Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΕΑΑΣ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 19ης ΦΕΒ. 2019 ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ


Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού θεωρεί καθήκον της και επιβεβλημένη ανάγκη να κάνει γνωστή τη θέση της στα μέλη της, σχετικά με τη ΜΗ συμμετοχή της στη πρόσφατη συνάντηση της 19ης Φεβ.2019 του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας με τις άλλες ΕΑΑ(ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ), για τη πληρέστερη ενημέρωσή τουςκαι την εξαγωγή των όποιων συμπερασμάτων από αυτά.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο ΕΑΑ (Πρόεδροι και Διευθύνοντες  Σύμβουλοι ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ) δέχθηκε πρόσκληση από τον κ.
Υπουργό Εθνικής Άμυνας να τον επισκεφτεί, στα πλαίσια ανάληψης  των καθηκόντων του, ώστε να τον ενημερώσει για τα θέματα που μας απασχολούν και να εκθέσει τα όποια προβλήματα χρήζουν αντιμετώπισης – επίλυσης.

Για την προετοιμασία της επισκέψεως αυτής, πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 14 Φεβ.2019, αρχική σύσκεψη του Συντονιστικού,ώστε να υπάρξει ανάλογη προετοιμασία και απαραίτητος συν-
τονισμός.
Είναι αρχή του Συντονιστικού να περιλαμβάνει στις όποιες
ενημερώσεις – παρουσιάσεις του, τα πάγια και διαχρονικά
αιτήματα - θέματα που το απασχολούν, όπως οι οικονομικές
διεκδικήσεις και άλλα ειδικότερα θέματα που προκύπτουν.
Η ΕΑΑΣ μεταξύ άλλων, έθεσε και τα παρακάτω δύο (2) θέμα-τα:
Τη μη χορήγηση των λεγομένων αναδρομικών στους διοικητικά  αποκατασταθέντες για το χρονικό διάστημα που κατά τη δικαίωση
τους λογίζονται ως εν ενεργεία με αποτέλεσμα συνάδελφοι  μας να υφίστανται οικονομική απώλεια.
Τη συγκρότηση Διακλαδικής Επιτροπής με σκοπό την μελέτη  καταμερισμού εσόδων στο πλαίσιο του καταργηθέντος ΑΝ  2141/1938 που προέβλεπε αναλογική κατανομή των πόρων  του ΥΠΕΘΑ, ώστε οι κρατήσεις των “κοινωνικών πόρων” των ΕΔ  να συγκεντρώνονται σε κεντρική οικονομική υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ  και στη συνέχεια να διανέμονται στα ΜΤ, αναλόγως του αριθμού
των μερισματούχων.
Και για τα δύο υπόψη θέματα δεχθήκαμε την άρνηση να συμπεριληφθούν, για δε το πρώτο λάβαμε ως απάντηση: «να  κάνουμε …ένα χαρτί προς το ΓΕΣ και να το αναφέρουμε», σαν
αυτό να μην αφορά ε.α. στελέχη και των άλλων κλάδων και για  δε το δεύτερο: «ότι αφορά την ΕΑΑΣ και μόνο» και δε μπορεί να
συμπεριληφθεί ως θέμα, γιατί μερισματούχοι είναι και οι προερχόμενοι από την ΕΛ-ΑΣ.
Εμείναμε ως ΕΑΑΣ στη θέση μας να συμπεριληφθεί και δεχθήκαμε να το τροποποιήσουμε ώστε να αναγράφει «…ανάλογα του αριθμού των μερισματούχων των ΕΔ.» και να αναγραφεί ότι,  επί του υπόψη θέματος δε συμφωνούν οι άλλες ΕΑΑ, ώστε να
έχουμε τη τοποθέτηση του κ. Υπουργού, για να ενημερώσουμε  τα μέλη μας για το μείζον αυτό θέμα.
Και πάλι δεχθήκαμε την άρνηση τους, κάτι αναμενόμενο  καθόσον γνωρίζουμε τη πάγια και διαχρονική θέση τους επί του
θέματος, ανεξαρτήτως δικαιούχων, ενώ συμφωνήθηκε και η  αποστολή τυχόν άλλων θεμάτων ώστε να συμπεριληφθούν
στην ενημέρωση και καθορίσθηκε νέα σύσκεψη για τη Δευτέρα  18 Φεβ.2018 για τελική επεξεργασία.

Εστάλησαν μέχρι τη τελική σύσκεψη της Δευτέρας και επτά   (7) ακόμη θέματα, οικονομικού κυρίως ενδιαφέροντος, που στη
παρούσα φάση είναι μείζονος σημασίας, από τον οικονομικό  σύμβουλο του Συντονιστικού, στα οποία η ΕΑΑΣ συμφωνούσε  απολύτως.

Στη τελική σύσκεψη της Δευτέρας και στο κείμενο που μας   παρουσιάσθηκε δεν είχαν συμπεριληφθεί τα δύο (2) παραπάνω
θέματα της ΕΑΑΣ και από τα επτά (7) θέματα του οικονομικού  συμβούλου μόνο ένα (1) είχε συμπεριληφθεί και αφορούσε το
άρθρο 12 του ν.4387/2016 περί συντάξεων χηρείας.
Αντιθέτως είχαν συμπεριληφθεί ως θέματα:
- Τα Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) και
- Η Νέα ΚΥΑ για εκλογή ΔΣ/ΕΑΑΝ.
Η ΕΑΑΣ δεν θα είχε καμία αντίρρηση να συμπεριληφθούν τα
παραπάνω, αν και ήταν αποκλειστικά θέματα του κλάδου του  Ναυτικού, αν εφαρμόζονταν το ίδιο και για τα δύο (2) θέματα
της τα οποία προσχηματικά τα χαρακτήρισαν ως θέματα μόνο
ΕΑΑΣ καθώς επίσης και τα έξι (6) θέματα που…ξεχάστηκαν.

Η ΕΑΑΣ τότε έθεσε ως απαράβατο όρο για τη συμμετοχή της
στη συνάντηση συμπεριληφθούν τα δύο (2) υπόψη θέματα, σε
αντίθετη περίπτωση θα αποχωρούσε από τη τελική σύσκεψη,
λόγω μη συμφωνίας, πράγμα που και τελικά έγινε. Η αποχώρηση
μας και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή, άμεσα έγιναν γνωστά
στα μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΣ και έτυχαν της απόλυτης αποδοχής των.
Και εδώ τώρα αρχίζουν τα παράξενα που δεν τιμούν καθόλου
τη λειτουργία του Συντονιστικού και συγκεκριμένα:
Η πρόσκληση για συνάντηση με τον κ. Υπουργό αφορούσε το
Συντονιστικό και όχι τις Ενώσεις.
Στην εφημερίδα της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, τεύχος δεύτερο, αρ. φύλλου 849, 10
Οκτ.1995 είναι δημοσιευμένη υπουργική απόφαση αρ.Φ.454/ 132558, όπου στη παρ. 5δ αναγράφεται: «Οι  αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα».

Η μη συμμετοχή της ΕΑΑΣ στη συνάντηση με το κ.Υπουργό, λόγω ασυμφωνίας μας, θα έπρεπε αυτομάτως   να αναβάλει αυτή για μεταγενέστερο χρόνο, με ταυτόχρονη ενημέρωση του κ. Υπουργού περί τούτου, ώστε στο μεταξύ να
επιτευχθεί μια ελάχιστη συναίνεση, καθόσον οι αποφάσεις του Συντονιστικού πρέπει να είναι ΟΜΟΦΩΝΕΣ, γεγονός που δεν
υπήρξε λόγω της αποχώρησής μας.
Η ΕΑΑΝ και η ΕΑΑΑ (Πρόεδροι και Δ. Σύμβουλοι αυτών) λειτουργώντας κατά παρέκκλιση του τρόπου λειτουργίας του Συν-
τονιστικού, λήψη ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης που δεν υπήρξε, έκαναν
καταχρηστική χρήση της πρόσκλησης και την μετέτρεψαν αυθαίρετα σε πρόσκληση προς την ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ και συμμετείχαν
ως Ενώσεις, κατά δήλωσή τους.
Η συνάντηση τους ως μεμονωμένες Ενώσεις με τον κ. Υπουργό,
δεν προέκυψε από πρόσκληση του κ. Υπουργού, δεδομένου ότι
τέτοια πρόσκληση δεν έστειλε, αλλά εάν ισχύει κάτι τέτοιο,
τότε γιατί δεν εστάλη και στην ΕΑΑΣ.
Στο έγγραφο που υποβλήθηκε, τις απογευματινές ώρες της
προηγούμενης ημέρας της συνάντησης, με τα θέματα στον κ.Υπουργό, περιλαμβάνονταν και τα ονόματα του Προέδρου και
Δ. Συμβούλου της ΕΑΑΣ, ενώ από τις 10.00 π.μ. ήταν γνωστή η  θέση μας στις δύο άλλες Ενώσεις.

Επί πλέον σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος τουΣυντονιστικού και της ΕΑΑΝ έγραψε πως: «εκείνος (ο κ. Υπουργός)
περίμενε όλο το Συντονιστικό», ενώ στο τέλος του ίδιου εγγράφου
αναγράφεται:«Σημείωση; Οι εκπρόσωποι της ΕΑΑΣ στο Συντονιστικό
Συμβούλιο δεν μετέχουν γιατί επιθυμούν να περιληφθεί προς
συζήτηση και το θέμα επανακαταμερισμού των κοινωνικών
πόρων στα Μ.Τ. στο οποίο είναι αντίθετα τα Μέλη της ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ».
Επομένως ο κ. Πρόεδρος του Συντονιστικού ή δεν λέει την αλήθεια ή για μια ακόμη φορά εκθέτει τον κ. Υπουργό, ότι
δηλαδή δε διάβασε το έγγραφο που του απέστειλε, ενώ οι κύριοι συνάδελφοι της ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ, αρνήθηκαν να το συμπεριλάβουν ως θέμα το παραπάνω, μεταξύ και άλλων αποκλει-
σθέντων, εν τούτοις το αναφέρουν ως αιτία της μη συμμετοχής  μας!

Είναι απορίας άξιον τι θα πείραζε, να συμπεριληφθεί το υπόψη
θέμα, αφού με τον έναν ή άλλο τρόπο τελικά αναφέρθηκε στον  κ. Υπουργό;

Είναι έκθετοι λοιπόν οι κύριοι εκπρόσωποι του Συντονιστικού της ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ, για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το Συντονιστικό και τη λειτουργία του. Στη κυριολεξία καταστρατήγησαν πλήρως τον κανονισμό λειτουργίας του, αυθαιρετώντας και
συμπεριφερόμενοι αλαζονικά. Από πού πηγάζει το δικαίωμα  αυτό, ώστε να προσβάλλεται η μεγαλύτερη ΕΑΑ η ΕΑΑΣ, την
οποία αριθμητικά η ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ μαζί, ούτε καν προσεγγίζουν.

Η ΕΑΑΣ δεν πρόκειται να ακολουθήσει τους κ.κ. συναδέλφους  των ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ στο θεσμικό ατόπημα τους, ούτε να χαϊδέψει
τα αυτιά των εκάστοτε αρμοδίων Υπουργών, ούτε «θα ρίξει τους τόνους» και δεν επεκτεινόμαστε επί του παρόντος επί
αυτού, αλλά θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος, αποφασιστικότητα,
αγωνιστικότητα και μεθοδικότητα να προασπίζουμε τα συμφέροντα
των συναδέλφων μας και να απαιτούμε απόδοση δικαιοσύνης
και ειλικρινούς συναδελφικότητας, ανεξαρτήτως κλάδου προέλευσης.
Η ΕΑΑΣ θα συνεχίσει να συμμετέχει του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ, υπό
όρους αμοιβαιότητας, ισοτιμίας, σεβασμού, σε άλλο από το
μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενο χώρο, με προϋπόθεση την ειλικρινή και δημόσια έκφραση συγνώμης από τον Προέδρου
του, για την αχαρακτήριστη και απαράδεκτη λεκτική επίθεση προς το Πρόεδρό της ΕΑΑΣ: «βρε άντε φύγε… και μη ξαναπατήσεις
το πόδι σου εδώ μέσα…»
και των υπολοίπων μελών αυτού που
δεν αντέδρασαν στη συμπεριφορά αυτή, που προσβάλλει βάναυσα, όχι μόνο το Πρόεδρο της ΕΑΑΣ και το Δ.Σ της, αλλά  κυρίως τα χιλιάδες μέλη της.
Τέλος ενημερώνουμε τα μέλη μας, ότι η ΕΑΑΣ απέστειλε ήδη  έγγραφο για συνάντηση με τον κ. Υπουργό, προκειμένου να
αναπτύξει τις θέσεις της και να του μεταφέρει τα πραγματικά  και ουσιαστικά προβλήματα που μας ταλανίζουν και απαιτούν  επιτέλους λύσεις.

Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ

Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Ροζής
Αντγος ε.α.


Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ. 
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Η απάντηση της Ε.Α.Α.Σ. στον  Υπ. Εθ. Άμυνας κ. Ε. Αποστολάκη ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

                                  Γράφει ο
                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΖΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Είκοσι δύο  (22) ημέρες μετά την ακύρωση της
εκδήλωσης, λόγω μη διάθεσης του αμφιθεάτρου
«Ιωάννης Καποδίστριας» από το Πολεμικό Μου-
σείο (ΠΜ) και ενώ για το υπόψη θέμα ασχολή-
θηκαν εκτενέστατα όλα τα ΜΜΕ, καθώς και τη
σφοδρή αντίδραση της συνδιοργανώτριας ΕΑΑΣ
με κάθε πρόσφορο τρόπο, ο Υπουργός Εθνικής
Άμυνας κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, προφανώς
λόγω μη ορθής πληροφόρησης του από τους
υπευθύνους του ΠΜ, με έγγραφό του προς τη
Βουλή των Ελλήνων, με ημερομηνία 19 Φεβ.
2019, σε απάντηση σχετικής ερώτησης που
κατέθεσαν δύο (2) βουλευτές, με θέμα «Απα-
γόρευση εκδήλωσης στο Πολεμικό Μουσείο
Αθηνών», όπου  μεταξύ των άλλων αναγράφει:
«… σας  γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα
οποία τέθηκαν υπόψη μου από τη διοίκηση
του Πολεμικού Μουσείου... σε επικοινωνία που
ακολούθησε  μεταξύ της ΕΑΑΣ και του Μουσείου
την παραμονή της εκδήλωσης, λόγω της   επι-
καιρότητας και της γενικότερης έκτασης του
θέματος, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν σημαντικά
ζητήματα ασφάλειας, τόσο ως προς τους συμ-
μετέχοντες όσο και ως  προς το προσωπικό
και τα εκθέματα του Μουσείου. Για το λόγο
αυτό η ΕΑΑΣ  ζήτησε την αναβολή της εκδή-
λωσης».
Η Ένωση σεβόμενη το θεσμικό και μόνο
ρόλο του κ. Υπουργού και τη διαφύλαξη του κύ-
ρους του ως πολιτικού προϊστάμενου του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δηλώνει με κα-
τηγορηματικό τρόπο τα παρακάτω:
- Η ΕΑΑΣ με έγγραφό της με ημερομηνία 10
Ιαν. 2019, αιτήθηκε τη διάθεση του αμφιθεά-
τρου για την υλοποίηση της υπόψη εκδήλω-
σης.
- Συμμετείχε ως συνδιοργανώτρια σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες, για την απρόσκοπτη
και επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης.
- Ποτέ με δική της πρωτοβουλία δεν επικοι-
νώνησε για το υπόψη θέμα, με το Πολεμικό
Μουσείο.
- Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ, την παραμονή της
εκδήλωσης, δέχθηκε δύο (2 ) τηλεφωνήματα
από εκπρόσωπο του Π.Μ. Το πρώτο τις με-
σημβρινές ώρες, όπου πληροφορήθηκε για
πρόβλημα διάθεσης του αμφιθεάτρου του
Π.Μ. και το δεύτερο τις απογευματινές ώρες,
με το οποίο του έγινε γνωστή η οριστική από-
φαση περί μη διάθεσης, χωρίς να δοθούν
επαρκείς εξηγήσεις.
Η ΕΑΑΣ εκφράζει την έκπληξη και απορία
της, για μια ακόμη φορά, για τη ματαίωση της
εκδήλωσης, αλλά και για την απάντηση του κ.
Υπουργού  στους ερωτώντες  Βουλευτές και
λυπάται για τα αναγραφόμενα σε αυτή.
Η ΕΑΑΣ αναπτύσσει ήδη πρωτοβουλίες για
πραγματοποίηση της υπόψη εκδηλώσεως, σε
χρόνο και τόπο που θα καθορισθεί, με τους
ίδιους συντελεστές, εάν και εφόσον το επιθυ-
μούν, καθώς  και πιθανή πρόσκληση νέων για
συμμετοχή.
Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ
Ο Πρόεδρος
Αντγος ε.α. Βασίλειος Ροζής

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΥΡΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ- Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΟΙΟΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ?

Αναρτήθηκε από Ιωάννης Φιλίστωρ Μαρτίου 17, 2019

https://antonisparas.blogspot.com/2019/03/blog-post_18.html


Μηχανή του Χρόνου (Σημ.ΑΠ.καποιος την ονομαζει και μηχανη του ψευδους!), δεν μπορώ να πω ότι παρακολουθώ. Τυχαία διαπιστώνω οτι παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στον Νικόλαο Πλαστήρα. Έχουν ανεβάσει 2 επεισόδια και κάθομαι να τα παρακολουθήσω. Υποτίθεται ότι έχει συμβούλους, συντελεστές (έχει 2 στρατιωτικούς και 2 βιογράφους) το θέμα έχει μελετηθεί και άρα αναμένεις ένα σοβαρό αποτέλεσμα. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι θα παρουσιάζονται κάπως μονομερώς τα θετικά στοιχεία της σημαντικής αυτής προσωπικότητας, αλλά εμένα με ενδιαφέρει η στρατιωτική δράση του ιδίως στην Μικρά Ασία, η οποία παρουσιάζεται στο 2ο επεισόδιο και όσο να ‘ναι θα αξίζει τον κόπο. Ξαφνικά αρχίζουν να με ζώνουν τα φίδια. Αρχίζω από τις πλέον «ανώδυνες» παρατηρήσεις. Ενώ στο 1ο μέρος αναφέρεται ότι ο Πλαστήρας πρωτοπαρουσιάστηκε στο 5ο Σύνταγμα και πολέμησε στους Βαλκανικούς και διαρκώς υπάρχει η αναφορά στο 5ο Σύνταγμα, μετά τους Βαλκανικούς σημειώνεται ότι ο Πλαστήρας υπηρέτησε στην Λέσβο και μετά επέστρεψε στο 50ό Σύνταγμα στα Τρίκαλα (σημειωτέον ότι εκείνη την εποχή δεν είχε συσταθεί καν το 50ό Σύνταγμα). Ο Πλαστήρας αναφέρεται ότι το 1919 όταν μετέβη στην Μικρά Ασία και σε ηλικία 36 ετών, ήταν ο νεότερος συνταγματάρχης του ΕΣ, ανακριβώς βέβαια, γιατί ο Πλαστήρας προήχθη σε αντισυνταγματάρχη τον Ιούλιο του 1918 και σε συνταγματάρχη τον Αύγουστο του 1920 (οι 2 βιογράφοι τι ρόλο βαράνε;). O Αντιστράτηγος Ιωάννου αναφέρεται ως μέραρχος, ενώ ήταν ο Σωματάρχης του Σώματος Στρατού Σμύρνης (αναφορά από στρατιωτικό ο οποίος προέρχεται από την Αεροπορία!). 


Ο αφηγητής σημειώνει ότι η Συνθήκη των Σεβρών καθόριζε πως το όριο καταδίωξης εκτός ζώνης είναι 3 χιλιόμετρα (άντε πες του ξέφυγε του συντελεστή ότι δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη στην Συνθήκη, αλλά την είχαν επιβάλει οι Σύμμαχοι στον ΕΣ. Συνεχίζουμε). Οι επιχειρήσεις προς Άγκυρα ξεκινούν τον Ιούνιο του 1921 αλλά η απόκλιση 2 μηνών για την Μηχανή του Χρόνου δεν έχει σημασία (σε άλλο επεισόδιο αναφέρεται ότι ο τορπιλλισμός του ΕΛΛΗ έγινε στις 15 Αυγούστου 1939!). Στην εκπομπή μαθαίνουμε ότι ο Πρίγκιπας Ανδρέας τηρούσε εχθρική στάση απέναντι του Πλαστήρα. Ένας μάλιστα από τους σχολιαστές (στέλεχος του ΕΣ) σημειώνει ότι ο Πρίγκιπας Ανδρέας ουκ ολίγες φορές αδιαφορούσε όχι για το αν θα σκοτωθεί ο Πλαστήρας, αλλά αν θα εξολοθρευθεί το σύνταγμά του (το οποίο είχαν προηγουμένως σημειώσει ότι ήταν full κωνσταντινικό). Η βαρυσήμαντη αυτή κατηγορία είναι πρωτοφανής, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι το στέλεχος έχει μπερδέψει τον Σωματάρχη Ανδρέα του 1921 με τον Μέραρχο Δημαρά του 1922, ο οποίος σίγουρα μπορεί να κατηγορηθεί ότι αδικαιολόγητα άφηνε τον Πλαστήρα οπισθοφυλακή και να αναλάβει λεπτές αποστολές λίγο πριν την συντριβή του μετώπου στο Αφιόν (δεν πειράζει όμως συνεχίζουμε). 

Οι υπεύθυνοι της εκπομπής για τον χάρτη που κατά διαστήματα παρουσιάζεται είναι για τα πανηγύρια. Ενώ ο ομιλητής αναφέρει ότι το Απόσπασμα Πλαστήρα εστάλη τον Αύγουστο του 1922 στο Καμελάρ νοτίως του Αφιόν, στον χάρτη το υποδεικνύει (με βέλος μάλιστα) στα βόρεια του Αφιόν δυτικά της Κιουτάχειας κοντά στον Σαγγάριο! Η εξέχουσα του Αφιόν Καραχισάρ καταδεικνύεται στον χάρτη στην νοτιοανατολική καμπή του Σαγγαρίου (μόνο καμιά 100ή χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την πόλη)! Προφανώς η καμπή του ποταμού χτύπησε στους συντελεστές της εκπομπής, οι οποίοι όταν μιλάμε για εξέχουσα την Αφιόν δεν έχουν καταλάβει για τι ακριβώς πρόκειται. Πάλι καλά που στον χάρτη η Σμύρνη παραμένει σταθερά τοποθετημένη στα δυτικά!
Και τώρα αρχίζουν τα σοβαρά.

Επιχειρήσεις.

Αναφέρεται ότι το 5/42 ΣΕ κατέλαβε τον Ιούνιο του 1920 το Αξάριο αφού μετά από σύντονη πορεία σε 14 ώρες κάλυψε 40 χιλιόμετρα. Κατ’ αρχάς, έτσι όπως γίνεται η αναφορά, μπορεί να υποθέσει ο τηλεθεατής ότι η κατάληψη έγινε αμαχητί μετά από μια απλή πορεία (αναφορά από τον προερχόμενο εξ Αεροπορίας στρατιωτικό που προφανώς δεν είναι ο κατάλληλος για να περιγράφει μάχες πεζικού, πέραν του γεγονότος ότι η κάλυψη απόσταση 40 χιλιομέτρων εντός 14 ωρών δεν είναι κάτι εξαιρετικό ακόμα και στο πεδίο της μάχης). Κατά δεύτερον, το Απόσπασμα Πλαστήρα ξεκίνησε την επίθεση το χάραμα και κατέλαβε το Αξάριο στις 18.00 το απόγευμα (δηλαδή μετά από περίπου 10 ώρες). Μετά το Αξάριο αναφέρονται οι επόμενοι σταθμοί του Αποσπάσματος δίνοντας την εντύπωση συνεχών μαχών και τελικά σημειώνεται ότι όταν έφθασε στο Αϊς Μπατς είχε σκοτώσει 500 Τούρκους και συλλάβει 1.200 αιχμαλώτους. Δυστυχώς για τους συντελεστές της εκπομπής (αλλά και γι’ αυτούς που τους παρακολουθούν) οι αιχμάλωτοι που συνέλαβε στο Αϊς Μπατς το Απόσπασμα Πλαστήρα ήταν μόλις 188, αλλά 1.200 αιχμάλωτοι με 400-500 νεκρούς ήταν οι τουρκικές απώλειες που κατέγραψε ολόκληρη η Μεραρχία Σμύρνης (στην οποία είχε ενταχθεί το Απόσπασμα) στις επιχειρήσεις στην περιοχή του Μπαλίκεσίρ. Αλλά δεν βαριέσαι, λεπτομέρειες. Τι 188, τι 1.200; 

Αμέσως ακολουθεί η εντυπωσιακή πληροφορία ότι οι Τούρκοι είχαν κατατρομοκρατηθεί από τον Πλαστήρα που τον επικήρυξαν και του έδωσαν το προσωνύμιο Καραπιπέρ και τους τσολιάδες Σεϊτάν Ασκέρ, αλλά περιέργως ένας από τους αφηγητές της εκπομπής (καθηγητής πανεπιστημίου) κρίνει σκόπιμο (και οι συντελεστές ελαφρά τη καρδία το δέχονται) να σημειώσει ότι ο Πλαστήρας (προσωπικώς) είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των μικρών τουρκόπουλων(!!!) όπως ο Κολοκοτρώνης στην Επανάσταση!!! Ασχολίαστο.

