Σάββατο 25 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Ανακοίνωση του Συντονιστικού των 3 ΕΑΑ


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  
Ν. Π. Δ. Δ.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429
 
                                                                                                          22-07-2015                           
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ.  ΑΡΙΘ. 8/15
 
Αναφορικά με την παρέμβαση που είχε ασκήσει το Συντονιστικό Συμβούλιο των Τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σας εκθέτουμε τα κάτωθι.
 
Η παρέμβαση αυτή ασκήθηκε για την υποστήριξη της από 4 Απριλίου 2013 εφέσεως συναδέλφου μας, για την ακύρωση της πράξης αναπροσαρμογής της μηνιαίας σύνταξής του. Ας σημειωθεί ότι με την πράξη αυτή επήλθαν το πρώτον οριζόντιες περικοπές στο μηνιαίο ποσό της λαμβανομένης συντάξεως σε κάθε μέλος μας, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4093/2012.
 
Η συζήτηση της ως άνω παρεμβάσεως έλαβε χώρα την 5η Φεβρουαρίου 2014, στην οποία παρασταθήκαμε διά του νομικού μας συμβούλου, Θωμά Καρανίσα. Η προσπάθειά μας επικεντρώθηκε,στην υποστήριξη της εφέσεως του συναδέλφου με παράθεση πλειόνων νομικών επιχειρημάτων και επίκληση Ευρωπαϊκής νομολογίας. Επίσης, επιχειρήσαμε ένα νομικό άλμα αναπτύσσοντας ειδικό σκεπτικό,με στόχο την καθ’ ολοκληρίαν εφαρμογή της ενδεχόμενης θετικής εκδοθησομένης αποφάσεως σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη μας, είτε είχαν ασκήσει έφεση είτε όχι. 
 
Επί της ως άνω παρεμβάσεως, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 4707/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (διαδικασία άρθρου 108Α ΠΔ 1225/1981), με την οποία έγινε δεκτή η έφεση του συναδέλφου μας και ακυρώθηκε η επίδικη πράξη αναπροσαρμογής. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην απόφαση απερρίφθη η παρέμβασή μας, καθ’ όσον «…είναι απορριπτέες ως απαράδεκτες οι παρεμβάσεις των Ενώσεων Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας (ν.π.δ.δ.) και του Συντονιστικού Συμβουλίου των Ενώσεων αυτών, αφού δεν έχουν ασκήσει και δεν θα μπορούσαν, άλλωστε, να ασκήσουν παραδεκτώς, ελλείψει άμεσου εννόμου συμφέροντος, τέτοιου είδους ένδικα μέσα (εφέσεις ή εφέσεις-αγωγές κατά συνταξιοδοτικών πράξεων), πέραν του ότι όσον αφορά ειδικώς το Συντονιστικό Συμβούλιο, στερείται αυτό νομικής προσωπικότητας και δεν έχει ως εκ τούτου την ικανότητα διαδίκου». 
 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ειρημένη απόφαση της Ολομελείας θα εφαρμοστεί σε όσους συναδέλφους είχαν ασκήσει, νόμιμα και εμπρόθεσμα, έφεση κατά της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής τους βάσει του Ν. 4093/2012 (λόγω της διαδικασίας της πιλοτικής δίκης), ενώ όσοι δεν είχαν ασκήσει θα πρέπει να απευθύνονται στους νομικούς τους παραστάτες για τη διερεύνηση δυνατότητας ενδεχομένων δικαστικών ενεργειών.
 
Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι το Συντονιστικό Συμβούλιο, σεβόμενο τον θεσμικό του ρόλο,βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση και λειτουργεί ως αέναος θεματοφύλακας των γεγενημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μελών του, συμμετέχοντας ενεργά στην προάσπισή τους, τόσο σε πολιτικό επίπεδο με συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους Υπουργούς, όσο και σε δικαστικό με την εξάντληση της φαρέτρας των νομικών του όπλων.
 
 Υποστράτηγος  ε.α.       Ε.Δανιάς                      Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος   ε.α.     Κ.Σκαρμαλιωράκης      Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος   Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του  Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε)Π.Ν.ε.α. Γ.Γεωργακόπουλος  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ.Ιατρίδης               Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α.Ι.Κρανιάς                 Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
                                             
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς –

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ ΄΄5΄΄

  ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ ΄΄5΄΄
   Δράμα , 22 Ιουλ 2015

 1.   Σας  γνωρίζουμε ότι  για  την επανέκδοση  των  νέων  ταυτοτήτων  της ΕΑΑΣ  απαιτούνται  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά :

     α. Αίτηση  (παραλαμβάνεται από  το Παράρτημα).

     β.  Φ/Α αστυνομικής  ταυτότητας .

