Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016

Ανακοίνωση ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ για Σύμβαση Χορηγίας Υποτροφιών

Ανακοίνωση ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ για Σύμβαση Χορηγίας ΥποτροφιώνΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Τ Υ Π Ο Υ
     Ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ αφ’ ενός μεν του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Βασιλίσσης Σοφίας και Ριζάρη 2) και αφ’ ετέρου δε 
Α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΧΟΛΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Γ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ - ΔΡ. ΦΟΥΝΤΟΥΚΑΚΟΣ Α.Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΣΒΙΕ Α.Ε.Ε.» που εδρεύει στο Μοσχάτο 
Αττικής (οδός Πειραιώς αρ. 72, 283 46) και 
Β) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ IST  ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «IST Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Πειραιώς αρ. 72, 283 46), κατέληξαν στην υπογραφή της από 14 Ιουλίου 2016 σύμβασης, διετούς διάρκειας, με την οποία οι αφ’ ετέρου εταιρείες χορηγούν: 
                          α) υλικό (φυλλάδια, αυτοκόλλητα αναμνηστικά), το οποίο θα δίδεται σε επισκέπτες μαθητές (νηπιαγωγείων, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) των χώρων του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, στο πλαίσιο βιωματικών – πολιτιστικών δράσεων που θα διοργανώνει το ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ απευθυνόμενο προς αυτούς και 
              β) τέσσερις (4) προπτυχιακές υποτροφίες (δύο από κάθε χορηγό εταιρεία) που θα δοθούν σε αποφοίτους της τρίτης λυκείου, για οποιονδήποτε κλάδο επιθυμούν οι επιλεγέντες μαθητές και εντάσσεται στο πλάνο σπουδών των Χορηγών, απευθυνόμενες σε τέκνα εργαζομένων (στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού) και συνταξιούχων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
Οι υποτροφίες θα δοθούν σύμφωνα με τα κριτήρια που θα ορίζονται στην πρώτη απόφαση της ορισθείσας, από την ως άνω σύμβαση, πενταμελούς Επιτροπής, η οποία θα δημοσιευθεί προς γνώση των ενδιαφερομένων. 
               Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2016
Τα ονόματα των επιλεγέντων για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 θα ανακοινωθούν το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. 
Η διάρκεια του χρόνου των υποτροφιών προς τους επιλεγέντες θα είναι όση αντιστοιχεί στο χρόνο σπουδών στο συγκεκριμένο κλάδο. 
        Θα ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον δημοσίευση της απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής Χορηγιών για τη διευκρίνιση όλων των αναγκαίων, για τους ενδιαφερόμενους, λεπτομερειών.
 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ της ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ (ΤΕΣΣΕΡΙΣ [4] ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ) σχετικά με τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής και τα Κριτήρια Επιλογής στις τέσσερις (4) προπτυχιακές υποτροφίες για τις Ειδικότητες Σπουδών ΣΒΙΕ και τα Προγράμματα IST 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.