Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΕΑΑΣ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 19ης ΦΕΒ. 2019 ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ


Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού θεωρεί καθήκον της και επιβεβλημένη ανάγκη να κάνει γνωστή τη θέση της στα μέλη της, σχετικά με τη ΜΗ συμμετοχή της στη πρόσφατη συνάντηση της 19ης Φεβ.2019 του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας με τις άλλες ΕΑΑ(ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ), για τη πληρέστερη ενημέρωσή τουςκαι την εξαγωγή των όποιων συμπερασμάτων από αυτά.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο ΕΑΑ (Πρόεδροι και Διευθύνοντες  Σύμβουλοι ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ) δέχθηκε πρόσκληση από τον κ.
Υπουργό Εθνικής Άμυνας να τον επισκεφτεί, στα πλαίσια ανάληψης  των καθηκόντων του, ώστε να τον ενημερώσει για τα θέματα που μας απασχολούν και να εκθέσει τα όποια προβλήματα χρήζουν αντιμετώπισης – επίλυσης.

Για την προετοιμασία της επισκέψεως αυτής, πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 14 Φεβ.2019, αρχική σύσκεψη του Συντονιστικού,ώστε να υπάρξει ανάλογη προετοιμασία και απαραίτητος συν-
τονισμός.
Είναι αρχή του Συντονιστικού να περιλαμβάνει στις όποιες
ενημερώσεις – παρουσιάσεις του, τα πάγια και διαχρονικά
αιτήματα - θέματα που το απασχολούν, όπως οι οικονομικές
διεκδικήσεις και άλλα ειδικότερα θέματα που προκύπτουν.
Η ΕΑΑΣ μεταξύ άλλων, έθεσε και τα παρακάτω δύο (2) θέμα-τα:
Τη μη χορήγηση των λεγομένων αναδρομικών στους διοικητικά  αποκατασταθέντες για το χρονικό διάστημα που κατά τη δικαίωση
τους λογίζονται ως εν ενεργεία με αποτέλεσμα συνάδελφοι  μας να υφίστανται οικονομική απώλεια.
Τη συγκρότηση Διακλαδικής Επιτροπής με σκοπό την μελέτη  καταμερισμού εσόδων στο πλαίσιο του καταργηθέντος ΑΝ  2141/1938 που προέβλεπε αναλογική κατανομή των πόρων  του ΥΠΕΘΑ, ώστε οι κρατήσεις των “κοινωνικών πόρων” των ΕΔ  να συγκεντρώνονται σε κεντρική οικονομική υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ  και στη συνέχεια να διανέμονται στα ΜΤ, αναλόγως του αριθμού
των μερισματούχων.
Και για τα δύο υπόψη θέματα δεχθήκαμε την άρνηση να συμπεριληφθούν, για δε το πρώτο λάβαμε ως απάντηση: «να  κάνουμε …ένα χαρτί προς το ΓΕΣ και να το αναφέρουμε», σαν
αυτό να μην αφορά ε.α. στελέχη και των άλλων κλάδων και για  δε το δεύτερο: «ότι αφορά την ΕΑΑΣ και μόνο» και δε μπορεί να
συμπεριληφθεί ως θέμα, γιατί μερισματούχοι είναι και οι προερχόμενοι από την ΕΛ-ΑΣ.
Εμείναμε ως ΕΑΑΣ στη θέση μας να συμπεριληφθεί και δεχθήκαμε να το τροποποιήσουμε ώστε να αναγράφει «…ανάλογα του αριθμού των μερισματούχων των ΕΔ.» και να αναγραφεί ότι,  επί του υπόψη θέματος δε συμφωνούν οι άλλες ΕΑΑ, ώστε να
έχουμε τη τοποθέτηση του κ. Υπουργού, για να ενημερώσουμε  τα μέλη μας για το μείζον αυτό θέμα.
Και πάλι δεχθήκαμε την άρνηση τους, κάτι αναμενόμενο  καθόσον γνωρίζουμε τη πάγια και διαχρονική θέση τους επί του
θέματος, ανεξαρτήτως δικαιούχων, ενώ συμφωνήθηκε και η  αποστολή τυχόν άλλων θεμάτων ώστε να συμπεριληφθούν
στην ενημέρωση και καθορίσθηκε νέα σύσκεψη για τη Δευτέρα  18 Φεβ.2018 για τελική επεξεργασία.

