Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015

Ενημέρωση των μετόχων και μερισματούχων του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.

 
Ενημέρωση των μετόχων και μερισματούχων του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.
για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του
καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις
 
 
 
     Ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. τηρώντας ως απαρέγκλιτη αρχή τη διαφάνεια στην οικονομική του διαχείριση ενημερώνει τους μετόχους και μερισματούχους του, ότι από σήμερα στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Σ. και ειδικότερα στον σύνδεσμο ΕΔΩ κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τη μηνιαία εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Κλάδου καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις. Ειδικότερα,
   α.     Ως προς την πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του. Ενημερωμένη έκδοση της ως άνω πορείας, με διατήρηση όμως της απαραίτητης ιστορικότητας, θα αναρτάται εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα και θα περιλαμβάνει
 (1)     Για το σκέλος των εσόδων:
 (α)  Τα ποσά που αρχικώς προϋπολογίστηκαν και εγκρίθηκαν καθώς και την τελική διαμόρφωση αυτών.
 (β)  Τα ποσά που βεβαιώθηκαν και εκείνα που εισπράχθηκαν.
 (2)    Για το σκέλος των εξόδων:
(α)  Τα ποσά που προϋπολογίστηκαν και εγκρίθηκαν καθώς και την τελική διαμόρφωση αυτών.
(β)  Τα ποσά τα οποία έχουν δεσμευτεί.
(γ)  Τα ποσά που ενταλματοποιήθηκαν καθώς και τα αντίστοιχα που καταβλήθηκαν.
 β.   Αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις του Κλάδου, ήτοι τον Ισολογισμό της 31/12 εκάστου έτους, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και τον Πίνακα Διαθέσεως θα αναρτώνται σε ετήσια βάση μετά την τελική έγκρισή τους από τα αρμόδια όργανα.
 
       Τχης (Ο) Απόστολος Πανοτάκος
             Δντης Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.