Βήμα 1ο
9
 1. Επιλέξτε Τύπο Ιατρείου, Εξέταση (π.χ Τακτική Εξέταση) και Αιτιολόγηση Ραντεβού (π.χ Προς Εξέταση).Κάντε «Κλικ» στα Διαθέσιμα Ιατρεία το Ιατρείο σας (Σημείο 1).
 1. Στο παράθυρο «Σχόλια» καθώς και «Προετοιμασία Εξέτασης» ο ασθενής μπορεί να βρει χρήσιμες οδηγίες, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί από το Νοσοκομείο. Στην «Προετοιμασία Εξέτασης» η εκάστοτε Κλινική μπορεί να αναφέρει (εγγράφως στο Τμήμα Πληρ/κής ώστε να μπορέσει να το αναρτήσει όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας ασθενής πριν προβεί σε κάποια εξέταση, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο αναμονής και βελτιστοποιώντας έτσι τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Κάντε «Κλικ» στο πλήκτρο «Συνέχεια» (Βελάκι 2). 
Βήμα 2ο


10
 1. Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα και ώρα για το ραντεβού σας.

Βήμα 3ο

11
 1. Εμφανίζεται η τελική καρτέλα με όλες τις πληροφορίες σχετικά με το ραντεβού σας. Επιλέγοντας «Καταχώρηση Ραντεβού» το ραντεβού σας έχει ολοκληρωθεί.
                                                          Σχης(ΥΙ)Κωνσταντίνος Βίλλιας 
                                                          Υποδιευθυντής 
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  Μ.Τ.Σ.

Τμήμα : Γραμματεία

Αθήνα 01 Αυγούστου 2018


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ

Φ.300/6452/Σχ.1677/01.08.18/Γραμματείας

ΝΙΜΤΣ 

   

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΚΕΛΥ

 1. Το ΗΚΕΛΥ είναι ξεχωριστό για κάθε Νοσοκομείο που υπάγεται στο σύστημα «Φίλιππος». 
 1. Το ηλεκτρονικό προφίλ του εκάστοτε χρήστη δημιουργείται ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ (την αρχική), και έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε ΗΚΕΛΥ από τη στιγμή της δημιουργίας του και μετά.
 1. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ασθενής ή να θέλει να προγραμματίσει ραντεβού για να φτιάξει το Ιατρικό Προφίλ του. Αντιθέτως κρίνεται απαραίτητο να δημιουργήσει ο καθένας μας Ψηφιακό Ιατρικό Προφίλ τόσο για τον ίδιο όσο και για τα προστατευόμενα μέλη αλλά και τους οικείους του.
 1. Το Ψηφιακό Ιατρικό Προφίλ θα ακολουθεί πλέον τον εκάστοτε Λήπτη Υγείας (ΛΥ), σε όλα τα Νοσοκομεία του «Φιλίππου» αρχικά (ασχέτως κλάδου ΕΔ - ΣΑ που ανήκει ή άνηκε κάποιος).
     5.Η εφαρμογή  είναι realtimeπράγμα που σημαίνει ότι το ραντεβού από τη
στιγμή που θα κλειστεί αυτομάτως διαγράφεται από τα διαθέσιμα ραντεβού.
 1. Εξοικονομείται χρόνος αλλά και κόπος αν αναλογιστούμε ότι ένας ΛΥ  μέχρι τώρα έπρεπε να περιμένει στην τηλεφωνική αναμονή ή στην ουρά για να προγραμματίσει ένα ραντεβού στο ΝΙΜΤΣ. 
 1. Το ΗΚΕΛΥ προάγει το έργο, τη μέριμνα        και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Νοσοκομείου προς τους ΛΥ.                                                             Σχης(ΥΙ)Κωνσταντίνος Βίλλιας 
                                                          Υποδιευθυντής 

ΠΟΑΣΑ
ΜΤΣ
Εθνική Ηχώ
Αποδέκτες για πληροφορία
ΝΙΜΤΣ/Γραμματεία
ΝΙΜΤΣ/Τμήμα ΠληροφορικήςΤρίτη 21 Αυγούστου 2018

Απόστρατοι: Φέρνουν συμψηφισμό αναδρομικών με επανυπολογισμό συντάξεων. Τι κερδίζουν αν διακοπεί η ΕΑΣ (ΠΙΝΑΚΕΣ)


Από 2.460 ευρώ ξεκινούν τα αναδρομικά για 125.000 απόστρατους

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 18% ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

Αναδρομικά και... αυξήσεις περιμένουν 125.000 απόστρατοι, με ορόσημο τον Δεκέμβριο του 2018, από δυο αποφάσεις ανωτάτων δικα­στηρίων, την ώρα που είναι πιθανό μέρος αυτών των οφειλομένων να συμψηφιστεί με τις νομοθετημένες και προγραμματισμένες μειώσεις ως 18% που μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς θα τις αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.

Οι απόστρατοι δικαιούνται επιστροφές από 2.460 ευρώ ως και 11.820 ευρώ με απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ), η οποία μάλιστα επιβάλλεται στην κυβέρνηση να την εφαρμόσει με καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο του 2018.

Επιπλέον, εκκρεμεί η ακύρωση της ΕΑΣ  (Δείτε ΕΔΩ) που βγήκε αντισυνταγματική ύστερα από προσφυγές αποστράτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η απόφαση του ΣτΕ λέει ότι οι συντάξεις πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα του Αυγούστου του 2012 και να επιστραφούν από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν οι περικοπές που έγιναν με το νόμο 4093/2012 τόσο στους εν ενεργεία όσο και στους συνταξιούχους στρα­τιωτικούς.

Το 50% από αυτές τις μειώσεις επιστράφηκε με το νόμο 4307/2014 επί κυβέρνησης Ν.Δ.

Όμως, το υπόλοιπο 50% των πε­ρικοπών δεν έχει δοθεί και στην τελευταία του συνεδρίαση το ανώ­τατο δικαστήριο έδωσε διορία στο υπουργείο Οικονομικών ως το τέ­λος του 2018 να βρει τρόπο και να επιστρέφει το υπόλοιπο 50% των περικοπών που εισήγαγε ο νόμος 4093/2012 με τις αναπρο­σαρμογές στα μισθολόγια των ενστόλων.

Οι επιστροφές θα πρέπει να κα­λύπτουν συνολικά 60 μήνες (Δεκέμβριος 2012-Δεκέμβριος 2017) και τα ποσά που δικαιούνται οι απόστρατοι κατά μήνα κυμαίνονται από 41 ως 197 ευρώ προ φόρου.

Τα αναδρομικά 5ετίας δηλαδή ξεκινούν από 2.460 ευρώ για χαμη­λόβαθμους απόστρατους αξιωματι­κούς και φτάνουν τα 11.820 ευρώ για τους υψηλόβαθμους.