Στην συνέχεια έχουμε την μάχη του Γεντίζ Χαν κατά τον Οκτώβριο του 1920, όπου αναφέρεται ότι στις 11 Οκτωβρίου ο τουρκικός Στρατός επιτέθηκε εναντίον των 2ου και 3ου Συντάγματος. Απέναντί τους είχαν τον Συνταγματάρχη Κονδύλη (2ου), Πλαστήρα (που βρέθηκε;) και τον Αντισυνταγματάρχη Κωνσταντίνου (3ου). Τώρα πως επιτέθηκαν σε 2 συντάγματα και απέναντί τους είχαν 3 διοικητές, αυτό το ξέρουν οι συντελεστές της εκπομπής. Αφού παρεμβάλλεται μια φωτογραφία όπου στρατιώτες έχουν στα χέρια τους τον Πλαστήρα και τον Κωνσταντίνου μετά την ελληνική νίκη, αναφέρεται επί λέξει. «Ο Μαύρος Καβαλάρης ήταν ο ήρωας του μετώπου». Εκεί σταματά η αφήγηση της μάχης, αλλά για κάποιον που ‘χει διαβάσει για την μάχη, ξέρει, ότι οι τουρκικές δυνάμεις επιτέθηκαν στις 14 Οκτωβρίου κατά του 2ου και 3ου Συνταγμάτων και με νυκτερινή αντεπίθεση οι ελληνικές μονάδες ανέτρεψαν τον αντίπαλο επικρατώντας του αντιπάλου τον οποίον κατεδίωξαν. Το 5/42 έφθασε στην περιοχή, μόνο το μεσημέρι της 15ης μετά από νυκτερινή πορεία κι αφού είχε τελειώσει η μάχη (λεπτομέρεια θα μου πείτε, αλλά ο Πλαστήρας ήταν ο ήρωας του μετώπου κατά την εκπομπή, είτε συμμετέχει είτε όχι σε μάχη).
Ακολουθεί η μάχη του Τουμλού Μπουνάρ κατά την ελληνική επίθεση του Μαρτίου 1921 και μετά η μάχη στο ίδιο μέρος κατά την ελληνική οπισθοχώρηση. Εκεί έχουμε την περιγραφή ότι οι Τούρκοι έκαναν επίθεση στο Τουμλού Μπουνάρ αναγκάζοντας τις ελληνικές δυνάμεις να αποχωρήσουν από το Αφιόν Καραχισάρ. Η κατάσταση ήταν κρίσιμη στο Τουμλού Μπουνάρ στις 28 Μαρτίου όταν σχεδόν κατελήφθη αλλά τότε εμφανίστηκε ο Πλαστήρας και με την πλευρική του κίνηση έκρινε την μάχη. Η πραγματικότητα είναι, ότι στο Τουμλού Μπουνάρ στάθμευε το 34ο Σύνταγμα (- 2 λόχοι) υπό τον Συνταγματάρχη Διαλέτη το οποίο από τις 12.00 της 26ης Μαρτίου έως τα μεσάνυχτα, αντιμετώπισε μόνο του και απέκρουσε σειρά τουρκικών επιθέσεων. Το 5/42 ΣΕ εγκαταστάθηκε το ίδιο βράδυ 5 χιλιόμετρα πίσω από το 34ο Σύνταγμα. Το πρωΐ στις 06.00 της 27ης Μαρτίου επενέβη στα δεξιά του 34ου Συντάγματος το 7ο Σύνταγμα που είχε καταφθάσει και απωθεί τον εχθρό. Στις 14.00 καταφθάνει στα αριστερά του 34ου Συντάγματος και το ΙΙ/2 Τάγμα που απωθεί κι αυτόν τον εχθρό. Την ίδια ώρα καταφθάνει και το 1ο Σύνταγμα (2 τάγματα) διαθέτοντας 1 τάγμα στην παράταξη του 34ου Συντάγματος και άλλο 1 τάγμα ως εφεδρεία. Στην διάρκεια της ημέρας το 34ο Σύνταγμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει νικηφόρα τις τουρκικές επιθέσεις εναντίον του. Την 2η αυτή ημέρα της μάχης το 5/42 εξακολουθεί και σταθμεύει 5 χιλιόμετρα πίσω μη εμπλεκόμενο στην μάχη. 

Τα μεσάνυχτα διετάχθη για τις 28 Μαρτίου η επίθεση των 1ου και 34ου Συντάγματος, η διατήρηση των θέσεων από το 7ο Σύνταγμα και το 5/42 ΣΕ (2 τάγματα) να προωθηθεί και να πλήξει από πλάγια αριστερά της ελληνικής παράταξης τις τουρκικές δυνάμεις. Πράγματι στις 28 Μαρτίου το μεν 7ο Σύνταγμα απέκρουσε τουρκική επίθεση, τα 1ο και 34ο Συντάγματα επιτέθηκαν αλλά συνάντησαν αντίσταση, αλλά στις 12.15 επενέβη από αριστερά το 5/42 ΣΕ που είχε μαζί του και το ΙΙ/2 Τάγμα, οπότε επέτρεψαν στα 1ο και 34ο Συντάγματα να συνεχίσουν την επίθεσή τους. Δύο ώρες μετά την πλευρική επίθεση του 5/42 ΣΕ οι Τούρκοι αντιλαμβανόμενοι την μικρή του ισχύ αντεπιτέθηκαν και το έφεραν σε δύσκολη θέση, από την οποία το έβγαλε επίθεση του ΙΙ/2 Τάγματος, οπότε στις 20.00 μπόρεσαν το 5/42 ΣΕ και ΙΙ/2 Τάγμα υπό εχθρική πίεση να επιστρέψουν στις ελληνικές γραμμές. Έτσι έληξε η μάχη του Τουμλού Μπουνάρ. Είναι προφανές, ότι την κατάσταση στην 3ήμερη μάχη έσωσε αρχικά ΜΟΝΟ ΤΟΥ το 34ο Σύνταγμα και ότι δεν ήταν το 5/42 ΣΕ που έσωσε την κατάσταση αφού στην μάχη συμμετείχαν δυνάμεις από άλλα 3 συντάγματα (1ο, 2ο, 7ο) αλλά αυτά προφανώς μικρή σημασία έχουν για τους συντελεστές της εκπομπής, οι οποίοι παρουσιάζουν Λεζάντα «Ο Πλαστήρας σώζει το Α΄ Σώμα Στρατού από τις τουρκικές μεραρχίες». Ένας από τους σχολιαστές μάλιστα (μη στρατιωτικός) δεν αποφεύγει τον πειρασμό να σχολιάσει ότι ο Πλαστήρας διέσωσε όχι μόνο το Α΄ ΣΣ αλλά ολόκληρη την ελληνική Στρατιά, συμπληρώνοντας ότι ήταν μια από τις σωτήριες επεμβάσεις από τις πολλές που έκτοτε έκανε ο Πλαστήρας στο μέτωπο (αλλά ως μετριόφρων δεν χρειάζεται να τις αναφέρει).

Η αποκορύφωση έρχεται με την επιχείρηση κατά της Άγκυρας. Αφού πάρα πολύ χαλαρά ο αφηγητής ενημερώνει ότι στις αρχές Ιουλίου οι τσολιάδες του Πλαστήρα παίρνουν μέρος στην 2η και νικηφόρα μάχη του Εσκή Σεχίρ (χωρίς λεπτομέρειες για το τι έκανε από τα τέλη Ιουνίου που ξεκίνησε η ελληνική επίθεση) και χωρίς πολλά-πολλά ο ΕΣ περνάει τον Σαγγάριο. Με σοβαροφάνεια ο αφηγητής ενημερώνει ότι η ΧΙΙΙ Μεραρχία στην οποία ανήκει ο Πλαστήρας, περνάει την Αλμυρά Έρημο με «καύσωνα, χωρίς ίχνος σκιάς και χωρίς εφοδιασμό»! (οι λέξεις έχουν σημασία, ο στρατός προωθείτο για επιχειρήσεις και πριν ακόμα εμπλακεί δεν είχε εφόδια). Εδώ όμως μας περιμένει ένα συγκλονιστικό στοιχείο. Η εκπομπή σε παγκόσμια πρώτη αποκαλύπτει κάτι που δεν το ξέρει κανείς. Ο Πλαστήρας και οι τσολιάδες του συμμετείχαν στην μάχη για το ύψωμα Καλέ Γκρότο που ξεκίνησε στις 13 Αυγούστου!!! Πριν βέβαια, ενημερωνόμαστε ότι ο διοικητής του Β΄ Σώματος Στρατού Πρίγκιπας Ανδρέας «μη έχοντας επαρκή στρατιωτική κατάρτιση και γνώσεις του πεδίου της μάχης διέταξε κατά μέτωπον επίθεση». Εν τέλει ο Πλαστήρας στην κορυφή του απόρθητου οχυρού σηκώνει την σημαία (Ιβο Τζίμα style υποθέτω). Οι εν συνεχεία περιγραφές δεν έχουν καμία σημασία γιατί πολύ απλά ατυχώς για τους συντελεστές της εκπομπής και δυστυχώς για τους τηλεθεατές, στο Καλέ Γκρότο (η μάχη ξεκίνησε στις 14 Αυγούστου) ενεπλάκη η V Μεραρχία και αυτή το κατέλαβε!!! Το 5/42 ΣΕ και η ΧΙΙΙ Μεραρχία στην οποία ανήκε, ΔΕΝ συμμετείχαν στην μάχη του Καλέ Γκρότο, αλλά ΔΥΤΙΚΑ αυτού σε τοπωνύμια τα οποία δεν έχουν την αίγλη του Καλέ Γκρότο. 
Για τα μετέπειτα γεγονότα συγκεντρώνοντας όλα τα αποθέματα αντοχής σημειώνω τα πιο σπαρταριστά, αφού κατά την υποχώρηση του Αυγούστου 1922, ο στρατιωτικός εξ Αεροπορίας, αναφέρει ότι «λέγεται» πως ο Πλαστήρας ανέλαβε την διοίκηση της VIII Μεραρχίας, συγχέοντας κατά έναν παράδοξο τρόπο την ΧΙΙΙ Μεραρχία στην οποία ανήκε με την VIII Μεραρχία η οποία τότε με έδρα την Ήπειρο δεν είχε καν συγκροτηθεί ως εμπόλεμη. Βέβαια ο πτέραρχος δεν έχει καταλάβει ότι όλη η ΧΙΙΙ την οποία ανέλαβε ο Πλαστήρας δεν είχε παρά τα υπολείμματα εξ 2.000 ανδρών και δεν κάθεται να σκεφθεί πόσοι θα έχουν απομείνει από το 5/42 (μόλις 400), που κατά τα άλλα όπως εξυμνητικά αναφέρεται είναι μία από τις λίγες μονάδες που κράτησε την συνοχή της (μεταπίπτοντας από το επίπεδο Αποσπάσματος σε επίπεδο διλοχίας). 

