Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

Εθνικοί Κίνδυνοι ως Συνέπεια της Οικονομικης Κρίσης και Αστάθειας


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ
Υποστράτηγος ε.α.

Εχουν παρελθει  πανω απο πεντε ετη  κατα τα οποια  ή οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα χαρακτηριζόμενη από συνεχή ύφεση, αστάθεια και αβεβαιότητα, με την ανεργία να καλπάζει και την 

φτωχοποίηση να αγκαλιάζει όλο και περισσότερους συμπολίτες μας. Τον Μάιο του 2010 υπογρά-
φηκε Μνημόνιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαικη  Ενωση  και την Ευρωπαϊκή Κεντρική

Τράπεζα, ώστε να καλυφθεί η δανειακή ανάγκη της χώρας. Τα μέτρα, τα οποία επεβλήθησαν από την υπόψη σύμβαση, δεν απέδωσαν για την έξοδο από την κρίση και τον τερματισμό της οικονομικής αστάθειας. Πέραν δε των δυσμενών επιδράσεων στην πραγ-
ματική οικονομία και των δυσβάσταχτων  βαρών στους πολίτες, εύλογο είναι να δημιουργούνται φόβοι ότι ελλοχεύουν και κίνδυνοι  για την Εθνική Ασφάλεια και δεν είναι λίγες  οι φωνές και οι γραφίδες, που έχουν εκφρασθεί ανάλογα. Από την Παγκόσμια Ιστορία ειναι ευκρινές το συμπέρασμα ότι, η οικονομική αστάθεια και  κρίση, καθιστά μία χώρα δέσμια των οικονομικών της προβλημάτων για κατάλληλη προετοιμασία προς αντιμετώπιση των εθνικών

της κινδύνων, ενώ οι δυνητικοί της αντίπαλοι  τελειοποιούν τις τεχνικές τους, εστιάζοντας
στον περιορισμό των δυνατοτήτων της.  Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι διαστάσεις της ισχύος, η οποία  προστατεύει την Ασφάλεια ενός Κράτους
διακρίνονται σε Οικονομική, Κοινωνική - Δημογραφική, Πολιτική, Πολιτισμική και Αμυντική.
Είναι δε αυτονόητο ότι στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο διεθνές και ιδιαίτερα περιφερειακό
μας περιβάλλον ισορροπιών, όσο μειώνονται  οι διαστάσεις ισχύος μιας χώρας, τόσο περισσότερο ευάλωτη καθίσταται.  Εν πρώτοις, σε ό,τι αφορά την οικονομική διάσταση της ισχύος της χώρας μας, η αστάθεια, πέραν  της εκροής τεραστίων