Στον πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλι­ση και Συντάξεις» και βασίζεται στα στοιχεία των αποδοχών μετά την αποκατάσταση του 50% των περι­κοπών, φαίνεται ότι:

 Απόστρατος με βαθμό Α/ΓΕΕΘΑ (και αντιστοίχων σε Ναυτικό και Αε­ροπορία) δικαιούται καθαρή αύξηση 197 ευρώ και αναδρομικά 11.820 ευρώ.
 Απόστρατος με βαθμό ΓΕΣ (και αντιστοίχων σε Ναυτικό και Αερο­πορία) δικαιούται καθαρή αύξηση σύνταξης κατά 112 ευρώ και ανα­δρομικά 6.720 ευρώ.
 Απόστρατος με βαθμό Αντιστρά­τηγου (και αντιστοίχων σε Ναυτικό και Αεροπορία) έχει λαμβάνειν καθα­ρή αύξηση 77 ευρώ και αναδρομικά 4.620 ευρώ.
 Απόστρατος με βαθμό Υποστρά­τηγου (και αντιστοίχων σε Ναυτικό και Αεροπορία) δικαιούται καθαρή αύξηση 72 ευρώ και αναδρομικά 4.320 ευρώ.
 Απόστρατος με βαθμό Ταξίαρχου (και αντιστοίχων σε Ναυτικό και Αε­ροπορία) δικαιούται αύξηση 71 ευρώ και αναδρομικά 4.260 ευρώ.
 Απόστρατος με βαθμό Συνταγμα­τάρχη (και αντιστοίχων σε Ναυτικό και Αεροπορία) δικαιούται αύξηση 54 ευρώ και αναδρομικά 3.240 ευρώ.
 Απόστρατος με βαθμό Ταγματάρ­χη (και αντιστοίχων σε Ναυτικό και Αεροπορία), αύξηση 43 ευρώ και αναδρομικά 2.580 ευρώ.

ΦΕΡΝΟΥΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


Το κόστος από την επιστροφή του υπο­λοίπου 50% των περικοπών ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ. Από την κυβέρνηση εξε­τάζεται να συμψηφιστούν οι αυξήσεις ή και μέρος των αναδρομικών με τις μειώ­σεις του 2019, δηλαδή με τις περικοπές ως 18% που φέρνει ο επανυπολογισμός συντάξεων με το νόμο Κατρούγκαλου. Για παράδειγμα, στρατιωτικός που θα πρέπει να λάβει αναδρομικά 4.630 ευρώ εξετάζε­ται να πάρει το ποσό αυτό με συμψηφισμό της μείωσης που θα έχει τον Δεκέμβριο του 2018, ώστε για όσο διάστημα έχει λαμβάνειν αναδρομικά να έχει και αναλόγως μικρότερη ή και καθόλου μείωση σύνταξης.

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΚΑΙ Η ΕΑΣ


Αν καταργηθεί η ΕΑΣ, θα ισχύσει για όλους τους συνταξιούχους που έχουν αρχική μικτή κύρια σύ­νταξη ή άθροισμα κύριων συντάξεων άνω των 1.400 €. Για τους απόστρατους που έχουν και τελεσίδικη απόφαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο τυχόν διακοπή της ΕΑΣ θα επιφέρει:

 Καθαρή αύξηση σύνταξης 40 ευρώ το μήνα σε όσους λαμβάνουν κύρια σύνταξη 1.450 €.
 Καθαρή αύξηση μηνιαίας σύνταξης κατά 97 € το μήνα σε όσους λαμβάνουν αρχική μικτή κύρια σύνταξη 1.730 €.
 Καθαρή αύξηση μηνιαίας σύνταξης κατά 199 € το μήνα σε όσους λαμβάνουν αρχική μικτή κύ­ρια σύνταξη 2.360 €.
 Καθαρή αύξηση μηνιαίας σύνταξης κατά 256 € το μήνα σε όσους λαμβάνουν αρχική μικτή κύ­ρια σύνταξη 2.720 €.
 Καθαρή αύξηση μηνιαίας σύνταξης κατά 420 € το μήνα σε όσους είχαν αρχική μικτή κύρια σύνταξη 3.440 €.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ-kkatikos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-14/08/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ο Πόλεμος Τελειώνει στην Συρία. Πως Διαμορφώνονται οι Εξελίξεις και οι Σχεδιασμοί.
Γράφει ο Αντγος εα Ιωάννης Μπαλτζώης *
Οι εξελίξεις στη Συρία είναι ραγδαίες, αποσαφηνίζουν το τοπίο και αποκαλύπτουν τους σχεδιασμούς και τις επί μέρους συμφωνίες των δυνάμεων με ισχυρή προβολή ισχύος που κατοχυρώνουν τα συμφέροντά τους στην περιοχή. Συμφέροντα που διασφαλίζονται είτε αμέσως και δη φανερά, είτε εμμέσως δια αντιπροσώπων και δια μυστικών συμφωνιών, που θα αποκαλυφθούν στην τελική λύση για ολόκληρη την περιοχή.
Και αναφερόμαστε πρώτα από όλα στις ΗΠΑ και στην Ρωσία, ως τις δύο μεγάλες δυνάμεις με μεγάλη προβολή ισχύος και κατόπιν σε περιφερειακές δυνάμεις, όπως το Ιράν, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και ακόμη μικρότερες, σύμμαχοι αυτών, όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, οι Κούρδοι της Συρίας, οι Δρούζοι της Συρίας, θρησκευτικές ομάδες όπως Σουνίτες, Σιΐτες, Αλαβίτες κλπ.
Για πρώτη φορά από το 2014, η κυβέρνηση της Συρίας διακήρυξε πρόσφατα την απελευθέρωση και κατοχή ολόκληρης των νότιων και νοτιοδυτικών επαρχιών της Συρίας (Νταράα και Κουνέιτρα). Ιδιαίτερα στα σύνορα με το Ισραήλ, στα καταληφθέντα από το Ισραήλ, στον πόλεμο του 1967, στα συριακά υψώματα του Γκολάν. Έτσι, σύμφωνα με στρατιωτική ανακοίνωση της 30ης Iουλίου 2018 από το κυβερνείο της περιοχής Νταράα, η 4η Τεθωρακισμένη Μεραρχία του Συριακού Αραβικού Στρατού κατέλαβε όλα τα σημεία που μπορούσε να διέλθει το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), μετά από σκληρές μάχες με την εξτρεμιστική ισλαμική οργάνωση Jaysh Khaled bin Walid, θυγατρική του ΙΚ.
 

Συρία: Ποιός ελέγχει τι. Ακόμη, στο μέτωπο της πόλης Σιαζάραχ (Shajarah) οι ελίτ δυνάμεις με την επωνυμία Tigers του Συριακού Αραβικού Στρατού εκκαθάρισαν σχεδόν ολόκληρη την περιοχή, εκτός ενός θύλακα 50 τετρ. χλμ, όπου ακόμη κατέχεται από τζιχαντιστές. Όταν λοιπόν εκκαθαριστεί και αυτός ο θύλακας όλη η περιοχή της Νότιας Συρίας από το λεκανοπέδιο του Γιαρμούκ, νότια της Δαμασκού μέχρι ολόκληρη την περιοχή της Νταράα μέχρι τα σύνορα με το Ισραήλ, θα έχει απελευθερωθεί από κάθε μορφής τζιχαντικής οργάνωσης για πρώτη φορά από το 2011 όταν άρχισε ο «εμφύλιος» πόλεμος στην Συρία.
 