Αναφορά γίνεται και στην τελευταία μάχη κατά την αποχώρηση από την Ερυθραία, όπου αντιμετώπισε μια «μεγάλη» τουρκική μονάδα (οι οποίοι εν συνεχεία διευκρινίζεται ότι ήταν τσέτες) και περιγράφεται πως την περικύκλωσαν με σκοπό την «εξολόθρευση» και τον «αφανισμό» τους, οπότε οι τσολίαδες συλλαμβάνουν αιχμαλώτους, τους προκαλούν σοβαρές απώλειες και τελικά οπισθοχωρούν. Οι επίσημες αναφορές όμως που υπάρχουν κάνουν λόγο για επαφή το απόγευμα της 1ης Σεπτεμβρίου του Αποσπάσματος Πλαστήρα με «σχετικά μικρό απόσπασμα εχθρικού ιππικού», το οποίο άφησε πίσω του 2 (ολόκληρους) νεκρούς.Εν κατακλείδει ο αφηγητής σημειώνει ότι η μονάδα του Πλαστήρα είναι η τελευταία που εγκατέλειψε την Μικρά Ασία, το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 1922 και ώρα 01.15 την νύκτα, αφού πρώτα ο σαλπιγκτής σάλπισε κατ’ εντολήν του Πλαστήρα την «Θοδώρα» το εμβατήριο του συντάγματος. (Πολλές λεπτομέρειες σκέφτεσαι). Οι επίσημες αναφορές όμως σημειώνουν ότι την 1η Σεπτεμβρίου η Στρατιά διέταξε να καταρτισθεί απόσπασμα 1.200 ανδρών με 8 πυροβόλα από την ΙΙ Μεραρχία και πράγματι αυτό καταρτίστηκε από το 1ο Σύνταγμα και 2 πυροβολαρχίες (η μία από την VII Μεραρχία) υπό τον Αντισυνταγματάρχη Μαρούλη (ποιος είναι αυτός;).

Συμπερασματικά, Ε-Λ-Ε-Ο-Σ. Έτσι μαθαίνουμε την ιστορία σήμερα; Και μάλιστα από στρατιωτικούς. Παιδιά, ο Πλαστήρας δεν χρειάζεται(?) παραμύθια για να κρατήσει το όνομά του την αίγλη του(ΣΗΜ.ΑΠ ποια αιγλη ? αυτη του πραξικοπηματια? η του δολοφονου?).

Πηγές

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Αύγουστος 1922: Η Κορύφωση της Τραγωδίας των Χριστιανών της Μικράς Ασίας


Εὐαγγέλου Στ. Πονηροῦ
σχολικοῦ συμβούλου Θεολόγων
Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων

Κανένας δέν φαντάζεται ὅτι δέν ἔγινε τό φρικιαστικό ἱστορικό γεγονός, τό ὁποῖο ὀνομάζουμε «Μικρασιατική καταστροφή», δηλαδή ἡ σφαγή μεγάλου μέρους τῶν χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, Ἑλλήνων, Ἀρμενίων, Ἀσσυρίων, ἡ ἀπαγωγή καί ἐξισλαμισμός ἀρκετῶν γυναικῶν καί κοριτσιῶν, καί κακοποίηση, καταλήστευση καί ἐκδίωξη τῶν περισσοτέρων ἀπό τούς ὑπολειπομένους. Κι ἄν κάποιος προβάλλη τόν ἀνιστόρητο ἰσχυρισμό ὅτι ἡ σφαγή εἶχε ὡς αἰτία τήν τριετῆ παρουσία τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ στήν Μικρά Ἀσία, ἄς μάθη ὅτι:

α) Οἱ σποραδικές δολοφονίες τῶν ἀμάχων χριστιανῶν ξεκίνησαν τό 1913.

β) Ἡ συστηματική σφαγή ξεκίνησε ἀπό τήν νεοτουρκική ἡγεσία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας λίγο πρίν τήν ἔναρξη τοῦ Α΄ Παγκοσμίου πολέμου καί διήρκεσε ἕως τήν λήξη του.

γ) Οἱ σποραδικές δολοφονίες δέν ἔπαυσαν καί μετά τήν λήξη τοῦ πολέμου.

δ) Ὁ ἱδρυτής τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Μουσταφᾶ Κεμάλ προερχόταν ἀπό τόν κύκλο τῶν Νεοτούρκων καί εἶχε, ἔτσι καί ἀλλοιῶς, πρόγραμμα νά συνεχίση τό δολοφονικό ἔργο τῶν προκατόχων του.

ε) Θύματα τῶν προμελετημένων καί συστηματικῶν σφαγῶν ὑπῆρξαν καί οἱ Ἀρμένιοι καί Ἀσσύριοι χριστιανοί, πρίν καί μετά τήν ἄφιξη τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ στήν Μικρά Ἀσία. Μήπως ὑπῆρξε ποτέ Ἀρμενικός ἤ Ἀσσυριακός ἀπελευθερωτικός στρατός καί ἡ παρουσία του στήν Μικρά Ἀσία ἔγινε αἰτία σφαγῶν;

στ) Ὁ ἑλληνικός στρατός δέν ἔφθασε ποτέ στίς περιοχές τοῦ Πόντου, παρ᾿ ὅλα αὐτά ἐξοντώθηκε ὁ μισός χριστιανικός πληθυσμός τόσο ἐπί Νεοτούρκων, ὅσο καί ἐπί Κεμάλ.

ζ) Ἡ ἐκστρατεία τῆς Ἑλλάδος στήν Μικρά Ἀσία ὄχι μόνο δέν προκάλεσε, ἀλλά καθυστέρησε ἐπί τρία ἔτη τήν προαποφασισμένη σφαγή τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ.

Ὑπῆρξε ἐν τέλει, ἁμάρτημα τῆς Ἑλλάδος τό γεγονός ὅτι δέν εἶχε ἱκανούς ἡγέτες, οὔτε ἐξασφάλισε ἀληθινούς συμμάχους. Γι’ αὐτό καί δέν κατάφερε νά ἀποτρέψη τό προμελετημένο ἔγκλημα. Ἡ ἐξόντωση ξεκίνησε ἀπό τήν Ἀνατολική Θράκη. Τήν περιγράφει σέ ἐπιστολή του πρός τίς αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Γερμανός στίς 29/5/1914: «Τά γάρ ἐν τῇ πολυπαθεῖ Θράκῃ ἀπό μηνῶν ἤδη κακούργως καί λῃστρικῶς κατά τοῦ φιλησύχου καί ἀθῴου χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῇ ἐνοχῇ τῶν ἀρχῶν διαδραματιζόμενα, αἱ φρίκης καί ἀγριότητος καί βαρβαρότητος ἔμπλεοι βιαιοπραγίαι, καταλῃστεύσεις, ἀτιμώσεις καί διωγμοί, καί ὁ μετά τῆς αὐτῆς καί μείζονος ἔτι βιαιότητος καί λῃστρικῆς διαθέσεως ἀρξάμενος ἤδη καί ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ ἀπαίσιος ἐξοντωτικός κατά τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ διωγμός, οὐδεμίαν καταλείπουσιν ἀμφιβολίαν ὅτι οὐχί πλέον μεμονωμένων ἐκρήξεων φανατισμοῦ καί μισαλλοδοξίας κίνδυνοι, οἷοι πολλάκις ἐν τῷ παρελθόντι κατά τάς δυστυχεῖς ταύτας χώρας συνέβαινον τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλά σύστημα ἤδη καί σχέδιον μεμελημένον γενικῆς ἐξοντώσεως καί ὀλέθρου συρρίζου ἀπειλεῖ τόν ὀρθόδοξον ἐν Ἀνατολῇ λαόν. Ἤδη γάρ ἀπό μακροῦ ἤρξατο καί διεξάγεται ἀνήκουστος ἐξοντωτικός διωγμός καί βίαιος ἐκπατρισμός τῶν κατοίκων ὁλοκλήρων κοινοτήτων, χωρίων καί πόλεων ἐν Θράκῃ, οἵτινες, λῃστευόμενοι πρῶτον παντοιοτρόπως ἀμέσως καί ἐμμέσως, καί ποικιλοτρόπως ἐκπτοούμενοι καί βιαζόμενοι, ἐξαναγκάζονται ἵνα γυμνοί καί λιμώττοντες τῆς γενεθλίου χώρας αὐτῶν ἀπέρχωνται, καταλιμπάνοντες τά ἱερά, τούς οἴκους, τούς ἀγρούς, τά ζῷα καί πᾶσαν ἁπαξαπλῶς τήν οἰκιακήν καί λοιπήν περιουσίαν αὐτῶν τοῖς ἔξωθεν, ἐκ παντοίων μερῶν καί τόπων ἐρχομένοις καί τῇ ἀρωγῇ τῶν ἀρχῶν εἰς τά χωρία καί τούς οἴκους τῶν χριστιανῶν ἐγκαθιδρυομένοις μουσουλμάνοις πρόσφυξι. […]. Ἀλλά καί ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ ἤδη μετά τῆς αὐτῆς καί μείζονος ἔτι βιαιότητος καί λῃστρικῆς διαθέσεως μεταδέδοται, οὐδενός κωλύοντος, ὁ ἐξοντωτικός κατά τῶν ὀρθοδόξων διωγμός, φωναί δέ ἀπέλπιδες καί ἐκεῖθεν πρός τήν Ἐκκλησίαν συνεχῶς ἤδη καταφθάνουσι, τόν βίαιον ἐκδιωγμόν ἐκ τῆς γενεθλίου χώρας καί τήν ἔλλειψιν πάσης προστασίας ἐκ μέρους τῶν ἀρχῶν τῆς ζωῆς, τιμῆς καί περιουσίας αὐτῶν ἐκτραγωδοῦσαι καί καταγγέλλουσαι»1 .

Ὁ Πατριάρχης καθιστᾶ σαφές, ὅτι οἱ διακηρύξεις τοῦ νεοτουρκικοῦ καθεστῶτος «περί ἰσότητος, δικαιοσύνης, ἐλευθερίας καί ἀδελφότητος πάντων τῶν πολιτῶν» ἦταν ψευδεῖς καί παραπλανητικές. Τό ἀληθινό του πρόσωπο φάνηκε, ὅταν ξεκίνησε τήν ἐξόντωση τῶν ἀμάχων πρῶτα ἀπό τήν Ἀνατολική Θράκη καί συνέχισε στήν Μικρά Ἀσία.

Μετά τήν ἔναρξη τοῦ Α΄ Παγκοσμίου πολέμου (28/7/1914) καί τήν εἴσοδο τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας σέ αὐτόν στό πλευρό τῶν κεντρικῶν δυνάμεων (2/8/1914), οἱ διώξεις εἰς βάρος τῶν χριστιανῶν ἐντάθηκαν.

Τίς περιγράφει στίς 15/7/1915 ὁ μητροπολίτης Καλλιουπόλεως Κωνσταντῖνος:

«Ἡ ἐξόντωσις τῶν προσφύγων χριστιανῶν εἶναι μεθοδικωτάτη. Ἐάν διά λόγους δῆθεν πολεμικούς ἐκπατρίζωνται οἱ χριστιανοί μόνον, ἠδύναντο νά μείνωσιν εἰς τά μέρη, ἔνθα ἅπαξ μεταφέρονται. Δέν συμβαίνει ὅμως τοῦτο· ἀλλά μόλις διαμείνωσιν ἐπί τινας ἡμέρας εἰς μέρος τι, μετατοπίζονται εἰς ἕτερον, ἵνα ὑφίστανται οὕτω συνεχεῖς διωγμούς καί ταλαιπωρίας, ἵνα ἐξαντλῶνται ἐκ τῶν κοπώσεων καί τῶν μόχθων καί ἵνα ἀποθνῄσκωσιν ἐπί ποδός2.

 Οἱ ἀτέρμονες πορεῖες τῶν ἐκτοπισμένων γυναικοπαίδων καί γερόντων κατέληγαν στόν θάνατο. Στούς ἄνδρες τούς εὑρισκομένους σέ στρατεύσιμη ἡλικία ἐπιβλήθηκε ἡ στράτευση, δηλαδή καταναγκαστικά ἔργα μέχρι θανάτου. Πρίν συντελεσθῆ πλήρως τό ἔγκλημα, σαράντα ἐπιφανεῖς Ἕλληνες ἀπηύθυναν ἔκκληση στούς διανοουμένους τοῦ κόσμου, προσπαθώντας νά ἀποτρέψουν τό τελειωτικό κτύπημα. Μετά βαθυτάτης συγκινήσεως οἱ συγγραφεῖς καί καλλιτέχναι τῆς Ἑλλάδος ἀπευθύνονται πρός τούς διανοουμένους τοῦ πεπολιτισμένου κόσμου, ὅπως γνωστοποιήσουν εἰς αὐτούς τήν τραγωδίαν χιλιάδων οἰκογενειῶν τοῦ ἑλληνικοῦ Πόντου.

