Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ KAAY 2019

             
      ΕΝΩΣΗ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΚΩΝ  ΣΤΡΑΤΟΥ
                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΔΡΑΜΑΣ
                           ΒΟΡΑΖΑΝΗ 07
                           66132- ΔΡΑΜΑ
                     ΤΗΛ- FAX 2521025656

                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                       Δράμα 28Φεβ 2019

        ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΚΑΑΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
                     ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2019

 ΤΟΠΟΣ  : Τα  Γραφεία  του  Παραρτήματος
                  (Βοραζάνη 07)
                   Τηλ- φαξ 2521025656

-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 ΑΠΟ  28 Φεβ 2019  ΜΕΧΡΙ 20 Μαρ 2019.

Μετά  την  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής , οι  αιτήσεις  δεν  θα  λαμβάνονται υπόψη  στην  αξιολόγηση.

-ΗΜΕΡΕΣ – ΩΡΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ :

 Κάθε  Δευτέρα και   Τετάρτη    από   1030 ώρα   έως  1300 ώρα .

-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  : Η ορισθείσα  επιτροπή.

-ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ : Τα  εγγεγραμμένα  μέλη  του  Παραρτήματος.

-ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΑΙΤΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

       α.  Για τα δηλούμενα Τέκνα:

            (1) Για όλα τέκνα : Πιστοποιητικό  Οικογενειακής Κατάστασης.

            (2) Επιπλέον δικαιολογητικά για τέκνα άνω των 18 ετών και μέχρι 25 που είναι άγαμα, σπουδάζουν ή είναι άνεργα .
                                                   ./.

             (α). Για τα σπουδάζοντα:

            Πρόσφατη βεβαίωση της σχολής   που σπουδάζουν ή Φ/Α της Φοιτητ. Ταυτότητας όπου  να φαίνεται η Σχολή και η ημερομηνία έκδοσης θεωρημένη.

           (β). Για τα άνεργα :

           Φ/Α της κάρτας ανεργίας(πρόσφατα ανανεωμένη από ΟΑΕΔ) θεωρημένο .

       β.   Για Χαρακτηρισμό ως ΑΜΕΑ του αιτούντος ή της συζύγου του ή του Τέκνου. Φ/Α του Έγκυρου Πιστοποιητικού καταστάσεως ΑΜΕΑ από  το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας), θεωρημένο από Κ.Ε.Π., ήΦ/Α του Έγκυρου Πιστοποιητικού Καταστάσεως ΑΜΕΑ από την ΑΣΥΕ ( Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού), που να φαίνεται υποχρεωτικά το ποσοστό αναπηρίας και ότι χρειάζεται την Βοήθεια
Ετέρου Προσώπου.

      Διευκρινίζεται ότι ως άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) ορίζονται τα άτομα που δε μπορούν να  εξασφαλίσουν μόνα τους όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής, λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής βλάβης και να έχουν  ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.  
(Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β).

        γ. Για Λουτροθεραπεία.

           Γνωμάτευση εντός του Τρέχοντος Έτους  2018-2019 από Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένη από τον Διευθυντή (ή Υποδιευθυντή) του Νοσοκομείου, όπου να αναγράφεται ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για βελτίωση της Υγείας του.

       δ.   Λοιπά  δικαιολογητικά κατά περίπτωση όπως φαίνονται  στο  έντυπο  της  αίτησης.

 -Η κατάθεση  των  αιτήσεων  θα   γίνεται  από  τους  ενδιαφερομένους με  την  επίδειξη  της  ταυτότητας  της  ΕΑΑΣ.

-Για  τα   άτομα  που  προσκομίζουν  αίτηση  παραθερισμού  για λογαριασμό  άλλου  θα  προσκομίζουν  επικυρωμένη  εξουσιοδότηση.
                                                       ./.
-Σε  κάθε  αίτηση  είναι  υποχρεωτική  η     επιλογή  τριών  σειρών . Σε  περίπτωση   που  ο  αιτών  επιθυμεί  να  επιλέξει  λιγότερες  σειρές  , κάτω  των  τριών (3),  με  την  υποβολή   της  αιτήσεως  δηλώνει  υπεύθυνα για  τις  επιλογές  του.

-Οι  υποβαλλόμενες  αιτήσεις θα πρωτοκολλούνται .

-Ο αριθμός  των  παραθεριστικών  σειρών και  ημερομηνίες  αυτών  όπως  φαίνονται  στο  έντυπο  της  αίτησης .

-Σε  περίπτωση  που κάποιο μέλος δεν επιθυμεί να παραθερίσει στην Περίοδο που επελέγη, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Ε.Α.Α.Σ. με σχετική αίτηση (είτε ιδιόχειρα είτε με FAX) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της παραθεριστικής Σειράς που έχει επιλεγεί, ώστε να μη ΧΡΕΩΘΕΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΜΟΡΙΑ. Σε αντίθετη περίπτωση ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΕ  και τα  ΜΟΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

-Ενστάσεις επί των Αποτελεσμάτων  μπορούν να υποβληθούν εγγράφως μέσα σε 15 ημέρες  από την ημερομηνία που αυτά θα ανακοινωθούν. Μετά την παρέλευση 15 ημερών, ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα δίδεται απάντηση.

-ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΚΑΙ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

-Σύμφωνα  με  τα  ΦΕΚ α.1139Β και 2158 Β (ΥΕΘΑ) οι  αιτούμενοι  παραθερισμού θα  μοριοδοτηθούν λαμβάνοντας  υπόψη :

    1. Το  Βαθμό  αποστρατείας.
    2.Τις  σειρές  που  παραθέρισαν  κατά  τα  τελευταία 5  χρόνια .
    3.Την  μη  ικανοποίηση  αιτήσεων  κατά  τα  τελευταία 6  χρόνια .
    4. Την  οικογενειακή  κατάσταση  (έγγαμος, με  , ή  χωρίς παιδιά ) και  ανάλογα  του  αριθμού  των  παιδιών .
    5. Την  λουτροθεραπεία  των  ιδίων  των   στελεχών.

  Ταξχος εα Λιούλης Ιωάννης
            Προεδρος     

Ακριβές  Αντίγραφο                                              

                  Σχης(ΕΜ) ε.α. Αν .Παρασκευόπουλος

.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.