 


Εκκαθάριση περιοχών Νταράα και Κουνέιτρα, απέναντι από το Γκολάν. (Πηγή: https://www.almasdarnews.com/)

Οι εξελίξεις αυτές αποδεικνύουν την εμφατική νίκη του προέδρου της Συρίας Άσαντ, που με την βοήθεια των συμμάχων του, Ρωσίας, Ιράν και Χεζμπολάχ, έχει ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής δυτικά του Ευφράτη ποταμού. Ωστόσο, τρείς περιοχές είναι εκτός ελέγχου στον βορρά όπου οι Τούρκοι εισέβαλαν και κατέλαβαν και ελέγχουν τουλάχιστον δύο περιοχές της Συρίας έχοντας την έγκριση της Ρωσίας και την ανοχή των ΗΠΑ. Μέχρι τώρα οι η τουρκική παρουσία στην περιοχή επιτυγχάνεται ως εξής:

 1. Ουσιαστικός έλεγχος της επαρχίας του Ιντλίμπ, όπου συγκεντρώνονται τα απομεινάρια των τζιχαντιστών όλων των εξτρεμιστικών ισλαμιστικών οργανώσεων με την στήριξη και επίβλεψη της Τουρκίας, εφαρμόζοντας την απόφαση της Συνόδου της Αστάνα (Σεπτέμβριος 2017), μεταξύ Ρωσίας, Ιράν και Τουρκίας, με σκοπό τον έλεγχο και περιστολή της έντασης στην περιοχή, εγκαθιστώντας εντός του συριακού εδάφους 12 σημεία επιτήρησης.
 2. Με την επιχείρηση «Ασπίδα του Ευφράτη» (Αύγουστος 2016-Μάρτιος 2017) έθεσε υπό έλεγχο την ευρύτερη περιοχή της πόλης Γιαραμπλούς, καταλαμβάνοντας 243 κατοικημένους τόπους, μια περιοχή 2.015 τ.χλμ.
 3. Με την επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας» (Ιανουάριος 2018 έως Μάρτιος 2018) κατέλαβε εξολοκλήρου το κουρδικό καντόνι του Αφρίν, εκδιώκοντας τους Κούρδους της περιοχής αυτής.
Φυσικά όλες οι στρατιωτικές επιτυχημένες επιχειρήσεις των Τούρκων έγιναν με την έγκριση και ανοχή των Αμερικανών και Ρώσων για διαφορετικούς λόγους και αιτίες, που δεν θα αναφερθούν στο παρόν.

Το Ισραήλ ανησυχεί

Βέβαια το Ισραήλ, που ανησυχεί με τις εξελίξεις, είχε μεριμνήσει να συμμαχήσει και να θέσει υπό την στήριξή του τις τζιχαντιστικές οργανώσεις που δρούσαν στην περιοχή Κουνέιτρα και Νταράα. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να δημιουργηθούν ζώνες ασφαλείας 50 χλμ. από τα βορειοανατολικά σύνορά του με την Συρία στα υψώματα του Γκολάν, με τον φόβο ότι στις περιοχές αυτές θα εγκαθίσταντο στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν και της Χεζμπολάχ. Ο σχεδιασμός αυτός του Ισραήλ, αν και αρχικά υλοποιήθηκε, τελικά οι εξελίξεις διαφοροποίησαν τους σχεδιασμούς του.
Έτσι η κατάληψη των περιοχών στα σύνορά του από τις συριακές δυνάμεις ανησύχησαν το Ισραήλ, πλην όμως δεν απέτρεψαν τις εν λόγω επιχειρήσεις. Προφανώς διότι πείστηκαν από τις διαβεβαιώσεις του προέδρου Πούτιν στον πρωθυπουργό Νετανιάχου, ότι η Ρωσία εγγυάται και δεν θα επιτρέψει να συμβεί αυτό που φοβούνται. Δηλαδή να εγκατασταθούν στην (βόρεια) αυλή του Ισραήλ στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν.
 

Η σχεδιαζόμενη Ζώνη  Ασφαλείας του Ισραήλ, Ανατολικά του Γκολάν, που πλέον δεν υφίσταται. (Πηγή: https://theintercept.com) Ο ισραηλινός Τύπος επικρίνει την αδράνεια της κυβέρνησής του, καθόσον όπως ισχυρίζεται, οι παραπάνω επιτυχίες επετεύχθησαν όχι από τις συριακές δυνάμεις, αλλά από ιρανικές δυνάμεις και δυνάμεις της Χεζμπολάχ, που ονομάσθηκαν για ευνόητους λόγους «Τοπικές Συριακές Δυνάμεις» και ήταν υπό την διοίκηση των Ιρανών. Άρα ο κίνδυνος του Ιράν είναι υπαρκτός και άμεσος για την ισραηλινή ασφάλεια.

Το τέλος του πολέμου και η Τουρκία

Ο πόλεμος στη Συρία φθάνει στο τέλος του. Σήμερα το Ισλαμικό Κράτος έχει απωλέσει το 95% των εδαφών που κατείχε στην Συρία και στο Ιράκ, όταν άρχισε τις επιχειρήσεις του πριν 4 χρόνια, τον Μάιο του 2014. Πλέον, ευρίσκεται σε απομονωμένες περιοχές-νησίδες, οι οποίες σιγά σιγά εξαλείφονται. Όταν άρχισε η εξέγερση της λεγόμενης τότε συριακής αντιπολίτευσης κατά του Άσαντ και μάλιστα από την περιοχή της Ντεράα τον Μάρτιο του 2011, οι εκτιμήσεις των Δυτικών, Ισραηλινών και άλλων ειδικών ήταν ότι ο Άσαντ θα ανατραπεί μέσα σε λίγες εβδομάδες ή μήνες.
Η διάψευση της εκτίμησης αυτής ήταν εκκωφαντική και αποτέλεσε δε μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις μεταπολεμικά. Έτσι, μετά από επτάμισι χρόνια διάρκειας ο υποκινούμενος από εξωτερικές δυνάμεις πόλεμος, που δεν ήταν εμφύλιος αφού συμμετείχαν πολλές χώρες και μαχητές-τζιχαντιστές από δεκάδες άλλες χώρες, φαίνεται να φθάνει στο τέλος του. Ένας πόλεμος που, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, αφήνει πίσω του περί τους 500.000 νεκρούς, 5,4 εκατ. πρόσφυγες και 6,3 εκατ. μετεγκατεστημένους Σύριους στο εσωτερικό της χώρας.
Η Άγκυρα ισχυρίζεται και εκβιάζει, ότι στην Τουρκία έχουν καταφύγει 3.500.000 Σύριοι πρόσφυγες εν δυνάμει υποψήφιοι να περάσουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όπως έγινε και το 2015, αποτελώντας μια βόμβα στα θεμέλια της ΕΕ. Όπως προαναφέραμε οι Τούρκοι κατέχουν δύο περιοχές (όχι πολύ μεγάλες) στη βόρειοδυτική Συρία, το καντόνι του Αφρίν και την περιοχή της Γιαραμπλούς.
Τις κατέχουν με το πρόσχημα και τις συμφωνίες Αστάνα και Σότσι (Ρωσία, Τουρκία, Ιράν) για δημιουργία Ασφαλών Περιοχών (Guvenli Bolgesi), στην βόρεια Συρία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τζιχαντιστές, στο αγώνα που κάνει(!!) εναντίον τους. Την ίδια στιγμή όμως, είναι γνωστή στους πάντες η μεγάλη βοήθεια και στήριξη που παρείχε στους τζιχαντιστές από την αρχή του πολέμου μέχρι και τώρα στην επαρχία Ιντλίμπ.
Στην ουσία, την Τουρκία ενδιαφέρει μόνο η ακύρωση δημιουργίας κουρδικού κράτους στη βόρεια Συρία, καθόσον η δημιουργία του θα αποτελέσει την θρυαλλίδα για τις καταιγιστικές εξελίξεις σε ολόκληρη την περιοχή (Τουρκία, Συρία, Ιράκ και Ιράν). Είναι γεγονός ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν περίπου 35 εκατομμύρια Κούρδοι, εκ των οποίων πάνω από 15 εκατομμύρια ευρίσκονται στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας

Σε ότι αφορά τη Συρία, ένα δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής συριακής εφημερίδας Εl Watan μας «αποκαλύπτει» το μέλλον της πολύπαθης αυτής χώρας. Φαίνεται ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ «έχουν καταλήξει» σε μια συμφωνία για τη Συρία. Στην ουσία την έχουν μοιράσει στα δύο. Ως γνωστόν κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους, Ρωσία και ΗΠΑ είχαν διαχωρίσει την Συρία σε δύο τομείς. Ανατολικά του Ευφράτη οι ΗΠΑ με τους συμμάχους τους τις SDF (Syrian Democratic Forces), δηλαδή Κούρδοι της Συρίας και μετριοπαθείς Άραβες. Δυτικά του Ευφράτη, ο Συριακός Αραβικός Στρατός (Άσαντ) με τους συμμάχους του, Ρωσία, Ιράν και Χεζμπολάχ.