Εστάλησαν μέχρι τη τελική σύσκεψη της Δευτέρας και επτά   (7) ακόμη θέματα, οικονομικού κυρίως ενδιαφέροντος, που στη
παρούσα φάση είναι μείζονος σημασίας, από τον οικονομικό  σύμβουλο του Συντονιστικού, στα οποία η ΕΑΑΣ συμφωνούσε  απολύτως.

Στη τελική σύσκεψη της Δευτέρας και στο κείμενο που μας   παρουσιάσθηκε δεν είχαν συμπεριληφθεί τα δύο (2) παραπάνω
θέματα της ΕΑΑΣ και από τα επτά (7) θέματα του οικονομικού  συμβούλου μόνο ένα (1) είχε συμπεριληφθεί και αφορούσε το
άρθρο 12 του ν.4387/2016 περί συντάξεων χηρείας.
Αντιθέτως είχαν συμπεριληφθεί ως θέματα:
- Τα Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) και
- Η Νέα ΚΥΑ για εκλογή ΔΣ/ΕΑΑΝ.
Η ΕΑΑΣ δεν θα είχε καμία αντίρρηση να συμπεριληφθούν τα
παραπάνω, αν και ήταν αποκλειστικά θέματα του κλάδου του  Ναυτικού, αν εφαρμόζονταν το ίδιο και για τα δύο (2) θέματα
της τα οποία προσχηματικά τα χαρακτήρισαν ως θέματα μόνο
ΕΑΑΣ καθώς επίσης και τα έξι (6) θέματα που…ξεχάστηκαν.

Η ΕΑΑΣ τότε έθεσε ως απαράβατο όρο για τη συμμετοχή της
στη συνάντηση συμπεριληφθούν τα δύο (2) υπόψη θέματα, σε
αντίθετη περίπτωση θα αποχωρούσε από τη τελική σύσκεψη,
λόγω μη συμφωνίας, πράγμα που και τελικά έγινε. Η αποχώρηση
μας και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή, άμεσα έγιναν γνωστά
στα μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΣ και έτυχαν της απόλυτης αποδοχής των.
Και εδώ τώρα αρχίζουν τα παράξενα που δεν τιμούν καθόλου
τη λειτουργία του Συντονιστικού και συγκεκριμένα:
Η πρόσκληση για συνάντηση με τον κ. Υπουργό αφορούσε το
Συντονιστικό και όχι τις Ενώσεις.
Στην εφημερίδα της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, τεύχος δεύτερο, αρ. φύλλου 849, 10
Οκτ.1995 είναι δημοσιευμένη υπουργική απόφαση αρ.Φ.454/ 132558, όπου στη παρ. 5δ αναγράφεται: «Οι  αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα».

Η μη συμμετοχή της ΕΑΑΣ στη συνάντηση με το κ.Υπουργό, λόγω ασυμφωνίας μας, θα έπρεπε αυτομάτως   να αναβάλει αυτή για μεταγενέστερο χρόνο, με ταυτόχρονη ενημέρωση του κ. Υπουργού περί τούτου, ώστε στο μεταξύ να
επιτευχθεί μια ελάχιστη συναίνεση, καθόσον οι αποφάσεις του Συντονιστικού πρέπει να είναι ΟΜΟΦΩΝΕΣ, γεγονός που δεν
υπήρξε λόγω της αποχώρησής μας.
Η ΕΑΑΝ και η ΕΑΑΑ (Πρόεδροι και Δ. Σύμβουλοι αυτών) λειτουργώντας κατά παρέκκλιση του τρόπου λειτουργίας του Συν-
τονιστικού, λήψη ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης που δεν υπήρξε, έκαναν
καταχρηστική χρήση της πρόσκλησης και την μετέτρεψαν αυθαίρετα σε πρόσκληση προς την ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ και συμμετείχαν
ως Ενώσεις, κατά δήλωσή τους.
Η συνάντηση τους ως μεμονωμένες Ενώσεις με τον κ. Υπουργό,
δεν προέκυψε από πρόσκληση του κ. Υπουργού, δεδομένου ότι
τέτοια πρόσκληση δεν έστειλε, αλλά εάν ισχύει κάτι τέτοιο,
τότε γιατί δεν εστάλη και στην ΕΑΑΣ.
Στο έγγραφο που υποβλήθηκε, τις απογευματινές ώρες της
προηγούμενης ημέρας της συνάντησης, με τα θέματα στον κ.Υπουργό, περιλαμβάνονταν και τα ονόματα του Προέδρου και
Δ. Συμβούλου της ΕΑΑΣ, ενώ από τις 10.00 π.μ. ήταν γνωστή η  θέση μας στις δύο άλλες Ενώσεις.