Ξηρά, ἐξηκριβωμένα καί ἀναμφισβήτητα τά γεγονότα εἶναι τά ἑξῆς: Οἱ Τοῦρκοι ἐφόνευσαν ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς κατοίκους τῆς πόλεως Μερζιφοῦντος, ἀφοῦ τήν ἐλεηλάτησαν καί τήν ἐπυρπόλησαν. Τούς προσπαθήσαντας νά διασωθοῦν ἐτυφέκισαν καί ἐθανάτωσαν καταλαβόντες τάς διόδους. 
Μετετόπισαν ὅλον τόν ἄρρενα πληθυσμόν τῶν πόλεων Τριπόλεως, Κερασοῦντος, Ὀρδούς, Οἰνόης, Ἀμισοῦ καί Πάφρας καί καθ᾿ ὁδόν κατέσφαξαν τούς πλείστους ἐξ αὐτῶν. 
Ἔκλεισαν ἐντός τοῦ ναοῦ τοῦ χωρίου Ἔλεζλη ἐν Σουλού – Τερέ 535 Ἕλληνας καί τούς κατέσφαξαν διασωθέντων μόνον τεσσάρων. Πρώτους ἔσφαξαν 7 ἱερεῖς διά πελέκεως πρό τῆς θύρας τοῦ ναοῦ. Ἀπηγχόνισαν ἐν Ἀμασείᾳ 168 προκρίτους Ἀμισοῦ καί Πάφρας. 
Ἐβίασαν ὅλας ἀνεξαιρέτως τάς γυναίκας, τάς παρθένους καί τά παιδία τῶν ἄνω πόλεων, τάς ὡραιοτέρας δέ παρθένους καί νέους ἔκλεισαν εἰς τά χαρέμια. Πλεῖστα βρέφη ἐφόνευσαν, σφενδονίζοντες αὐτά κατά τῶν τοίχων. Οἱ ὑπογεγραμμένοι θέτουσι τά ἀνωτέρω ὑπ᾿ ὄψιν τῶν διανοουμένων τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀμερικῆς θεωροῦντες ὅτι ὄχι μόνον τά γεγονότα ταῦτα, ἀλλά καί ἡ ἀνοχή αὐτῶν, ἀποτελεῖ πένθος τῆς ἀνθρωπότητος. Ἄννινος Χ., Αὐγέρης Μ., Βλαχογιάννης Ἰ., Βῶκος Γερ., Γρυπάρης Ἰ., Δούζας Α., Δροσίνης Γ., Ζάχος Α., Θεοδωροπούλου Αὔρα, Θεοτόκης Κ., Ἰακωβίδης Γ., Καζαντζάκης Ν., Καζαντζάκη Γαλ., Καμπάνης Ἀρ., Καμπούρογλους Δ., Καρολίδης Π., Κόκκινος Δ., Κορομηλᾶς Γ., Μαλακάσης Μ., Μαλέας Κ., Μένανδρος Σ., Νικολούδης Θ., Νιρβάνας Π., Ξενόπουλος Γρ., Παλαμᾶς Κ., Παπαντωνίου Ζ., Παράσχος Κ., Πασαγιάννης Κ., Πολίτης Φ., Πώπ Γ., Σικελιανός Ἄγγ., Σκίπης Σ., Στρατήγης Γ., Ταγκόπουλος Δ., Τσοκόπουλος Γ., Φυλλύρας Ρ., Χατζιδάκις Γ., Χατζόπουλος Δ., Χόρν Π., Σβορῶνος Ι. Ἀθῆναι 22 Νοεμβρίου 1921»3.

Καί πᾶμε στόν ἐμπρησμό καί τήν σφαγή στήν Σμύρνη.

Στίς 27/8/1922 τίς πρωϊνές ὧρες ἐγκαταλείπουν τήν Σμύρνη τά τελευταῖα ἑλληνικά στρατιωτικά τμήματα. Τμῆμα ἀτάκτων Τούρκων ἱππέων εἰσέρχεται στήν πόλη γύρω στίς 11:00 π.μ. καί κατόπιν ἰσχυρό τμῆμα πεζικοῦ. Ἀμέσως ξεκινοῦν ληστεῖες, κακοποιήσεις, σφαγές τοῦ χριστιανικοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ καί ὁ ἅγιος ἱερομάρτυρας Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Σμύρνης, φορεῖ τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου. 
Στίς 30/8/1922 ξεκινᾶ ἀπό τήν ἀρμενική συνοικία ὁ ἐμπρησμός τοῦ χριστιανικοῦ τμήματος καί συμπληρώνεται στίς 3/9/1922. Ἀπό ποῦ ξεκίνησε καί ποιά μέρη τῆς πόλεως κατέστρεψε ἡ πυρκαϊά, περιγράφει ὁ γενικός πρόξενος τῶν Η.Π.Α. George Horton: «Ἡ πυρκαγιά ἀνάφτηκε στίς παρυφές τῆς Ἀρμενικῆς συνοικίας κατά τήν στιγμή πού φυσοῦσε δυνατός ἄνεμος πρός τήν μεριά τοῦ χριστιανικοῦ τομέα καί σέ ἀντίθετη κατεύθυνση ἀπό τήν τουρκική συνοικία»4. 
Ποῖοι ἦταν οἱ ἐμπρηστές, μαρτυρεῖ ἡ Ἀμερικανίδα Minnie Mills: «Ἔβλεπα καθαρά τούς Τούρκους νά κουβαλοῦν τούς τενεκέδες μέ τό πετρέλαιο μέσα στά σπίτια, ἀπό τά ὁποῖα ξεπετάγονταν φλόγες ἀμέσως κατόπιν. Δέν ὑπῆρχε οὔτε ἕνας Ἀρμένιος καί τά μόνα ἄτομα πού κυκλοφοροῦσαν ἦταν Τοῦρκοι στρατιῶτες τοῦ τακτικοῦ στρατοῦ μέ κομψές στολές»5. 
Τά γεγονότα περιγράφει καί ἡ Ἀρμένια προσφυγοπούλα Ἀνζέλ Κουρτιάν: «Εἶναι νύχτα. Καί μεῖς μές στό μακελειό κρατιόμαστε σφιχτά καί οἱ τρεῖς φροντίζοντας νά εἴμαστε στήν μέση τοῦ πλήθους. Οὔτε βλέπουμε τί πατᾶμε, συνέχεια ἀνεβοκατεβαίνουμε. Εἶναι κι ἕνας ἄλλος κίνδυνος: ἄν πέσης, δέν σηκώνεσαι, σέ πατάει ὁ κόσμος. Τέτοιες στιγμές ἄν τύχαινε νά πέση καμμία ἀπό τίς τρεῖς μας, δέναμε τά χέρια πιό σφιχτά φωνάζοντας «μή, μήν τήν πατήσετε», καί κάποιο χέρι βρισκότανε νά βοηθήση. Πόσοι καί πόσοι ἔπεσαν, ἁπλῶς σκοντάφτοντας, γιά νά μήν σηκωθοῦν ποτέ πιά. Πέθαναν ποδοπατημένοι. Ὁ κόσμος αὐτή τήν ὥρα δέν ἔβλεπε τίποτα. Ἦταν σάν τά θηρία πού τρέχουν νά σωθοῦν, ὅταν ἁρπάξουν φωτιά τά δάση. Ἀπό τήν μιά τά κτήρια καίγονται, ἀπό τήν ἄλλη ἡ θάλασσα γεμάτη πτώματα, πίσω οἱ Τοῦρκοι μέ τά σπαθιά. Εἶμαι μάρτυρας αὐτῶν τῶν θλιβερῶν καί ἐφιαλτικῶν καταστάσεων. Ἔτρεχα κι ἐγώ μαζί μέ ὅλους, μή ξέροντας ποῦ»6.

Ἄραγε ὑπάρχει κάποιος, ὁ ὁποῖος ἰσχυρίζεται ὅτι στήν φλεγομένη Σμύρνη τόν Αὔγουστο τοῦ 1922 συνέβη ἁπλῶς ἕνας κάποιος συνωστισμός, ὅμοιος μ’ ἐκεῖνον στά ἐμπορικά κέντρα κατά τίς γιορτινές περιόδους; Καί συνεχίζει ἡ ἴδια:

«Νάτους, ἔρχονται κοντά οἱ Τοῦρκοι, φορᾶνε καί κομπολόγια στόν λαιμό τους, σάν κολιέ. Πιάνουνε τήν μικρή, τήν ἁρπάζουν ἀπό τίς πλεξίδες καί τήν σπρώχνουν κάτω ἀπό τίς κουρελοῦδες. Ἀπό μέσα ἀκούγονται σπαραχτικές φωνές. Δύο ἀπό τούς Τούρκους ἔμειναν ἔξω. Ἡ γριούλα τραβάει τά μαλλιά της, κλείνει τ᾿ αὐτιά της, νά μήν ἀκούη. Κάνει νά σηκωθῆ, μά τῆς δίνουν μιά κλωτσιά καί πέφτει, σωρό κουβάρι. Κάθεται κάτω σάν πεθαμένη, κατακίτρινη. Ἕνας–ἕνας βγαίνουν καί κουμπώνονται χαχανίζοντας. Μά τί φρίκη! Αὐτά πού φορᾶνε δέν εἶναι κομπολόγια. Εἶναι θηλές ἀπό γυναικεῖα στήθη! […]. Οἱ φωνές ἀπό μέσα ἐξακολουθοῦν πιό σπαραχτικές. Ἡ γριούλα τώρα χτυπᾶ τό κεφάλι της στίς πέτρες. Βγαίνει κι ὁ τελευταῖος κουμπώνοντας τό παντελόνι του κάτω ἀπό τήν κοιλιά του, καί στά ματωμένα χέρια του κρατᾶ δύο μπαλίτσες. Μόλις φεύγουν οἱ Τοῦρκοι, ἀνοίγουν οἱ κουρελοῦδες καί βγαίνει τό κακόμοιρο τό παιδί καταματωμένο. Αἱμορραγεῖ σάν βρύση κάτω ἀπό τά σκισμένα ροῦχα. Καί τά στηθάκια του πού εἶναι ἀρκετά ἀνεπτυγμένα, ἔχουν δύο πληγές σάν κόκκινες φωλιές. Ἡ κοπελλίτσα κοιτάζει ἕνα γύρω χαμένη, καί πέφτει μπρούμυτα μέ μάτια ὀρθάνοιχτα»7 .

Ὅμως οἱ χριστιανές γυναῖκες θεωρήθηκαν ἀπό τούς ἐγκληματίες ἀκόμη καί ἐμπορικῶς ἐκμεταλλεύσιμες!!! Τά αἴσχη περιγράφει ἡ ἴδια προσφυγοπούλα:

«Μάζευαν τίς ὡραιότερες κοπέλλες καί τίς πουλοῦσαν στά σκλαβοπάζαρα γιά τά χαρέμια. Ἄχ, αὐτά τά κορίτσια, τί ἐξευτελισμός! Τίς ἀνέβαζαν ὁλόγυμνες σ᾿ ἕνα ψηλό μέρος καί κάνανε πλειστηριασμό. Ὅποιος ἔδινε τά πιό πολλά, τίς ἔπαιρνε. Οἱ καϋμένες δέν ἤξεραν τί νά κάνουν καί πῶς νά σταθοῦν. Ἄλλες κατακόκκινες ἀπό ντροπή, ἄλλες κατακίτρινες […]. Κατηγορῶ τά Μεγάλα Ἔθνη πού ἄφησαν νά γίνουν τόσα ἐγκλήματα. Μᾶλλον τά προκάλεσαν καί κατόπιν παρίσταναν τούς καλούς κάνοντας ἀγαθοεργίες»8.