 

Ο Ευφράτης ποταμός, στο κέντρο του χάρτη χωρίζει την Συρία στις δύο σφαίρες επιρροής. Ανατολικά οι ΗΠΑ και Δυτικά η Ρωσία. Έτσι, με βάση το δημοσίευμα της Εl Watan, κατά τις πρόσφατες συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας συζητήθηκε το θέμα της μετατροπής των δυνάμεων του PKK/PYD (Κούρδοι της Συρίας) σε έμμισθο στρατό που θα υπάγεται στον εθνικό στρατό της Συρίας. Η εφημερίδα El Watan, που αποτελεί ημιεπίσημο όργανο του κόμματος Μπάαθ και της κυβέρνησης Άσαντ, επιβεβαίωσε ότι κορυφαία στελέχη του PKK/PYD (Οργάνωση Κούρδων της Συρίας) βρίσκονται στη Δαμασκό, για επαφές με την κυβέρνηση και επετεύχθη συμφωνία των δύο μερών.
Οι στρατιωτικές δυνάμεις του PKK/PYD, δηλαδή ο YPG (Δυνάμεις Προστασίας του Λαού), που δραστηριοποιούνται ανατολικά του Ευφράτη, προετοιμάζονται για να ενταχθούν ως ξεχωριστή δύναμη στον εθνικό στρατό της Συρίας. Σύμφωνα με το πλαίσιο των συζητήσεων, στην περιοχή που ελέγχουν οι Κούρδοι θα επαναλειτουργήσουν τα στρατολογικά γραφεία, θα αναρτηθούν οι σημαίες της Συρίας, θα τοποθετούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι από την κυβέρνηση της Δαμασκού, ενώ θα αναγνωριστούν ειδικά πολιτικά και στρατιωτικά δικαιώματα στους Κούρδους του PKK/PYD.
Ο μισθός των στελεχών του PKK/PYD θα πληρώνεται από τη Δαμασκό. Όσον αφορά τους μαχητές που πολέμησαν τα προηγούμενα χρόνια στις τάξεις του YPG, η περίοδος αυτή θα θεωρηθεί θητεία στον συριακό στρατό. Στις περιοχές που ελέγχονται από το PYD η εκπαίδευση θα επανασχεδιαστεί και θα γίνεται στα κουρδικά και τα αραβικά. Επίσης, έχει συμφωνηθεί ο υπουργός Πετρελαίου της Συρίας να είναι Κούρδος, όπως και η συνέχιση της παραμονής των στρατευμάτων των ΗΠΑ στην περιοχή, ανατολικά του Ευφράτη.
Δηλαδή, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της εφημερίδος και όπως φαίνεται από τις τελευταίες εξελίξεις, προς το παρόν δεν δημιουργείται ανεξάρτητο κουρδικό κράτος στην βόρεια Συρία, αλλά οι Κούρδοι της Συρίας λαμβάνουν μεγάλη αυτονομία σε μια ομόσπονδη Συρία και συμμετέχουν στην μελλοντική κυβέρνηση.

Ξεκρεμάστε Οτσαλάν, κρεμάστε Άσαντ

Στις πετρελαιοφόρες περιοχές που ελέγχονται από το PYD, δικαίωμα άντλησης και εκμετάλλευσης θα έχουν εταιρείες δυτικών συμφερόντων (ΗΠΑ και σύμμαχοί τους). Η Ρωσία, πέραν της νομιμοποίησης-μονιμοποίησης της στρατιωτικής της παρουσίας στις περιοχές Χομς, Ντερ Ελ Ζορ, Λατάκειας και Ταρτούς, θα αποκτήσει ενισχυμένα δικαιώματα άντλησης και εκμετάλλευσης στις περιοχές που υπάρχουν αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, δυτικά του Ευφράτη.
Βασικά το σχέδιο επανένωσης της Συρίας, προβλέπει την παραμονή των στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ ανατολικά του Ευφράτη, αλλά και στην περιοχή Ριμελάν και τούτο για να σταματήσουν τα σχέδια της Τουρκίας για την Ιεράπολη/Μένμπετζ και την περιοχή Γκίρε Σπι / Τελ Αμπιάντ. Ήδη στην Ιεράπολη, την Γκίρε Σπι / Τελ Αμπιάντ και τη Ράκα/αρχαία Καλλινίκη,  οι Κούρδοι ήδη έχουν αρχίσει να κατεβάζουν τα πορτρέτα του Οτζαλάν και τις σημαίες του PKK και σύντομα θα αναρτηθούν οι σημαίες της Συρίας και τα πορτρέτα του Άσαντ.
Φυσικά, σημαντικό ρόλο στη νέα Συρία θα έχει στις περιοχές δυτικά του Ευφράτη και το Ιράν. Η Τεχεράνη αποδείχτηκε σταθερός σύμμαχος της Συρίας από την αρχή του πολέμου, καθώς τα πρώτα τέσσερα χρόνια έσωσε στην κυριολεξία τον Άσαντ. Απέτρεψε δε τον διαμελισμό της χώρας από τους τζιχαντιστές, μέχρι την στρατιωτική εμπλοκή της Ρωσίας από τον Οκτώβριο του 2015.
Το Ιράν, αν και θα το επιθυμούσε θα «παρίσταται» υπό μορφή συμβούλων στις Ένοπλες Δυνάμεις της Συρίας, καθώς και σε στρατιωτικές βάσεις, αλλά σε περιοχές μακράν των συνόρων με το Ισραήλ. Η εξήγηση είναι ότι η εγγύτητα των δύο μισητών εχθρών (Ισραήλ και Ιράν) αποτελεί εύφλεκτη ύλη για θερμή σύρραξη στην περιοχή. Η δε Χεζμπολάχ έγινε πλέον εμπειροπόλεμη, καλά εξοπλισμένη πολιτικο-στρατιωτική δύναμη, που θα έχει λόγο στην περιοχή και ιδιαίτερα στον Λίβανο, όπου συμμετέχει στις πολιτικές διεργασίες.

