Τετάρτη 8 Απριλίου 2015

ΚΑΑΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Δράμα 08  Απριλίου 2015

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΚΑΑΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
       ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2015

 ΤΟΠΟΣ  : Τα  Γραφεία  του  Παραρτήματος
                    (Βεργίνας και Βοραζανη 116)
                    Τηλ- φαξ 252510225656

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ  14 Απρ 2015  ΜΕΧΡΙ 23 Απρ 2015
Μετά  την  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής , οι  αιτήσεις  δεν  θα  λαμβάνονται υπόψη  στην  αξιολόγηση.

ΗΜΕΡΕΣ – ΩΡΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ : ΑΠΟ Δευτέρα     ΜΕΧΡΙ Παρασκευή   ΑΠΟ  1000 ώρα   ΕΩΣ  1300 ώρα .

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  : Η ορισθείσα  επιτροπή.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ : Τα  εγγεγραμμένα  μέλη  του  Παραρτήματος

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΑΙΤΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Όπως  αυτά  φαίνονται  στην  αίτηση  κατά  περίπτωση.
 Η κατάθεση  των  αιτήσεων  θα   γίνεται  από  τους  ενδιαφερομένους με  την  επίδειξη  της 
ταυτότητας  της  ΕΑΑΣ.
Για  τα   άτομα  που  προσκομίζουν  αίτηση  παραμερισθού  για λογαριασμό  
άλλου  θα  προσκομίζουν  επικυρωμένη  εξουσιοδότηση.

Σε  κάθε  αίτηση  είναι  υποχρεωτική  η  κατά  προτίμηση   επιλογή  όλων  των  σειρών . 
Σε  περίπτωση   που  ο  αιτών  επιθυμεί  να  επιλέξει  λιγότερες  σειρές  
και  ιδιαιτέρα  κάτω  των  τριών (3)  με  την  υποβολή   της  αιτήσεως  
δηλώνει  υπεύθυνα για  τις  επιλογές  του.

Οι  υποβαλλόμενες  αιτήσεις θα πρωτοκολουνται .

Ο αριθμός  των  παραθεριστικών  σειρών και  ημερομηνίες  αυτών  όπως  
φαίνονται  στο  έντυπο  της  αίτησης .

            Σε  περίπτωση  που κάποιο Μέλος δεν επιθυμεί να παραθερίσει στην Περίοδο που
 επιλέγει, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Ε.Α.Α.Σ. με σχετική αίτηση 
(είτε ιδιόχειρα είτε με FAX) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της 
παραθεριστικής Σειράς που έχει επιλεγεί, ώστε να μη ΧΡΕΩΘΕΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΜΟΡΙΑ. 
Σε αντίθετη περίπτωση ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΕ  και τα  ΜΟΡΙΑ 
ΘΑ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

          Ενστάσεις επί των Αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν εγγράφως 
μέσα σε 15 ημέρες  από την ημερομηνία που αυτά θα ανακοινωθούν. 
Μετά την παρέλευση 15 ημερών, ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα δίδεται απάντηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΚΑΙ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Σύμφωνα  με  τα  ΦΕΚ α.1139Β και 2158 Β (ΥΕΘΑ) οι  αιτούμενοι  παραθερισμού θα  
μοριοδοτηθουν λαμβάνοντας  υπόψη :
1. Το  Βαθμό  αποστρατείας.
2.Τις  σειρές  που  παραθέρισαν  κατά  τα  τελευταία 5  χρόνια .
3.Την  μη  ικανοποίηση  αιτήσεων  κατά  τα  τελευταία 5  χρόνια .
4. Την  οικογενειακή  κατάσταση  (έγγαμος, με  , ή  χωρίς παιδιά ) και  ανάλογα  του  αριθμού  
των  παιδιών .
5. Την  λουτροθεραπεία  των  ιδίων  των   στελεχών.

Ανχης ε.α.    Κεφαλίδης Κωνσταντίνος 
         Ακριβές  Αντίγραφο                 Ταξχος εα Λιούλης  Ιωάννης                              

Πρόεδρος / Παρ/τος Ν. Δράμας
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.