Τά ἴδια γεγονότα, περιγράφει ἡ Ἑλληνίδα Ἰφιγένεια Χρυσοχόου: «Σάν εἶδε μιά γυναῖκα νά σκοτώνουν μπροστά της τήν γκαστρωμένη κόρη της, ἅρπαξε τό χέρι τοῦ Τούρκου. Θεριό ἔγινε ἐκεῖνος. Δίνει μιά στήν γυναῖκα καί τήν ξαπλώνει κάτω. Αὐτό λές κι ἦταν τό σύνθημα. Ἀμέσως ἀρχίζει ἡ σφαγή. Ἡ Ἰφιάνασσα κι οἱ δικοί της βρίσκονται πιό ἄκρη, κοντά στόν δρόμο. Μές στό μακελειό, τά κλάμματα, τά ξεφωνητά, ξέφυγαν ἀπ᾿ τούς Τούρκους. Τρέχοντας σάν παλαβοί φτάσανε στό Κιαί. Ἐκεῖ ἔσμιξαν μέ τόν κόσμο. Ὅλοι σπρώχνουν καί σπρώχνονται γιά τήν ἀποβάθρα, ὅπου εἶναι ἀραγμένα τά πλοῖα. Ἀπ᾿ τήν ἐξάντληση καί τόν συνωστισμό, κάθε τόσο κι ἀφήνουν ὅλοι ἀπό κανένα μπόγο. Ὅλα τά πολύτιμα καί τ᾿ ἀκριβά τῆς Μικρασίας ἦταν σκορπισμένα στήν παραλία τῆς Σμύρνης. Κανείς γιά τίποτα δέν νοιάζεται. Μονάχα πῶς νά φτάσουν στά καράβια. […]. Στά πλάγια ἡ θάλασσα λερωμένη, καί τά πτώματα τουμπανιασμένα χτυπολογιοῦνται ἀναμεταξύ τους. Ἀλλοίμονο ἄν παραπατήση κανείς. Δέν θά σηκωθῆ. Ἀλλοίμονο ἄν πέση κανείς στήν θάλασσα. Ἐκεῖ θά μείνη»9 .

Διαφωτιστική καί ἡ μαρτυρία τῆς Φιλιῶς Χαϊδεμένου ἀπό τά Βουρλά. Μέ τήν οἰκογένειά της βρέθηκε στίς Κλαζομενές καί ἐπιβιβάσθηκαν σέ πλοῖο:

«Τά πτώματα στήν θάλασσα ἔφθαναν μέχρι τό ὕψος τοῦ μόλου. Πατούσαμε πάνω σέ ἀνθρώπινες σάρκες καί κόκκαλα πού εἶχε παρασύρει τό ρεῦμα τοῦ νεροῦ. Δύο μέρες καί δύο νύκτες μείναμε ὄρθιοι στήν παραλία περιμένοντας νά μποῦμε σέ κάποιο πλοῖο. Χιλιάδες κόσμος, ἀπελπισμένος καί ἐξαθλιωμένος, μέ μάτια ἄδεια ἀπ᾿ τά ὅσα εἴχαμε δῆ καί τήν ψυχή ματωμένη ἀπ᾿ τόν πόνο τῆς ἀπωλείας τῶν ἀγαπημένων μας. Κάρα ἄδειαζαν πεθαμένους δίπλα μας, ὅπου ἔβρισκαν. Τό βράδυ ὅταν οἱ Τοῦρκοι ἄρχιζαν νά βιάζουν καί νά κακοποιοῦν ὅποια γυναῖκα ἔβρισκαν, οἱ Ἀμερικανοί ἄναψαν τούς προβολεῖς τῶν πλοίων καί τούς ἔρριξαν πάνω μας γιά νά σταματήσουν κάπως τό κακό. Φωνές ἀκούγονταν: ″Τά γυναικόπαιδα νά μπαρκάρουν πρῶτα!″ – θαρρεῖς καί ὑπῆρχε καί κανένας ἄνδρας ἀνάμεσά μας…»10.

Ὁ γενικός πρόξενος τῶν Η.Π.Α. στήν Σμύρνη George Horton, ἀπαντᾶ στόν ἰσχυρισμό ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἀνταπέδωσαν τά ἴσα σέ ἑλληνικά ἐγκλήματα:

«Μία ἀπό τίς πιό ἔξυπνες διαδόσεις πού ἔθεσαν ποτέ σέ κυκλοφορία οἱ Τοῦρκοι προπαγανδιστές εἶναι ἐκείνη, σύμφωνα μέ τήν ὁποία οἱ χριστιανοί πού σφάχτηκαν ἦταν τόσο κακοί, ὅσο καί οἱ ἐκτελεστές τους, ὅτι δηλαδή τό λάθος ἦταν πενήντα–πενήντα, μισό–μισό. Ἡ θεωρία αὐτή εἶναι ἰδιαίτερα ἑλκυστική στήν ἀγγλοσαξονική αἴσθηση περί δικαίου, ἀπαλλάσσει τούς πρωταγωνιστές ἀπό κάθε περαιτέρω ἐνόχληση ἤ εὐθύνη καί καθησυχάζει τίς συνειδήσεις. Πρέπει ὅμως νά εἶναι κανείς πολύ ἐπιπόλαιος γιά νά δεχθῆ μία τέτοια θεωρία, τήν στιγμή μάλιστα πού δέν χρειάζεται παρά λίγη σκέψη γιά νά ἀποδείξη πόσο λανθασμένη εἶναι. Πρῶτα–πρῶτα ἀκόμα κι ἄν ἤθελαν οἱ χριστιανοί πού βρισκόντουσαν κάτω ἀπό τήν τουρκική κυριαρχία, δέν εἶχαν ποτέ τήν εὐκαιρία νά κάνουν σφαγές. Ἄν στήν μακρά ἱστορία τῶν σφαγῶν πού πότισαν τήν αὐτοκρατορία μέ αἷμα, σκοτώθηκαν καί μερικοί Τοῦρκοι, τότε ὁ μαθηματικός ὑπολογισμός ὄχι μόνο δέν εἶναι πενήντα πρός πενήντα, ἀλλά οὔτε κἄν ἕνας πρός δέκα χιλιάδες. Ἐπίσης παρ᾿ ὅλα τά ἐλαττώματα τῶν χριστιανῶν σέ ὅλον τόν κόσμο, σέ γενικές γραμμές ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ ἔχει ἐπιφέρει βελτιώσεις. Σέ ὅλες τίς πρώην ὀθωμανικές ἐπαρχίες πού πέτυχαν νά ἀποτινάξουν τόν τουρκικό ζυγό –Οὐγγαρία, Βουλγαρία, Σερβία, Ἑλλάδα– ὑπάρχουν ἐλάχιστα, ἴσως καθόλου περιστατικά σφαγῶν Τούρκων ἀπό χριστιανούς. Σέ ὅλο τό διάστημα πού συνέβαιναν οἱ τρομακτικές σφαγές, ἐνῶ ἡ Σμύρνη καιγόταν καί πρόσφυγες τραυματισμένοι καί κατεστραμμένοι ξεχύνονταν σέ κάθε λιμάνι τῆς Ἑλλάδος, ἡ συμπεριφορά τῶν Ἑλλήνων ἀπέναντι στίς χιλιάδες τῶν Τούρκων πού κατοικοῦν στήν χώρα, ἔγραψε ἕνα ἀπό τά ὡραιότερα καί πιό θαυμαστά κεφάλαια τῆς ἱστορίας της. Δέν ὑπῆρξαν ἀντεκδικήσεις. Οἱ Τοῦρκοι πού κατοικοῦν στήν Ἑλλάδα δέν πειράχτηκαν καθόλου καί καμμία θύελλα μίσους ἤ ἀντεκδικήσεως δέν ξέσπασε στά κεφάλια τους. Αὐτή ἦταν μία μεγάλη, ὄμορφη νίκη πού, μέ τόν τρόπο της, φτάνει στό ἐπίπεδο τοῦ Μαραθῶνα καί τῆς Σαλαμίνας. Ἀναρωτιέται κανείς, ἄν ἄλλος χριστιανικός λαός θά μποροῦσε νά φερθῆ καλύτερα. Πραγματικά ἡ ὅλη συμπεριφορά τῆς Ἑλλάδος τόσο κατά τήν διάρκεια τῶν διωγμῶν τῶν χριστιανῶν στήν Τουρκία, ὅσο καί ἀργότερα, ἦταν ἀξιοθαύμαστη. Τό γεγονός αὐτό μαρτυρεῖ καί ἡ μεταχείριση τῶν Τούρκων αἰχμαλώτων πολέμου, ἀλλά καί οἱ ἑλληνικές προσπάθειες γιά τήν περίθαλψη τῶν χιλιάδων προσφύγων, Ἑλλήνων καί μή, πού κατέφυγαν στό ἔδαφός της. Ξέρω τί λέω, γιατί βρισκόμουν στήν Ἑλλάδα καί τά εἶδα μέ τά μάτια μου. Δέν νομίζω ὅτι κανείς θά τολμοῦσε νά ἀμφισβητήση τά γεγονότα αὐτά. Ἄν οἱ Ἕλληνες μετά τίς σφαγές τοῦ Πόντου καί τῆς Σμύρνης, εἶχαν σφάξει ὅλους τούς Τούρκους πού ζοῦσαν στήν Ἑλλάδα, τότε ἴσως ὁ ὑπολογισμός νά ἔφτανε τούς πενήντα πρός πενήντα»11. 

Ὁ πρεσβευτής τῶν Η.Π.Α. Henry Morgenthau, ἀφοῦ πρῶτα ἔχει ἐξιστορήσει τά ἐγκλήματα, καταλήγει: «Ἔχω παραλείψει τίς πιό φρικτές λεπτομέρειες, γιατί μία πλήρης ἐξιστόρηση τῶν σαδιστικῶν ὀργίων, θύματα τῶν ὁποίων ὑπῆρξαν οἱ Ἀρμένιοι, ἄντρες καί γυναῖκες, δέν θά ἦταν δυνατό νά δημοσιευθῆ στήν Ἀμερική. Ἐγκλήματα πού μόνο τό πιό διεστραμμένο ἔνστικτο μπορεῖ νά φανταστῆ, μέθοδοι βασανισμοῦ πού μόνο ἡ πιό μοχθηρή φαντασία μπορεῖ νά συλλάβη, ἔπλητταν καθημερινά αὐτόν τό ἄτυχο λαό. […]. Στήν πραγματικότητα οἱ Ἕλληνες ὑπῆρξαν τά πρῶτα θύματα τοῦ σχεδίου τουρκοποιήσεως»12. Ἑπομένως παρέλειψε ἀπό τό βιβλίο του τά φρικιαστικώτερα γεγονότα! Κι ὅμως κάποιοι λέγουν: «αὐτά πάντα γίνονται στούς πολέμους». Ἀλλά στίς 6 καί 7 Σεπτεμβρίου 1955 δέν ὑπῆρχε ἐμπόλεμη κατάσταση. Παρ᾿ ὅλα αὐτά σέ προμελετημένα ἐπεισόδια ὀκτώ ὡρῶν, συνέβησαν τά ἑξῆς:

α) Δολοφονήθηκαν 37 Ἕλληνες (Σπῦρος Βρυώνης, Ὁ μηχανισμός τῆς καταστροφῆς, Τό τουρκικό πογκρόμ τῆς 6ης – 7ης Σεπτεμβρίου 1955 καί ὁ ἀφανισμός τῆς ἑλληνικῆς κοινότητος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐκδ. Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, Ἀθήνα 2007, σ. 677 – 678).

β) Βιάσθηκαν τοὐλάχιστον 200 Ἑλληνίδες.

γ) Ἑκατοντάδες Ἕλληνες ξυλοκοπήθηκαν ἀπό μανιασμένους ὄχλους.

δ) Καταστράφηκαν ὁλοσχερῶς ἤ ὑπέστησαν ἐκτεταμένες ζημίες 94 Ἐκκλησίες καί παρεκκλήσια13.

ε) Καταληστεύθηκαν καί καταστράφηκαν 4.500 καταστήματα. στ) Καταληστεύθηκαν καί καταστράφηκαν 2.500 κατοικίες14. Μερικοί ἀντιτείνουν ψευδοπαιδαγωγικά ἐπιχειρήματα, στηρίζοντας τήν μή διδασκαλία τῶν ἱστορικῶν αὐτῶν γεγονότων. Λέγουν: «δέν εἶναι παιδαγωγικῶς σωστό νά διδάσκωνται φρικιαστικές λεπτομέρειες σέ παιδιά!». Θά συμφωνήσουμε ὡς πρός τό ὅτι δέν πρέπει νά διδάσκωνται φρικιαστικές λεπτομέρειες σέ παιδιά μικρῆς ἡλικίας. Ὅμως εἶναι δυνατόν νά διδάσκεται, ὅτι βασανίσθηκε καί ἐξοντώθηκε μεγάλο μέρος τοῦ ἀμάχου χριστιανικοῦ Μικρασιατικοῦ καί Ἀνατολικοθρακιώτικου πληθυσμοῦ. Αὐτό θά ὁδηγήση τά παιδιά στήν ἀναζήτηση τῶν λεπτομερειῶν ἀπό τίς πηγές, ἀφοῦ ἐνηλικιωθοῦν.