Eπίλογος-Εκτιμήσεις

Όπως προαναφέραμε το τέλος του πολέμου στην Συρία, φαίνεται ότι πλησιάζει. Οι δύο μεγάλες δυνάμεις φαίνεται ότι βρήκαν την ιδανική λύση και φυσικά με τα συμφέροντά τους αζημίωτα. Οι δύο περιοχές που κατέχουν οι Τούρκοι (Αφρίν και Γιαραμπλούς), καθώς και η ελεγχόμενη τρίτη περιοχή (επαρχία Ιντλίμπ) που όπως φαίνεται θα αποτελέσει χώρο συγκέντρωσης και απομόνωσης των υπολοίπων τζιχαντιστών, θα αποτελέσουν περιοχές εκκρεμότητας και μελλοντικής επίλυσης.
Προς το παρόν αυτό που δημιουργείται δεν είναι ένα κουρδικό κράτος στη βόρεια Συρία αλλά ένα κουρδικό αυτόνομο ομόσπονδο κράτος, ανατολικά του Ευφράτη, με μεγάλες αλλαγές σε εκπαίδευση, γλώσσα, προνόμια κλπ, το οποίο θα συμμετέχει με υπουργούς στην κυβέρνηση της Βαγδάτης. Οι υπό κατάληψη περιοχές των Τούρκων θα αποτελέσουν χαρτί πίεσης από και προς την Τουρκία των δύο δυνάμεων Ρωσίας και ΗΠΑ, ανάλογα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως π.χ. που θα καταλήξει το παιχνίδι της πολιτικής ισορροπίας και πολιτικών εκβιασμών της Τουρκίας, μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Και εδώ έχουμε πολλά να δούμε ακόμη, γιατί το γεωπολιτικό αυτό παίγνιο είναι εν εξελίξει.
Το Ιντλίμπ εκτιμούμε ότι στην παρούσα φάση, είναι το αναγκαίο κακό, που πρέπει να υπάρξει και να διατηρηθεί σε αυτή την μορφή. Ουδείς επιθυμεί να εκκαθαριστεί το Ιντλίμπ από τους τζιχαντιστές που έχουν συγκεντρωθεί. Και τούτο, καθόσον είναι πολύ πιθανόν και αναμενόμενο πολλοί από τους εναπομείναντες τζιχαντιστές να διασκορπιστούν κατόπιν σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, απελπισμένοι, έμφορτοι ακραίων θρησκευτικών ιδεοληψιών και εκδικητικών αντιλήψεων, καθώς και από την επιθυμία τους να καταστούν Shahid (Μάρτυρες) και να αιματοκυλίσουν τον κόσμο όλο.
Το Ιντλίμπ εκτιμάται ότι θα καταστεί μια μεγάλη φυλακή τύπου Γάζας. Ένας βούρκος με θρησκευτικά εξτρεμιστικά περιττώματα, φυλασσόμενος και ταυτόχρονα προστατευόμενο εξτρεμιστικό θρησκευτικό είδος. Αργότερα και μετά τις ρυθμίσεις στην περιοχή θα επανεξετασθεί το μέλλον του.
Η Συρία θα ανακτήσει σχεδόν ολόκληρη την εδαφική της έκταση, με τις εθνότητες και τις θρησκευτικές ομάδες, χαλαρά συνεννοούμενες σε μια μορφή που θα είναι μεταξύ «ενιαίας» και ομοσπονδιακής κρατικής οντότητας. Ουσιαστικά ένας χώρος-προτεκτοράτο ελεγχόμενος από τις χώρες που συμμετείχαν στο μεγάλο αυτό ανθρωπιστικό έγκλημα του αιώνα μας και θέλουν να διατηρήσουν την προβολή ισχύος τους, προς χάρη των συμφερόντων τους. Ρωσία και ΗΠΑ τα έχουν κανονίσει και τα έχουν συμφωνήσει όλα.

Καμιά συγνώμη

Και ο Άσαντ; Αμφιβάλλει κανείς ότι είναι ο μεγάλος νικητής, αφού από διεθνές πολιτικό απόβλητο και εν δυνάμει «εγκληματίας πολέμου» πριν λίγα χρόνια από όλη σχεδόν την διεθνή κοινότητα, τώρα είναι ουσιαστικό μέρος της λύσης του συριακού ζητήματος και ισοδύναμος συνομιλητής με τις άλλες πλευρές; Τουλάχιστον τώρα. Και ίσως αύριο να αποσυρθεί και να παραδώσει την εξουσία σε άλλον ηγέτη, για την επίτευξη της ήδη συμφωνημένης λύσης.
Και τι έμεινε από όλα αυτά; Μα οι νεκροί οι πρόσφυγες οι εκτοπισμένοι, μια χώρα γεμάτη ερείπια με τις υποδομές της κατεστραμμένες. Για τους ανθρώπους βέβαια καμιά συγνώμη από τους μεγάλους υπεύθυνους και καμιά τιμωρία. Όσο για την κατεστραμμένη ολοσχερώς αυτή χώρα, κανένα πρόβλημα, έρχεται η ανοικοδόμηση. Δυτικές και ρωσικές εταιρείες βάζουν μπροστά από τώρα τα μηχανήματά τους για την γιγαντιαία ανοικοδόμηση της χώρας, όπως έχει μοιραστεί ήδη: ανατολικά του Ευφράτη, Αμερικανοί και Δυτικοί και δυτικά του Ευφράτη, Ρώσοι, σύμμαχοί τους και πιθανότητα και η Τουρκία, ο μεγάλος ένοχος στα εγκλήματα της Συρίας. Και από χρήματα; Μα φυσικά οι φυσικοί πόροι της χώρας, που δεσμεύονται πλέον για δεκαετίες.
Το Διεθνές Δίκαιο είναι για τις μικρές χώρες και τους μικρούς ηγέτες, οι οποίοι το επικαλούνται ή και ελέγχονται από τους κανόνες του και τα διεθνή του δικαστήρια. Για τις μεγάλες χώρες και τους ηγέτες του, το Διεθνές Δίκαιο απλά αγνοείται. Εκεί ισχύει το πολιτικό δίκαιο, ή αλλιώς το Δίκαιο της Ισχύος, όπως μας διδάσκει από την αρχαιότητα και ισχύει μέχρι σήμερα ο μέγας Θουκυδίδης, στον περίφημο και δραματικό διάλογο Αθηναίων και Μηλίων: «­τι δ­και­α μν ν τ ν­θρω­πε­­ λ­γ ­π τς ­σης ­νγ­κης κρ­νε­ται, δυ­να­τ δ ο προ­­χον­τες πρσ­σου­σι κα ο  ­σθε­νες ξυγ­χω­ρο­σιν» {5.89}.

 * Ο Ιωάννης Μπαλτζώης είναι αντιστράτηγος ε.α., πρώην Ακόλουθος Άμυνας στο Τελ Αβίβ, πρώην Αξιωματικός επιχειρήσεων της ECMM στον πόλεμο της Βοσνίας, Απόφοιτος Tactical Intelligence School (U.S. Army), Μεταπτυχιακό (M.Sc.) στην Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Δικαίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών.

Πηγές:
1. https://www.almasdarnews.com/
2. https://theintercept.com/
3. https://www.debka.com/syria-proclaims-control-of-borders.
4. http://www.alwatan.sy/
5. Εθνικές Επάλξεις, Αρ. Τεύχους 124, Χρήστου Μηνάγια, Ανάλυση Κυρίων Γεγονότων στην Τουρκία.
6. http://makhaterltakfir.com/en
 

Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΒΙΤΣΙ

                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Σας γνωστοποιούμε ότι η ΕΑΑΣ Παράρτημα ΔΡΑΜΑΣ σε συνεργασία με την ΕΑΑΣ ΣΕΡΡΩΝ θα πραγματοποιήσει διήμερη εκδρομή στο ΒΙΤΣΙ (Καστοριά) στις 25 και 26 Αυγ 2018 ημέρα Σάββατο και Κυριακή ,για να αποτισουμε φόρο τιμής στους πεσοντες Αξιωματικούς και οπλίτες των ΕΔ και ΣΑ του Εθνικού Στρατού κατά τις επιχειρήσεις 1946-1949.

2. Η εκδρομή θα περιλαμβάνει και τις παρακάτω επισκέψεις
    α. Επίσκεψη σε Ιερά Μονή (Παναγία Μικροκαστρου στα Σιάτιστα Κοζάνης ή στην Αγία Σοφία Κλεισούρας).
    β. Επίσκεψη στο Νεολιθικό Λιμναίο Οικισμό και στην Σπηλιά του Δράκου.
    γ. Επίσκεψη στο ΒΙΤΣΙ.

