Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

Η απάντηση της Ε.Α.Α.Σ. στον  Υπ. Εθ. Άμυνας κ. Ε. Αποστολάκη ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

                                  Γράφει ο
                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΖΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Είκοσι δύο  (22) ημέρες μετά την ακύρωση της
εκδήλωσης, λόγω μη διάθεσης του αμφιθεάτρου
«Ιωάννης Καποδίστριας» από το Πολεμικό Μου-
σείο (ΠΜ) και ενώ για το υπόψη θέμα ασχολή-
θηκαν εκτενέστατα όλα τα ΜΜΕ, καθώς και τη
σφοδρή αντίδραση της συνδιοργανώτριας ΕΑΑΣ
με κάθε πρόσφορο τρόπο, ο Υπουργός Εθνικής
Άμυνας κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, προφανώς
λόγω μη ορθής πληροφόρησης του από τους
υπευθύνους του ΠΜ, με έγγραφό του προς τη
Βουλή των Ελλήνων, με ημερομηνία 19 Φεβ.
2019, σε απάντηση σχετικής ερώτησης που
κατέθεσαν δύο (2) βουλευτές, με θέμα «Απα-
γόρευση εκδήλωσης στο Πολεμικό Μουσείο
Αθηνών», όπου  μεταξύ των άλλων αναγράφει:
«… σας  γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα
οποία τέθηκαν υπόψη μου από τη διοίκηση
του Πολεμικού Μουσείου... σε επικοινωνία που
ακολούθησε  μεταξύ της ΕΑΑΣ και του Μουσείου
την παραμονή της εκδήλωσης, λόγω της   επι-
καιρότητας και της γενικότερης έκτασης του
θέματος, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν σημαντικά
ζητήματα ασφάλειας, τόσο ως προς τους συμ-
μετέχοντες όσο και ως  προς το προσωπικό
και τα εκθέματα του Μουσείου. Για το λόγο
αυτό η ΕΑΑΣ  ζήτησε την αναβολή της εκδή-
λωσης».
Η Ένωση σεβόμενη το θεσμικό και μόνο
ρόλο του κ. Υπουργού και τη διαφύλαξη του κύ-
ρους του ως πολιτικού προϊστάμενου του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δηλώνει με κα-
τηγορηματικό τρόπο τα παρακάτω:
- Η ΕΑΑΣ με έγγραφό της με ημερομηνία 10
Ιαν. 2019, αιτήθηκε τη διάθεση του αμφιθεά-
τρου για την υλοποίηση της υπόψη εκδήλω-
σης.
- Συμμετείχε ως συνδιοργανώτρια σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες, για την απρόσκοπτη
και επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης.
- Ποτέ με δική της πρωτοβουλία δεν επικοι-
νώνησε για το υπόψη θέμα, με το Πολεμικό
Μουσείο.
- Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ, την παραμονή της
εκδήλωσης, δέχθηκε δύο (2 ) τηλεφωνήματα
από εκπρόσωπο του Π.Μ. Το πρώτο τις με-
σημβρινές ώρες, όπου πληροφορήθηκε για
πρόβλημα διάθεσης του αμφιθεάτρου του
Π.Μ. και το δεύτερο τις απογευματινές ώρες,
με το οποίο του έγινε γνωστή η οριστική από-
φαση περί μη διάθεσης, χωρίς να δοθούν
επαρκείς εξηγήσεις.
Η ΕΑΑΣ εκφράζει την έκπληξη και απορία
της, για μια ακόμη φορά, για τη ματαίωση της
εκδήλωσης, αλλά και για την απάντηση του κ.
Υπουργού  στους ερωτώντες  Βουλευτές και
λυπάται για τα αναγραφόμενα σε αυτή.
Η ΕΑΑΣ αναπτύσσει ήδη πρωτοβουλίες για
πραγματοποίηση της υπόψη εκδηλώσεως, σε
χρόνο και τόπο που θα καθορισθεί, με τους
ίδιους συντελεστές, εάν και εφόσον το επιθυ-
μούν, καθώς  και πιθανή πρόσκληση νέων για
συμμετοχή.
Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ
Ο Πρόεδρος
Αντγος ε.α. Βασίλειος Ροζής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.