Επί πλέον σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος τουΣυντονιστικού και της ΕΑΑΝ έγραψε πως: «εκείνος (ο κ. Υπουργός)
περίμενε όλο το Συντονιστικό», ενώ στο τέλος του ίδιου εγγράφου
αναγράφεται:«Σημείωση; Οι εκπρόσωποι της ΕΑΑΣ στο Συντονιστικό
Συμβούλιο δεν μετέχουν γιατί επιθυμούν να περιληφθεί προς
συζήτηση και το θέμα επανακαταμερισμού των κοινωνικών
πόρων στα Μ.Τ. στο οποίο είναι αντίθετα τα Μέλη της ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ».
Επομένως ο κ. Πρόεδρος του Συντονιστικού ή δεν λέει την αλήθεια ή για μια ακόμη φορά εκθέτει τον κ. Υπουργό, ότι
δηλαδή δε διάβασε το έγγραφο που του απέστειλε, ενώ οι κύριοι συνάδελφοι της ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ, αρνήθηκαν να το συμπεριλάβουν ως θέμα το παραπάνω, μεταξύ και άλλων αποκλει-
σθέντων, εν τούτοις το αναφέρουν ως αιτία της μη συμμετοχής  μας!

Είναι απορίας άξιον τι θα πείραζε, να συμπεριληφθεί το υπόψη
θέμα, αφού με τον έναν ή άλλο τρόπο τελικά αναφέρθηκε στον  κ. Υπουργό;

Είναι έκθετοι λοιπόν οι κύριοι εκπρόσωποι του Συντονιστικού της ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ, για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το Συντονιστικό και τη λειτουργία του. Στη κυριολεξία καταστρατήγησαν πλήρως τον κανονισμό λειτουργίας του, αυθαιρετώντας και
συμπεριφερόμενοι αλαζονικά. Από πού πηγάζει το δικαίωμα  αυτό, ώστε να προσβάλλεται η μεγαλύτερη ΕΑΑ η ΕΑΑΣ, την
οποία αριθμητικά η ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ μαζί, ούτε καν προσεγγίζουν.

Η ΕΑΑΣ δεν πρόκειται να ακολουθήσει τους κ.κ. συναδέλφους  των ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ στο θεσμικό ατόπημα τους, ούτε να χαϊδέψει
τα αυτιά των εκάστοτε αρμοδίων Υπουργών, ούτε «θα ρίξει τους τόνους» και δεν επεκτεινόμαστε επί του παρόντος επί
αυτού, αλλά θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος, αποφασιστικότητα,
αγωνιστικότητα και μεθοδικότητα να προασπίζουμε τα συμφέροντα
των συναδέλφων μας και να απαιτούμε απόδοση δικαιοσύνης
και ειλικρινούς συναδελφικότητας, ανεξαρτήτως κλάδου προέλευσης.
Η ΕΑΑΣ θα συνεχίσει να συμμετέχει του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ, υπό
όρους αμοιβαιότητας, ισοτιμίας, σεβασμού, σε άλλο από το
μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενο χώρο, με προϋπόθεση την ειλικρινή και δημόσια έκφραση συγνώμης από τον Προέδρου
του, για την αχαρακτήριστη και απαράδεκτη λεκτική επίθεση προς το Πρόεδρό της ΕΑΑΣ: «βρε άντε φύγε… και μη ξαναπατήσεις
το πόδι σου εδώ μέσα…»
και των υπολοίπων μελών αυτού που
δεν αντέδρασαν στη συμπεριφορά αυτή, που προσβάλλει βάναυσα, όχι μόνο το Πρόεδρο της ΕΑΑΣ και το Δ.Σ της, αλλά  κυρίως τα χιλιάδες μέλη της.
Τέλος ενημερώνουμε τα μέλη μας, ότι η ΕΑΑΣ απέστειλε ήδη  έγγραφο για συνάντηση με τον κ. Υπουργό, προκειμένου να
αναπτύξει τις θέσεις της και να του μεταφέρει τα πραγματικά  και ουσιαστικά προβλήματα που μας ταλανίζουν και απαιτούν  επιτέλους λύσεις.

Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ

Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Ροζής
Αντγος ε.α.


Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ. 
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.