κεφαλαίων, τα οποία δύσκολα θα επιστρέψουν, συνετέλεσε δραματικά στη μείωση

της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων, ενώ το κλείσιμο πληθώρας επιχειρήσεων και η πτώση της πρωτογενούς  παραγωγής, εκτός των άλλων, καταρρα
κώνουν  και την εγχώρια αγορά παγιώνοντας  ανάλογη ψυχολογία. Επιπρόσθετα, η κρίση
στην οικονομία συντελεί στην μη ολοκλήρωση του απαιτουμένου βαθμού Περιφερειακής Αναπτύξεως και εφαρμογής καταλλήλου Δημογραφικής Πολιτικής στις
ακριτικές περιοχές της χώρας καθώς και  στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε την  δημογραφική ισχύ της Τουρκίας, τόσο από απόψεως πληθυσμού όσο και του μέσου  όρου νεαρών ηλικιών.
Ακολουθούν οι κίνδυνοι από τη δημογραφική ύφεση και τη γήρανση του ελληνικού λαού, ενώ η έξοδος χιλιάδων νέων  μας με πτυχία και δεξιότητες προς εύρεση εργασίας στο εξωτερικό, με παράλληλη  την είσοδο αντιστοίχου αριθμού εκπατρισμένων και ανειδίκευτων ατόμων, στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού φαινομένου της   ανεξέλεγκτης παράνομης μετανάστευσης, στην ουσία είναι ότι πλέον επικίνδυνο μπορούσε να συμβεί.  H δημιουργία, επιπρόσθετα, παραλλήλων  κοινωνιών (γκετοποίηση), θα έχει ως συνέπεια τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού,
την ανατροπή συγκεκριμένων, όσο και κρισίμων για την Εθνική Ασφάλεια δημογρα-
φικών ισορροπιών και την εμφάνιση μακροπρόθεσμα, εσωτερικών εθνοπολιτισμικών διενέξεων.
Η πιθανότητα αυτή αυξάνεται από την ταχέως μεταβαλλόμενη γεωστρατηγικώς
και γεωπολιτικώς περιοχή της Ευρύτερης  Μέσης Ανατολής και της γεωγραφικής 
θέσεως της χώρας μας. Οι κοινωνικής και  κοινωνικο-οικονομικής φύσεως κίνδυνοι
μπορούν να έχουν δυσμενείς επιδράσεις  στη Παιδεία , στη κοινή αντίληψη εθνικού
οφέλους και ζημίας και συνεπώς να προκαλέσουν αφενός βαθεία κρίση των εθνικών
αντιλήψεων περί Ασφαλείας και Άμυνας  και αφετέρου περαιτέρω κατάπτωση του
πολιτικού μας συστήματος .
Η οικονομική αστάθεια καθιστά επίσης  τη χώρα αδύναμη να αντιμετωπίσει και
τους περιβαλλοντικούς κινδύνους (πχ λειψυδρία- ρύπανση του περιβάλλοντος, ερη-
μοποίηση περιοχών), καθώς και να αποφύγει την ενεργειακή εξάρτηση.
Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή μας ολοκλήρωση, την εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα την οικονομική διπλωματία και την  ανάδειξη της χώρας ως σταθεροποιητικού
και ηγετικού παράγοντα στα Βαλκάνια, εύλογο είναι ότι, η οικονομική αστάθεια της
στερεί αρκετές δυνατότητες, ως προς τα  παραπάνω, κατάσταση την οποία πιθανόν
θα εκμεταλλευτούν άλλοι, για τη διείσδυση
στη περιοχή εις βάρος μας .
Τέλος, σχετικά με την αμιγώς αμυντική  μας ισχύ, σημειώνεται ότι παρά τις καταβαλλόμενες από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία προσπάθειες, εύλογες είναι οι ανησυχίες για τους κινδύνους, που αναπτύσσονται, λόγω της οικονομικής αστάθειας, υπό το πρίσμα μάλιστα του σημαντικού μεγέθους, της διάταξης και των δυνατοτήτων, των ενόπλων δυνάμεων της  εξ ανατολών γείτονος χώρας.
Κλείνοντας, θα ήταν μεγάλη παράλειψη  να μην αναφέρουμε ότι, ο μεγαλύτερος
κίνδυνος λόγω της οικονομικής αστάθειας  και κρίσης από ό,τι διδάσκει και η νεώτερη
Ιστορία μας, η οποία βρίθει χαμένων πατρίδων και ευκαιριών, είναι η πολυδιάσπαση
των πολιτικών μας δυνάμεων, οι εσωτερικές  αντιπαλότητες και η έλλειψη της ελαχίστης
συναίνεσης και εθνικής συνεννόησης για  τα αυτονόητα. Ευχή μας να σταθούμε αντάξιοι των περιστάσεων στηριζόμενοι και  στα όποια πλεονεκτήματα διαθέτει η χώρα
και προπαντός στην γεωπολιτική - γεωστρατηγική μας θέση, με αντικειμενική
αντίληψη των ευθυνών μας αλλά και των  ευθυνών των μεγάλων εταίρων μας, για
την διαμορφωθείσα οικονομική κρίση και  αστάθεια στη χώρα.
Και μην ξεχνάμε ότι, ο Ελληνισμός κάποιες  φορές, άγγιξε τα όρια της εξαφάνισης και
αναστήθηκε εκ της τέφρας, προβάλλοντας  αντίσταση μέχρις εσχάτων.


''Εθνικη Ηχω ''Μαιου 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.