     γ. 2  φωτογραφίες  ταυτότητας έγχρωμες (με  στολή  ή  πολιτική  περιβολή  ) διαστάσεων 2,5Χ2,5 εκ.

   Σε  περίπτωση  απώλειας ή  κλοπής  του  παλαιού  δελτίου  ταυτότητας  απαιτείται  υπεύθυνη  δήλωση .

  2.     Η κατάθεση των  δικαιολογητικών  θα  γίνει  στις ημέρες  και ώρες  λειτουργίας  του  Παραρτήματος από 03 Αυγ 2015  μέχρι  30 Νοε 2015.

3.    Παρακαλούνται  οι  κύριοι συνάδελφοι  για  την  σωστή κατάθεση  των  δικαιολογητικών.


 ΕΚ  ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

ΕΛΣΤΑΤ ''ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ''


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

             
 ΕΝΩΣΗ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΚΩΝ  ΣΤΡΑΤΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΔΡΑΜΑΣ
 ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΑΖΑΝΗ 116
 66100- ΔΡΑΜΑ
 ΤΗΛ- FAX 2521025656

 

                                                                Δευτέρα, 13  Ιουλίου 2015

                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


•Φέρεται σε γνώση των Μελών της Ε.Α.ΑΣ ότι:

1) Από 1ης Ιανουαρίου 2016 θα απαγορεύεται η είσοδος σε ΚΑΑΥ, Στρατιωτικά Πρατήρια και Λέσχες, σε όσους κατέχουν ακόμη την παλαιά ταυτότητα της Ε.Α.Α.Σ.

2) Λόγω προβλήματος του προγράμματος έκδοσης καρτών  για το Κ.Α.Α.Υ. - Στρ. πρατήρια αναστέλλεται η έκδοση των  μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου 2015.

3) Όσοι κατέχουν ταυτότητα ή κάρτα μέλους, που η ισχύς  τους έχει λήξει, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έκδοση  νέων, είτε στα γραφεία της Ένωσης είτε στα Γραφεία του Παραρτήματος μας.

4) Όσοι κατέχουν ταυτότητα ή δελτίο Επιτίμου, ότι η είσοδός τους στο ΓΕΣ θα γίνεται στο εξής μόνον κάθε Τετάρτη, όπως ισχύει και για τους μη Επιτίμους. Εξαιρούνται οι Επίτιμοι Α/ΓΕΣ.

    5) Το  Παράρτημα  θα  αναρτήσει   πρόγραμμα έκδοσης  νέων  ταυτοτήτων  προς αποφυγή  ταλαιπωρίας  των  μελών του  λόγω  του μεγάλου αριθμού  των.

    ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

     ΑΝΧΗΣ εα (ΥΠ) ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

     ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

E.A.A.Σ. | Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού
ΕΘΝΙΚΗ  ΗΧΩ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
http://www.eaas.gr/sites/default/files/images/egimerida/ETHNIKHioynios2015.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

•Φέρεται σε γνώση των Μελών της Ε.Α.ΑΣ ότι:1) Από 1ης Ιανουαρίου 2016 θα απαγορεύεται η είσοδος σε ΚΑΑΥ, Στρατιωτικά Πρατήρια και Λέσχες, σε όσους κατέχουν  ακόμη την παλαιά ταυτότητα της Ε.Α.Α.Σ.
2) Για την επιβίβαση σε λεωφορεία που θα μισθώσει η  Ε.Α.Α.Σ. για τις εκδηλώσεις Βίτσι-Γράμμου, απαιτείται η επίδειξη είτε ταυτότητας είτε κάρτας μέλους της Ε.Α.Α.Σ.
3) Λόγω προβλήματος του προγράμματος έκδοσης καρτών  για το Κ.Α.Α.Υ. - Στρ. πρατήρια αναστέλλεται η έκδοση των  μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου 2015.

4) Όσοι κατέχουν ταυτότητα ή κάρτα μέλους, που η ισχύς  τους έχει λήξει, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έκδοση  νέων, είτε στα γραφεία της Ένωσης είτε στα Γραφεία των Παραρτημάτων μας.

5) Όσοι κατέχουν ταυτότητα ή δελτίο Επιτίμου, ότι η είσοδόςτους στο ΓΕΣ θα γίνεται στο εξής μόνον κάθε Τετάρτη, όπωςισχύει και για τους μη Επιτίμους. Εξαιρούνται οι Επίτιμοι Α/ΓΕΣ.


•Παρακαλούνται τα προαιρετικά μας Μέλη να καταβάλουν το προβλεπόμενο ετήσιο χρηματικό αντίτιμο είτε στα γραφεία της Ένωσης είτε στα Γραφεία των Παραρτημάτων μας.
Εκ της Ε.Α.Α.Σ