3. Η διανυκτέρευση θα πραγματοποιηθεί σε ξενοδοχείο 4αστερων έξω από την Καστοριά με λήψη πρωινού την Κυριακή το πρωί.

4. Το κόστος συμμετοχής είναι 20Ευρω ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο , ενώ για μονόκλινο 30 Ευρώ.

5. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την 20 Αυγ στα τηλέφωνα
    2521025656 Γραφεία ΕΑΑΣ
    6947420015 Πρόεδρος
    *7683224 -//-
    e-mail eaasdramas@gmail.com


                                                      ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018

Μ.Τ.Σ.: Αίτια Κατάρρευσης-Προτάσεις Επιβίωσης

https://staratalogia.blogspot.com/2018/08/blog-post_1.htmlΓράφει ο Γιάννης Αντωνιάδης*

Είναι γεγονός ότι το Μ.Τ.Σ. σήμερα έχει σοβαρότατο πρόβλημα ελλείμματος και ρευστότητας, με αποτέλεσμα να έχει ουσιαστική δυσχέρεια καταβολής των προβλεπόμενων παροχών (μέρισμα-Β.Ε.Α. κλπ), να αυξάνονται διαρκώς τα χρέη του φθάνοντας στα 350 εκ ευρώ και πάνω από όλα να απειλείται η βιωσιμότητα του.

Είναι επίσης γεγονός πως η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, φέρνει οργή και αγανάκτηση τόσο στους μερισματούχους αποστράτους, όσο και στους εν ενεργεία μετόχους. Επίσης οι τελευταίες μελέτες που έχουν κατατεθεί στην ηγεσία του ΥΕΘ.Α., αντιπαρέρχονται στην ουσία: Το μείζον πρόβλημα της αναστολής καταβολής του Β.Ε.Α. (ήδη η χρονική υστέρηση έχει ξεπεράσει τα 2 έτη), λόγω της χρήσης των χρημάτων του Β.Ε.Α. στο να πληρωθούν μερίσματα.

 Τη χρήση χρημάτων του ΕΚΟΕΜΣ για τον ίδιο ως άνω λόγο.

Παράλληλα, απουσιάζουν παντελώς σενάρια βιωσιμότητας του Ταμείου, υπό τα ισχύοντα ή αναμενόμενα οικονομικά μεγέθη (αυξομειώσεις μερισμάτων, κοινωνικών πόρων, εισοδημάτων μετόχων, πολιτικής αξιοποίησης ή πώλησης ακινήτου περιουσίας, αλλά και χρηματιστηριακών αξιών κλπ).

Είναι σαφές ότι το πρόβλημα δεν επιλύεται με την υιοθέτηση της εύκολής λύσης «μείωση των μερισμάτων και αύξηση των εισφορών». Επίσης δεν είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές οι λεγόμενες λύσεις ανταποδοτικού ή κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, καθόσον με αυτό τον τρόπο απαξιώνονται τα Μετοχικά Ταμεία μετατρεπόμενα σε κοινό Ταμιευτήριο.

ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΕΩΣ ΕΔΩ

Το ΜΤΣ είναι ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης με δικό του προϋπολογισμό και όσον αφορά τις υποχρεώσεις του έναντι των ασφαλισμένων έχει κριθεί ως ταμείο ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ σύνταξης με αποφάσεις του ΣτΕ ενώ δεν είναι επικουρικό ταμείο ως προς τις υποχρεώσεις του κράτους έναντι αυτού.

Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από εισφορές των εργαζομένων (4% επί του βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας), από επιχειρηματική δραστηριότητα (ενοίκια κτιρίων, τόκοι καταθέσεων κ.λπ.) και από κοινωνικούς πόρους (κρατήσεις από εξοπλισμούς, εκτέλεση έργων κ.λπ.), οι οποίοι πρέπει να καλύπτουν το 46% των απαιτούμενων εξόδων του Ταμείου. Ο Κοινωνικός Πόρος προβλέπει ποσοστό 4% από το κόστος υλοποίησης του κάθε εξοπλιστικού προγράμματος να πηγαίνει στο αντίστοιχο Μετοχικό Ταμείο. Δηλαδή αν η Πολεμική Αεροπορία υλοποιήσει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα το 4% της αξίας του προγράμματος πήγαινε στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας. Το αντίστοιχο γίνεται με το Πολεμικό Ναυτικό και το Μετοχικό Ταμείο του Πολεμικού Ναυτικού.

Το 1852 αποφάσισε η τότε ελληνική κυβέρνηση να δημιουργήσει το Ταμείο Χηρών και Ορφανών του Στρατού, της Γραμμής της Οροφυλακής και της Χωροφυλακής. Τότε όλες οι παραπάνω πλευρές έβαλαν τον οβολό τους και δημιουργήθηκε ένα Ταμείο με κινητή και ακίνητη περιουσία που μετά ήταν δύσκολος ο διαχωρισμός τους.

Το 1959 καταργήθηκε ο Α.Ν. 2141/1939 που προέβλεπε αναλογική κατανομή των κοινωνικών πόρων στα Ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ και ΜΤΑ). Το αποτέλεσμα αυτού ήταν το ΜΤΣ να αδυνατεί έπειτα από λίγο να αντεπεξέλθει μόνο με τους κοινωνικούς πόρους του Σ.Ξ. στις αυξημένες υποχρεώσεις του, λόγω και του μεγάλου αριθμού των συνταξιούχων της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι, πέραν της μικρής τους συμμετοχής στα έσοδα, ανέρχονται σήμερα στο 65%, έναντι 35% των συνταξιούχων του Σ.Ξ.

Το 1987 μετά την ενοποίηση της Χωροφυλακής (η οποία ασφαλιζόταν πάντα στο ΜΤΣ) με την Αστυνομία, αποφασίσθηκε με Προεδρικό Διάταγμα ότι θα ασφαλιζόταν στο ίδιο Ταμείο το 68% των ανδρών που θα εισέρχονταν στην ΕΛ.ΑΣ. και το υπόλοιπο 32% στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Με το νόμο 1911, άρθρο 27 προέβλεπετο ο διαχωρισμός του ΜΤΣ σε δύο Ταμεία, με το ένα να υπάγεται στο ΥΠΕΘΑ και το άλλο στο υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα προς τούτο δεν εξεδόθη ποτέ, λόγω της έντονης αντιδράσεως του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.


Με την από 31 Ιαν 1990 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Μ.Τ.Σ., από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με το συνολικό ποσόν των 5 δισ. δρχ «για κάλυψη δημιουργηθέντος ελλείμματος από την άσκηση κοινωνικής πολιτικής της Πολιτείας, χωρίς επιχορήγησή του». Εξ’ αυτών δόθηκαν 3,5 δισ. δρχ και το υπόλοιπο 1,5 δισ. δρχ (5,0 εκ. ευρώ) δεν έχει εισέτι δοθεί.

Σε εφαρμογή του Ν2913/2001 χορηγήθηκε μέρισμα στους «αποκατασταθέντες διοικητικά και συνταξιοδοτικά αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης» παρ’ ότι αυτοί δεν ευρίσκοντο σε ανταποδοτική σχέση, με ρητή δέσμευση του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι η επιβάρυνση του Μ.Τ.Σ. θα εκαλύπτετο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (πρακτικά Βουλής). Η συνολική επιβάρυνση του Ταμείου έχει ανέλθει μέχρι σήμερα στο ποσόν των 4.366.000 ευρώ χωρίς να τηρηθεί η δέσμευση της Πολιτείας.