Κάποιοι κατηγοροῦν γιά μῖσος, ὅποιον διδάσκει αὐτά τά τραγικά συμβάντα τῆς ἱστορίας μας! Ὅμως δέν κατανοοῦν ὅτι:

α) Δύναται κάποιος νά διδάσκη τήν ἱστορία του χωρίς νά μισῆ.

β) Ὅποιο ἔθνος λησμονεῖ τήν ἴδια του τήν ἱστορία, καταδικάζει ἑαυτό σέ ἀφανισμό.

Γι᾿ αὐτό ἄς μάθουν οἱ νεώτεροι καί ἄς ξαναθυμηθοῦν οἱ παλαιώτεροι, ἀλλοιῶς θά ἀναγκασθοῦμε νά θρηνήσουμε πολλλές ἀκόμη καταστροφές.

1Μαύρη Βίβλος διωγμῶν καί μαρτυρίων τοῦ ἐν Τουρκίᾳ Ἑλληνισμοῦ (1914 – 1918), Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, Ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου, Ἐν Κωνσταντινουπόλει 1919, σ. 357 – 8.

2Ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, σ. 91 – 2.

3Κωνσταντῖνος Ἐμμ. Φωτιάδης, Ἡ γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, μέρος Β΄, ἔκδ. Realnews, Ἀθήνα 2013, σ. 206 – 7.

4George Horton, Ἡ μάστιγα τῆς Ἀσίας, μετάφραση καί σχόλια Β. Γ. Σολομωνίδου, ἐκδ. Βιβλιοπωλεῖον τῆς «Ἑστίας», 5η ἔκδοση, Ἀθήνα 2002, σ. 111.

5νθ᾿ ἀνωτέρω, σ. 133.

6Τά τετράδια τῆς Ἀνζέλ Κουρτιάν, Μνῆμες ἀπό τή Μικρασία, 1915 – 1924), Ἐπιμέλεια – Πρόλογος Κατερίνα Πλασσαρᾶ, ἐκδ. Πλέθρον, Ἀθήνα 1980, σ. 180 – 182

7Ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, σ. 196 – 7.

8Ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, σ. 96.

9Ἰφιγένεια Χρυσοχόου, Πυρπολημένη γῆ, ἐκδ. Γκόνη, Ἀθῆναι 1973, σ. 261 – 2.

10Φιλιώ Χαϊδεμένου, Τρεῖς αἰῶνες, μιά ζωή, Γιαγιά Φιλιώ ἡ Μικρασιάτισσα, ἐκδ. Ἐκδοτικός Ὀργανισμός Λιβάνη, Ἀθήνα 2005, σ. 136 – 138.

11George Horton, Ἡ μάστιγα τῆς Ἀσίας, μετάφραση καί σχόλια Β. Γ. Σολομωνίδου, ἐκδ. Βιβλιοπωλεῖον τῆς «Ἑστίας», 5η ἔκδοση, Ἀθήνα 2002, σ. 233 – 4.

12Henry Morgenthau, Τά μυστικά τοῦ Βοσπόρου, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος – Ἐκστρατεία Καλλίπολης – Διωγμοί Ἑλλήνων – Γενοκτονία Ἀρμενίων, μετάφρ. Ἰ. Κασεσιάν, ἐκδ. Τροχαλία, Ἀθήνα ἄ.ἔ. σ. 236 – 238.

13Ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, σ. 599 – 602. 
14. Συμεών Σολταρίδης, Ἡ συρρίκνωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τόμος α΄, γ΄, ἔκδοση, ἐκδ. Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη 1987, σελ. 89, 160.
https://enromiosini.gr/arthrografia

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

Εμπαιγμό καταγγέλλει ο Σύλλογος ΑΞ.Ι.Α – Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Αφού καθυστέρησε για δύο ολόκληρες ώρες να ξεκινήσειη προγραμματισμένη συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α με τον υφυπουργό κοινωνικών ασφαλίσεων κ. Πετρόπουλο με υπαιτιότητα του δευτέρου, αυτή τελείωσε πριν καν αρχίσει. Ο κ. υφυπουργός δεν είχε τίποτε να δείξει. Τριάντα τέσσερις μήνες μετά από την ψήφιση του ν.4387/2016 και δύο μήνες πριν την πλήρη εφαρμογή του, δεν είχε τίποτε έτοιμο. Η δήλωσή του αυτή ανάγκασε την πρόεδρο του ΔΣ του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α κ. Σαμαρά - Κύρκου Λαμπρινή να διακόψει τη συνάντηση και να αποχωρήσει μαζί με όλο το ΔΣ, καταγγέλλοντας εμπαιγμό εκ μέρους του κ. υφυπουργού.

Ουδείς από τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α, περίμενε αυτήν την εξέλιξη, αφού είχαν προηγηθεί την περασμένη βδομάδα οι εξής συναντήσεις:

Τη Δευτέρα, με τον υφυπουργό κ. Πετρόπουλο, ο οποίος είχε δεσμευθεί ότι την επομένη Δευτέρα (σήμερα δηλαδή) θα έδειχνε το σχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης άρσης των αδικιών του άρθρου 12 του ν.4387/2016.
Την Πέμπτη, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ με τον Γραμματέα της Κ.Ε. κ. Σκουρλέτη, ο οποίος μετέφερε την κατηγορηματική θέση ότι πρέπει να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα των συντάξεων χηρείας, καθώς και ότι κατανοεί τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι δικαιούχοι αυτών των συντάξεων.
Την Παρασκευή, με τον υπουργό επικρατείας κ. Βερναρδάκη, ο οποίος συμφώνησε ότι για την επίλυσή των δίκαιων αιτημάτων του Συλλόγου, η Κυβέρνηση δεσμεύεται για την όσο το δυνατόν συντομότερη νομοθετική ρύθμιση, ει δυνατόν εντός του Μαρτίου και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν τα αρμόδια Υπουργεία.
Συνεχίσειτον αγώνα μέχρι να επέλθει η δικαίωση στα πάγια και βασικά αιτήματα που είναι (1) η κατάργηση των ηλικιακών κριτηρίων χορήγησης σύνταξης, (2) η επαναφορά του 70% της σύνταξης του εκλιπόντος αντί του 50% που καθορίσθηκε με το ν.4387/2016, (3) η μείωση του ορίου της 5ετίας εγγάμου βίου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν.4387/2016, από 5 στα 3 έτη, όπως ήταν στο παρελθόν και (4) η μη εφαρμογή του επαναϋπολογισμού στις συντάξεις χηρείας που οδηγεί σε νέες μειώσεις.
Ζητήσειόπως σε μία νέα συνάντηση να παρευρίσκεται και η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ Αχτσιόγλου.
Αναμένειτην απάντηση του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα στο επίσημο αίτημα που έχει υποβάλει ο Σύλλογος στον Γραμματέα της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σκουρλέτη και τον υπουργό επικρατείας κ. Βερναρδάκη, για συνάντηση μαζί του.
Καλέσειτα μέλη τουνα συγκεντρωθούν αύριο, 5 Μαρτίου 2019, στις 08:30 για 7ησυνεχόμενη ημέραέξω από το Υπουργείο Εργασίας για διαμαρτυρία.

Ο ΣύλλογοςΣυζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α αποφάσισε να:

Ο αγώνας συνεχίζεται…

Το χρωστάμε στα παιδιά μας! Το χρωστάμε στους αγγέλους!

Για το ΔΣ του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α

Λαμπρινή Σαμαρά – Κύρκου
Πρόεδρος

Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

.
-ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΗΤΑΝ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗΣ
-ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1914-18
- ΕΛΕΓΧΟΣ  ΑΓΩΓΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ  ΗΧΩ ΙΑΝ 2019

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

Ο φθόνος των βορείων γειτόνων και η «Συμφωνία των Πρεσπών»

Γράφει ο
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α.

ΈΧΟΝΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ανήκουν στους Ορθόδοξους Χρι-
στιανούς  κατά  πλειονοψηφία,  θα  είναι  
παραστατικότερο  και  περισσότερο  κα-
τανοητό να ανασυρθεί και συγκριθεί με-
ταξύ τους μια κοινή αντιπροσωπευτική
θρησκευτική  πράξη,  ως  παράδειγμα
εφαρμογής της καταστροφικής και νο-
σηρής  κατάστασης της καχυποψίας και
της σύγχυσης σε βάρος άλλων. 
Πολλοί  εξ αυτών προσεγγίζουν με σεβασμό τις
Άγιες Εικόνες απεικόνισης των θεμάτων
της Εκκλησίας τους, χωρίς να παραδέ-
χονται  την  επιρροή  της «Μακεδονικής
σχολής (τεχνοτροπίας)» στην Αγιογραφία.
Πρόκειται για θρησκευτικό αγαθό των
Ελλήνων Μακεδόνων στην Αγιογραφία,
η οποία κορυφώθηκε στην Ελληνική Βυ-
ζαντινή Αυτοκρατορία μεταξύ 11ου και
13ου αιώνα ( η «Κρητική σχολή Αγιογρα-
φίας» αναπτύχθηκε μεταξύ 14ου και 16ου
αιώνα), το οποίο σφετερίζονται με την
εμμονή τους να ονομάζονται «Μακεδό-
νες» (με ή χωρίς γεωγραφικό συνθετικό).
Σε ποια Μακεδονία, αλήθεια, ανήκει η
σχολή αυτή; Στη Βόρεια, στην Ελληνική,
στα λοιπά Μακεδονικά εδάφη ή παντού
στη Βαλκανική χερσόνησο;
Με άλλους λόγους, το συγκεκριμένο
και απαράμιλλο επίτευγμα των Ελλήνων
Μακεδόνων διεκδικείται από τους επο-
νομαζόμενους ως «Μακεδόνες» βόρειους
γείτονες και είναι βέβαιο ότι δεν είναι
το μόνο. 
Παρόμοιες διεκδικήσεις εγεί-
ρονται σε πολλούς άλλους τομείς της
δημόσιας και ιδιωτικής ζωής των δύο
λαών, όπως στους επιστημονικούς, εμ-
πορικούς, λογοτεχνικούς, ιστορικούς
κ.ά., οι οποίες προκαλούν οργή και σύγ-
χυση στους Έλληνες.
Τα γενεσιουργά αίτια παρόμοιων διεκ-
δικήσεων των γειτόνων εμφανίστηκαν
μετά το ΙΙ Π.Π., όταν ο δήθεν φίλος της
Ελλάδας Πρόεδρος της άλλοτε Γιουγ-
κοσλαβίας Τίτο άλλαξε αυθαίρετα το
προπολεμικό όνομα της νότιας περιφέ-
ρειας της χώρας του από Βαρντάσκα -
Μπανόβινα (vardarska - banovina) μέχρι
την κατάκτηση της Γιουγκοσλαβίας από
τη Γερμανία του Χίτλερ το 1941, σε
«Δημοκρατία της Μακεδονίας» σε βάρος
των Ελλήνων.
Έκτοτε η «Μακεδονική σχολή Αγιο-
γραφίας» και όλα τα λοιπά Μακεδονικά
επιτεύγματα, περιλαμβάνονται στη βά-
σανο ακούσιων ή εκούσιων ερωτημάτων
αμφιβολιών, διότι δημιουργούνται συγ-
χύσεις ως προς τον τόπο που γεννήθη-
καν, αναπτύχθηκαν και διαδόθηκαν απο-
κλειστικά από «Ελληνικά χέρια» και από
την Ελληνική διανόηση της άλλοτε Ελ-
ληνικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Αλλά γιατί «κόπτονται» να ανήκουν
σε χώρα με το όνομα «Μακεδονία» οι
κάτοικοι της περιοχής των Σκοπίων;
Απάντηση: Προφανώς διότι δεν έχουν
αποβάλλει το φθόνο προς τους Έλληνες
γείτονές τους!!!
Ο βαθυστόχαστος Ισπανός συγγραφέας
Carlos Ruiz Zafon γράφοντας: «Φθόνος
είναι η θρησκεία του μέτριου», διευκρινίζει
περαιτέρω ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ
φθόνου και ζήλιας. Με όσα δεινά αμ-
φότερα (φθόνος και ζήλια) συνεπάγονται,
ο μεν φθόνος παραπέμπει σε σφετερισμό
του «καλού» που διαθέτει ο άλλος, ενώ
η ζήλια εμπεριέχει την αγωνία (το φόβο)
μήπως αποκτήσει κάποιος άλλος αυτό
που θεωρεί αγαθό (έμψυχο ή άψυχο) ο
ζηλόφθονος.
Αντί οι γείτονες να προσπαθήσουν να
εξομοιωθούν με τους Έλληνες, ως αν-
τίδοτο του καταστροφικού φθόνου, ο
οποίος αργά ή γρήγορα δηλητηριάζει
αμφότερους τους εμπλεκόμενους λαούς
ατομικά και ομαδικά, υπαινίσσονται διαρκή
ειρήνη και φιλία που φέρνουν ευημερία
(ιδιαίτερα ύστερα από τη Συμφωνία των
Πρεσπών), χωρίς στέρεα δείγματα ότι
έχουν απαρνηθεί το βαθύτερο αλυτρω-
τικό νόημα της χρησιμοποίησης του Ελ-
ληνικού ονόματος «Μακεδονία».
Ειδικότερα, εξακολουθούν να σφετε-
ρίζονται ευρέως το Ελληνικό όνομα
«Μακεδονία» στις γεωγραφικές, γλωσ-
σικές και εθνικές αναμορφώσεις τους,
αδιαφορούν για τις σημαντικές μειοψη-
φίες του πληθυσμού τους και παρα-
πλανούν το λαό τους ότι δεν υπήρχε
άλλος τρόπος να εισέλθουν σε Διεθνείς
Οργανισμούς από την κύρωση της «Συμ-
φωνίας των Πρεσπών» κατά πλειοψηφία,
δεν κάνουν καμιά νύξη βελτίωσης του
μέτρου να γίνουν επιτυχημένοι συγγρα-
φείς, ζωγράφοι-αγιογράφοι, αθλητές,
επιχειρηματίες, επιστήμονες διεθνούς
κύρους συγκριτικά με τον πληθυσμό
τους, αδιαφορούν για τα αρνητικά μη-
νύματα των Συλλαλητηρίων στην Ελλάδα
και στο εσωτερικό τους κ.ά..
Οι εξ αυτών μέτριοι, φανερά έχουν
κάνει θρησκεία τους το φθόνο, χωρίς
να αντιλαμβάνονται ότι αυτοκαταστρέ-
φονται θεωρώντας ότι έχουν μερίδια
από όσα απέκτησαν με μόχθο και αίμα
οι γείτονες τους Έλληνες και όχι μόνο.
Οι παραλογισμοί τους επαυξάνονται επει-
δή αισθάνονται ότι βρίσκονται στο δρόμο
της αρετής, ως ασθενέστεροι ή «θύμα-
τα», θεωρώντας ξένα προς αυτούς την
ευγενή άμυλα, την ενέργεια, το πάθος
που φέρνουν την ατομική και κοινωνική
πρόοδο.
Ιστορικά, όμως, η ευημερία, ειρήνη
και φιλία των λαών δεν εξασφαλίστηκαν
από καμιά «συμφωνία μεταξύ κρατών»,
αλλά, από την εστίαση των παντοειδών
δυνάμεων τους αποκλειστικά και μόνο
στην προσπάθεια εξομοίωσης, κατά την
οποίαν εμπνέονται και καθοδηγούνται
προκειμένου να φθάσουν και να ξεπε-
ράσουν τους επιτυχημένους, τιθασεύον-
τας όλες τις αντίρροπες κακίες και πα-
ραλογισμούς του απαίσιου φθόνου.
Ακροτελεύτιες σχετικές σημαντικές
επισημάνσεις:
*Το ότι η «Συνθήκη των Πρεσπών»
δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη
ευημερίας ειρήνης και φιλίας μεταξύ
των δύο λαών, αποδεικνύεται στη γένεση
της από το ότι δεν έγινε αποδεκτή από
σημαντικά μέρη των συμβαλλομένων .
Μεγάλη μερίδα του πληθυσμού της
«Βόρειας Μακεδονίας», περιλαμβανομέ-
νου του Προέδρου της την καταψήφισε,
ενώ παρακάμφθηκε το δημοψήφισμα
που θα την απέρριπτε με βεβαιότητα
στην Ελλάδα.
*Η επιδερμική δικαιολογία ότι η «Συν-
θήκη των Πρεσπών» ήταν η αναγκαία
προϋπόθεση εισδοχής της χώρας αυτής
σε Διεθνείς Οργανισμούς (ΝΑΤΟ, ΕΕ κ.ά.)
είχε αποδυναμωθεί προκαταβολικά, από
την ανέκαθεν επίσημη θέση της Ελλάδας
να βοηθήσει τη γείτονα αυτή χώρα να
εισέλθει σε οποιουσδήποτε Διεθνείς Ορ-
γανισμούς θα επιθυμούσε, με την προ-
ϋπόθεση να μην χρησιμοποιεί (από φθό-
νο;) το Ελληνικό όνομα (όρο) «Μακεδο-
νία», εμποδίζοντας τις ομαλές σχέσεις
μεταξύ των δυο χωρών.
ΕΘΝΙΚΗ  ΗΧΩ ΙΑΝ 2019

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΒΟΥΡΟΣ
Υποστράτηγος (ΕΜ) ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Τον Δεκ 2018 , μαζί με την σύνταξη του Ιανουαρίου 2019, μπήκαν και τα αναδρομικά που περιμέναμε (υπ αριθμ 170285/0092/2018 ΚΥΑ, σε  εκτέλεση του ν. 4575/2018) που καθόρισε την επιστροφή  αναδρομικών στους συνταξιούχους Στρατιωτικούς (το
2ο 50%).
Μας είναι άγνωστος ο αναλογιστικός μαθηματικός
τύπος που εφαρμόστηκε για τα μέλη μας κατά τον υπο-
λογισμό των χρημάτων που έπρεπε να επιστραφούν σε
έκαστο εξ αυτών.
Διαπιστώθηκε ότι έγιναν εκ παραδρομής εκτεταμένα
λάθη υπολογισμού και παραβιάστηκε η Αρχή της ισότητας,
αφού σε μεγάλο αριθμό των μελών μας, με ίδια ακριβώς
συνταξιοδοτικά κριτήρια και λοιπά ποσά που προσδιορίζουν
την συνταξιοδοτική πράξη π.χ Βασική Σύνταξη, Οικογενειακά
Επιδόματα κλπ, καταβλήθηκαν είτε μηδενικά ποσά είτε
ποσά με τεράστιες μεταξύ τους διαφορές.
Η Ένωση μετά από επαφές που είχε με αρμόδιους
υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΦΚΑ (πρώην γενικό Λο-
γιστήριο) διαπιστώθηκε ότι ήδη επανεξετάζονται οι μη-
δενικές καταβολές και μέχρι τέλος Μαρτίου θα κατα-
βληθούν τα χρηματικά ποσά στους δικαιούχους.
Μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουν επανεξετασθεί όλες οι
εφάπαξ καταβολές στους συνταξιούχους Στρατιωτικούς.
Σε κάθε περίπτωση η Ένωση και το Συντονιστικό των 3
Ενώσεων Αποστράτων Αξκών έχουν συντάξει δύο (2) αι-
τήσεις επιφύλαξης για τα καταβληθέντα ποσά ως ανα-
δρομικά, η 1η για τα μηδενικά ποσά και η 2η για μειωμένα
ποσά οι οποίες θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους
στον ΕΦΚΑ (πρώην Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) Την
22 Ιαν 2019 απεστάλλει επιστολή με θέμα την καταβολή
των αναδρομικών στους συνταξιούχους των ΕΔ κ ΣΑ,
προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτο, με κοι-
νοποίηση τον ΥΠΕΘΑ κ. Ε. Αποστολάκη, με την οποία ζη-
τάμε:
α. Επανυπολογισμό των αναδρομικών των μελών μας
που επιστράφηκαν με βάση το ύψος των αποδοχών της
31/7/2012.
β. Συναφούς γενικευμένου επανυπολογισμού του
ύψους των συντάξεων μας με τον τρόπο μεν του
ν.4387/2016 αλλά με βάση υπολογισμού το ύψος των
συντάξεων που λάμβανε κάθε μέλος μας την 31/7/2012.
γ. Επιμήκυνση του χρόνου της απόδοσης των ανα-
δρομικών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, που εκδόθηκε
ο ν. 4575/18 και όχι μέχρι την 16-05-2016.
δ. Μη προσμέτρηση των κρατήσεων στα αναδρομικά
των νόμων που ήδη έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί
από το ΣτΕ (ν.4093/12 ν.4051/2012 και εισφορά Αλλη-
λεγγύης Συνταξιούχων)
ε. Επαναφορά όλων των συντάξεων των στρατιωτικών
στα επίπεδα της 31-07-2012, ειδάλλως καταστρατη-
γούνται, οι Αποφάσεις τόσο του ΣτΕ όσο και της Επιτροπής
Συμμόρφωσης αυτού και εγείρονται εκ νέου νέες απαι-
τήσεις καταβολής αναδρομικών.
Επισημαίνεται πως στην παρούσα φάση και μέχρι να
αναρτηθεί το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα δεν υφί-
σταται χρονικό περιθώριο καταθέσεως της αίτησης.
Όμως σε κάθε απαίτηση των καταβληθέντων αναδρομι-
κών, μόνο με δικαστική αγωγή είναι απαιτητή.
Συνεχίζουμε δυναμικά να διεκδικούμε την επαναφορά
των συντάξεων στα επίπεδα του 2012, την 13η και 14η
σύνταξη!!!
Η μάχη των «κομμένων δώρων», δόθηκε την 01 Φεβ
2019 στην ολομέλεια του ΣτΕ. Φθάσαμε ενώπιον της
Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου, έχοντας ως
όπλο την θετική απόφαση του 6ου τμήματος του, που
κατά πλειοψηφία είχε κρίνει αντισυνταγματική την κα-
τάργηση των ήδη κομμένων δώρων και επιδομάτων. Οι
δικαστικοί υπάλληλοι, ζητούσαν από τους ανώτατους
δικαστές μια ηθική δικαίωση, καθώς οι δημόσιοι υπάλληλοι
και οι απόστρατοι ΕΔ κ ΣΑ (ειδικά μισθολόγια) πληρώνουν
ανελλιπώς το μάρμαρο της Οικονομικής κρίσης από το
2010. Επεσήμαναν ότι δεν έχουν ασκηθεί πολλές αγωγές
εις βάρος της επίμαχης διάταξης και ήδη από το έτος
2013 (έτος κατά το οποίο άρχισαν οι περικοπές) μια
μεγάλη πλειοψηφία συνταξιούχων έχει χάσει την αξίωσή
της να διεκδικήσει χρήματα.
Τα έτη για τα οποία μπορούν να έχουν αξιώσεις όσοι
προσέφυγαν, είναι τα έτη 2017 και 2018 για τα οποία το
κόστος δεν ξεπερνά τα 1.2 δις ευρώ. Το δικαστήριο
άκουσε τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών και επι-
φυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.
Τον Φεβ του 2017 κηρύχθηκε αντισυνταγματική η κρά-
τηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), ο
χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των Ιδιωτών κατά
του Δημοσίου είναι δύο (2) έτη από την ημέρα που γεν-
νήθηκε η αξίωση. Ο χρόνος παραγραφής διακόπτεται με
την άσκηση αγωγής για την επιστροφή των οφειλόμενων
με την καταληκτική ημερομηνία την 7 Φεβ 2019, προκει-
μένου να εξασφαλιστεί η μη παραγραφή της αξίωσης
του ενάγοντος, για τα δύο (2) προηγούμενα έτη.
- Αναμένουμε την απόφαση του ΣτΕ επί της προσφυγής
των τριών Ενώσεων (ΕΑΑ) κατά του ν. 4387/2016 (αντι-
λαϊκός νόμος Κατρούγκαλου) που εκδικάστηκε την 6 Οκτ
2017.
Η ΕΑΑΣ έχει προσβάλει και το άρθρο 12 του νόμου,
που αφορά τις συντάξεις χηρείας.
Υπτγος ε.α Ιωάννης Δεβούρος
Δνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ  ΗΧΩ ΙΑΝ 2019