Με την εφαρμογή των νόμων 2838/2000 και 3016/2002 χορηγήθηκαν, στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής της Πολιτείας, μισθολογικές προαγωγές στους εν ενεργεία μετόχους και κατ’ επέκταση στους μερισματούχους με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του χορηγουμένου μερίσματος (π.χ. αστυφύλακας συνταξιοδοτούμενος ελάμβανε μέρισμα βαθμού ταγματάρχου – 231,62 ευρώ – και μετά την εφαρμογή των ως άνω νόμων λαμβάνει μέρισμα υποστρατήγου – 316,95 – ευρώ). Τούτο ασφαλώς ορθώς έγινε πλην δεν υπήρξε πρόβλεψη ανάλογης επιχορήγησης του Μ.Τ.Σ.

Την περίοδο 1990-2000 επιβλήθηκαν παρανόμως – σύμφωνα με τελεσίδικη δικαστική απόφαση – φόροι επί των εσόδων εκμετάλλευσης του Μεγάρου Μ.Τ.Σ. συνολικού ύψους 12.229.221 ευρώ, εκ των οποίων δεν έχουν εισέτι επιστραφεί 8.693.000 ευρώ (απώλεια εσόδων από τόκους της τάξεως 2-3 εκ. ευρώ).

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει αποδώσει μέχρι σήμερα το Σαρόγλειο Μέγαρο (Πταισματοδικείο Αθηνών), παρ’ ότι έχει λήξει από το 1998 η μίσθωση αυτού από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου έναντι 595.977 ευρώ/έτος, η οποία μίσθωση είχε παραταθεί μονομερώς με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέχρι το 2001. Η μη παράδοση του Σαρογλείου Μεγάρου είχε ως αποτέλεσμα:

α) την αποτυχία, κυρίως εξ’ αυτού του λόγου, δύο προσπαθειών αξιοποίησης του Μεγάρου που θα απέφεραν έσοδα της τάξεως 1,5-2 εκ. ευρώ/έτος.

β) τη μη αναπροσαρμογή από το1998 του μισθώματος στα σημερινά επίπεδα που ισχύουν στην περιοχή.

Εκτιμώμενη απώλεια εσόδων, από τη διαφορά μισθωμάτων και τόκων, ύψους 15 εκ. ευρώ συνολικά.

Το Μ.Τ.Σ. προέβη,την περίοδο 1995-2000 με έγκριση της στρατιωτικής και πολιτικής ιεραρχίας, σε εκποίηση ακίνητης περιουσίας ύψους 44.459.904 ευρώ και ρευστοποίηση μετοχών της Γ.Τ.Ε. αξίας 49.889.948 ευρώ.

Το 1999 δόθηκε ένα αρκετά σοβαρό ποσό από τα αποθεματικά του για τη στήριξη της μετοχής της Γενικής Τράπεζας. Το ΜΤΣ συνολικά είχε εκταμιεύσει για αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου της ΓΤΕ έως το 2000, ποσό 225.000.000 ευρώ περίπου, και το 2001 επανήλθε με αίτημα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από το ΜΤΣ 75.000.000,00 ευρώ σε δύο δόσεις 25.000.000,00 το 2002 και 50.000.000,00 ευρώ το 2003, αιτία που οδήγησε στην αναζήτηση νέου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ με πώληση σημαντικού μέρους των μετοχών του ΜΤΣ

Με την απώλεια του ελέγχου Γενικής Τράπεζας, το ΜΤΣ έφτασε το 2004 να κατέχει μόνο το 10,4% των μετοχών της (από 38,57% μέχρι τότε), για να έχει αμέσως μετά τη γνωστή τύχη των μειοψηφιών από τις διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου που ξεκίνησε η Societe Generale. Το 2005 στην αύξηση κεφαλαίου που αποφάσισε η γαλλική τράπεζα το ΜΤΣ, προκειμένου να διατηρήσει το ποσοστό του (10,44%), αναγκάστηκε να δανειστεί από την Alpha Bank 10.400.000 ευρώ, ποσό που ακόμη οφείλει. Το 2007, το ΜΤΣ δεν μπόρεσε να συμμετάσχει σε μία νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, με αποτέλεσμα το ποσοστό της να πέσει στο 5,44%. Στην επόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφάσισε πάλι η Societe Generale, το ποσοστό του ΜΤΣ περιορίσθηκε σε μόλις 1,6%. Η πώληση των μετοχών της Γ.τ.Ε. στις αρχές του 2004 απέφερε μονο 34 εκ. ευρώ (36εκ. – 2 εκ. ευρώ περίπου η αμοιβή Συμβούλων πώλησης)

Πέραν των ανωτέρω, οι διορισθείσες, κατόπιν πολιτικών επιλογών, Διοικήσεις της Γενικής Τράπεζας την οδήγησαν, παρά την προνομιακή σχέση της με τις Ε.Δ. και το προσωπικό των Ε.Δ. και της ΕΛ.ΑΣ., σε σταδιακή απαξίωση με χορηγήσεις επισφαλών επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανείων, διόγκωση των λειτουργικών εξόδων, υπέρμετρες προσλήψεις προσωπικού, περιττά έξοδα διαφημίσεων, επιχορηγήσεις συλλόγων και υψηλές αμοιβές προσωπικού. Επιπλέον με υψηλές αμοιβές Συμβούλων πώλησης της Τραπέζης,τις οποίες μάλιστα χρέωσαν εξ’ ολοκλήρου στο Μ.Τ.Σ.

Με νόμο το 2001 καταργήθηκαν τα έσοδα από τους «κοινωνικούς πόρους», μέσω των κυρίων προμηθειών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Τις περιόδους 2001 έως και 2004 δόθηκαν αυξήσεις στα μερίσματα πολύ πάνω από τον πληθωρισμό ήτοι 9,12,14 και 15%, όταν ο πληθωρισμός «έτρεχε» κοντά στο 5%)

Το 2006 έγινε μία πλήρης μελέτη από την εταιρεία Deloitte, με τις προτάσεις της οποίας η βιωσιμότητα του ΜΤΣ εξασφαλιζόταν μέχρι και το 2018. Από τότε και μέχρι σήμερα, το μόνο που έγινε ήταν αλλεπάλληλες συσκέψεις, χωρίς καμία κατάληξη ή απόφαση, με αποτέλεσμα το ΜΤΣ -που τα τελευταία 20 χρόνια επιβίωνε εκποιώντας ακίνητα και κινητές του αξίες- να φτάσει στο σημερινό σημείο αδυναμίας ανταποκρίσεως στις υποχρεώσεις του έναντι των μετόχων του.

Το 2008, η διοίκηση του Ταμείου υπέβαλε στην πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία συγκεκριμένες προτάσεις. Κεντρικό στοιχείο των προτάσεων ήταν η ένταξη του ΜΤΣ στο σύστημα επικουρικής ασφαλίσεως, με συμμετοχή του Δημοσίου ως εργοδότη, και ενοποίηση των Ταμείων των Ε.Δ., όπως γίνεται με πλήθος ομοειδών Ταμείων.

Τον Ιανουάριο του 2010, σε συνέντευξη -με τη συμπλήρωση τριών μηνών από της αναλήψεως της εξουσίας από τη νέα κυβέρνηση- ο ΥΕΘΑ κ. Βενιζέλος ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για αναδιάρθρωση του συστήματος και ότι η λύση ήταν αναμφίβολα ένα μετοχικό ταμείο των Ε.Δ. και ένα για το ένστολο προσωπικό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.


ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α. Η διάρθρωση Μετόχων-Μερισματούχων.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
50.370
20.551
2,45:1
ΕΛΑΣ
35.566
35.798
0,99:1
ΣΥΝΟΛΟ
85.936
56.349
1,52:1

β. Υπάρχει χρέος του ΜΤΣ ύψους 340 εκατ. Ευρώ.

γ. Ο μέσος όρος εισροής στο ΜΤΣ από κρατήσεις μισθοδοσίας του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. για το μέρισμα ανέρχεται σε 1.900.000€ περίπου ενώ του Σ.Ξ. σε 2.550.000€.

δ. Εκπεφρασμένη πολιτική βούληση είναι να μην επιχορηγούνται τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ε. Πέραν του ΜΤΣ για τους μερισματούχους που προέρχονται από τον Σ.Ξ υπάρχει και το ΕΚΟΕΜΣ που είναι ο φορέας αλληλεγγύης μεταξύ των ε.ε & ε.α συναδέλφων. Από το 2006 το ΕΚΟΕΜΣ «δανείζει» το ΜΤΣ για την καταβολή των μερισμάτων

στ. Για το ΒΕΑ, υπάρχουν 12.500 εκκρεμούσες αιτήσεις. Το Μτς δεσμεύθηκε να αρχίσει από Ιαν 2011 η καταβολή με ρυθμό περίπου 200 ΒΕΑ/μήνα κατ’ απόλυτο σειρά προτεραιότητας” Δηλαδή 2.400 τον χρόνο, γεγονός που σημαίνει ότι οι ήδη υφιστάμενες αιτήσεις θα ικανοποιηθούν σε βάθος 5ετίας.

ζ. Από 1-1-2011 μειώθηκε το μέρισμα του ΜΤΣ κατά 25%. ενώ αυξήθηκε το ποσοστό κράτησης για του μετόχους κατά 1%.

ΜΕΤΡΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ/ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Με κυρίαρχο στόχο την εξυγίανση και ουσιαστική ανάκαμψη του Ταμείου απαιτούνται δύο απλές κινήσεις:

 Άμεση εκπόνηση νέας επικαιροποιημένης αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας και
 Να εξετασθούν και να προωθηθούν για νομοθετική ρύθμιση μια σειρά από μέτρα, που θα βοηθήσουν το Ταμείο, να αρχίσει να αναπνέει, χωρίς να ασφυκτιά.

Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να είναι:

 Εισαγγελική έρευνα για να εντοπισθούν τυχόν μη σύννομες και μη επωφελείς για το ΜΤΣ ενέργειες Διοικήσεων και μεμονωμένων ατόμων, ώστε να ακολουθήσουν οι κατά Νόμο σχετικές διεκδικήσεις.

 Η μεταφορά των κρατήσεων των συντάξεων των αποστράτων για ΕΑΣ (ΛΑΦΚΑ), υπέρ των αντίστοιχων Μετοχικών Ταμείων

 Η επαναφορά των «ανταποδοτικών κοινωνικών πόρων» στα προγράμματα εξοπλισμού κύριων προμηθειών,

 Η καθιέρωση ουσιαστικού ανταποδοτικού τιμήματος υπέρ Μ.Τ.Σ., για όποιο ακίνητο-στρατόπεδο μεταβιβάζεται σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ από το ΤΕΘΑ,

 Η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας που «επιβάλλει» την τήρηση των αποθεματικών σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας και η δυνατότητα του Ταμείου να τηρεί και έτερο λογαριασμό σε άλλη Τράπεζα με ευνοϊκότερους όρους.

 Ο επανέλεγχος των καταβαλλομένων μερισμάτων, ώστε να βρεθούν και να κοπούν τυχόν αχρεωστήτως καταβαλλόμενα λόγω θανάτου-αλλαγής οικογενειακής κατάστασης,

 Η καθιέρωση κράτησης υπέρ του Μ.Τ.Σ. και εις βάρος των Τραπεζικών Ιδρυμάτων και πιστωτικών Οργανισμών, από τα υπέρ αυτών τοκοχρεολύσια των δανείων που παρακρατούνται από τη μισθοδοσία του στρατιωτικού και πολιτικού Προσωπικού του ΥΕΘΑ

 Η καθιέρωση κράτησης στα Τιμολόγια των ΔΕΚΟ που πληρώνει το ΥΕΘΑ και αντίστοιχη καθιέρωση κράτησης στο σύνολο των προμηθειών που διενεργούν τα αρμόδια Υπουργεία για την ΕΛ.ΑΣ.,

 Η εξεύρεση νέων πόρων-κρατήσεων στα πρότυπα αντιστοίχων φορέων, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (π.χ. καθιέρωση «μετοχικόσημου» στις αιτήσεις προσλήψεων ΕΠΟΠ,ΕΜΘ, στις αντίστοιχες αιτήσεις εισαγωγής στις Στρ. Σχολές, στις μονιμοποιήσεις εφέδρων-στρατευσίμων, στις κλήσεις της ΕΛ.ΑΣ. κλπ),

 Η εξέταση έκδοσης πιστωτικής κάρτας Μετοχικού Ταμείου Στρατού (κατ’ αντιστοιχία των καρτών που κυκλοφορούν όπως η DYNAMIC και άλλες) σε συνεργασία με τράπεζα που θα προσφέρει το καλύτερο πακέτο, η οποία θα διανεμηθεί σε όλους τους μετόχους και μερισματούχους του Μ.Τ.Σ.,

 Η εξέταση έναρξης συνεργασιών με αναγνωρισμένες ΑΕΔΑΚ και κτηματομεσιτικές εταιρείες για την βέλτιστη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίων και της ακίνητης περιουσίας του Μ.Τ.Σ,

 Η απαίτηση επιστροφής από το Δημόσιο, του συνόλου των απαιτητών χρεών/ αχρεωστήτως εισπραχθέντων φόρων,

 Επανεξέταση της σκοπιμότητας των αμφιλεγόμενης ανταποδοτικότητας κρατήσεων υπέρ ΝΙΜΤΣ μεταφορά τους στο Μ.Τ.Σ.

 Άνοιγμα του «φακέλου ΝΙΜΤΣ» και εκπόνηση σχεδίου για την αναβάθμιση του ΝΙΜΤΣ και όχι για το ξεπούλημα – εκχώρηση του στο Δημόσιο.

 Η εναρμόνιση – εξίσωση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των στρατιωτικών και των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ,

 Αλλαγή λειτουργίας του βοηθήματος τέκνων (ΒΕΑ) και επανακαθορισμός των όρων λειτουργίας του βοηθήματος τέκνων από το 2011, με τη σύσταση ειδικού λογαριασμού με λογιστική αυτοτέλεια και σε ένα σύστημα καθορισμένης εισφοράς(τήρηση ατομικών μεριδίων για κάθε τέκνο)

 Η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΣ, με την αναλογική συμμετοχή εκλεγμένων εκπροσώπων των μερισματούχων και όχι «διορισμένων» από την ηγεσία του εκάστοτε Υπουργείου και

 Η εναρμόνιση – εξίσωση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των στρατιωτικών και των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ, με προοπτική να ακολουθηθεί η πολιτική χορήγησης μερισμάτων και υπολογισμού των μεριδίων αυτών, στα πρότυπα του ΕΚΟΕΜΣ (διανομή κάθε χρόνο του 90% των εσόδων του προηγούμενου, αναλογικά).

_____________________________
* Ο κ. Ι. Αντωνιάδης είναι Μέλος Δ.Σ. ΑΝΕΑΕΔ και ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Σ.Α.Σ.